HDN Jaaroverzicht 2021

Record aantal aanvragen in 2021. Het Corona-virus had het afgelopen jaar helaas opnieuw een enorme impact op het dagelijks leven met lockdowns, thuiswerken en schoolsluitingen. Desondanks bleef de hypotheekmarkt, net als in 2020, op volle toeren draaien. HDN registreerde maar liefst 562.655 hypotheekaanvragen, een groei van 5,1% ten opzichte van het vorige recordjaar. Toch heeft binnen de hypotheekmarkt een duidelijke kentering plaatsgevonden.

De problemen op de woningmarkt zijn volop in het nieuws geweest. Dit zie je ook duidelijk terug in de gegevens van HDN. Er werden 265.463 aanvragen ingediend voor de aanschaf van een woning, een daling van 12,6% ten opzichte van 2020. Hiermee is er voor het eerst sinds 2018 sprake van een krimp van de kopersmarkt. Gelijktijdig stegen het gemiddelde hypotheekbedrag en de gemiddelde woningwaarde onder kopers. Deze kwamen uit op respectievelijk € 347.110,- (+11,2%) en € 448.357,- (+16,2%).

In tegenstelling tot de kopersmarkt is het aantal over- en bijsluitingen (tweede hypotheken) in 2021 sterk toegenomen: met 297.192 aanvragen werd een groei van 28,3% behaald in vergelijking met 2020. Daarmee is voor het eerst sinds het registreren van HDN data de niet-kopersmarkt groter dan de kopersmarkt. Gemiddeld werd er bij deze over- en bijsluitingen € 189.113,- aan hypotheek aangevraagd, een stijging van 4,8%.

Binnen dit jaaroverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen de kopers- en niet-kopersmarkt. Door linksboven in het scherm een selectie te maken onder ‘Koper’ kies je de desbetreffende markt.

YwBWPFg CLKewR
GtD vBhFrZ
AjeKR QVpHAj
JxzHMA

Trends 2021

Forse daling van aantal hypotheken voor het kopen van een woning. Niet-kopersmarkt voor het eerst groter dan de kopersmarkt.

In 2021 werden er in totaal 562.655 hypotheekaanvragen via het HDN platform verstuurd, een groei van 5,1% ten opzichte van de 535.375 aanvragen in 2020. De kopersmarkt wist, met uitzondering van de maand februari, geen enkele maand het niveau van 2020 te evenaren, waardoor het aantal aanvragen met 12,6% daalde van 303.788 naar 265.463.

Als gevolg van de aanhoudende krapte op de woningmarkt steeg het gemiddelde hypotheekbedrag met ruim 11% naar circa €347.110,-. Tegelijkertijd nam de gemiddelde waarde van een woning toe met ruim 16% naar € 448.357. Het oversluiten van de bestaande dan wel het afsluiten van een extra hypotheek bleef gedurende het hele jaar mateloos populair. Het aantal aanvragen hiervoor nam toe van 231.587 in 2020 naar 297.192 in 2021 (+28,3%). Zodoende heeft de niet-kopersmarkt de kopersmarkt qua aantallen dit jaar ingehaald.

Kopersmarkt
▪ Naast sterk oplopende hypotheekbedragen en woningwaarden, vertaalde de krapte op de woningmarkt zich dit jaar voor het eerst sinds 2018 in een terugloop van het aantal aanvragen: er werden ruim 38.000 aanvragen minder ingediend voor de aanschaf van een woning.
▪ Het gemiddelde hypotheekbedrag lag met € 347.110,- in 2021 ruim € 35.000,- boven dat van 2020, een toename van 11%.
▪ De waarde van te kopen objecten steeg echter nog een stuk harder. Gemiddeld was een woning in 2021 ongeveer € 448.357,- waard, een stijging van meer dan 16% ofwel zo’n € 62.000,-.
▪ Het aantal aanvragen met een volledig aflossingsvrije hypotheek is niet alleen verhoudingsgewijs maar ook in absolute zin toegenomen: 22.527 in 2021 tegenover 19.160 het jaar daarvoor.

Niet-kopersmarkt (o.a. oversluitingen & tweede hypotheken)
▪ Er werden circa 65.600 meer over- en bijsluitingen aangevraagd dan in 2020, een toename van ruim 28%, waarmee het totaal uitkwam op 297.192.
▪ De gemiddelde hypotheeksom die werd aangevraagd nam met ongeveer € 8.700,- toe (+4,8%) van €180.400 in 2020 naar €189.100 in het afgelopen jaar.
▪ Ook bij oversluitingen en tweede hypotheken wint aflossingsvrij aan populariteit. Van alle hypotheekaanvragen in de niet-kopersmarkt had 65,5% een aflossingsvrij deel en was 24,7% zelfs volledig aflossingsvrij. Het jaar daarvoor was dit nog respectievelijk 61,9% en 19,3%.

Klantprofielen

Zwaar jaar voor hypotheekaanvragers die woning willen kopen met NHG. Grootste toename onder gepensioneerden binnen de niet-kopersmarkt.

Niet geheel verrassend, gegeven de huidige marktomstandigheden, is 2021 met name een zwaar jaar geweest voor hypotheekaanvragers die een woning willen kopen in de betaalbare segmenten of willen kopen met gebruik van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Zo halveerde het aantal aanvragen van de Doorstromer NHG van circa 29.000 in 2020 naar iets meer dan 14.000 het afgelopen jaar (-51%) en lieten ook de Starter Stabiel (-27%) en Starter Jong (-24%) een bovengemiddelde krimp zien. In de niet-kopersmarkt waren het de gepensioneerden die de grootste toename noteerden van zowel het aantal aanvragen (+36%) als het gemiddelde hypotheekbedrag (+10%).

Kopersmarkt
▪ Met 60.457 aanvragen had de Opstromer in 2021 opnieuw het grootste aandeel van het totaal aantal aanvragen binnen de kopersmarkt. Wel daalde dit profiel met 11% ten opzichte van het jaar ervoor. Het aantal aanvragen van de Starter Hoog Segment groeide daarentegen met 16% naar 58.730 en is daarmee bijna even groot geworden.
▪ De Opstromer Nieuwbouw was naast de Starter Hoog Segment het enige profiel dat met 30.400 aanvragen een groei liet noteren van bijna 6%. Gemiddeld vroeg de Opstromer Nieuwbouw een hypotheek aan van € 510.000,- voor het kopen van een woning ter waarde van € 676.600,-.
▪ De Starter Hoog Segment bracht met gemiddeld € 55.000,- de meeste eigen middelen in voor de aanschaf van een woning, € 7.500,- meer dan het jaar daarvoor (+17%). Verhoudingsgewijs waren het echter de Starter Jong met € 34.500 (+29%) en Starter Stabiel met € 32.700 (+22%), die het benodigde eigen geld voor de aanschaf van een woning het snelst zagen toenemen.
▪ De Ondernemer Aankoop zag de gemiddelde woningwaarde binnen een jaar tijd met ruim € 75.000,- toenemen, een stijging van 15% ten opzichte van 2020.
▪ Bij de meeste klantprofielen blijft de stijging van de woningwaarde beperkt tot onder de 10%. Hieruit kan worden afgeleid dat de stijging van 16% die wordt waargenomen in de markt voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door een veranderende samenstelling van de kopers.

Niet-kopersmarkt (o.a. oversluitingen & tweede hypotheken)
▪ De Oversluiter blijft dominant in de niet-kopersmarkt met 129.572 hypotheekaanvragen, 22% meer dan het jaar daarvoor. Wel liep het aandeel iets terug van 45,9% in 2020 naar 43,6% in 2021 doordat de andere profielen sterker groeiden.
▪ Het aantal oversluitingen of tweede hypotheken aangevraagd door gepensioneerden nam toe van 37.500 in 2020 naar 51.600 in het afgelopen jaar (+36,4%). Het percentage aanvragen dat volledig aflossingsvrij was steeg daarbij van 51,8% naar 57,3%.
▪ Ook was het opnieuw een goed jaar voor de Verbouwer: er werden ruim 80.000 aanvragen ingediend, bijna 32% meer dan het jaar ervoor. Daarbij nam ook de gemiddelde hypotheeksom met zo’n € 1.600,- toe naar € 51.600,- (+7,3%).

BWqqHX
data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAoAAAAJ2CAYAAADPBjMnAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAJnqSURBVHhe7f2Jm1xXet4Jzj8y0z3TPT0zz3TP5llrofdVstvtTZZsS7Jly3ZblizJsooAcl8jcouM3CP3BQnkgjUTBIkEQBILCywSJKuKAKkqErWzirWQrFIVq2TJfSZ+J+NkXVyciIzIjOXeuO/ved4nMyLuvXHjZkSeN77vfN/5XxkhhBBCCJEoZACFEEIIIRKGDKAQQgghRMKQARRCCCGESBjWAH7wwQdmYGDAtLe3P6H79+/bDctldXXV7nf16lXz8ccfm6mpKXub+xsJ5+NeU09Pj3nnnXcKjxwd91rdawvfPgzOgXNhn0qvs4gfwc+DE+/LMMH3Kgq/n6p1HCGEEMnlUAOIfINLMZwJYp/gcRs5+ASNFuKcOLdyca+DQZfBF4KDMD/ZJnjbbVcKTJ87JxnAxuLeI7V6n/pMm+9vHzZtTu68qnUcIYQQyeYJAxgcRJyZqyRi5vapxDTWGme0yjVmYY67v4g+zjDVyiA5g+k+S0Ej554z+Dl0nx/33nP7Ves4Qgghkk1JA+gbSHwRiOA+YQPou80gxD7u2OFBKfgcPHbx4kX7uxvgwrhBkW0Qx+Xcged19zv5jFz4GG6bUvuHX5vbNniebuBF8/Pzdl/3et31Dd9mm5deeulgv/D5ljpmmFLXBg57vNTfy51HcB93PLeN2//5559/7P7ga0Dh1+iuhTv+5uam/d1dawgfwz1W7nV0uL9jUMG/Yfjx8N87eFzfNQF+Zxsed7jjuudy+7prBMHrwOPVOo4QQohkU9IAMtAwuLnBJbhdUMHBzg1GbpAsdjssN4gGnzMsN8AFcYYjvK07JzdIBxU2AsWOwXY7Ozve+9k//Nrcc7nzdANxWG5gdtczfNu3j3uOw44ZpNi2h51f8Dq71xgW1+AHP/jBwd/KvW/C1yC8P6/PGfqw3Gss5zq45wmL8yhn/yC+11js/J04TvjvF9ze9zxBguforp37e3A/j4dfo9suSLWOI4QQIllUZADdfQ8ePLC/u/1KDYCH3WY/9neDlbsdPBc3gLlzCOKO50yZb383ILptwhz18fBrCZ9n+NzC1+uw21DpMcN861vfsgLf6zjs8fBrdNfX/b2KnR/HCt52+zveffdduz+Ej+HOI/iagsfh3DjH4PO4Y/CznOsYxve4e63B53Hn4a6R77yK/S0cwfMPXmt3DsXE40GqdRwhhBDJo2IDGNzWqdhAXc5tN8i6Y7jB3xkMcAOaOwdH8Pzc8Xz3uWMGB8kg4dcUHsCL7R9+LcHz9J1H2JgcdhvcMTlWMOJW7Jhh3LkHFXwdhz1+2N/L3WYfjCTngjgvCO/vcK8rKPf3Db5m33m41xzc14ntDruOwb+hwz3uzgF878Xwfe42+wWvhe85HO61BM8Pwn+L4GvhNo8HqdZxhBBCJI+K5gAyqDG4uYHFKTgAuUGJ7cu57QZNdww3eLkBFnyDMwTPxx3Pd5875mEDs3seJ/d8xfYPv5bgefrOw11P91oPuw3umByrUgPIbe5n+6Dc6zjscTjs7+VeJ7d9czXD+4O7nmG5/YKv2Xce7jUH93Viu8OuoztmEPd48Nx978Xwfe65kG+eYhj3PIhjBXHHDp538LUGt6/WcYQQQiSTkgbQDbo8Fhzs3MASvh3cxw2Ch91mP/Z3x3CDF3Ln4ga74ODscMfzmRq3vztmscE/jDuG277Y/uHXEjxPtmP74H6HXT/f9XTH5BhBA1jsmEHC513pbTjs7wXuHJ04jiO8PwSvU6nbwecIHodz4xy5HXwurgWPHXYd3WsLEj4HcK81+DzuPHzXCAWfM4y7vsHjBXHnzeOcD7h9uJ/Hg/cd9zhCCCGSyxMG0Cc3iJTazg0swYEaDrvtBlk3cJZ6DvYNExwMgwoO0G6bYoN/cAAPyj1f+DncccKvhZ/B/dztsMKvtdjt4DHccx52zCDFrg3iHA97HMKvkefguYLP5+5jO/c+cIT3h2KvAfFY8Hi+x0sdg/vLuY5hwsfjvNmO7YP3O3HtHMHrWOz4pd7XwX1KvS6o1nGEEEIkm5IGMDiAOsKDnWuz4Qb+8IB/2G032AefK2gA+EmrE35nXx9hIxMehN3jxQZnCA+Y4W3deSN3ruHX4o4RPM/gfhwzaEzCRiV8G9wxg+dT6phhgttyLHfbnWO5j7vXyHPwXMHn47w4j+B+jvD+ENwe8R5yt912wb8pry/8OPC72wbxXMxDLPc6BgmfE/tznPD9iHML4p6Px4LnFyS4TVjhcwq/ruAxq3UcIYQQycYawKjhqlIdPhMRRdx5OhPkDITDmSdnLo5CLY4ZNXh9wdfCbWfCwuZLCCGEEJUTOQPIwF8swhHVwb9YpCV8v1M4UlMJtThm1HCmNvwagxE9IYQQQhydSBpAX6PgKEd+XOQPuegf0C8xbGaPa9RqccyowXvApf2dZP6EEEKI6hHJFLAQQgghhKgdMoBCCCGEEAlDBlAIIYQQImHIAAohhBBCJAwZQCGEEEKIhCEDKIQQQgiRMGQAhRBCCCEShgygEEIIIUTCkAEUQgghhEgYMoBCCCGEEAlDBlAIIYQQImHIAAohhBBCJAwZQCGEEEKIhCEDKIQQQgiRMGQAhRBCCCEShgygEEIIIUTCkAEUQgghhEgYMoBCCCGEEAlDBlAIIYQQImHIAAohhBBCJAwZQCGEEEKIhCEDKIQQQgiRMGQAhRBCCCEShgygEEIIIUTCkAEUQgghhEgYMoBCCCGEEAlDBlAIIYQQImHIAAohhBBCJAwZQCGEEEKIhCEDKIQQQgiRMGQAhRBCCCEShgygEEIIIUTCkAEUQggRG95771vmgw8+KNwSQhwVGUAhhBCx4MrOJZPu6zInT3zGbG2eNT/96ceFR4QQlSIDKIQQIvI8evddk+7tNF975ZI1gCibHfGaQO67ceO6ee3+fSsZRSGeRAZQCCFE5Hnw4E0zOtRnPnrrOfOll7ZNqqfDmsAxjwlcXZ4363MZk+rd3yY7OmxTx0KInyMDKIQQIhbkpifNnd1lMz2aNtnMoL2NwSM6GITHuJ/HMY7bm2fzRjFTeFQIATKAQgghYgFRvHRft5keG7Smj8gfBi+MCkWEOBwZQCGEEJHjxvVrpquj1awuLxTu2cdF9zSvT4jjIQMohBCirhCde/jwgS3UmJ2eOBBVvkAED5PX0d5i7t9/1d7n4LHwfUKIypEBFEIIcSyIxj169OgJ3b17x5o8tL15xpo8onrpvk6zND1krqyPmzevr5pXry6azECXyWaGCkc0Znfnoje9K4SoDjKAQgghKoL5d9nRIRulQ53tLWY6m35C55ez1uShu5fnrNn77mvnrJ45M2H3mxkbsMfY3lhXWleIOiIDKIQQomxI0zrjd2YuY374xUtl6+v3Ng+MH4aPVLAr5hBC1BcZQCGEEGWBWXPm7+b2tNfkOb10ee7gdyJ+M9m0ndNHSxZV6ArReGQAhRBCHOCicj6uX9+z5o/0btDshUW615lEon6jg93W+AkhooMMoBBCCMvd2y/YIg3Mm2/ljN3dy/Yx5vRh9IjsvXlj9UD3n100Z+ZHD9brRUT97t65XTiCECIqyAAKIUQDINLm2qCk+3vy6jVry4tFo2/lEqzCdRW4wSpc5vCxPq4vDTs2OmzPpVj1rTOH55b25/5Nj/bvr8gxNW61ujRnzR7HjnOa110/IZoZGUAhhKgzRNcwUxgpKmNHB7oPImZXdnceM3FOrm9e2NC51ipu/2AVrqvADVbhkpadHk1Z41YprgkzxR+kdon0xdnoce7uutJwGhNur+HYoBW/s44w7WwoVEGreZO+tXn22EZdiEYjAyiEEHUEE0G/OwxZcN4c5gyjRn+8oIlzcn3zwobOtVYJHgvZVitnp2yblbAwbvTZKwZRQqKR4epcjCsRQvr2jQ72mOt7zxYeiQ+YPgwcppnrsDQzYnbPTptXrq2Zr71yyXz01nOPifvXSWunek02O2KmMilzbmXMdLSdMgPplI2mChFHZACFEKIKEKVz0TmiSsVamzCPbj039IRhq4aIylF9yzw822qlEKkKyze/z8FjLpro245VOHhsbWWxcE884G9ClI/rcmUjZ97/wu4TZq+Uvvj8hjWD06Ppg+tDQ2sihUQJi/29hYgqMoBCCHFEMBVEyjADo0O9NqVLdI4U60B/r9dAEXk7rIUK+vKtdWvk0M1z07bIAoMX3IYoH4ZvaWrQRrPS/d3581mwJu04qVnMXan9OX4pExkVMGVE6Ije8fe5s7vsNXeViCihM4Doxvk5e1wiiphrIeKCDKAQQlQAxocUKQM+Ro9UbDgFOzXSa1I97WYsO1zY6+dgnjAjwe3D4njp3k7bdoWiCpomU2SBwcN0uFRuR1tLVQxfM8F1YM7e7PSkvVZL08M2euczc0cV0UOOSer4Sy9t2/swgfyNhIgLMoBCCHEIzvTZat2+TrvEmTN+/HTz+YjUnV/K2GjcQGq/oMAHqVkMHPP3wsaPiB77F5tfR1TLpXKTCiYvWCBD2t0VcHDtziyM2XRtpWne44hIIClmIeKCDKAQQoRwqUMqbTF9Lr1LWtaZNaJ/pF4xg9Z49HbaNipE7TCMHIPfi0HUjmNjBG0ad3rYRhWJ6BVrw5JEnNkLVuratYcLlbqIIg0XiWuURof79XcTsUIGUAiReDAZ1vBtbdhWJxgMqm6J7IXn3WECO9tP2RQvxg+5YoujgBHkOTF+cU3jFpsPyP2Yt3ILJLiGGD3+FvykuMKZvVKVulFQsWivEFFFBlAIkTgwJtbwbazbKByGDsNHcUYwyldMLuqHxsYyhaM2LxS7+OD+uZn9uXY93Z3mc5972d63vbVpI3WkYzFvRDYxdD6c+Z7NH4f0OkaPFC4/qz13r5aSARRxQwZQCNH0EIHCmATn8dHM+DDDx2PPnJnwKt3bYQf9Uv304oJLs3KNMGrB5tLO4Dm51UQGUn32NtHPb3/7PTMwkLK3uS7MhwtG6vidFDemMJgmnctN2wifm7MXNFRxE18iVAUs4oQMoBCiKbGRqMIcPptGzKbLjvBRjDGT356qW/r2MZcvLIxMuanNelNOKhnDx6oj+5G6zseaTQebSwernPnJY1xHfnblryvPtbVxxixO0mC605rAK5uz3jl5RPT4W/C8GEhMYXibuAoDy2sSIi7IAAohmg6MHytVYF7KMXxBYXLYl8hWXCGdikkN4tLe2dEha9IwfKSyK70+QXEcsMUZfd028kfadyw7YlfK8KVwMYYUbcQ94ufT6FCfooAiNsgACiGaCooqMDc+w3KY7j+7aKt542z+iMix1BzmLCg7z3Fq0C7j5nvtRxHHdQUg9CskuofB4ydGsNGVufXW+bUJex2EiAMygEKIpgEzgvEoN6pFtO/CytjB0mlU48a1lQfGzzWodn0Jay3SxcyBxHRjBjvaTibO9AVFwYsigCIuyAAKIZoCzB/mp1SE68LqfgEHvfdo2ozpo/0KUZu4DtzMQ2TlC147Kd1w25painmArH7hDKAT6eDMYHdkW7bUSlQuM2dUiDggAyiEaAqY2xZeY5cIH0bPVqD2dprVpTk7Nw7DQpq32GobcQDjx5w+jB8VzeFVReohIo200sFAM/9tcXLwMSNIda/PKDWrmPOo5eBEXJABFELEHjvvbzT1hEG5cmbSzM5M28fdXLW444wfhnc603+sIo7jimgrla9c23v3XrLmxxrrvMnOzUxZE4gxTEokkNdJVbUQcUAGUAgRe0jjLk6kDtqVkAZlXh/RsXJaosQBXgcrlWCqql3McVRxDpwPFb9ca87P9Ql88YWb+wZwsDdRqWCmFUS1PZAQQWQAhRCxhwgUxQjMPSPdmxnoyg/ErU0xEPMably/Zo0FEU1ncqMiV/HrzOB6br8CmYIafqK+rnZzd3fZa5iaTaS9Z2emmuaLh2heZACFEE0DRpD5aKgZzJ8r7lifHY6c8XNyy+K5tZExgp1tp0x7ywnT29VmXrwwY84vZmzTaG4/szHT1BHB97+wa/sh8ndrlmkHojmRARRCiIhB9GhtedGMDnQ3dI5fOeL8XKRvaqTv4D4MIXqp0JIGA8s2pIuTkBK2K4P099jorRBRRAZQCCEiAq1oWB+XJdXosRc0WlEV1cek3DF9wSglv1OVvTiZtnMyv/Hyhmk99XSi5gOSGsf0svSdEFFDBlAIIRoEaWrSvKvL83bNYoxfvZo4V0OYvDdvrFqTc1ik8ubWtMkO9niNUrPq5oUFMzrUexAhXV1etGtUCxEFZACFEKIB0MoF00cPP0xfPRs4V0tEKUnzUpV82BzFjfkRMznS5zVKzS76Ay7NjBxEBLs69+dLxnXVGdEcyAAKISIN8+Fu3LhuhWmKc3GHq+ilQIAefo1o3twoXV7Lmu6OFjM/nvaapKQIM8iScRjA3PRk4Z3xJEQKiQ4LUStkAIUQkYQBcG5m0nS2n7KVpkSbiDR1tLXEctk2Z/yo6I1jtO+4IgLIHMC97TmvMUqaMIKk/LOjw9YI8uXm0aNHVtnsiDWIRIiFqBUygEKISEHED+M3OthzMB/u/rOLtrEza/jSdw4DSIuNgf79+VUYK5oQR5WtjdMHxRBhY5QEPbi5lrgCkHKFEaRimBQxkUFEWp2VXpqhlZGILjKAQojIQMproL/7sTV9MYEdedNHbz/mTGH+GBgxfWxHVDCbGbLLj0URjCnz/IKGKEkaH+qxJv3WzpLXAElPamkmo/mBoubIAAohGg6GLtz3jvlxRPwwd+FVFYj+EQmkuTDGL6qREs6N13RYgUQzC/NHc2Sf0ZH82j07HdkvNKJ5kAEUQjQUIh1E81jmjBTpM2cmbLUkS4ndv/9qYasnYem3KK+04KKUSU37opevzJu2lhNekyMVFxHAUu99IaqBDKAQomGQHk33dtg0ryvw2N48G/sltJz5i1NPv1pIc/+OJqKmUY1qi+ZBBlAI0RAwf6RH3Ry/Zop4kM6mctlnipIiZ/7Gh3plACsUBlDrCItaIwMohKg7zvwxNw4DuLa8UHgk/gRfm88YJUW9nS1mYXLAa3Ck0rqzu2zSqV6ZQFFTZACFEHXDtXhxK0dQ8JHu7TS56YnCFvGF6uTZ/OuYHk0l3vwhmj7T3sRncKTDhQmkIn52etKs5r8g0QhdaWFRTWQAhRB14aDYY33cGgSKIzB/cU/9MijT5Dlu6/jWUstTaVv8oerf44nUOX0CMYPr86Mm3d9rDeFWaJ6sWsaIoyADKISoKRikKzuXrEEi4kd0jKbOHW2nzPW9ZwtbxRNe20Cqr6y1cJMilnxjDhumxWdqpKPLGULaxNhK+dEhGxnkesdxdRzRWGQAhRA1gygFg1TQIPETMxj3Acuav/5ec/Nc7gkTlGQtT6bNcLpL0b866EsvbZvzqxPWAKptjKgUGUAhRNWxadEb122z5nBa9NWri7aBc7i5c5zA2I5lhxNf6evTN17eMP3drTZK5TMtUvV1bmVMjaNFxcgACiGqzvbGuo36hZsgu5YvcY7+YW6Zyxhcrk56XGoAXV+RFs5NjRfeoUKUhwygEKLqMBixlNuFlTGbnnLC/MW9tQWNqlm1xGd8pH1NjfSY1dyw16xI1RdzA/lSIkQlyAAKIaoOxR2d7adMur/HRsyaBdLWpLVV8FFc9Vj9g2Mz/833WFLFFywhKkEGUAhRdTB9zElqtvYUGNv12WGv8ZH2279Q3V2LCmBM3zMbM2agr8O0nHw6/zwnzcLkoJkbHzB388+X9KITGUBRKTKAQghRJkQ0Wbs4PLdR2i/+wITUqvlzT2erGe5tNa9u9ZqP74zYn9MDLWZ9vN10d5wy40N93v2SIAw30yuEqAQZQCFEVSH69+jRo6ZbxopoJgYn1dPuNUBJ13B/pzk9m/EalOPqxoV50956whq/YiIqmNQo4OhQr7myu1N4pwpRHjKAQoiqMpebMZmRAdPZ0do0zWl5HZi/qZE+zf/zyM37q6YB41ikfLvz76Oe9lPm7Z201/g5jaVbbf/BG+fnvMdrZlEFzJzb7a3NwjtWiMORARRCVA2iZKn+HvO9975sXn/llunqaIt9EQiRTMyfUr/FVYuq3/nxtEl1nTxI+ZajldFW05U3QrUsQImaMLykf1eX57UknKgIGUAhRFXA6HXmDd/DL9yzBhCdXl0wd+/cLmwRT3hdszOTJq3Ub1FVu+qX6B+m22fyDlNupN2szox4j9ts4jqxJJyWgRNHQQZQCFEVZnPT5vLFzQPzh168+YxZXVkqbBFfiALS/sVnfqRL1qz5DMpRhKnp62qzKV2fwTtML6722ErhieE+G0X0PUeziOjf6vJC4V0qRGXIAAohjg3rkE5NZB8zf4hoIFHB7e14z00itbY0PeQ1P1J1DeDaXMZW+/rMXbnqbDthRvtP2vmDvudoFi3NZJT2FUdGBlAIcWzSqX5z+cKGuXXzqvnmV998wgRmhtOxXqyenoZX1se95keqrgE8aurXp5aTn2nq+YDT2QEZQHFkZACFEMcCc8Sg7UTaN2gAEQUh6VRfYY/4IQNYXDe3pk12sMdrUCoVPQS72095zdxRxHxA2sNsLY95ny/OIlXOtARWpxHiKMgACiGOjKuQRUT5MHph8+e0MDcV24KQ7Y11c/fynNcAJV0YwMH+Tq9JqVQUb1DJ6zNzR9V3rg/YlHCzmcDds9N2XWohjooMoBDiyGSzI2Ztec6au3DqN6xUf6/Z3b1U2DNe5KbGzZvXV70GSLqUN1gn7dw9n1EpV67yF8PmM3LHEcckEthM6WAMIJFpIY6KDKAQ4kjs7V0zk+OjXrMX1rtvv27Sqd7CnvEDY+IzPtK+WAYOE3icNYDZN93d4jVw1RDpYCqDw8+LKWSlEZpOf/GFDas4GEWu11xuuvAOFaJyZACFEBXDvCOaz2LsfIYvLFLDuempwt7xYnt7y0yPprzGR/q5MIE9nS3m/Mq4NVN38wYFM4W54nefiQmKiBZr+/rMW7WEkf/SS9v2+Vg9Y3Kk3xaKUHVM25m+rn11VCGiWWthUqfHBs3szFTTLbso6oMMoBCiYuj5d+2ZC16z51McDSCDanZ0yExn+rX8W5nCBLIqCBpJde338xvqtj97Olut6fKZGbQ+n6m5AaQ1TG/+XDB+mLyt6Q7vdm7eYNRNIFrPn+PuzsXCu1aI8pEBFEJUBIUcvp5/pRRHA0jbGkX+qieKRYot00ZD4/bWE4eu93tcsawcq5YUM35BORO4dy7aawtrLqA4KjKAQoiyISpWSerXKY4GkP5qMoDV1cr0gGlrOWG2l8cPUrGIlTtYwcNnxBopTGB3x6ljzW2stWQAxVGRARRClM1cbqai1K9T3AwgRrero82cX8l6jYx0dD24uWbGBrtsxI+0MPMFScf6DFgURNSQeYJRNYFnFsZi3WRdNA4ZQCFEWbDgfKq/x2vwDlOcqoCt+etsM7Mz02Z0qM9rYqTjaWyw2+zOd9qo30hfm5kfrm7vv2rLmcBScxgbJQpB+GwKUSkygEKIsiD651vloxwRNVxdWSwcKXrQUJdq3yu7O9b8DaT7rBFM5w2v+v9VX71dLTa1upJtq/m8v2oJE9jd0fJY6joKkgEUR0UGUAhxKLR96Wxv9Zq7w3R6bdFG/zBUUePhwwfmys4lM5DqN50dbXZpLYpcaPzc1dFq24acmR/1mhjpePryrXVzOjdkizLo//fMQpfXeEVJRC2ZwxglE6gUsDgqMoBCiEPZ3towly9seA1eKe1c3DS5mSnz059+XDhSNOB8xrLD1tQS/aPgA4PqJtOz9NviRMoWgSxND3kNjFQ9scze+FCPGahhI+hqKWomUEUg4qjIAAohDoWCiEorf9H05Fjk0lNEMzF/Y6PDRRfS5/6u9hZzfiljo4BEq3zGRaqebm5P22bMPtMVNdFGBhMYhRVDaKGjPoDiKMgACiFK4ubC+QxeKT38wj2bVo1S6pdzwczmpicOjUpi/FI9rWZ0oMssTQ16TYtUPV1ZH695I+hqChOY6m23axj7jFm9RGEKUxaEqBQZQCFESZgTt7Wx6jV5xYT5S/X3RmpuEpFIzB8p33Lg3EcH94tAUj3tXtMiVU9xM4AIE9jd0drQdDDPzYo1QlSKDKAQoiRbecNUae8/Ur9joyOFIzQezBwRvet7zxbuKY+1lUWT6m4znW2nvKZFqp5WpwfLWqEjanLp4EZGAnlvC1EpMoBCiJLQwJlGzj6jF9Q3v/pmfrvbZufSpulob41M4cfdOy/aAfIo0Uiihuw7kx3wmhapesoO7PcG9JmsqAsTONjf2TATKAMojoIMoBCiJMzjw9z5TJ8Tj5PyxSzu7l4qWlxRb6heptL3OPMQGVwpUPCZFql6evXqomlvOWmXX/OZrKiLApZGmUD1AhRHQQZQCFESDJDP9AW1MDdtjV9UIPo4NzNpz/24RSikjTmOKoFrr/mxfjM2EI9KYJ+Ge1vNxHCf16TVUjKA4ijIAAohSoL5CUYAw+1gmB+YjdB8v/02LyNmIFW9IhQm2WtFkNrru6+ds42hWXXDZ7DiIJpar81lvEatVlIvQHEUZACFECVhCTe3BBxGsLOj1aZ7meuHGcQgRiXla9u8dLbZRs7VmoNIk+jOdhWB1Eukgrs6TnnNVRxECruz7URdTeCd3WUzOzNVeMcKUR4ygEKIkhBFW5ybOoj40RIG04eYHxiVgo9XPvc50956quw2L+VCz0DNAayvJoZ6zOxIu9dgxUH1NoFL08Nmb++5wjtWiPKQARRClARzh9nD/BEJpMWLM35RafLs2rycP79duKd6kFqjR53PqEi10dfvbdpU8Ns7aa/BioPqZQIpOuG9L0SlyAAKIQ6FAebc5po1fjSGjkrKF67sXrZmtFrz/cLIADZGRF17Y5wKRpjAjraTdrUOn3mrhl65tqaVQMSRkAEUQhzgImkD6ZSN7hH94+fqypLZzRutqET8HNvbm3ZOYi3Pi+rK0aE+r0mRaqvBvvbY9gZ04vx7u9pq1h7m/NqECkDEkZABFEIckE71mVR/jzWBThisqIExHctmbPVxPUxpR1uLrVB18pkVqfqi9Q6p4Lj2BnTKjbSbtdkRr4E7rtJ9XZH7YibigQygEMJCWhfDx1w/ij74HYMVTvdy+9GjR1YPHz4o3Fs/eP5s3vyx1Fy9ik+oKl6fHbLVwFSp+syKVBt1d7TEui0Mcqlg0rU+E3dUfe2VSybd3114lwpRGTKAQogDmEu3vbF6MNfPGSx+zuamDyKCUxPZgwghIkVcD4h0dHW22xU+6mX+YHt7y77Ou5fnvCZFqo2Ye0lfPZ+pipswsawZjGnzmbmj6Mb5uapXvYvkIAMohDiA6BrzicKrCuztXTMLgVYwiNvOAGZHhwtb1g768dHjrxErjszOTKoVTJ1Fqh3DFOdK4LBIBc+ND3jN3FG0NJOxnwshjoIMoBCiJETaiAiGVwB5+IV7NmKIAcQg1hJXnFKrSt/DYFk5Rf/qq53T43ZpNZ+RirNoDUPkzmfoKpFr/1LPSLhoLmQAhRAlIRpI77+g+XO6d+e6Sad6azYIcVwqfTGajYp0MP8v3dthe9P5jIpUfbkl4Zop+udEKrir/ZT50kvbXmNXrphPuLo8X3iXClE5MoBCiJKQEmb1D58BfP2VWyY3XZ0lqEg/09Pvyu6OWVtdttGNgXS//dnINBev/8z8qNeoSLVRs0b/nLamO47dGibd26n0rzgWMoBCiJJggC5f2PAaQNLCXR1tR44Ast/qyr7Z62xvzRvNFftcCHPJ/RSfNBIKT2i14TMq0uF68/qquXlu2rx5Y9XqsDY6u+sTpuXkZ5oy+hcUBveoq4Tsnp02Oa39K46JDKAQoiSlDCCiGOSoc/NWVxZtdPGbX33zieM6AxiFPoS02qAnnc+wSMXFvMlTeTM3lm41fZ0tVvxNh/o7njCCXN/B/P1U/ca97185cq1h7uwue01eMVFF3JX/TITbMwlRKTKAQoiSHGYAMWrpVH/FzWiJ/lFc4jN/iPuvPXPBRgYbPdix1BaRrKBhkUoL80ckz9fDj+hX0AQSIWReHKnR8LbNLK4NJrA7b+j2zpVXGLI0PWL29p4rvDOFODoygEKIkhxmANHC7KSZy81UlAomtXv54qb3eEHx3FsN7HXGayJqdVjqUvq5MMvFzJ+TM4FzYynT2dpc7V4q1fRAi5mfSHsNX1CsKZzu7znylAshgsgACiFKQt89InE+cxYUZs42kL57p7CnH6qKmfdHM2nfccIiEtiIKCDPt715xqbb1meHvUZH8qu3s7WsNXxJDSPfY0lSV8epslYJofAj3KNTiKMiAyiEKAlVvqR5feYsLIpCMHbZ7MgTA5Ur+GCtYQxlsdSvT2xfzyjglZ1Ldtk3VqJQ5K8yUcHbLKt31EMvrvbYuY8+wxeUCj9EtZEBFEKUpBID6ER/QKJ29PC7ceO6TfdSzFGsnUw5yowM1KURNK01Rgd7ZPyOINZJJvWbhCKOagmzfFghiAo/RC2QARRClIQCD1b98JmyUnJFHMzhwxD6tqlEL958pi4tYbKZQa36UaEwy8zl624/WXLen/S4mPdIw2uf6QtKhR+iFsgACiFKQgGEz5A1QqSPaz0Hiijj0vSQ1+hIT+qlvFlua3narnOryF9lGhtoNdvLY17T56TCD1ErZACFEEUptQxcI1SPKCBpto72FjMzmlLvvxJS1O/4am89Yb9goWJp4NGhPq34IWqCDKAQoih379w+1ry9WqgeUUCiLbz2jrZTMoEe0ealp1MVvNUS/Q8xg8z1C5q/G+fnVPghaoYMoBCiKBSAVGP+XjVVr7mAQOSls73lCRP49XubVsH7KhHRswsrYzbyc2ZuJFYFJ26ptnLavEjli16AE8N9B+bvSy9t2yUIVfghaoUMoBDCi2uA7DNhjRZzourVD405gUQCnzkzYee78RNTyLWZGRsw55cyh0YJMXjsx/aIfm67Oxft4D42Omxubk9794uSXr4ybzo7Wkxb6wnzpd1+r4mRjqfezhazvTxuzR+p33pUvYvkIgMohPBC9GtxbtprwBotooCrK0uFM609tin0xrrJTU/YlVG4NhhkTCi3WSt4aWqw6HJxGLzZmWm7PSK97GD/6UyvOTM/as0hP2mncv/ZRbtEWq1S0Bg63/1hfePlDTOU6rLVqrefWTcLU0M2WuUzMNLxRBFNZ9sJM5Lusl8whKglMoBCCC/bWxtlrQDSCNGXkPR0lCBagxGkeCRoBIn+jQ71Fo3msIYyJpDHMYezuRk7+Dt1tJ54bN3cowrDtzU/YnJjKWvmWvLybYcur2XNQF+n6e9uN+2tp8zOxpz59ps3zAdfumXevrdr91fhR2000t9mRga67d/+82+8UXiXCFF9ZACFEF7Sqb4j9f+rh6JoAB37RrDHpvBQR1uLTfeWguXzZqfGTHYkbQf+E3mluk6ZnvZT1hRs5/ZXiziqCdzIG7/ujhaTGx80bS0nbCRvbLjf3u/bfmyo25yeHzNfuHXRCuMXFPtjApO8fm+thLGeH26174OPPtL8P1E7ZACFEE9AyjPd3+s1X1EQzaWJmkUZonlE9w6DdHI23WHevpQyX3mmuKGiUjTV23YkE9jX3X5g5L7y2nP2J7eJ7vm2xxj2dLY9ZvrCwgR25U2lev9VX1cXusz22dOFd4gQtUEGUAjxBESxTq8ueM1XFBQHA1gOzCPERGH+fEYgLEwgETxXgfzg5pp59szEEwYuKMxca34fZ/yCIgqI0cMIEnHi58xon10HGYMX3j4sooR9XW0ygVVWuqe9rC8PQhwHGUAhxBPs7l62JstnvqKgZjGAuzsXzMXZbq8JKCZ6711ZHz+Yy4e543ef+eP+7s5WO2/PZ+DQ1uqU+dz1Tfv7+EjKzE0Mec1iMa3MjioSWEXd2+g1s1PjhXeIELVDBlAI8QTZ7IidZ+czX1EQq5OQYo0znH+6p818+MKQ1wgUE1HAllOfMYP9nbYwA3NHU+Z0b7uN3t3cnrGRwfGhHhstrMTMHVWXz86ZdLeaQldDF+e6H6sSF6JWyAAKIR6DtGRnR6vXeEVFzWAAB/p7zevn+rwmoJSItLW3PG3Tt86AYQKp1CWahzEkncvtepg/J54Xc+o7Z6l85Ua6Y//eFvFABlAI8RhRn/+H4m4Ar1+7apbHurwGoFz1draatfkxrxlrhGx7mJYTqgw+pmQARb2QARRCPMbqymLkln8LiwhXXKHCuqPtpHlvb9BrAMqVaxp8emHcXNlasCo116/Wun5x2fR1KQ18XMkAinohAyiEOABzEvX0L4qzAZybnjAvrFZW+FFMrMc72NtmV+YY7T9pmzvvbMx7DVotRcVwy0k1h66GZABFvZABFEIcQGXt6ZV5r+mKkjCAV3Yv2/mKcYL0+kx+gPcN/NUQUcF0T4sZTHUdrNxRaxF1ZK1kmb/qKN3bYb+ICVFrZACFEJb94o828+7br3tNV5REhfLC7GSsqiVtz7/2lpLNnqul3Ei76e1qr3lKmONjNlX8UT3FObot4oUMoBDCgpmKQ/TPaWtjJVa9AIn+bUz1eAf9Wsg1jd5emfKat6OKyOKdZ86YuYlhm3JeGdW8v2pKBlDUCxlAIYRldWUp0s2fw3rx5jO2X6EvDby1tWlmZ6atbty4/pgatcICZpUlvnyDfq1EWpZCkWpVC9NWBlM50t9uDaaaP1dfMoCiXsgACiEsmKmHX7jnNVtRFRHLbDZTeAX7MIE+1d9j08QIU+s0MpQyXR1tDZlk3wgDiDBp3R2nDlb7OI5YP5hVP3zPI1VHMoCiXsgACiFiU/3rEyZwe3vT3L17x0b40qn+om1s9q5eNFMTWdPR3moePHiz8OrrQ6MMICJaNzb088bRxxFLy6ngozZiTejcZLbwjhGitsgACiFsRIzmyj7TFHV986tvmoW5KbO1sWqjfKSGfdsFRWQwneorvPr60EgDiGjTUo2VQVhhZLhX8/5qIRlAUU9kAIUQsVj9o5oiQpgdHSm8+vrQaAPIvD2aNftMXSXCRLaeetr7HNLxJAMo6okMoBDCmpM4FYAcV0QAc9NThVdfHxptAGkanRsf9Jq6SsVx1Pql+pIBFPVEBlAIkTgDSNqYnof1bCTdaANIMQgFBtVIA7PyByuQ+J5HOrpYIWZ350LhHSNEbZEBFEKY3d1L5tozF7xmqVlF8QgFI7z2etBoA4hYMo42LsddJYT9MZNqA1Nd8f7gfSJEPZABFELYdChpUZ9Ralax4kmqrydRBhCxSsjaXNZr7CrR3MSQ0sBVlgygqCcygEKIWPYAPI52Lm7aVjDnzm0WrkDtiYoBJGrHCh7HTQXTV1Bp4OpqZbyn7u2JRHKRARRC2HSezyg1m15/5bbZubRp5//dvLmfxhxI9ZnX7t8vXInaERUD+OJqj2ltOVGVuYCkk9PdaglTLeVGuhvSpFwkExlAIUQiDGBmZMCmure3NsyZM6fta+7qaLUtcAb6e6wRpJF0rQpDomAAh/tarfmrxqogyM0FZG7heLrNdLSdtLfbW0+Z3LCig5VKBlDUExlAIRJOnFcBKVdU/WJMHJi8u3duW/PnYOCdnZmyS8UF768WjTaAK6OtZrC/89gFIEG9fW/XXtdTJz9jfzIv0N3Pc3Ef7Wd851NPvbDWG4vVS9I97fbzKEQ9kAEUIuHEeRWQckXj51ze3JXDe+99y6aIq20CG20AezvzBjDVZa5sLViDFjZzRxWGkgbTrBMcNpesGkI0kDQxRpCikbd30taQcR9RQ9+5HlccnwhkX1ebNaEDfR12Cbv+7jabAvftEwUFv6QIUWtkAIVIOBiTZu8BuLWxYl9nudTCBDbaABIBI1WLujtarBmsZjSwmDCGRAaZL8gKIhjC0aE+aw4xPL5zPapWsm32OYg+bq1O2lR38DXSv7A3bwqjagRlAEU9kQEUIuEkwQBmMoMVz62yJrB9f45gNeB4A70ddrUH3+Bfb7Ge71C620YE62EEEWbQLUdnl5TLm8JqpIipbGZ+I8avnOIWjGBPZ6vpyhvh7anqpKjf2xv03l+JZABFPZEBFCLhrK4smRdvPuM1TnEXrW1Ib5eb/g2DaWRQrtbEfFp8pPu7zMW5bq8BqKdYdWIo1Wd2dy7mjW5LVdPC5YrnxATOZo5uwjB/FJ+cnh/zPkcpESEcG+63UcOR1H562h33wxeGzMtn+6yyA/vzGdM9bWZjqsvex++5TI95bqnbtm/hcW4jHq/UELJ9uq+r8E4RovbIAAqRcKLcBJpmzbRu4XcKOW7dvFr2ubpefxR7HAcipFQIVwsKUDraTpmvPPNzs1Fv8dyYJldwYI1pX3fdIoFB8ZyYMFLDQQNWrtI9LUcyf0ERNeztaj9obP3ZTa7PKbO2mDOzU+P2CwB/N6K4vB/WluftNSM6zG3eYzzOdtw/Oz1hZoa7HjOBb11Om2y63RrHN873W5PoHkNaB1jUGxlAIRIOkQufgWq0rl29aOfhpVO9ZmFuyrZxWV1ZtPeValp97+51s72xaverVksX2sQw0FcLjAORoqABqIcwfpfmekxX+6nHUtv8PpDut/PyfAapHuK5R/rbveddSmPp1oO08nGEAWRe4Ovn+mwk7jjvHfYlqoqJpLKXz1g2//69fu3qvkHMm8qB/m4bTcQM8nfBHB73y4oQlSADKETCiaIB3Dd7SzbisrV51kbyXn31FXu+mJVUf681gpjE4H6nVxfyxq/PmjX2rRZEdro626pmKAETQBrWZ2qqKWf6MCLZ4ZQ1GcFWI1d2LpnRoX4bRatGc+ijikgg6eBwFJDbpSKDFLUc17jyuvkcbOYNWVfeuFUr5Q/FjsXfwEYTF3N2WgBRQyHqiQygEAnGRioi1gOQ6F42M1w4Qz+YOwZQBm3Swuc212yUMDs6UlWTFmRtddlsb1Vv6TjOP93bUZXigbCs6ct1WtOHudjdvXxg+jDQW1tnbdNrUtuZwb6GpH592l6bsoaO18DcPowfhRosXcd93B7o/XmqFvH76uzx1jZmLiJFIT15k//Vrz6y10mIZkcGUIgEQ3Qiaj0AmePHvMRyIDKIWSSSgmpl/mA/rdda1egQ55wb7rAFB87QHFWkEon0pbr3e9+hdF+PuXH9mj13DCDGj9QkKVOiZuE2KY0W5zTaf9L2B3TNpVdmR+1PqnWp9CVSSaSQ+2jnku3bbyvjO16lwgjSCLyW7yMhooIMoBAJhmgQaVOfEWuUKPYgvRtFmL/FXLlqGASOMZbN2LlgzrAVE02TffcH1d52yrS1nLQVra7PHm1XpsaG8qam1Rq/3c0Fr/GJijBg9OmjKITzdylpjGpufNDez31sh3HlfiJ3xy0CCYpimGpOHxAiqsgACpFgiEBFsQcgaWmXsowaLBe3u3OhcKsyMH0PHz4wV3Yu2rlmGLdSZoPtSdV2dbaXNJ123uPFZWuMfKamkXP74ib+JkIkARlAIRJMVFvAZEYqb9xcLzCmRCjLjRKxHSZudmrMmgvag1D8wdy/exu9NjqHKfQZPK5BuqfVzAy2me3NM4V7H4dtRodTXjMjVSYipjkVY4iEIAMoRIKJqgFM9/dGOg1HJe1cbrpwyw+Gbm5myvZ9u5grvgIIJhBTiDnMZgbNld0dawgBc8f9iPRzGMwo95Pe9RkaqTIRRaUxthBJQAZQiASDsfAZsEbr2jMXbBuYqIK549qVSlOvLc2as5OVrf2LSWS94JmR/XmBRA1J/46NjT4RIbTGr2N/biA/mQ/nMzVS+cIAZrMjkZ1+IEQ1kQEUIqFgKKLWAiYojE2UoW9bsJlykO2tsxWbP5/ChpAIIaYQjY0MmlTf/hJkNBxmfVufqZEqE9eRSmAVgohmRwZQiIRCejFqLWCC4tyiOg8QSAOzJFgYzN/yePVX+aBVDIYwqGyqzSwtzJmO9hY7f81naKTKhQkcSPVE+v0nxHGRARQioZBCnJrIes1XFFTtnnvVhPNaW1myzaGDYP4wZdXo61eOeB6eb3Fh1pw7PeM1M1JlopLatZphbmWxKK8QcUcGUIiEEtUWME4Up7Ceb9TmY+0XXbTadV2D8/Lqbf6ceD4aItMHUFHA44tpEen+HtsPELH+tBDNiAygEAmF5cGibADR6ZV5s7d3rXDGjQfDx5rAXLuxwHy87Ei6IebPiaXf2lqeNlPZQa+pkYpremzIrC9NmTvPnNkvAhkZtH9rvngoBSyaGRlAIRJKVFvABPXu26+bVH9PZKKApAMHUr02enp2ov2x+Xg+Y1ZP0U6mreVEpJZ2i4NGh/rtGs9bG2fs0oK+djtCNCMygEIkFJoZs+yaz3hFSRSDRGVQHssO7/cAnJmyhstnxBolGkuzuojSwJWJgg9WdxEiacgACpFAiKjRbNlnuKImegLOHtJ0uV7QcmVsdMh0tp7wmrBG60T+/FhD12d0pOJK93cr3SsShwygEAkk6hXAYTEpv9F92TAIthffQKfXfEVBnN+ZxUmvyZGKiyjgYSu7CNFsyAAKkUCiXgEc1unVBbO7e6lw9o0BA0r1L0u7+cxXFIQBbG89ZecCqjF0ZSIKqObPIknIAAqRQGhtce/Oda/ZiqKYq5gZGWh4RTCpc0wW8+18BqzR4ty6u9rN3u6WnQ9ILzuf2ZGeFC1fotZySIhaIgMoRAJJp/psha3PbEVVnC9LdDWKhw8fmIH+HnN1KVrFH05UIg+mes32mUXz/a9/0ZxZnTPp/q6yqoIpHLmytWDaW0+a1bmxRBpHzLMQSUIGUIiEQZorLgUgQWEAGzVI0/eP1O/r5/q85isKoip5KN1n7r34jDWAKDuSMlurU17D40SquOXk02ZkqN+aRtTdkazoIa/V9f8TIinIAAqRMJj/t7Wx6jVZUdbayrw1YvWExs93794xnW0nI5v2dZocaDcdbS3mW+/cPzCAX3n42fx9p4qaOWf+Xnp+52AfRAq5p7PNu08zighobnqi8FcXIhnIAAqRMNKpfvPwC/e8JiuKYv4fFcu5mWk7R2ttdaXwSmoLxm+gr9PMDHfZlTZ8pisqIv3LEmZbZxYeM3KIiN7qbPbA7DgzyM/O9lNPmD+nro6WxBSS0Dqn3l8uhGg0MoBCJAhamYyODHqNVlS1vyZw38G6uwPp/ppWa/I8a8sLdmm3qBs/p1ymx8zmpsytvUtPGDmigET5vvLac2ZtfsycOvkZM5Fh6bgTRc0f4jEMInMDm311ESKAne0tdkWQ4PrOQjQzMoBCJIi53IxtrHzr5lXbWiUOkUDOkVVLnOkjUkMauxbQH5Hq2agWevhE9C/d12kLZB49uOc1c8MDfbbAI5XfzqWFiQz6tg3q8y/ftPuWW0wSZ/H6zq1N56+jloMTyUAGUIgmh8FsIJ0yc7M5W0TBeqf8RKdX5r2mKwp68eYzZntj1WQygza96Uyfez3VjNRwrCs7F22hRxTW9a1EI6lOMz6WNYuzk14Th16585x54bkL3sfK0WJu3GSH+73GqdlEatytD1ztaCDHY9k5ji1Eo5EBFKLJIe07NjZ6YPqy2f1+cQt5wxDlVjBEKN05s/6uG4wxgNzHXEbE6zkORBZp73J2sst8+MKQ12RFVa9u9tlrgUF+4951r3mrlngen2FqRhENXF8Yt695dXnR3Lhx3StaAzFXtFyIXi9Oj5h0X5eaTouGIwMoRJND5Gxtdcmk+nvtfLrJ8VHT0d5iU8E+4xUVUfyxtjxnzzUYiSGNzf37JrDXmsOjcuP6c6az7VSk27sUE/MTW089ba/Dzvl1r2mrppJkAIOiEIYiEZ+WcvtfrMppIM17mDQ9czFJNe/tPVd4RIjGIAMoREIg9Ru35s+kgVdXlgqvYH8QZcDltRxnnhYD9tjokJkZ6ohd1M/p4ly3efGFm/Z6+AxbtZVUA3iYuC4UkFCodGXnko24+8DwEVVkH0wgvTiFaCQygEIkhNz0lI0A+oxWVEWUcnt70xo2F2VhwD0Orr3LC6vdXmMVB9GTsKv9lNnZuWymxka8hq3aonr4c9fzf4uQAZL2xdzB6xeX7ZJy2dFh+z5z79n95uvd1vi57UeHU0XNohD1QAZQiITAXLm4GUAilotz09b0pft77E/6AR4Foodxa+/iE+eO+WMOWip/TYpV/lZbtIWhnQwtU4LGR3pSGOX1xUkbGcyODtmf4WbcPH7//quFd6cQ9UcGUIiEgHnymay4aHtz1abZjjJ5nmhM3Nq7+MRyb878MZ/M1/evlpoYG7Zz34JGRiotDLOvhQ7RwuD0BiHqjQygEAmA+XKspuEzVnERBjZYDFIOpNhYOYT2LnGO+qFnl/ts/747d2iM3fvYmr/1Un9PZ2JWB6m1bKXx4mTeBC4W3q1C1BcZQCESwPbWRuSrfouJptWsA5ybmSq8msPBKNLXD9PIOr5xM3/M8duY6rLGlZ/ZdLuZnRo3ly6et6nwt15/0WvQai2up8/MSEcX6eFKv9gIUQ1kAIVIAKykEbcKYLS/DFyvbWVTbur3tfv3DevY0tcvbk2dqUi+NNdjOvKm9fq1qzaCyc9nn7ls04VT4xnzrXfue81ZrcWqIK0tJ7wmRjq6iALWamUbIUohAyhEk8NEcwopfAYryrp29aJt91JupSQGcW5qzMyMdMfS+JHiZZ4ihi8YEaKSlAKe00s5rzGrl9wScqwnHKxmlY4nriXLzzGvs5Km0kIcFxlAIZqc2dy07afnM1lRFev/EvmrJDXGIEqRhM9gRVn7hR0tZnvzzEHbEAeGgOhtvYs9igkT2JU35SoEqa4oFOGaskKIWsOIeiEDKEQTg6Gg4azPZEVZzFcsd3I8A6Zbys1nsKIqon52ft/IwBPpbW7T/zAznGrYfL9iYh6gIoC10e7mgtnduVh4FwhRW2QAhWhiKP64fGHDa7KiICKTC3PTj81P3Nqg3UvvoXP+iA7OzUyZdE9rLFO+FHYQ9Qtjo37trTbl26j5fqXU0dYiA1gj0SuQVkdC1AMZQCGaFAxS1Is/Ll/ctBEl1imenhyzvy/MTZW1vi+Rv2y6w2uwoi4if2Hzt5U367z+zHA6UlE/ij/Ors6b4cF+03LqaTM3MeQ1L1J1RFVweCqAELVABlCIJoXiD8yUz3hFRffuXDcjecOD8ZmbzZnt7S37eznr/DJI0hQ5ymv5cm7hFjQsQTeWGbQGnddpjWw2YxZnJyIX8WPOX2vB9NH/T5G/2mt6bFjzAEVdkAEUokmhchSD5TNeUREGFcPnNJDuN2ury2UPgETRorymb26ky0Z06OfH7xhWKmlf+dzL9jW6171zft1rwBqtvd0t09vV/sQyZlLtdG5tWkvEibogAyhEE8L8uTgUf3zzq2/aOX+YoFR/t537V0krDPqnXV2IZvFHMM3L34Non4v68XqZ58dqHvVay/eoGhnqt+er6F99RDWw+gKKeiADKEQTEvXij7Bo+8JP5isyB45UcDlp4KgawGeXeu3KHT62Ns/aKGAjlnKrVIu5cdPd2Wq2Vqe8ZkWqvhanM2XNgRXiuMgACtFkxKH4o5RY/WNkKG1GRwYfM4G8rjC7OxciaQCXx3u8BpbXkO7vi1xrl2KaGBtWz7866nPXN002M+R9rwtRbWQAhWgy4lD8cZgwgaQdV1eW7RJoszPTpitvarmvq7PtoEUMUbbccMdBIQg/Xz7bZ55b6rZiTd2wOauHmJc4l5t+rJUNv2dHhyPT1LkcyQDWV50drY+9Z4SoJTKAQjQZg4PpyBd/HCbmBmJi15bn7GvBELo0Mb8zUF7ZvWxu3+L3NjPa32I2ZlhR41R+n3mbGl5bWTTp7lZ738p4jzWG9aoY5nlmBlrM7PSE/ZtgyjGvcTJ/aHigz1b/+syKVF3Z6F/+C4IQ9UIGUIgmwlWWdrS1mqnJrHn0pdeeMFfNINLbzHFkreDWlhMm3ddp502FU2ekYbkm/Nw+e9qawUtzPXWJDLIyCUYU80fBR1zSvk60gGlvPaUK4DppKZdV9a+oKzKAQjQRFBgQZaKydG1xxrScOmGGh9Lm7q3nrHHCFPb1dpn+ni4zNJgyb7x65wlzFTftXNw0iwvzhStQHMzht7/9nrl+7apJ93aYZ5drGxFkbuKZM6djaf7QmdU5+2VCBSD1EddaiHoiAyhEk0BjZMxGsJkwv9PLrbuzzbS1njJ9PR3WIL5x77rZOrNgV3bwmao4iXRxqr/nsejJw4cPzI0b122amPmDiCW2qI4GrhUtWrraTtZsGblcpsesri7Z6x80VnEREcCLWyvWmPgMi1S+Douikv5N59/DQtQTGUAhmgTb+uXcae9gjjB+wUjU7FTWTOXlM1WN1ML8dMXpa+YHkg7eN3r9Zmoia1PE1565YOcMujmEVBZbI7i9aSOCb7/10LS2nDQ789VtJk2KmVYvFK5Evc/fYWo5+bTtAahU8NGV6mn33o++/eYNkxnqL6vtkRDVRAZQiCaAiFZHe0vZS4lhBNneZ6YaqYvn1s1Aus/09nTmzdtF7zalFCwWKSbmD55embcrpSCipjwfjZt9Zu4ourfRa+ZmJk1mOOW9/nHS9MSIjQK2tZxQM+gaiCKb1ZXFwidZiPohAyhEE7C3d82cXsp5B3CfiBSOZga8BqkRYo4iUb/2tlbz0ku3TGZkyEYCeYx5ihjD8D7HFdFBooaYZ6KBrM9bLROYG+k283O52KZ/fWJJOFUEV1/pvm6t/SsaggygEDEH81JpqnEg3XukCFu1FEzvnjm9aFu5bG6um+ee3TXvv/9NawCJOlGowk/StNUqWLl29ZI9FpFCrpurHOYnfQWrYQI5Z1RuRDYOYj7g6FCf18RIR1e6v1u9/0RDkAEUIubQauT08qx30PZpa32hoenfifGMNUddXe2mr7fbmrs333zdGj+nCxe2zfzctN2OKB3tSFwl83GE6eX5EMft6mw3i4tzhSu5D8Uh9A08aoXw6+f6TGYoZabyr9N3/eOql57fMT2dbXbOms/ISEfT4oyWfhONQQZQiJhDUUO50b/NgvlrZH9ADOClS+es6Xvt/svm619/9zHzh3gc88e21Uz/9nR3mhdeuG6f48tffss+P21yXMSOyuFHjx6ZpYU5k023l20Cv/JM2ryw1mONI8fp6+mKXdPncjSU7jVzE0NeIyMdTRjA3Z2LhU+zEPVDBlCIGEPrk6mxEe9g7RPmpNHNoTFHzoQVE6ngoYF+7/5HFdG/7q4O7/MhjOjW1rqZmhw3qf5eW0lcygRS6YvpG013mM6OFpPNDpuF+VmzsXGm6aJ/TrSGoRjEZ2Sko4mIKivbuKkIQtQLGUAhYgoDBtE/evr5BmufMIA+c1QvuSpfnwELCjNGmvbs2pL3OEfR8GDqUOPpRHSQFPHQQOqxOYFvXU6bS7lO2+OPNi822tfbbbbPLNqIH6LAJu6tX0qpK292v3DrotfMSEfT+uKkVgERdUcGUIiYYit/K5j7h+ppAJmzl0715o3cCdPe2mINlW++XzFlR/eLKaqRAibqybF86eZiYtuR4QHT37ef1kX9PR3WFPJ7qq/bGr57Lz7jvdbNKl77nWfOeI2MdDRhqClIUjGIqCcygELEEFqXsPpFJZEmIoWsCOIzSNUW6VaWoSOVyzw7Wrvw02e0igkDRmUw8wB9z1GJSCdTWOJ7nlLiHOjR1tneYqOti7MTFUVcm1EsEUdLGIxgteYD0mT683kThLGcGk2bV25smesXV+x9vu2bUbTYkQkU9UQGUIgYwqofO+fXvQN0MdGTrh69/5z5o5DDZ6oqEcaRYx2nBQzRPyKPpHV9z3GYeB0jQ6lYrudbK33+5ZvWAL6we9prZioRpq8rb7D7ujtMqq/TLObG7e/ZkZRdqjBJ6eadjTmTm5kqfMqFqC0ygELEDN+av4cJ89KbH1QXZye9JikoUq6kb1FXZ1sh9dnlTcUGW7NgtGjejNki8ldJurWYLl++YNcwPk4amD6DS4vz3uOXI3oS0gPPd12TKqKAY8P91rRsr0zZyPLa/NhBFA/xOwUOyC0lx/2sexs0Pby/aDHjex5M4Hhewe2bRcGl9bhGV7YWbDGI5gKKeiEDKETMWF1ZKrnmr0+zU6OHplIxcLREacsbuNZTJ+zcPdfKZH5m7AnzyBw4u21eFEIwkGO0yp3jd5g4Tntby7EbQLO6SKXp56B4XVS/hq9pksX1oBiEVHB760lr4IjeEblj7eDWU0+b7ryZ4doh7kMD/V12+2zePCL3uO85nCi2aaYoIKleXnO6v8cavqWZrP3JVAO+3AlRL2QAhYgRLBnFwOEbKEuJQoWOvJliuTVW1+CnM1b85Dam79L2mo0sEjEMRhhzk/v9+DCJVOYO9PfapdN4jMji+Nio1zwdR6ReR/PPETZ0lcilf33HL0ekjRmsM3ljrCjgk2IZM65POQbZbYNZZDoCKmc/rnuzrENMpI/PoTN6zPd78OBNGT/REGQAhYgRszNTR24wTPECkUMG3rXFGRvhY/Dm58r8VMmCEvYbGU6Zjo4WG00MrnGLuezt6fQaqOMIA3jcAhDSvzPTE97jlytax7S17kc6F+cmHrsuSRdzAZmz53usmiLlnO7vsgbKZ6ziItLfq8vzhU+zEI1FBlCImMDcoMxw2jtA1lpEAwdTPdb8hR/DWFbbAFL8sbq6fOxm0NnRwYP1hY8j5jOigXS/bWStlHD9xSoklzfmvMYqLpoeG9IcPxEZZACFiAE0faZFRCNbkGACfYUnpIuJJFKs8frrr3gNVKU6c2btYJ6Uz9iVo+NW//q0bwL7HouASvXR22/cNqdOfsbkxodimQ6m6IP3sxBRQQZQiBhgmz4v5bwDY1S0dWbB9PV2eY3TUUSxS6q/22vuytH01JidWO879nFEVbAMYOMU15VIzixOmrt3bhc+0UI0HhlAISKObfvS0RaL5cWYSzg4mPYap0rF3D2KU3zm7jBR2ELEtJrRPycqn5UCbpwmxobN3MSw12RFVRhWon9a71dECRlAISLObG46NhEnN1eQ/oHT05NeA1WuKL4ghRvsNYi4jTGk9QwFLPx0Yuk5HuvqbD/Syh/liNS077VL9ROtYWhBc2512vYgpEqYtjLcZgURehNSNMLfajBV/+IR0r309UPrixO2WppqXyGihAygEBGG1O/UeMY7CEZZzFXECBINfOedh14jVY5sE+ZCY+qx0SG7nnBPd4fZ2Dhte/sxJ4+fTphGqodRNRpR+6QUcDS0NDthC0NoK0M1Mn8TooPcx0/3N+I2JhBjtjo3ZhamRsxEJl3TNDJ9/XZ3Lprr1/ds2lfLu4koIgMoRERh0GAg8RVexEGc9+b6gm3mfO3ZK14zdZgwckRxMH1U81aryfRxhPnEiLqo4/Tkk5XRUnSEEewprFRC5PBU/v2EQeT3WqSSifhlR4cLn2IhoosMoBARhLlC6VSf7bHnG9TiIkzgZH6wpXrTZ6YOE1G8KJi+sJhb6CKOrDSiOYHRFkvKEQnk7xT8W1W7oMSZP831E3FABlCICEIF7PaZxccGsTiKBtLdnR1Vaw8TRQ0M9CslHFN1d7ZWzQBev7hsctOThU+wENFHBlCIiMGcocxwyjtgRV3M/aMvoLuNAZyYyHqNU7MoOzpiU8JKBcdP1Vxn+NzpGTvnT4i4IAMoRIRg3l861fOYiYqDOF/WBG7PD6i0Sdm7sp03gzfMQm686Q0gYn4ijbAVCYyXuqoYARwd7rdrdQsRF2QAhYgIcZ73l5vMmIX5GWuGKPgYHR2yy8Px8/btm08YpmbU/NyMaTl1wnt9pOiJ9YUH+/erg6shipWEiBMygEJEAMxfNpsxO+fXvYNVlPXyraump6sjMUbPJyKARD8vbq14r5EUPVEUQg9BevV9/tbFY/UKpPiDVWeEiBMygEI0GGf+or7Um09uHWDatPiMUVKUm5m0BpB+dL7rJEVTrndgX/79S1PxnY15awZfubF10Mj5MJH6pfhDlb8ibsgACtFArPkbHY5l5M+Jwg8Gz+Ou/BFX0QoGE4wwE75rJEVfmHeigpjBgf6u/V6B7S1mdXXZFncUk+b9ibgiAyhEg4hz2jcs+v2NZwZNqr/ba5KaWS+9dMu0nHrapn9dBJBec5e21+wqFeFrJcVH0xOjMniiaZEBFKJBzOVmbNTo0YN73sEnbiISSOGHzyQ1s1itJBj5w/Txd+3t6TIDqZ7HrpEUL6X7e80HH3xQ+MQK0VzIAArRAFjjF5MwOjwQ26XewkqiAWSlEqp/w6nf/t5Os7m5blPjwfuleIjPZGZkwKRTvYVPrBDNhwygEHXmwYM3TWf7/hq/zWL+UNIMIOavp7vLDA/0P1b8QXsRzD2pYX5qmbh4ivl/Sv+KZkYGUIg6QjqJgSVujZ7LEansjrZWr1lqRrEE3FC67+D1Y/QW5yZMy8kTZiybsdsMDaZUGBJD8cWM9C9f1oRoVmQAhagTrujj1t4l76DTDCLitVhoCN3s2tg4bdrzhpdWIqx8Qi/Eudkpqy9/+S27TXh+oBRdsXLN7oX1vImfsubv/v1XC59cIZoTGUAh6sRsbjqWvf4q0fzMmDWBTu1tLXZlkLB5aha9dv9l2wMxMzJklhbnn3hcBjAe4nPJfD/aumD8WJJRiGZHBlCIOrC9vWkWZye9g08ziWXsSG+jy+eIkJ0y77zz8AljlBQtL83bOYG+ayVFR0T8ZPpE0pABFKLG3Ll9y2SGU01V8FFMvMbVxRlr/AYHUok2f4jIICli37WSoiG+tGQzw4VPqxDJQQZQiBpCOind35MI84cG071mdHQo8cbPKTs6Yro622UCIywi1aR+hUgaMoBC1AhSSqm8+WvGil+fKG7p7U5eI+hSolXMQLpPaeAICwM4N5szN25cN3fv3tGaviIxyAAKUQMYRLo62mx6yTfoNJswuTQ9vn37ptcIJVnPPbtrurvabSRQPQGjJzdfFVEMQvESc3a1AohodmQAhagy++1eRpq63UtYs1OjZn191WuApH1hLIINo6VoiukarM9Ns/Yru5cLn2ohmg8ZQCGqDGv8bp9Z9A4uzSjmt1H08frrrxyYHUUCnxQGUBHA+AgjODWesdFAIZoRGUAhqsjdO7dtxa9vQGlWEens6mwzfb3dB/3/SAerEOTnYi4g1+Wl53e811CKrtZX5mwPT80NFM2GDKAQVYKiD7t+6IN73oGkmWVXw8jLVTuvLc6YqalxrxlKolgZhDmASgHHU0T006k+9QoUTYUMoBBVIInz/sKi4GV2Kmu680an5dTTMoAhzUxPmMXcuPfaSdEX72/mBWqJONEsyAAKUSavvvqKbRMRrg4kKpAdHU7UvD+fNtcXTHt7i+b/FdGbb75uWltOmsxQsqYINJMwgaTyaRmjaKCIOzKAQhzCo3fftf/wSQHRJoIoAIYPM/jw4QPT2dGW6MhfUIOpHrMwP+M1QM2i1177nDVzvscOE6nggXS/ubi14r1+UvTFZ/300oxZXV4o/IcQIp7IAApRAqJ+qb7u/R5hy7MHgwCRAMwgBR9JafRcjpj/eJwCkGAlcTWF8UK+x8qVbeo80G9T3IhI0Ghm+ODna/df9u4X1qVL58xQus97/aR46I17101uerLwX0KIeCIDKEQRmNdHdC+JRR3H0aXtNdPX01WxCSSqiplqb9tPI2MGuY2uPXvFu085wpjRlLvl1AnzwgvXvduUEtG+zY3Tpqe78wnj5pZ4Y6UP5j0+99wVaxR9x3Hi8Z7uDkUBYyy+9JERECLOyAAKUQRauhDl8w0AUmlhAmkNU64JpIk06WOqiImudnW0WiPIvEJSbn29Xd79fHoxZPKIzmHQaMGCScPMFTNpmD2ifJjOdN7sYfo62lvNyFD/oS1c6PE3XNg3NzNVMk3M4yoIibf4OwsRZ2QAhSgCBnB6PHPQ2kSqTKVawQwOpu0AmurrMWfy5o+0cTCVTtTV3eZ3ti3HTBLhO3XyaWviMIJzs9N2fWJ3XEwaUTyOhzEcy2YOUrcuxevW7cXwHaVvH8+BuWtrPVU07dzd1aGegDHUy7eumszI/nt3dWWx8J9CiHgiAyhEEUgB52amVeBxRBWbD3j+/KaN9vE415Zl5ErNo1xdnDZthbRw8Dg+YaxIy5JeHcg/RzYz4F19g/vcdkQaMYIYtunJ0Se2PaowklT9Xr58wRaOBM9zdWXJTIwNe/eToiner/T5VBsY0SzIAApRgtmZKZuS9A0I0uEaHR6whi9ofkgNV3JNmXBPKjjd321aT50ww0Np75xAon/MPfQdo5Qwg5i1WjRpxmSSPua8MIPMEeQ8mY9YTbMp1V4q/BDNhgygEEWg/QsVwL7BQCpPVE8PDqTMxYvbJjM8aM3f0tyUd9tyRDoeU0VkkaKRoAHs6e46KMqIojCYRJCYh6j0b/wkAyiaDRlAITyQ/qXKj3/6vsFAKk+kzXq62s1YZtCawWpdT4wgqWPMVEdbqxkeHrCtWXzbRklEG7UcXDx17uyy2d29VPgPIUT8kQEUwsPe3jVVAMdApJIRk/JlrKRaiS8uvMf4YihEsyADKEQIlnojVUeUieKE3QvrJjMyYFL9PSWLFaTGiPWHs5m09zFJOq74P0Dl753btwr/IYRoDmQAhQixbwBbTbq/14q0D/MBqf7r7GiVCYyQXM9AX6WvJJUSxo60Lp/pxdlJO10hvM2tvcu2VdH21kbhv4MQzYMMoBAeMIEPHrz5WMqHvoCsA8zAER4opMaot3u/7YvvMan2iuNngXPevXDGrvLDl7v33vuWNXjbZ5ce244WRXwB5P+AEM2IDKAQZUAEkDlAKgqJjvhbEP3zPSbVRkRcaYbMtAimRPCZ2D6zGHkjyPkRzTu9nLMRPwwfX/IcfNGjqvz0yv5630T9spkh+7kXolmRARSiDLLZETWEjphyk5mDVTuk2gvzx9SIbGb4IHKGBtJ9ZnRkIJJTIzB9i3NT+yt3LC+Y69f37Dn7cCYQg8hSfUI0OzKAQhwCAwYDnG+AkeorV5SDaKasuX/109TYiDVStEd67f79wqdjHwokeCwKJpBzwKySvmUlH+buVlK9W8wgCtFsyAAKcQikihhMNPev8SLql+7rtsuosYybbxuptiL1zgovwSXRiKzRNN1XSFEv8fl06/QSqVT6VojSyAAKUQakvBZyE96BR6qtMBV7V7b3o34nn1a/vwiICBspVQcRttHMkC2u8G3vIrflzqFlnqHvfp94f7A9cxL5nFK0oSieEIcjAyhEGTDApVO9duDzDUJS7USlL33+iPrJ/NVPpSLeGDpSweFCCubOTU+M2sKQ6cms1frKnO2jubt72UbSuV3q2K7pMtMuaM9SKq3MvFw3Z08RPyEqQwZQiDJhgGGwUSq4NuK6Mmk/fD/LyPX1dD5xv1RbLc5OWDNX7P1O+x0+Dzdu7BU+IfuQGiYlzOcFcZsWSmALLTLDJSOBHHd1ZclG8diPL14LuXH7XBhCtx2RP6J+atMixNGQARSiAkgx0UoiOGBJ1ZGL/PjU0X7Ku49UG+2cX7fz6FgSkahdsSgcfzPapVQC5nDrzIL3eAjDmRlOWRPo+nGuriza36nSZSoGRpDz4lhCiKMhAyhECKIUVDmuLi+ZudzMYxEGmwrODzyNnOzezMLshe9TpW99hdkjZeuidrz/WRqRHnmuAvuNezfsZwADmJuetNuVC5E9mjAT0XMGn1RxcHqFNYFD/Qfn4ODzx5cwjKkQ4njIAApRgHQVUYeuzraDgWlsbPSxakcGL+Y+MccpOGhK1VFb60l7/acnMmZxTkU39dT+6hitVuG0KsYLM0bEDWH6+CJEw+SuvJmrFD5rHNPhTGbwixXnEdxGCFFdZABF4iHaR6PndH+PmRwbtnOfLp87bZXq7z4YDBmMujrb7Zyk4KoBUvVE5IdIENfeFw2Uji+uMe9dV2nLbaJ6vK/dvL1y4bNBcUc1wFTyxYpzIQrpM6JCiOohAygSiY1o3L1jo3lT45mi1b37VYZtZmtrwwyk+g8WhWd/ZwJdOsy3v/S4GNgp9AimEX3bYUpaTj3tfSxqYjWSvt5uMzyYeiJdTa9CopmIx8+uzj/2eCNEYcfa6pItxnCR7q3Ns49V9DYCzB6tZTCURAM5r0rMqBCiMmQARWIgfXuFVhR508fgcnp5tmSLCSfMoRsoMY0OTCCGkMgF0QoMDS0uMDdqF/O4mCs2kO61A/tQ3ghNTGRNb0+nvd3d2W5yk6P2uiF6/lEJGpXKX0wdBs637ByP8b547f7LtlChI/8+cI+xPVG1S5fOWT337K4Zy2ZMe1urfX28znrPbySyyheXqMNnlbl+jTalQjQzMoAiERDBI8VL9WE5pi8sZwLtPCVPVIIIik1h5Z+HOVJUUGrt4H1trS/kTc8pc/78pnn//W8+oddff8Wsr69aU5hO95mOtpa8TpnhgT7v8eqtofw5zc1O2fmJGLfgY5i87OjIwWvBBPI+weS1tpywxjD4WtFLL90y3V3tdg1dtqtnb0POn/MLzmsVQiQTGUDR9DDYkeb1DYiVCOOIMJLMGSyVniKCgVk8itlsJq0uztjr8M47D58wQsWEMVrMjXuPV29h8DB+X//6u9bMtbacNF1580bKF/HYm2++/sRrYFvf/WFtbq6bbKZ+60w7A6j2KUIIGUDR9Ni2EaHITVDMNzu/sWJbUdBfzKUhud+3PSIi6IwgZs8HBpHUMAPuubPLTTtPcL8dyI3HzC73jY8Omd7uzorMH8I4YQJ7ujpK/t1qLSJzVLiGjRzmzgljGHysUnFsosX1TAWTjmct3zuhFitCiGQhAyiaHtpXrC//fP4W5gRh9FhuCoOGScSw8ZPoCKlcWlyUMoHIFonkB3BWQ/C1rGAOk5sriBlspoggr2VlYdq0nDpxMJ+Pa4lYs3dqatxresrVCy9ct8ft6+nyPn+txfMyb893btXUxsZpMzTQ7z2HWon3NRXuSgULkVxkAEXTgwGzc/fypg/T4oyKm683N5srbPk4VCSWE4FiMKV9DC1iGFCLTVwnUrhfLFLegvhR1qXtNVuly7y9SiN8lYrCienJUfu8RMqIztZ63lx4bl8tRRQxNzNp35NEA5cCy53VUrwXi0WvhRDNjwygSASuxxjmi4EWk4ZYS5Rlp7a3N5+I4O3P4yvPsGEsqSrGXNI2plhkhftdlOyw6GJURfqboo5aGz+nL3/5LTv37qXnd2yVLelhbvuqcqulgVSPjUD6zqeWcq+1HoUhvFepiFelrRDJRAZQJALb6Dk/2DHoEfXD3HF7JG/+mPeHIeN2uPEsaWHSxL4BtJgwg5nhtG23QduZ4DFJR/NccW4TQ9uWa89e8RqYWgkzxnUjXcpt5s5RgEFvvVrME+S5jju/76iiZQzRZFrPYHp951dK9B5kNZXWUyfM9GTx4ifep6zmIYRIJjKAoukhwsGAHqzaZYDlPtq3EJXjMYyhL3LHdr4B9DAxwGJOwqk2GvDGtUUMr6k7by58xqXewqA5Y1jNiBlpZqJwvuesl3hdGEHaxVRaJcz1IGpNhJlWNMVMJFMimL+q1TaESCYygKKpwfxls5kn1ivFkJWT+nLm8TjpWswez+9MIMekQTBFJqyK4dsnqqKP4ujokNe0NEKYwKMa9GLCtGdGovEaeX2VpIQxr0S5Merc5r3X0dHirTLmPZ0ZSduotBAiecgAiqaFylzMAXP86APIPL9yIG3r5vERGeQYrKAQHkArka0Wzh8zGG0JzgckFXd6OXcwcEdRnFtXR6tt3OwzK43Q/py54lGuSoVRGssMmqXFee/zNUJEA2kYzTJyzshRCEOKmC8S9CPkGvA+4ifvsxeuXTh4TcxnDKfJeT+yPVXvQohkIgMompKguZqaHD/4PZiKdVD88ejRIytgu1RvV35wvGwNIPP5qlGwgYFyLWOAqCDH5j53fva5IxgZ5NyZc8eKHT6T0igxF7Cnu+vY8wAxVjNTWdvSBvPXqPl/xUTPwZnpiQOjR4SSFDGrioT7EWIYeR0uasiXl468gRzLDNjXyfrVzE8tJwIuhGheZABFrMHQ3bhx3czOTFkRveM2rUOYa4cRZJu3337LXL16xawuL5nVlaXHKn7Tqf4D84XhY3tXIcl2dsAdTj1hGo4ijCTRyNnctNnZuWjnB1IQgsFioKa5tDsXHqNXoe849RTnR+SPVSuCpqTRwvS0tZ4yI0P9ti0NETEnbhMx43cMNYUR7vVgjILr8C7OTdioGcu4EVH0PVfchEEMvmbeX7yneH9hDsMV70KI5CEDKGIFKVRn9jBoDGjMS8OkMPGdSBBGKjOUOjBSbINoA8N2O+fXzUDB9HEMVxByZXfnIApIcQj38XwIQ8ikeTegHlesxODMKWk8ojLuMV7H4uzEwfmzQkmjqoYxSjR1vn37ptdoNFrMjyMqRnSMiJgTt+mtx+9ExHq6O2xqF7EPBomfLOs2kO5vGuPnxOueGBt+7G/Je4jPRn9f18F7C/EZCBZICSGSgQygiA13796x6VJn9ohqBAe4SuRavyDM2PTEqBXHpxoY02cHx/5emyrb27v22GoixxXnTg9Cjk00Jpc3tDz/y7eu5l/bDRspZPk4zoHzIZrJ49U0oaXE+WVHBqzxjdKcv7DKNW5EC0nt0kbGpUvZl/RpeNtmEKlh5v75/rZh8VmyX6S2NpQWFiJByACKWHDn9i2bhq3GXLxSWsiN27l5gCnDgBGlQ6Rkq/n8RNdIPb52/759PiKCrD5C02qel5VKggMyJhRDhjE8jvkNisHfrX186/pla0C31hdMW8tJszA/4zUXUvSFueX9Shrc93cPi/c10UH24X0ohGh+ZABF5LHmq7265quUmKPna42BITtusUFY++neSWsEd3cuHTo3i8cpTslmhuxgjRl0Bo5j+Z7DJ6Ko7MtKJ6S7N86ctqaTuX4YvyhH/aTyRHSTVLeNZDNdItX7WCWxT646mC9cQojmRgZQRB4m5zMw+QasWojoGtW54UgIppC07frKnDVdGC7Stei4qVnM7emlnO1ZWMoEujmKQHSQ9DCinQemkMGb8ytmBjF9pLUxfrwenosIJIUwVEs321w4aV/8XZkLybxIWsoU6yvIlwreQ8F2RUKI5kQGUEQeBiTfYFVLYchYAi5sAolGYpwwXZgo5uaRssVUMXiSQvUdr1xhAonWUJBCNXNQVDBzLUrN08LQcX6YwUz+/DGqiEISzpFoHxXR7pjb2zQ9HmzauXDSkyIqWCySzftLCJEMZABF5CnXABK5I/qF2SHS5dumEnG88AoipaCSEkNI25HjzNFjX+ZjTY4N29eO6EvIT0zm2uqyLYihlczqyrI1pT44H9LWy0vztoefPdbTf3hwTMSxotbzTqqtqJA+s+ovaKIYpNj7SQjRXMgAishDpK2cFOvU2Ig1NWNjo7bRLe1efNtVoqMMiKTPMIG+41Uq95qIMmLW+H1mZvogavfcs7s2Ykg0r1hk8Ny5bXOiYPgQEaC11SWbEvQZBKm5xd99eMDf15JKd9/8VyFE8yEDKCIPUSwiYr4BC2EOaZHCJHcGLyJfFErQBPi4hSP0DsRgkX6l96Cr2C3F+fPb1mi5Ao3jRAMR8xF5TR999IGZn58zC/O5x6J2zO/C0PH6mcu3trpiDSERQopLMIs0caY1iKJ9Equn0P/Q916j/6QMoBDJQAZQRB4iW6Q+w2YO47d74YxtjcKcvCDMhcM4YoBICZMaPqoZpGKWIhR+YjQp1HDRNp4Ho4XhI13somyLi/uRFDdXkOIRKnUrPQdeI8cDjjU5MeYd1J0wg0QFaQSM4VNRh+QT7ynf+433twygEMlABlDEAgYlihoossCIYagYxA5b0xSDth8RvJTfvzpr+mIGMZZEBllyzhVXYNB4rv1oXP9jFbukkTGKrFriO6ZPVPJyzs7czuZmlLaVqqJiBpD3HF+2aArNe1kI0bzIAIrYQEUuRRYMXkcZnDCL1WonQ2SOtDRRP0xmEM6Tc0TBlDHnzOBaKiXMcW/tXbZml5Suq0JmXiGpXN9gLkmVqpgBRHxJokqYFXL4ksPUB77AlPqiJYSIHzKAIlYwEDF4HWUw2o8iVicK6IQJJOIHnJMzfkEFwdC5ljGs/4vZQ6Sp2ZZ0MX0Pg33YaNVCxJG5W77BXJIqFe813/s5LL6sYAZpxM4+zgwKIeKPDKCIFaRDGYhcWrRSxkZHqhYFRBSakJrlnHwq1kYGs4ghJXXM8m++xrtsw7GJ/GEMfQO5JB1F2fzn4OLWivc9XUxEp30N0oUQ8UQGUMQC0qxUttIKBYXTruXCXMDts0s2slHJ0mlhEUVkwjwmj+iIS+sySFI57AzgQLrfzOVN3GEwX3Bra/Ngv2x2xKaAKejwDeCSdBzRQqi15UTZawUj5t7ynjzqZ08IES1kAEUsIELmzBF9/o6ahnLz8DgOAxoD21Gqc11xBv353HGC4nj0IXTnjDCCGD1W4gBeA42ceYxl2KjcdW1atDKHVGsxpYBIYEf+81BqfWAnWsQo+idE8yADKCIPEQcKONxqGF2d7bb69ii4Ag03B4+UFreLLY3lhKGjr9/i7KSN/JG6hdzMlDm9nCtqIIkMZoZTdom3kaGUfa6Wk08XzqHNVvWqN5/USF24sF2WCWTuqgpBhGgeZABFpGHJM7cChjNN/PTNmSsXDCX7E8FD/M5cvWKRPJo5M/iRPqbBdDAKQhSPIhBMYXhfJ44xPjpkers7zfnzm3bQxfTJ+ElREVMNSplA5s3yGRBCNA8ygCLSYK6c+RtI99kIRC2iEBg5Ci1IB79x74ZZnJuylbm2J9rm2UNTzsyNYk4h+zIPkN8xhfzcOL1gBgdS3oFXkqKijY3TJpsZ8BrAqfGM0r9CNBkygCLykGY9atVvJdg5ecsLdl7f3t41O18waDaJHG5v/7xQwy0Rx3aI+9iXlUkwk9wmctJy6oR5552H3kFXkqIi5p329XR5DeDoyMChX4KEEPFCBlBEntzM9KHRBwYnqoRZpg3jtbqyZOcNWpOW//24gxdpYlb3YC6fm+9HpI+0MeljnhuxggKmkOeeGhuxEcDenk7vgCtJUVIpA0il+3GmXQghoocMoGgYRNeoikU+g8bjLuJGWxSWUsNkMRA5w4fZ4nHmBrLMGsUcGDR+UoCBqMZN9/dUlMIi2scqHld2d6yZo1jEN0cQEeXjHFzED7m2MDKAUlyEAaTAKvz+RvvFTGn7eVQbGCGaAxlAUXdIl2LmiCowTw6x7BQG6saNPWvsWHGAx1lpw82pw4ARgeN+DB2Gj/t43BmuYsIUMp+vnPmDbENUj4pfnp/n9h0zKM4B+e6n35pSwFIcxDzbYg2i+QzR43Ig1V/4pAgh4owMoKgbRA4wfqm+bhslCw8wGC2MHQUVne0tTzzu5FKwlYrBi0rew2C+Idv6jnEUrcxPmdHRIe+AK0lRElFA5q/63sdOfH75EieEiDcygKIu0M6FqNphxopoICleCil8EbXjiOMRBTxsPuD+msEDtv1LNc4Bw9rT1W7W11e9g64kRUlE4n3vYyei7sytVSpYiHgjAyhqCmaOdC7NkA9L06LTy7N2nhGtV0o1WD6q9gevw1NYzBckWpjq7zG39i57j1WJeO2kgm/fvukddCWpUXrppVtmZWXxoC/lYQYQEcHnC50igULEFxlAUROIDlB9y8RxX7q3mDB8pIGJwmECKe6oZP9yVElLCwxsNjNs1w/2HasSYT5pCfP66688MQhL0nHEMoIYt9H8e3V5ecE899wV89prn/NuizB7L75w3QwM9Jv2tlOmv7fT/s79FC0dtjIO4v1cTkRdCBFNZABF1WFAIEV01Hl0bi4gkUCOxZyk6YmMNxpIipYIHQ2Yg/dzDFK4DFLuPpo8k2ImclHJoIUZnR73P3+lurS9pqbQUtWFAZwYG7bGbTE3bobSfaa7s92aQRfZ+/KX37Kmb2Z6wn4RGc4bvmDBx/TkaN78dVtDyL7B920x8XxuWUQhRLyQARRVhQpeijiOG7XDbLH6AOnjudzMQYuV4OOszctcQRpFZzNDNrKHyWONX7YfSKdsWwsGKWsq8+dFRK/SuUuYxdWVRftctJQJnmel4rxJBYcHcEk6jkjj+nr4YQT5LCC+SFHAcWZ1ruiSbyxXmM5v8/mXb3ofD4v3M5+LcqrrhRDRQgZQVAVM0n7rlImqFm8QRXQDGOkm7mM+Hb+7++kRiPGcm81Z08d97Md8Qrcdc/m2t7fsdg8fPrDRRaKUVCWXawgZ5DCR5aTHiokBs+XU095BXJKOqjfffN10dZUXtau2aM3EyjlCiHghAyiqAkuoHccYFROGyRk9RBSQiAO/u+cjzUu/Pmf6gsUmPOb2ZT4i29Hfj0geUUGijJUsM0c6eH157uD4lYrzGUj1eAdxSTqOeI/73nO1Fl/4VBAiRPyQARRVgWhaNSN/QWHcGNyI4lEUsrt72UYafdtWKkwkUUAGL4pWaFdTKp1FtNCluMPzDsvRysKU2sFINVF3V0fZqdtqy83bpZG7ECIeyACKqkClLHPvfIPDcYXZwgBivLa3NsxYNmMjeb5tjyKigAxemMGF3LhdaQRTSKrYZwZdYQrnw7zD6cnsgbgGi3N5k7cyZ6OX4edqazmpKmCpJsqMDNUkCl+ueL/zZY15tkKI6CMDKKoCRok1c2s1ANFHcG112UYaSQGX01PwOMJ0kirGeJaqcsQMEj102tm5eNBDMDOSfswEkv7l3H2DtyQdV0uL87YCOPg+rrf2i636Cp8OIUSUkQEUVQMzlO7vfaz1SrWEkSJKRxXjyGC/d5taiLQ2z4upqwRSxcyLClYuE7WcmMh6B29JOq5cK5jg+7cRIgqo+YBCRB8ZQFFVMIEuHexLgcZRRBsZ1IhAMkewHDCARA+JiLjjsCbwwvyMd/COk+gnd/r0ikn195nLl8/bClTfdlJ99cIL181guu+x924jRDFWJYVVQojGIAMoqg7mxy2jFjRAcRZmlggepq5cmAvFPEHWFaZZNZHRrs427+AdF2H+SPFRiEOUh+uBpqcmbJNh3z5SfUTDZ/4WxXr81Us0W1cEUIjoIwMoagaDQD3m69VTDLDl9g10YARzM9O2J2Fb60lz7dkr3gE8Drp8+YJtih2GFDnXxrfPUYXZRL7HJL+iMA8QA6hCECGijwygqCkMBETAfANFHHWc6EZuetKcXpoxqf5u7+BdbbEW7Gc/e9uaNt/jlYjoEilfVl0hze8Dk7u6umzXoXXLjx1VpJVp+ZPq7/U+Lvn13LO7Zngg5X3v1kvMe6UgTAgRbWQARc0hYhQshjiqOAaqRZFJuTpOdINqYs6fpeCq3QoGw0UaFmGciMZh1rj2GLOtrTPe/coVBQbbW5uFV+KHSnBSw6SIWZrMd5xyxGvhNRBVxHQe10wmSa/df9m7JFy9ReFUqX6aQojGIwMoag4RM+YDHrcohFU+MDZUAvser4fsPL68OTnK4MbEeOYRXtpeM4MDKe8AXqkY8Lc2z1ijhEHjWofPjYgdhsq3/2HCfDG3j76H5b7mbDZjz8t3vHLEa3FV1zTnzmSGrLHlJ0Unvn2kffH34jPie+/WU5oHKET0kQEUdYHo11EaRVNEsnth3Zw7u2wHNlTLZrfMVzwswuhWD6kUZwBpLUMU8J13HnoH8XKEwcIUkWrjuKUGW6Jyly4dzTgROSSCWEnUk7+R71jliNTvaObx9CGvDXEOmEPfftLP1dpysmErgjjJAAoRfWQARV2gcAKzUmyFDJ9Y7o0qWtqvuMgfZnB6PFP1NPDelW3bvoKiFdrYOJNZrICF1UPmcjOFV1ceVEa74x61JYwzfqRZy+lNyHUn+neUYgqXiq0k2sm2/K1IGfuOWY4olin2nLyHjpNeToIavSII4j0ghIg2MoCirrCUGytkYLjcYMFgtb48d3CbCBnLqTGIXNm9bFOuC7kxexuxKkg11h3mGEQqEPPliKRhPBApT9f2pZgJrHSeEwaQY7Ivx+xoa/UO4D5hekiBYograUrNa1pbXfIes5RI+/J8pGDLxZr8bMZsbq4fed4eRpVrX6zSmte+MJ/z7ivti+vfyIbQfMGTARQi+sgAirrDIE4kBzP0xr0b5vRyzqT6eszLt64eRPgwiqSQmNdGupVIFJGhfQOY9g48lYooImbj7p3bhTP7OXbeXP4xnq9YNIXz57y28ufqMyw0jeYxfnI8nofX6vYfzb+O8+c3vYN4WFtb6/ZcSOdWAttTGeo7ZjFh/Ej7VprCY/vMyKD3mOWKc93a3Cgc8Um4zvzNVBhSXESJuUaN6gfI52JsdKTwFxNCRBUZQNEQiJwRzaI1CiJKtbq8YCNWGKWwocJAMahtnVmoWvqXKBzRxWIw54yBrNTydkQ7SB2TknWrhHCupIeJVGIeeRwzmU7129Sx25eK4L7eLu8g7hMDe6WRFa5nMB2LcTrMPE1Njh9p/havG/PoO2Y52t46a+f/FYv+OTCIlZrapGlj47TJZhrTfgkDyPtOCBFtZABFbMBgkHYtlpKtVPsL1/cWjl4czBDmc3RkoKgR5FhEJrPZERsVxPiF5zqyTTh13d3VVnZjaAokMICHGaQgnDuGjtQqBotzs1HUvFHjNqne4PxAzGE5BnDfwPfbY13Z3Tkwv9wOnnM54jnX1pZNNm+2y3lt7jX5jiXti2vaqGKQxbnJiqYpCCEagwygiBVEB0kF+waeSsVAVUl1K2lpIpC+YyEMn8/kldL8zJgZyRtL3yAeFAM6pq3SFDCmGdOHgWVfN2cRE8W1pE8gJpiGywvz+2122Jb9ShE0lkQYJyfGDswlzaAPizI6udd1WI/BIKsryzYl7jue9HMRJW1ET0C+KB32/hFCNB4ZQBE7snnD4CJxzCEMD0DlCJNGxW+l0TTMJybPd8xKRQqYcyinHQzRv67O9sKZVEY5JtcZwnJh+3C6l3Ps7+u1JpDVQLhN2ppII6uR+EwhFc2VmD+eV6uDlK+BdJ+5uLXiff/VSvz9hRDRRwZQ1JxHjx4dqBqQXiLaxNy8/ehVj60aLre9DGKeElW5PjjPYtW9Ng2df04qmTGf5TwnKWvfdqSJhwfLbwiN8cEARQUKRejLR+SQn0QOqabG0PGT24j5YNzH+WMK3esh7VtJlTFQEPTCC9cfuy5ScWHA21tbnnjv1Uq81/mCJoSIPjKAoqZsb2/aeXuu3QrRgUr75/kgcufSTJgijEawtcxhwjz60lT7xRtpe87M57tx47rXDGIe6RfIcahcvrV3+YnUL/ctzk7ac8Mwhh9nsOzuavcO3D7RCoY2K5VELWsN154Io+8acX2D9xNhdHP3MHFUglfyWvYbQSv6V6nG8u+Zxdz4Y++9WonIPO9RvkRF6X0qhHgSGUBRVfin//DhA9v+hArb7bPLj0W/MEE0eMYIMlBUa64QRgNDUWy1EQam6cmsfRxj5iv+sNG9vPFje86TfSbHhm3qtdh5YoCIcDGXDqO3kJuwRtT1FiRayTVxETHuDxaxcB18g3YxUS29vb1VePZ4wXWgypfUMdei0r89RSdEtHzXRSou5mmy8kw92sIwrcF90atkSoEQov7IAIpjgfHC7A3kB+fV5SXb7oRWJ6Q3wxGvoHiMNCyDerUiBRyHVjKYvP2CjBv7fQXzAxKGgwgSgxJtZ3ypVO5j2+B5cpzTSzlrLg+D5+f4RAeLtcHgceYROlNcqQG0RRMjg7GusuTvUKn5433G3zCYQpbKF19Qpicff2/XSjYKWGF0VwhRf2QAxZFwUT4MH0aOf/rINyCUEj3yMEGIVT+qAdW6HA+jhxErlqIMgwF0EcCgMGtEM6s1oGEQWfmESCDnWW4bGCdMEKnQakVP44Kb+xlsWyOVJ6YPtJw68cR7uxZSH0Ah4oEMoKgImyZN9dl5cqR7gund44jjTI3t99CjMIC5d8wjqqfJYdBi8PKd30JuvGjRSCkwn241EAdGk5VPiE6ODKXsPEIKKaiIDaqU0bFz6CI2H7AeYAJJIZfbZkbaf6/wBebM6s+XW6ylqJJn/qwQItrIAIqKwPxh/Hz/+KshjCDHx4iRjiUiR5SM6s9asm9s+4tGMUlZY07LiSRiUigmYe4g+9A7MNXXnTeQ+xFOjoHZRM8++4w5c+a0NYoYQycqbIna+AZ05Jb7SmKajesoE1ieMH8tp542Lz2/431f10p8ZpUCFiLayACKisCY1NIAFhMRR6KC1YQ0NsecnZmyRpOefKUimrxutz4wc5wwpRhHxPxHjoP543HmQfITdbSdssfm93IjmpjDra0z3kEdY0jbFY6XVGgrQ9TUd32kfV29umN6ujrqbv4Q73++1AghoosMoKgI/qmzgobvn34tRQSOQaUakUBMGCkqIoxu/qLvOUuJ+XtBQxgUJplqYHebNYF5jlRfl03blgPnyL5EEEkHb22esc2UaaNCFJYoYTnRyGaGimIVhfi1YqvSW+pS+RsWn43RzKAMoBARRwZQVISNTJVYDq3WshW5hf58bp4gUTeiby4iVwxSUkT9mA9VrSgmEUMKWbo695dBQ6R+3e9OzIviORmUOd9y4HwRZo/rTuqz3H2TANdCqeB9MV+UdZ1npifsGsBMOWiU+aPKXe9TIaKPDKCoCAwWK28Ee9nVWxgpIncIczWQ7s8bwxnbeoaIGfPvnEEMgkF00TjfcY+jYDVzUJmh1GNmk8jgUYpJhJ+11WW7FrHPFDW7iH4SGU6n++w8v+GBflvo0Qjjh/iSI/MnRHyQARQVQySqWLVsvcVKGxgtdz6kip35ItrmzCAtZoiKhPevpjCXDIBUDDPvj5Rv0GxiBFk9RJPjqweR0aQYQCKdn/3sbbO8vGDaWk+Z7s52MzLU35A5fkERBafnJtMh+HsIIeKBDKCoCMwL89iqlUKthog8BJtOn16etZG3YEUxCm5TCxEVZZ5iqrcrbwLHHouS8juGNOnz9qpNsxtAUrvPPXfFZEdH7JeagVSPXdbt8y/ffOy910ixzCFfbIhsl1vkJIRoPDKAoiLo0cc8PN9AEBVh/Gpt9ioR50NkUJPiqw/zI936wkG59Ggc5wdy7pi+YGr34taK973VaBHhxvwJIeKHDKAoG77hE+HyDQRScVFtvLd3rXAVRTXBAFII4ppmuxY5VAjzZYU5oaX6KUZFGNXNjdOmu6vD0N8xmxmwc1p976coiRVtNOdPiHgiAyjKxi5htrpgI1q+wUB6Uttnl0xuZqpwBUW1YUoCc1LTqV5r9ujPiCl08Dttc9bWliMdDdzIm7/+3s6Gz+erRETZmdagOa1CxBMZQFERVNJOT1QvCrhfudtql0VrNmNJegxjogGyPjD/zHetuW+/cXTOa76OK6KPpZbtO0ys6tLe1piefccR82q3Ns8WrrIQIm7IAIqycc2Jj1sAgtGjbQrFGxyPKA0DCUaQ+3z7xE0UfdAuR5PiowFRws3Nda8BO44wfkQeMfqknre3zlYUaWRbKnrjkO4Niugfr1tFTULEFxlAURFM+D53dtk7KBQThu/W3mUb5Tu3sWyN3kC6z/5M9fWYu3du22Pvp+t6zfRk1s6bQ7Xo2Vdrcc68Ns2Nig5UrlNc4TNhxxGGj7mGgNmnL2ElRnMsf17Tk6Pe91FUxec5MzKg97cQMUcGUFQE6TTmVFXSCJptWX1jbHTETnDH6HEcqmK3tzYKR/45DCyIx60hnMiYl29d9R47SmJgxBxzzor8RQeiVESrfAbsKKKohOX5KD6hPUsw7cxz8R4nrevbN6gXXrhuV5DxvZeirJ3z63mju296hRDxRQZQVATmjbRtpZE59mFwPErKiApaTBXmitQThjJq8wVdyhdD65uHJhoHXyaIzPlMWFiYO9rHvPba54o+jpnkmHwWfGD+eb+Wijja1G/LyVgVfTil+/UFR4hmQAZQVAwpW1KclZgw0rnFBsxywDhShUx0hcEVQzk6MmAW56Ya3vNv78q2rYZUn79oQoqWaBvGizl7xcwdOr22bAtGaCOD0VuYn7Vr7GLY3Hy/cv7OGKRU3ijRz8/3PDSvptWL7/0UZZ1emTWrywuFVymEiDMygOJIYMaYv0fRRjlGkKIPN9evWmAoOY/p8YzJDKcrSktXQ7xulqKj9chRIpuiPty5vd8bkJSt7bGX/3vxBYI0LtE+fjph2tzfkkgukb6tzQ27H8eo5D3McdjPVyGMAZwYG/a+r6IqUr9cO0W4hWgOZADFkSE1y0DKUlCHmUCqHGvRMoLBiLQrVZ4MtgxSvuevttzC9xhQEX2I2gUjd7xvuM1ScnyRcCpl5I8SwSZi6KsKjpsBpPKf1K/MnxDNgwygODIMBqS6qAwuNScQc0iaNDc9WdizNhCtWZyd8J7DccT5Bw3u7oUz1mwexRCIZMEXpLD5QzPTE5Fd3i0sPtu83zXvT4jmQgZQHBvSYjalNpm1S0PZNi55ETHgfubHYf52di4W9qgNPEc128ZwLF4DkT60kJuw7S+oglYkRJRDMQOYGRmKRe8/IuqqaheiOZEBFFWDlBpm0KXT6j1oYACr0Uj6YG5fZn9ZMdeSxqULZf5EuRA586WAqQCOw8ofrPahaQ5CNCcygKJpqJYBJIqpQU9UA9aBdj0BKQahNQxVxUQGfe+9qIkKe3p4CiGaDxlA0TQcZgCJ7NFLMJh6Y4Bz8/uY6M7ATORPUT5RDaggnp+bMel0n31vtZx62gwP9Mdm6TdW76Hanyi4EKK5kAEUTQMGEBP3xr0bBwMY5o7btIhhHt9sbtr2D+QxepoxKNNGhn6CPB6sFBXiuDANYnZ2xrS1nbTTCl65E/0VbZz4MsX8P6Z16AuREM2HDKBoGjBvFJww74pVORC3s4X+bwxkpLOoSGaA43H2IU1HrzhV9YpagYEiikZ0mfcd78FgZXkURXScL0hCiOZEBlA0JURewkUo3E7nB18qeYn2YfzUwFnUG75o0BOTHoFEoRu9kk0pyQAK0bzIAIpEQcQPyfiJRkNUkAbmmKyomkC+MJX6rPDY3bt3CreEEHFCBlAIIRoEJpBpCrf2Ltt5qhjBoBnkPh5bX5lriEkstoY3xm9ra8N0treazHDKrreseYJCxAsZQCGEaCDMP2VuIPNUnZgnSGSQ+atMVSBSSFPycpZdrKYwgMHCKEyeM370CMSgUtxCsYii6kLECxlAIYSIAEEDxXxVX0SNKvatMwtes1YLUVU/l5uxz8352SKq3S1r/IhKuuIqIUT8kAEUQoiYgAHLDKUeM2m1rijODKdtNJKoH4aQ+1gmkftu3LheODMhRNyQARRCiJhAxG1xdsKaMFKv0xMZm34lVRs0bfUQUUDm/xGVVPpXiPghAyiEEDGBdGuqr/ugjdHa6n7xBXMFXXSuniLy2NneYs9DCBEvZACFECImUJCRHR1+ojJ3b++aNYXVWAu7HLG6DssqYkadCRVCxAsZQCGEaALmZnOGljI+w1YtYTAxmlQtYzq1RrAQ8UUGUAghYo5b5aZWxSBU/GL8mG8YXmFHCBFPZACFECKm2Pl/2YytyN0+u+w1b8cV/f5WVxaV5hWiyZABFEKImEIF7umlnNe4VUOkfEkrq8pXiOZDBlAIIWII8++mxjNe43ZckUpO9fXYlK9vKTghRPyRARRCiBhiW8L095jFuSnbk89n5I4q0r60mRFCNC8ygEIIEVOIzhEJpEDDZ+SOIvoJ0nBaxR5CNDcygEIIETMwZ6srSyad6jdXdi9XJRXMknKsLiLzJ0QykAEUQoiYsbV51pxemrFFGhSBHKf9y6MH90xmJG0rfYkmqtpXiGQgAyiEEDGDCB1p3+P2/WP/dH+vnU8ohEgWMoBCCBEzMIBdHW3HKv7A/E1PjNoVPYQQyUMGUAghYgYRu9PL5fX/o6jDZxSp9B0bHSkcUQiRNGQAhRAiJjBPr7OjzaytLtvoXdjUhbV74YzJZoaeqBIm+sd9KvYQIrnIAAohREzITU/aiN7WmQVz78VnHjN1Tm/cu2G1e2HdZEeH95eLy5vAYBSQ4hGOJYRILjKAQggRE1jzN2j2fGIbzB2Vwm4Jt93dy2b77NLBNnu7W/n7LtnHhBDJRAZQCCFiAPP+FmcnHjN7Pk2NjZjr1/cKe+1DFJA1fYka7jd6bjEPHrxZeFQIkURkAIUQIuI4A0fPPp/pC4ptiAKGwUByPwobRCFE8pABFEKIiOPm8bH272EmkLl+6VRvYc+fwzEQaWF+CiGSjQygEELEhO2tDdu+xWf8nKjw9UUAhRAiiAygEELEACJ35UQAEWsDz+VmDopAhBAijAygEELEgEfvvltW7z9EFJBIYW5mqrC3EEI8jgygEELEgEoMICJSmOrrVrsXIYQXGUAhhIg4tggkmzE759e9Zq+YiAKq4lcI4UMGUAghIg4mbiE37jV5pUTzZ2cA6fu3vb1pZnPTNpoIrir40aNHVpozKERykAEUQogIg2lj/d9yij+Coh0MvQNZ75djZIbTdgUQxPHSqT5bLZzu77GpZR73tY8RQjQnMoBCCBFRiNphzCo1fwgDiMHrbG8122cWbWGIe4zjBdcGRhhD2swIIZKBDKAQQkQQIndE5964d/0xo1Yr0WKG5xRCJAMZQCGEiCCrywu2iOP0ymzeCPbadXx9xq0aOnd22WQzw4VnFkIkARlAIYSIIKR/mcNHLz9+7+xo9Zq3aoh2MasrS4VnFkIkARlAIYSIMFTmdnW0me2zy17zVg2RZqYoRAiRHGQAhRAiwty//6pZnJ3wGrdqSusHC5EsZACFECKiEP3Ljg6bW3uXvKatmsoMp8zq8pK5e/eO7QkohGhuZACFECKi0LSZ9iw+w1YLUWhCyxiqj+/euW2rgmkWLYRoPmQAhRAighD9q2XhRylhOl0PQdTV2a4WMUI0GTKAQggRITB+N25ct8u1YcJ8Bq2eYjk50tBCiOZCBlAIISIE1binl2Zs5O3W9cteU1YvsXoIrWiUBhai+ZABFEKICEHLl6Ms/VYL0R4mNz1ZODMhRDMhAyiEEBHhxo0925TZZ8YaIVYiuX59r3B2QohmQgZQCCEiAP3+MH+kXX1mrBGiGEQrhAjRnMgACiFEA7G9/rIjdq7dW6+/6DVijRJmFFNKSxghRHMhAyiEEA1ib++arfTdOb/uNWBRkNLAQjQnMoBCCNEg5nIzZiE37jVeUdH0RMamp4UQzYUMoBBCNIgo9PnziVQ0q4KgbEY9AIVoRmQAhRCiQUTNAGL8WAqO80r19ZjTyzmlf4VoUmQAhRCiAbC0Wqq/x2vEGqHpiVHT0d5qDR/ntrt72d5W+leI5kQGUAghGkQ61WubLfsMWb1F1E8IkRxkAIUQokGw3i+pVp8hq7cwgFryTYjkIAMohBANhDQrxRY+U1ZPMfdve2ujcFZCiGZHBlAIIRrI6sqinX+HAWtkI+hbe5dMbmaqcFZCiGZHBlAIIRoMhRZrq8u2KOT0yqzXoFVbrPJBle+jB/fs7YXchNnZuVg4IyFEsyMDKIQQEYE5gRSG1CMlzOojY9mM6exoteZP0T8hkoUMoBBCRAQMIIbMReVqqanxjLl7945t+cLcPxWACJEsZACFECIi1LMqmPmGmeG0mc1NF55dCJEkZACFECJCkIq9fO6017DtXlivenoYE3hl97IigEIkDBlAIYSIEKzEQUVw0KSREiY1TKEIFcPBx46r/WKQWZNO9dmUsBAiGcgACiFERCAK19XR9lg7GAwa1cGvvvqKfZyGzVTvcn/QyAXF/nu7W97Hiok2MPQkFEIkAxlAIYSICNlsxuxd2baG7NzGsk33Yvb29q4VtjD297XVJbM4O/mYeWPuIMvKTU9mrZHraG/xFpPc2rtsnyP8GJHFu3duF55FCNHsyAAKIUQEoBqX6B7z/DBz2cywNXKdHW32sSBEAmkXgwlkn+zocH77Ibv9gwdv2m1y05P2WAhjSH9B0sirywu26pff37h3w+rlW1ftc1KEIoRIBjKAQggRETBv21ubB0YMo1fMlGEKaSDtijfu3L712LYcC0NIrz9MIpHDDz74oPCoMbu7l6xJRJhCViQJPi6EaG5kAIUQoonBIDqTKIQQDhlAIYQQQoiEIQMohBBCCJEwZACFEEIIIRKGDKAQQgghRMKQARRCCCGESBgygEIIIYQQCUMGUAghhBAiYcgACiGEEEIkDBlAIYQQQoiEIQMohBBCCJEwZACFEEIIIRKGDKAQQgghRMKQARRCCCGESBgygEIIIYQQCUMGUAghhBAiYcgACiGEEEIkDBlAIYQQQoiEIQMohBBCCJEwZACFEEIIIRKGDKAQQgghRMKwBnBvb8/eEEIIIYQQzY8MoBBCCCFEwpABFEIIIYRIGDKAQgghhBAJQwZQCCGEECJhyAAKIYQQQiQMGUAhhBBCiIQhAyiEEEIIkTBkAIUQQgghEsahBnB1ddW0t7c/pqtXrxYerR48DzoO1TiGEEIIIUSzU5YBvH//fuGWMR9//LGZmpqqiQkUQgghhBC1p2IDCJg/F2nj5/PPP28GBgasMcQgvvPOO6anp+cgYsj+zjgGj/XBBx+Y0dFRuz3HdKaSn5ubm/aY7M9PtnUEjx98LHgM4Hd3DooMCiGEEELsUxUDGDRhQVMH/ORxfnKcoBEL3g6aN36GjZ3bLnz8YsfgfmdIgW3Cr0MIIYQQIolUbAAxYJgzd1/4cX53hszhtmFfTJkzdsF9g+Yt+DsEj+k7PsfD6AX3Cx4bwscUQgghhEgqRyoCCRorn9EKGzRuh41Z2AwGDVrwdwiaPu4PH9/h9nPp5vB5B48phBBCCJFUjpQCDhJ+PGjWHMFt3OPh7Zx5C/8OwW19x3cE9ws+pxBCCCGE+DlVN4BE9MJzALntIn1E59gnXBASNG/B3yFo+oJzCt1tCkYgfIzgHECOUep1CCGEEEIkhaobQOC2S7tSrevMmgNzFizygLB5c78Dx3MGEILHd2YwPAcQ2MdthxkMn4cQQgghRBI51AAKIYQQQojmQgZQCCGEECJhyAAKIYQQQiQMGUAhhBBCiIQhAyiEEEIIkTBkAIUQQgghEoYMoBBCCCFEwpABFEIIIYRIGGUZQLe2brh5cy04rPG0EEIIIYQ4HmUZQFbQmJ+ft6q1OZMBFEIIIYSoLWUZQLfEWnhJNqKBRAaff/55u9yaW4aNn24JtuD2GEmWhuN+3xJxEDSAHJ+oozsW97NPcG1hYB/33MHnCEYs2Ybz5L7gGsFCCCGEEEnjUAOIUSLyh7EKmy9n0IImD5MWNFjO0LEt+zrTFzaTDre9SzvzO7Af58H9bhvguGzHz1LPwc96pLCFEEIIIaLOoQYwaLzCpixovhxBcwYuehgmeNwg4f0dwecKGrtiv0Mx0yiEEEIIkWQONYCYt6CpCt4OG0BnEF3K1skZQAxY8H62LWUAMXAunYtcBM8ZOn4Pbs/zBI+P3HMEtxNCCCGESDIlDWAxQ+eMWNgAQjGjFd72sAgg9/M420F4f8wec/qC97Ef+/uQARRCCCGE2KekAcR8hQsunCnETIVNGWDMuM8ZO7ZD4WOFt3M4o8Z24fl8wTl83E900EUXgfvYxu3DtpcuXbK/ywAKIYQQQuxT0gBimoIGy+HM23vvvfeEAQT2c9FCHneGjP3c/RcvXrSPhY8fNGr8dNtzvxOEI4SO4D4YRG6zbfC4QgghhBBJ5tA5gFEFM+eLIAohhBBCiNLEzgC61C8KR/+EEEIIIcThxDYCKIQQQgghjoYMoBBCCCFEwpABFEIIIYRIGDKAQgghhBAJQwZQCCGEECJhyAAKIYQQQiQMGUAhhBBCiIQhAyiEEEIIkTBkAIUQQgghEoYMoBBCCCFEwpABFEIIIYRIGDKAQgghhBAJ41ADePHiRfPn/tyfM7/2a79mPvzwQ3sfP7n96quv2tuVwn4cE/G7Ox63T548aX76058WthRCCCGEENWmpAHEmGHI+IkRRJDNZg9+rxTMHccMmkeOxTGPA+f427/92+bRo0eFe4QQQgghhI+SBhAz1dfXZ02bM4DB+46Cz6gdx1A6ZACFEEIIIcqjogjg7du3rfk7zGRh6FyK9xd+4RcOtuc4LtVbTC4yGEwTB+93Ro9z5tgc7/Of/7z93W0bTFfz3MHHgkaz1GNCCCGEEM1K2XMAMYJnzpw5NFXL9sF5fBi3sAk8LALIY2wTNHG/+qu/an86Exk0eeA7bvg+ty/nFPw9/JgQQgghRDNzqAF0YJBcNLAYPBY2YW7OnzN4vm3CBjB8Ozhv0Lc/+O7nGGHD6o7Nds5UOt577z0rIYQQQohmpmwDiHEiBYwRK5YuxUxhwsImkX2dETvMADqz59KyQVVqADmu7zjuudzj4WiiEEIIIUQzU5YBxFQx948UMOYJs+SLBlbTAPoMJvj2h2LHdc9bCvZxcwGVAhZCCCFEs3OoAcSQucIPTBkGKXhfEJ8JCxu6wwwglDJulRhAjslzcw4+wmavXMMohBBCCBFnDjWAmCRnijBUCLPliwAC2wZNF/sHU6w+o8Y+QQPIPuHCkWDxRjEDGC7iYBuO4+4LmtHwc4SNqhBCCCFEs1LSAGKSwuaN28F5dD4wdG6+XdBkgc/AhQ0g8NzuGMiZuGIGEDiG294dz5nA8P0Qfo5Sr0kIIYQQolkouwhECCGEEEI0BzKAQgghhBAJQwZQCCGEECJhyAAKIYQQQiQMGUAhhBBCiIQhAyiEEEIIkTBkAIUQQgghEoYMoBBCCCFEwpABFEIIIYRIGDKAQgghhBAJQwZQCCGEECJhyAAKIYQQQiQMGUAhhBBCiIRR0gB++u8vm0//w1XzqX+0Zj79j9fNp35l3Xz6n541n/pnG+ZTv7ZlPvXPt82nfuOc+dS/PG8+9ZsXzSf/zSXzqf/5svnkv9sxn/r3V8wnf+cZ88nffdZ88vfy+o/XzCf/05755GdumE88fcN88uTz5hMtL5hPtt0yn2i/bT7Rdcd8ovuu+UTvZ80n+u6ZT6ZeNp9Kf878+cFXzF8YetX8pZH75q9k7pu/ln3d/I2x183fmvi8+cXJz5u/M/0F83dnvmj+3uyb5u/PvWn+0cJD80uLD82vLL9t/snK2+ZX1/7I/NrpL5l/cebL5jfOvmN+c/Nd86+33jX/9txXzL87/xXz7y9+zfzOpa+Z3935uvn93W+YP3jmm+YPr37LPP3se+bkc++Zlr1vm9a8Om58x3Te/I7peeF905tX6tZ3Tfr2d83Q3e+Z4bvfN6Of/YHJ3vuBGX/5AzP5uQ/M9Ksfmtz9D83cax+Zhdc/Mkuf/6FZyWvtiz8yp9/8kTn78MdmI6/tt39izv3RT8zFL31sLn35Y7P77k/NlbyuPvqZefYrPzXXvvozs5fXja//zNzM68Vv/Im5ldedb/2JuZvXZ9/7z+bee39iPved/2xeyev++39qXnv/P5vPf+9PzRfyevP7f2Ye/OBPzVsf/Jl5O68vffhn5ssf/Zl594f/xTzK62s/+i/m63/8X8w3f/y/mG/l9d6P/8x8+0c/Nd/54Y/Ndz740Lz/g++b97/3bfPd979pvvvtr5jvvfdl871vvmV+8PUvmh989XXzwVdeMR+885L58Mu3zYd/dNN89Pae+ejBM+aHb142P/zCefPHb2yaP35t3fz4/or58Svz5icv58xPPjthPn4paz6+PWR+eitlfvZCj/mTmx3mT663mD/ZazE/e+6k+dmzJ81Przxtfrr7tPn48h+ajy/9ofnJ+T8wH5/7A/OTrd83P9n8ffPjM79rfrz+u+aP137H/PHq75gfLf9788eLv2V+NP/vzI/m/mfzw9y/NT+c/jfmo8l/bT6a+E3z4di/Mh+O/kvz4chvmA+H/4X5YPCfmw8Gft38oP/XzA/6ftV8v+efme91/VPz3Y5/Yr7b/ivmOy2/bL5z6h+bb5/4R+a9z/wj863/9A/MN//gH5hv/N7fM9/43b9nvvbbf9d87d//XfPVf/d3zFf+7d8xj/71L5pHv/mL5p3f+FvmnX/xt8yXfv1vmC/96t8wf/RP/5p5+5/8NfPWP/4r5q1f+ivmwT/8S+bB3/+L5s3/6S+YL/6Pf9584W8/ZT7/i0+ZN/7WU+b1v/mUuf/X8/prT5lX/spT5nN/+Snz8l94ytz780+Zlz6d16eeMnc+8ZS5/f97ytz6/zxlXvx/P2We/3/m9eeeMjf+73n9354ye/+Xp8y1/+Ep89z/+Snz7P/pKfPM/yGv/+4ps/vfPmV2/punzOX/7VPm0n/9lLnwv8nrf/1U4dMuhBAiSRxiAFesAfz0L53OG8C8fuWM+VTeAH76VzfzBnDTfNoZwH91wRrATxUM4Kd+a9d8Mm8AP2UN4FXzqd9/rmAAr+cNYF4nbloD+MmWF80n8gbwkx15A9h5x3yy56V9A9h/z3wibwA/PfA581TeAP7F4X0D+FdHX8sbwNfM3xx/I28A3zC/OPWFfQOY2zeA/2D+gTWA/3jprbwBfMv809U/Mv8sbwB/ff3L5p/nDeC/3HjH/Ku8Afw324+sAfytC1/NG8Cvmv9w6evmdy9jAL9p/uCKM4DfMievfdsawLbr37EGsOv5901PXn0vftf05w3gwJ3vmcG8Rl76vsl89vtmrGAAp1750BrA2fsf7RvAN35olvJa+cKPrAFcf/DH5mxem29hAH9szv/Rx+ZC3gBefuenZidv/p7Jm7+rj35qnvvKz6wBvP61vAHM6/m88XsBA/jNPzG383opb/4wgC9/+z+bz+X1at783c+bv9e/+6fmDQxg3vx98ft/ah7+4M+sAfyjvPnDAL7z0X+xBvArefP3VWsA/xfzDczfTwoG8I9/Zr790Y/N+x9+lDeA3zPf/f538gbwG+Z73/mqNYDfzxvA72MAv/a6+cGjV8yH7342bwBvmY++9Lz56K1r5ocPr1oD+KMvXDA/wgC+vm8Af/LKgjWAH9+bNB/fHTU/vTO8bwBf7DU/wwDeaDU/yxvAP3nulPnZ1bwJfOZE3gB+xvx05zPm44v/yXx84T+Zn5z7j+Yn23lt/J75ydnfyxvA/2B+fPo/5A3gb5s/Xv5t8yMM4MJvmR/mDeCPcnkTmDeAP5zKm8C8AfxoLG8CMYCZ3zAf5A3gh0N5A5j+dfNBat8A/qB33wB+r/OfmPfbfsW83+oM4C9ZA/jeH/5D883/mDeBv//3rQH8+u/8T/sG8Lf+x7wB/NvmK//mb5t3/9UvmHf/5S/kDeDfNF/+9b+ZN4B/3Xzpn/118/av/FXz9i//VfPwl/6yefgP//K+Afx7f9EawC/+nT+/bwB/Yd8AvpY3gK/+1bwwgH8pbwD/4r4B/OxTT5m7eQN495P7BvD2/3ffAL7w/9o3gDf/H0+Z6//XvDCA//3PDeDV/+NT5kreAF753xcM4P9u3wBe/K+eMudlAIUQIpEoAqgIoCKAigAKIYRIGIoAKgKoCKAigEIIIRKGIoCKACoCqAigEEKIhKEIoCKAigAqAiiEECJhKAKoCKAigIoACiGESBiKACoCqAigIoBCCCEShiKAigAqAqgIoBBCiIShCKAigIoAKgIohBAiYSgCqAigIoCKAAohhEgYigAqAqgIoCKAQgghEoYigIoAKgKoCKAQQoiEoQigIoCKACoCKIQQImEoAqgIoCKAigAKIYRIGCUNoBBCCCGEaD5kAIUQQgghEoYMoBBCCCFEwpABFEIIIYRIGDKAQgghhBAJQwZQCCGEECJhyAAKIYQQQiQMGUAhhBBCiIQhAyiEEEIIkTBkAIUQQgghEsaRDOBXv/pV85u/+Zvml3/5l+1PbgeZm5uzjyF+F0LUno8++sj8/u///sFn7/Of/3zhkX247R5jO7YXQgiRTCo2gAwara2tB6aPn2NjY+ZnP/uZvX316tXHTB+/c58Qonbw+UulUgemj88pt53J43PK59bdZjsed59bIYQQyaJiA8jAUSyqFzaHEDaIQojqc9jnLPxFjO3YPvhZFUIIkRwqNoAMJKdPn/ammsKDELdJESvdJERtwdzx2SOq5z6XzvCFzR633XbusyuEECJZHMkABg0dg4pLLTkD+P7779ttGGT4PZiKEkJUH8xecD5uMBofNIB8ft12/C4DKIQQyaSkAWSAcNEEN18oPGgEBxcUjvjxUwZQiNqCAQymeMF9VotF/GQAhRAiuVQcAWSQYeBwuMGFgcRn9rjfmUchRG3wfc74nDpTGDZ7fEbD83WFEEIkh4oNIAPG7/3e7x0MHOGBJzjoOHMYjkwIIaoLho7IuzN5fD5LVf3ymdQXMyGESC4VG0BgMHGp4XCBhzN97vFgtFAIUTvcFAw+d8H5gA5MX7HPrRBCiGRxJAMohBBCCCHiiwygEEIIIUTCkAEUQgghhEgYMoBCCCGEEAlDBlAIIYQQImHIAAohhBBCJAwZQCGEEEKIhCEDKIQQQgiRMGQAhRBCCCEShgygEEIIIUTCkAEUQgghhEgYMoBCCCGEEAlDBlAIIYQQImHIAAohhBBCJAwZQCGEEEKIhCEDKIQQQgiRMGQAhRBCCCEShgygEEIIIUTCkAEUQgghhEgYMoBCCCGEEAlDBlAIIYQQImHIAAohhBBCJAwZQCGEEEKIhGENoBBCCCGESArG/P8BvvSWfqipq+4AAAAASUVORK5CYII=

Regionale ontwikkelingen

Landelijke krimp van de kopersmarkt. Toename over- en bijsluitingen sterker in noorden en noordoosten van Nederland.

Waar er in 2020 nog duidelijke regionale verschillen zichtbaar waren met zowel groeiende als stagnerende kopersmarkten, was er dit jaar meer sprake van een uniforme landelijke krimp. Er kan hooguit gesproken worden van een verschil tussen het westen, waar de krimp met name in Noord- en Zuid-Holland met circa 12% iets beperkter bleef, en het oosten van Nederland waar vooral Gelderland en Overijssel het aantal aanvragen sterker zagen dalen met 20%. Met betrekking tot de niet-kopersmarkt zijn de verschillen wat duidelijker en vallen vooral Drenthe (+47%), Flevoland (+42%) en Friesland (+39%) op.

Kopersmarkt
▪ De drie grootste kopersmarkten waren net als voorgaande jaren te vinden in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant. In tegenstelling tot 2020 noteerde Noord-Brabant niet de sterkste groei (toen +12%), maar juist de sterkste krimp (-17%). Ook is het verschil in de gemiddelde woningwaarde tussen Zuid-Holland en Noord-Brabant aanzienlijk verkleind: was dit in 2020 nog zo’n € 12.000,-, in 2021 bedroeg het verschil nog maar zo’n € 4.500,-.
▪ De duurste provincie blijft met afstand Noord-Holland. Gemiddeld was een woning € 542.000,- waard, 17% meer dan een jaar eerder toen het € 463.000,- was. Utrecht volgt opnieuw als tweede met een gemiddelde woningwaarde van € 518.700,- (+15%).
▪ Het aantal hypotheekaanvragen van kopers met NHG nam het sterkst af in Utrecht (-45%), Flevoland (-43%) en Gelderland (-41%). In Zeeland en Limburg was de krimp met 25% het kleinst.
▪ In het hele land was er sprake van een toename van aanvragen afkomstig van de Starter Hoog Segment, waarbij de stijging met maar liefst 52% in Flevoland direct in het oog springt. Dit is tegelijkertijd ook de provincie waar de gemiddelde woningwaarde het hardst is gestegen (+21%). Dat Flevoland een sterkere groei laat zien van de Starter Hoog Segment kan een indicatie zijn dat kopers vanuit duurdere omliggende regio's naar deze provincie trekken.

Niet-kopersmarkt (o.a. oversluitingen & tweede hypotheken)
▪ In Drenthe groeide het aantal aanvragen voor oversluitingen of tweede hypotheken met 46% het meest, gevolgd door Flevoland (+42%). In Noord-Holland was de groei met 21% het kleinste.
▪ Ook de grootste niet-kopersmarkt wat betreft aantal aanvragen was het afgelopen jaar te vinden in Zuid-Holland. Met 55.500 aanvragen, een stijging van 26% ten opzichte van 2020, was de omvang meer dan 2,5 keer zo groot als Flevoland en Drenthe bij elkaar (21.000 aanvragen).
▪ De Verbouwer kende de grootste groei van het hypotheekbedrag in Groningen met gemiddeld € 46.700,- (+13%) en in Friesland met gemiddeld € 45.400,- (+12%). In Noord-Holland wordt met € 61.800 ,- (+6%) nog steeds duidelijk het meeste aangevraagd voor het aanpassen van de woning.
▪ Met name in Utrecht kiezen de gepensioneerden massaal voor aflossingsvrij: maar liefst 7 op de 10 aanvragen afkomstig van dit profiel waren volledig aflossingsvrij.

Energielabels

Meer dan de helft van de aanvragen voor de koop van een woning bevat een energielabel. Ook in 2021 werden energiebesparende maatregelen vaker meegefinancierd.

Met de verplichting van het energielabel enerzijds en de alsmaar groeiende aandacht voor verduurzaming van de woning anderzijds, wordt ook steeds vaker het energielabel opgegeven bij het aanvragen van een hypotheek. In 2021 was bij 37,8% van alle aanvragen een label bekend, een stijging van 23,3% in vergelijking met het jaar daarvoor. Wanneer specifiek gekeken wordt naar aanvragen bedoeld voor het kopen van een woning, dan heeft inmiddels meer dan de helft (53,7%) van de aanvragen een energielabel tegenover 40% in 2020. Ook werd er weer meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid energiebesparende maatregelen te financieren, namelijk bij 8,5% van de aanvragen voor koop (+13%) en 7,5% van de aanvragen voor niet-koop (+27%).

Vanaf dit jaar is naast de energiebesparende voorzieningen (EBV) ook het energiebesparend budget (EBB) opgenomen om een completer beeld van verduurzaming te geven. Hierdoor kunnen gerapporteerde percentages wel afwijken van eerdere edities van het jaaroverzicht.

Kopersmarkt
▪ Van 53,7% van de aanvragen voor de koop van een woning was een energielabel bekend, een stijging van 33,8% ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook werden bij 8,5% van de aanvragen energiebesparende maatregelen meegefinancierd, een toename van 12,9%.
▪ Er werden 6,8% meer hypotheken aangevraagd voor een energiezuinige woning (label A of hoger): 63.604 tegenover 59.549 in 2020. De gemiddelde waarde van een energiezuinige woning was in 2021 € 527.100,- (+9%), waar een niet-energiezuinige woning gemiddeld € 418.400 waard was (+16%).
▪ In Friesland werden verhoudingsgewijs het vaakst energiebesparende maatregelen meegefinancierd bij de aanschaf van een woning, namelijk bij 14,8% van de aanvragen. In Noord-Holland was dat een stuk minder en werd dit bij slechts 5,2% van de aanvragen gedaan. Daarbij komt dat ook de toename in Friesland met 22,9% ten opzichte van 2020 bijna tweemaal zo groot was als de 11,5% in Noord-Holland.
▪ Kopers die gebruikmaken van NHG lijken in de regel vaker te kiezen voor energiebesparende maatregelen. Bij 12,2% van de aanvragen werden dergelijke maatregelen meegefinancierd, waar dit bij niet-NHG aanvragen 7,1% was. Een mogelijke oorzaak is dat er met NHG vaker niet-energiezuinige woningen worden gekocht en hier dus ook eenvoudiger te verduurzamen is.

Niet-kopersmarkt (o.a. oversluitingen & tweede hypotheken)
▪ Van 23,6% van de aanvragen in de niet-kopersmarkt was een energielabel bekend, een stijging van 29,3% in vergelijking met 2020. Bij 7,5% werden energiebesparende maatregelen meegefinancierd, een toename van 27%.
▪ Het vaakst opgegeven energielabel binnen de niet-kopersmarkt was C (31%), gevolgd door A (21%) en B (17%).
▪ Gepensioneerden die de bestaande hypotheek oversluiten of een tweede hypotheek afsluiten kozen ook het afgelopen jaar nog niet vaak voor het meefinancieren van energiebesparende maatregelen: bij 3% van de aanvragen werd dit gedaan, waar dit in 2020 2,4% was. Ter vergelijking, de Verbouwer financierde in 2021 in 9,8% van de aanvragen energiebesparende maatregelen mee ten opzichte van 8,1% in 2020.

mCdwqr
Ecpj fyavmp
mQPbuQY

Eigen geld

De kloof blijft groeien: enerzijds vaker ‘kleine’ bedragen, maar tegelijkertijd een forse toename in benodigde eigen middelen onder starters.

In het afgelopen jaar is er een aanzienlijke stijging van het percentage starters dat € 50.000,- aan eigen geld meebracht ongeacht of dit in het hoge of lage segment was (29% van de starters in 2021 versus 21% in 2020). Hieraan liggen twee vermoedelijke oorzaken ten grondslag, die elkaar niet noodzakelijkerwijs uitsluiten. Op de eerste plaats lijkt het een logisch gevolg van de oververhitte markt, waarbij extra eigen middelen noodzakelijk zijn om competitief te blijven ten opzichte van huizenbezitters die de overwaarde van de huidige woning in kunnen zetten. Ook kan de stijging het gevolg zijn van ouders die nog snel hun kinderen wilden helpen naar aanleiding van berichten over mogelijke afschaffing van de jubelton.

Kopersmarkt
▪ Voor het aanschaffen van een woning werd in 2021 in het algemeen meer eigen geld ingelegd. In vergelijking met een jaar eerder steeg het gemiddelde met 16,3% naar circa € 41.500,-
▪ Kopers die al een huis bezitten vertonen wisselend gedrag wat betreft de inbreng van eigen middelen. Zo lijken gepensioneerde kopers meer van hun overwaarde in te zetten en daalde de eigen inleg met 13,4% ten opzichte van 2020. Anderen, zoals de Doorstromer NHG en Opstromer Nieuwbouw, hebben gemiddeld juist respectievelijk 4,9% en 14,6% meer eigen middelen ingelegd bij de aanschaf van een nieuwe woning.
▪ De Starter Hoog Segment had in 2021 gemiddeld 17% meer eigen geld nodig en kwam daarmee uit op € 55.000,-.
▪ De grootste toename van starters die meer dan € 50.000,- aan eigen geld inbracht bij het kopen van een eerste woning was zichtbaar in Zeeland en Groningen.

Niet-kopersmarkt (o.a. oversluitingen & tweede hypotheken)
▪ Er werd gemiddeld € 7.769 eigen geld ingelegd bij het oversluiten van de hypotheek dan wel afsluiten van een tweede hypotheek, een daling van 13,9%. Deze daling was vorig jaar al zichtbaar en heeft zich in het afgelopen jaar dus doorgezet.
▪ Wanneer er al eigen geld wordt ingelegd, zijn dit ook steeds vaker kleinere bedragen. De klasse € 0 - € 5.000 is als enige gegroeid daar waar alle andere klassen daalden.
▪ Net als in het jaar ervoor neemt de Verbouwer minder eigen geld mee: gemiddeld € 2.531,- , een daling van 28,8%.

HummRby BmJpzaT hLRHusK ZpVTV
PnaKPYW ABxJn qake SzwrPY
yUhKVuL mZLLea

Toelichting definities

Data is bewerkt, bedragen zijn afgerond en geanonimiseerd ‒ HippoLine heeft het overzicht voor HDN samengesteld.
Hypotheekaanvraag: Dit zijn alle hypotheekaanvragen die over het netwerk van HDN gaan, of uiteindelijk de aanvraag ook doorgaat wordt hierin niet meegenomen.
Klantprofielen:
 • Aanvragen worden op basis van tientallen kenmerken toegewezen aan het profiel waar zij de meeste overeenkomsten mee hebben. Hierbij worden de volgende profielen onderscheiden:
  • ▪ Doorstromer NHG: gebruikt een hypotheek met NHG om te verhuizen naar een tweede woning.
  • ▪ Gepensioneerde: is gemiddeld een stuk ouder en beschikt over een inkomen uit pensioen of uitkering.
  • ▪ Onbekend: aanvragen die vanwege incomplete of incorrecte gegevens niet aan een profiel toegewezen kunnen worden.
  • ▪ Ondernemer aankoop: heeft een zelfstandig inkomen of inkomen uit onderneming. Relatief hoog hypotheekbedrag en woningwaarde.
  • ▪ Opstromer: koopt een bestaande woning met een aanzienlijk hogere marktwaarde dan de huidige woning.
  • ▪ Opstromer nieuwbouw: koopt een nieuwbouw woning met een aanzienlijk hogere marktwaarde dan de huidige woning.
  • ▪ Oversluiter: sluit bestaande hypotheek over, veelal bij een andere geldverstrekker.
  • ▪ Starter hoog segment: starter die voor het eerst de (koop)woningmarkt betreedt. Met name gekenmerkt door een relatief hoog inkomen en hypotheekbedrag (gemiddeld ongeveer €350.000).
  • ▪ Starter jong: relatief jong en met een complex, vaak flexibel, inkomen. Laag hypotheekbedrag (met NHG) en lage woningwaarde.
  • ▪ Starter stabiel: 'oudere' starter (gemiddeld 35 jaar) die voor zekerheid kiest: vast inkomen, hypotheek met NHG, relatief goedkope woning.
  • ▪ Verbouwer: veelal onderhandse hypotheken met zeer lage LTI en LTV.
  Hypotheekbedrag:Het totaal van de aangevraagde hypotheeksom (bedragen zijn afgerond), als een hypotheekbedrag uit meerdere delen bestaat, dan maken we bij aflossingsvrije leningdelen het onderscheid of dit deel de grootste (hoofd)som is.
  Overwaarde:De gebruikte overwaarde wordt benaderd door het gemiddelde hypotheekbedrag en gemiddelde eigen inleg af te trekken van de gemiddelde woningwaarde.
  LTI:De verhouding tussen het hypotheekbedrag en het totale inkomen (Loan to Income). Gemiddeld wordt 3,5 keer het inkomen als hypotheek geleend.
  LTV:De verhouding tussen het hypotheekbedrag en de marktwaarde van de woning (Loan to Value). Een LTV van 100% betekent dat het hypotheekbedrag gelijk is aan de waarde van de woning.
  Aantallen aflossingsvrij:Wanneer er minimaal één aflossingsvrij leningdeel aanwezig is, wordt een aanvraag gezien als deels aflossingsvrij. Bij aanvragen die grotendeels aflossingsvrij zijn, wordt daarnaast ook de hoofdvorm als aflossingsvrij gezien. Indien de aanvraag verder geen andere aflosvormen bevat, wordt deze als volledig aflossingsvrij gezien. Volledig aflossingsvrije hypotheken worden zodoende ook meegeteld bij de hoofd- en gedeeltelijk aflossingsvrije aantallen.
  Energiezuinige woning:Woning met een energielabel van A of hoger.