HDN Jaaroverzicht 2022

Het jaar 2022 wordt gekenmerkt door een duidelijke omslag binnen de hypotheekmarkt. HDN registreerde in totaal 521.433 hypotheekaanvragen, ruim 7% minder dan in 2021 toen er 562.655 hypotheken werden aangevraagd. Renteverhogingen volgden elkaar in rap tempo op in reactie op de geopolitieke onrust en hoge inflatie, waarmee een abrupt einde kwam aan de historisch lage rentestanden van de afgelopen jaren. Dit zorgde in eerste instantie voor extra veel hypotheekaanvragen in het eerste kwartaal, omdat met name de oversluiters nog snel hun kans pakten, maar had vanaf het tweede kwartaal een duidelijk remmend effect op de hypotheekmarkt. Met het grotendeels wegvallen van de oversluiters zie je met name bij de niet-kopersmarkt een aanzienlijke krimp (-11%) van 297.200 aanvragen in 2021 naar 264.470 in 2022.

Er werden 256.963 hypotheken aangevraagd voor het aanschaffen van een woning. Dit betekent een daling van de kopersmarkt met 3,2% ten opzichte van het jaar daarvoor. Het gemiddelde hypotheekbedrag dat door huizenkopers aangevraagd is, bleef met € 343.600,- nagenoeg gelijk aan vorig jaar. De gemiddelde woningwaarde steeg met 4,4% naar € 468.200,-. Hoewel het effect van de rentestijgingen op de kopersmarkt daarmee beperkt lijkt, ziet HDN met name in het laatste kwartaal van 2022 een sterke terugval van het aantal aanvragen samen met dalende hypotheekbedragen en woningwaardes.

Binnen dit jaaroverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen de kopers- en niet-kopersmarkt. Door linksboven in het scherm een selectie te maken onder ‘Koper’ kies je de desbetreffende markt.

YwBWPFg CLKewR
GtD vBhFrZ
AjeKR QVpHAj
JxzHMA

Trends 2022

Ondanks flinke krimp in het laatste kwartaal bleef kopersmarkt redelijk op peil in 2022. Oversluitmarkt verdampt gedurende 2022 als gevolg rentestijgingen.

In 2022 werden er 521.433 hypotheekaanvragen verzonden via het HDN platform, 7,3% minder dan in 2021 toen er 562.655 aanvragen werden verzonden. Hiervan waren 256.963 aanvragen bedoeld voor de aanschaf van een woning (-3,2%) en 264.470 aanvragen voor een over- of bijsluiting (-11%). Daarmee was de niet-kopersmarkt ook in 2022 in aantal aanvragen groter dan de kopersmarkt. Iets dat veroorzaakt is door het enorme aantal oversluiters in het eerste kwartaal.

Ondanks de stijging van de rente, waardoor de leencapaciteit afnam (duidelijk zichtbaar in het dalen van de gemiddelde loan-to-income), is de kopersmarkt slechts 3,2% gedaald. Dit wordt deels veroorzaakt door het tekort aan woningen. Interessant om te zien is dat tot en met het derde kwartaal er sprake was van een groeiende kopersmarkt. In het vierde kwartaal van 2022 ontstond een heel ander beeld. Hier zien wij namelijk een scherpe daling van ruim 20% van het aantal aanvragen: 52.600 in 2022 Q4 tegenover 66.200 in 2021 Q4. Nu ook de gemiddelde woningwaarde en verkoopprijzen terug beginnen te lopen, is het waarschijnlijk dat de krimp in het aantal hypotheektransacties doorzet. Kopers stellen de aanschaf van een woning mogelijk uit in afwachting op verdere prijsdalingen.

Kopersmarkt
▪ In 2022 werden 256.963 hypotheken aangevraagd voor de aanschaf van een woning. Dit waren er circa 8.500 minder dan in 2021, waarmee er sprake was van een daling van 3,2%.
▪ Het gemiddelde hypotheekbedrag daalde met circa 1% van €347.100,- in 2021 naar € 343.600,- in het afgelopen jaar. Wel moet daarbij opgemerkt worden dat er aan het einde van dit jaar een dalende trend waarneembaar is. Zo lag het gemiddelde hypotheekbedrag in het vierde kwartaal van 2022 met €315.400,- bijna € 30.000,- onder het jaargemiddelde en ruim 12% lager dan in 2021 Q4.
▪ De gemiddelde waarde van een te kopen woning steeg in 2022 met 4,4% ten opzichte van het jaar daarvoor van € 448.400,- naar € 468.200,-. Ook hier geldt echter dat er aan het einde van het jaar een dalende trend zichtbaar is. Eind 2022 (Q4) lag de woningwaarde met € 432.800,- ruim € 35.000 onder het jaargemiddelde en zo’n 3,5% lager dan in 2021 Q4.
▪ Er werd minder geleend voor het financieren van de woning, zowel in verhouding tot de waarde van het te kopen object als tot het inkomen. De gemiddelde LTV daalde van 79,6% in 2021 naar 75,9% in 2022 en de gemiddelde LTI daalde van 4,43 naar 4,21.

Niet-kopersmarkt (o.a. oversluitingen & tweede hypotheken)
▪ Met 264.470 aanvragen was de niet-kopersmarkt in 2022 opnieuw in aantallen groter dan de kopersmarkt. Met rentestijgingen in het vooruitzicht piekte de niet-kopersmarkt vroeg in het jaar: in de eerste 3 maanden van 2022 werden 119.300 aanvragen ingediend. In de daaropvolgende kwartalen stagneerde de oversluitmarkt en zakte het verder weg van 71.000 aanvragen in Q2 naar respectievelijk 41.600 en 32.600 in Q3 en Q4.
▪ Er werd in 2022 beduidend vaker bijgesloten: met circa 139.200 aanvragen voor onderhandse verhogingen of tweede hypotheken was er sprake van een stijging van 25%.
▪ Het gemiddelde hypotheekbedrag in 2022 kwam uit op € 159.300,-, een daling van bijna 16% ten opzichte van 2021. Een logisch gevolg van het wegvallen van de oversluiters en het toegenomen aandeel bijsluitingen, die in de regel gaan om kleinere bedragen.
▪ In de niet-kopersmarkt werden 74.366 volledig aflossingsvrije hypotheken aangevraagd, waarmee het aandeel van deze hypotheekvorm is gestegen van 24,7% in 2021 naar 28,1% in 2022.

Klantprofielen

Starter Stabiel grootste winnaar in de kopersmarkt. Verbouwer neemt koppositie over in niet-kopersmarkt.

HDN kent verschillende klantprofielen. In die profielen zien we dat de veranderingen in de hypotheekmarkt hebben gezorgd voor verschuivingen in deze profielen. Binnen de kopersmarkt liet de Starter Stabiel (in 2021 nog één van de sterkste dalers) met 12% de sterkste groei noteren. De Opstromer bleef het grootste profiel en was met circa 62.600 aanvragen verantwoordelijk voor bijna een kwart van de aanvragen. In de niet-kopersmarkt heeft de Verbouwer de koppositie overgenomen van de Oversluiter: in 2022 deden zij 96.300 aanvragen tegenover 89.800 van de Oversluiter.

Kopersmarkt
▪ Met 40.800 aanvragen, een toename van bijna 12% in vergelijking met 2021, was de Starter Stabiel de sterkste stijger in de kopersmarkt. Gemiddeld leenden zij € 250.600,- (+5,7%) voor het kopen van een woning van € 285.800,- (+8,5%).
▪ Zowel de Opstromer Nieuwbouw (-26%) als Starter Hoog Segment (-11%) verloren terrein in 2022 waar zij het in 2021 juist goed deden. Dit zijn tevens de profielen met gemiddeld de hoogste LTI. Zij werden daarmee waarschijnlijk het eerst geraakt door de rentestijgingen. Daarnaast is het specifiek voor de Opstromer Nieuwbouw aannemelijk, dat de stikstofcrisis en de daardoor veroorzaakte beperkte opleveringen van nieuwbouwwoningen zorgt voor de flinke afname van de transacties.
▪ De Opstromer bleef ook in 2022 het grootste profiel in de kopersmarkt met ruim 62.600 aanvragen. De gemiddelde loan-to-value daalde van 70,3% in 2021 naar 65,4% in het afgelopen jaar, waarmee overwaarde op de huidige woning nog belangrijker lijkt te zijn geworden voor de financiering van de nieuwe woning.
▪ De gemiddelde woningwaarde steeg het hardst voor de Starter Jong met circa 11% van € 248.900,- naar € 276.800,-. Daarbij valt op dat er voor zowel de Starter Jong als Starter Stabiel nog nagenoeg geen daling zichtbaar is richting het einde van 2022, wat impliceert dat de onderlinge concurrentie in de goedkopere segmenten van de woningmarkt nog steeds erg groot is.

Niet-kopersmarkt (o.a. oversluitingen & tweede hypotheken)
▪ De Verbouwer was in 2022 het grootste profiel in de niet-kopersmarkt met 96.300 aanvragen. Het gemiddelde hypotheekbedrag ligt al geruime tijd stabiel rond de € 50.000,-.
▪ De Oversluiter diende ruim 30% minder aanvragen in dan een jaar eerder: 89.800 ten opzichte van 129.600 in 2021.
▪ De Gepensioneerde koos in 2022 minder vaak voor een over- of bijsluiting. Het aantal aanvragen daalde van 51.600 in 2021 naar 40.100 in het afgelopen jaar. Twee derde van de aanvragen betrof een volledig aflossingsvrije hypotheek, een stijging van 15,6% ten opzichte van 2021.

BWqqHX
data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAoAAAAJ2CAYAAADPBjMnAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAJoYSURBVHhe7f2JexxXet4N5x/59v369i/fOouyr3by5s3m2ElsJ06c5I1jx3Yce0RiX7obazcAAt0AsYMkNm4ARVIiKUoiqY2iNJrRNpoRNePxSLNKmk0a25P3fP07wIGKxdON7kYvVV3377ruq9FV1VXV1Q3Ujec5z3P+ghFCCCGEEIlCBlAIIYQQImHIAAohhBBCJAwZQCGEEEKIhPEXPv74YzMzM2O6u7sf0urq6v5mlfO1r33NDAwMWPFzcP/37t3b36q1hN/z8PCw+eCDD/bXHo0rV67YfbJ/juOuR7XHcPup5TMQ7QnfH75H7nuLfL9Tvt9p33buO+bkvrM+wr/XQggh4k1ZA4iqNS7hG4V7zr6iYmaqufGVwl039hWE9xi8bsFjVWqAg59JPc2pqD/OlDX6n5vg71FQYUPmM4lOwXN039OwfL+jwW3DxxNCCBFPHjCAQTPDzaLcTaEU7kblbhTBG1Kjb5KVUOr9VkOpfbB8c3PTLmc9z931qNbIuZtuNddeNJdmfrfd98F9r4LHDn4H3T8cQaMWfq37TgbP270u+D0Nfs+dgvsVQggRX0oaQHA3jmr+6LubS1RvFMH3W+tNu9w1E8mh2f/c8F1z37fgd9D9kxBcxiPPgXNjWfB3knNnG2f2fNsAx+M93rx507teCCFEPClrAN1NAbkbXPCmF14HYQPou0k6Y/nss88eHBu5G5kjfKwLFy7Y/bLM3bjCuH07BW+E7tyC65HPxPm25fx97x+5c2dfPHfHddcweM7Ba46IGrLeXTNw7yO8Xx6D7zH4/qAe18wd0xG+FsHzhMPOza0PnkPwPFnvjsFrOOfg9ocdH9wxEPuYn5+3P7Pc4T6L4Hbh7wbL+F66bXzHgvA5OQWPF76u7njBzz94rd35lTpmkODx3TGD19TtN/yeee7DnWup70k15yaEECL6VGUAS930gjcFt41bFrwpuZtP+MYYlNsmeF5hlbpJldqvu/GWOv/w+w6ec1jPPPOMd5274bIvnrtjumsYPOdS5xm8jm6b8H59cudf7TUrt73bZ/A7EFRwf4edW/B6us83fF18nw3n9txzzz2wzCl4/FLniA57H+76lvpuIPdZBjnsu1TqM67ke+HOqRxu2+B3Jnid3T8V/ByUu/5Bgu+l1LHd+QaPJ4QQIr5UHQFke3fDCt5w3Hp3M3E3Ct824Rtd8BzcMt+xndEI3jQdwZuY76bv9uE7nzDudb7jQLlr5s6x1I2+3HkGb67haxTeL7htwsdC7r2515V6L/Ctb31r/ye/CeF17pjhzxcqObfwft1r3HPffh3ljs9yjhE8Ftu7z5jjBLfheXA/4c8leHzf5xIkeBx3vcHtK3i88GcTfm3wHIP78uGuHQp/Tm6fQbkoMD+H9x18Tan3Ce78y20jhBAiPlRtAIPLgnLr3c3P3Sh8N8mwGYDwMneT47Xso9Qyhzuv4A0qeGz33nznEya4jVPw2pS7Zu4cnRlx5+XO2XeevmWlrofbr2+Zex68Pr5lQXzvFQU/G7ePoILnWsm5Ba8DhpPlPHefAftin8H9OsodP3j+bAfhZaXeI3L78R3ftyxIcL/ufYDv8/SdZ/AzdsdiG7Ythds3Cl5vCL9P9xn6zgd4rfscUPA9hCm1DyGEEPGkoiIQd1NyNyl3wwjK3TzcNu5G4btJBm98jvAyd9MP3uTcMt9N0neDCh7bvTff+ZTC7dPJ7bvcNQuft9uHO+fwc/CdezXXwy0rt43vmgXfR1juuOFr4BQ810rOzV13XkdBAY/Bc2JfLAvuFw47vtsvy9gWgss4j+DzsNw5+I5f6pwcvmOD7/MMnxO47bhGbtyju+4+3PmwnTvvIMHPM7gf3/mA+44hd06lKLUPIYQQ8aSkAXR/8FHYDLibj+8G6G5S7kbh28bdeII3qfAy3w3HmQrfzc8dN3gct4/gMt/5+GA7Z2aC14jXlLrRgjtH1rOdOwd3zuXOM/hew9cjvF/fMt9+yl0z37U47Lju/H3HKHdu4PbtxDYO337hsOOzjHVs4845+L54fXCb4DFZ7q6J7/i+ZUHCx3G417E8/BkHlwVfj0odB4Lvodx27noFt3HXPfhZBM/HXbdyuO3LHVsIIUR8eMAA+lTqphGWuzEgfnbPKzEZEF4WvjkGxXJ343aUex/B9+A7nzDuXMLy3VSd3DHChsVdM3fO5c7Tt393PcL79S2r9pqV2x6xf3cMn9w+Kzk3cN8NlgffK7h14eXVHN8n1pXbjzs/3/FLnZOD1/H64P74vHzLnYLXA4LnFV4XpNzvXvB15T5T930vd36o2u2EEELEj7IG0N08gwSNDz+7G5O7SYZvmsEbkrthhM0N+Ja5fbEc5XI5++hu/GF87yW4P/Cdjw/3vpzCJiB8o3Xn5G7o7qbs9hM85/Br3fsKHiN8PcL7LbWs2msWfJ9s88477xycG/sPX1OWueO6fVZ6bsF9BZeDO+/wda7k+OCul1vurgHbOsKfKdu9/vrrdkyi7/ilzimI28bt072v8Hmj8HcRgq8PnmuY8LkHFb6W4e9X+Px95xYUx6pmOyGEEPHjL+w/RpJgdSq4m3z4hhdl3I07aFbC78tnaGqlHa5ZtXDNgu8taKpkUoQQQoiHiawBDEdWgioXKYkK4YiNM2Dh6ExQvghRNcT9mtVKMPoXVD0MtRBCCNGORNYAcuN2lZFBxcXIuKgeCqbgeF/BmSacjmr+IO7XrBYw1VzbsKmW+RNCCCFKE+kUsBBCCCGEqD8ygEIIIYQQCUMGUAghhBAiYcgACiGEEEIkDBlAIYQQQoiEIQMohBBCCJEwZACFEEIIIRKGDKAQQgghRMKQARRCCCGESBgygEIIIYQQCUMGUAghhBAiYcgACiGEEEIkDBlAIYQQQoiEIQMohBBCCJEwZACFEEIIIRKGDKAQQgghRMKQARRCCCGESBgygEIIIYQQCUMGUAghhBAiYcgACiGEEEIkDBlAIYQQQoiEIQMohBBCCJEwZACFEEIIIRKGDKAQQgghRMKQARRCCCGESBgygEIIIYQQCUMGUAghhBAiYcgACiGEEEIkDBlAIYQQQoiEIQMohBBCCJEwZACFEEIIIRKGDKAQQgghRMKQARRCCBEb3nvvW+aDDz7YfyaEqBUZQCGEELHg0qVdk86kzbFH/8hsbm2ZTz75eH+NEKJaZACFEEJEnvvvvGPN30vvft8aQDQxkfOaQJbduHHdvHzvnpWMohAPIwMohBAi8rz++mtmNJc1b33wc/PcW980g+nMngmcfNgErqwsm/m1DZPa3yZXNIqkjoUQnyIDKIQQIhYUCgXz2K27ZnI6b3JFM8hzDB7RwSCsYznrMY5bW5tmciK7v1YIATKAQgghYgFRvHQmY6ZmCtb0EfnD4IVRoYgQhyMDKIQQInJcv3Hd9PZ223RuEBfd07g+IY6GDKAQQoimQnTujTdet4Uas7OzB6LKF4jgYfJ6urvMvXsv2WUO1oWXCSGqRwZQCCHEkSAad//+/Yd0585ta/IQbVsweUT1qOadXVwy67uPm6df/aq59uKXzEg2ayZyn47T2720403vCiHqgwygEEKIqmD8HZW1ROlspK6ny47LC2vt7AVr8hDFG5i9L7//Y6vNx64VX9dtTuT3Cjk2NzeV1hWiicgACiGEqBjStM74LZ7asG1ZKhU9/Jzxw/CRCnbFHEKI5iIDKIQQoiIwa878Xbj2jNfkOV2+dffgZyJ+U/mCHdNHSxZV6ArRemQAhRBCHOCicj6uX79mzR/p3aDZC4t0rzOJRP1Gs1lr/IQQ0UEGUAghhOX2rVumt6fbmjffzBmXLu3YdYzpw+gR2Xv61a8d6NrdL5vF05u2Vx/bIaJ+d27f2t+DECIqyAAKIUQLINLm2qBkioYJrayslIy+VUqwCtdV4AarcBnDx/y4vjTsxES2eB7pktW3VPBi6la3L1gD6GbkyBcKVvTsw+yx7zined31E6KdkQEUQogmQ3QNM4WRojJ2dHz8IGL2WNGgBU2ck+ubFzZ0rrWKe32wCtdV4AarcEnLOuNWLa4JM8UfpHbT6VSsjR7n7q4r5hsTHryG/Ey1M+1sKFRBbMe1P6pRF6LVyAAKIUQTwURgKjBkwXFzmDOMGv3xgibOyfXNCxs611oluC+012rlCdtmJSxStPTZKwVRQoxOuDoX4zqUSdu+fYzru3bt2v6a+IDpw8CF+xHynjC14evI8oWi4R0qXrOJ4uc2UTTPGPfu7k4zPJSx0VQh4ogMoBBC1AGidC46R1SpVGsTxtHNr1XXPqVSYWCovmUcHq1WKLwgUhWWb3yfg3Uumujbjlk4WLe6+uAUbVGHzwRTS8/CjUuPe01zOWG0MYNET931wUBizjH0pT5vIaKKDKAQQtSIMxWYgbFs1kaGiCZhEogY+QwUkbfDWqig5976pjVy6Pz1W0UD8rWHIlSYGAxfYWHZRvUYv8c4PEzaUVKzmLtyr2f/5UxkVMCUEaHjs+DzCUddaxGfgTOAiM+S/RJRxFwLERdkAIUQogowPqRIueFj9Lj5h6NJueLyVHovZRgG8zSayz6wfVjsj9fTdoWiCpomU2SBwcN0uFQuFbb1MHztBNeBMXuMjeRaFRaWbPTOd51rFZ+PS9lj1FnG94DPSIi4IAMohBCH4EwfRQKk/ZjizBk/HhEmgEjd2vZFG41jrBwGxAepWQxc2Ji4iB6vLzW+jqiWS+UmFUxesECGtLsr4ODzoUiFdG3YmDdSRAIx40LEBRlAIYQI4VKHFAtgLFx610V70ORM3qZeMYMYj72IX9ZG7TCM7IOfS0HUDpOIEcT0zS4u2x58mIhSbViSiDN7wUrd8NzDFGkEP5tWaCyX0+cmYoUMoBAi8WAyMHxb21t2QD8Gg+pQInvhcXcYDQosBouGD+OHXLFFLWAEaa+C8YtrGrfUeECWY94qLZDgGmL0+Cx4dJ8FJq9cpW4UVCraK0RUkQEUQiQOjImN8G1uHkSUMHyk8SqJJLmoH5qcfHicX7tBsYsPlruxdgMDfebFF1+wyzDSLl2OeWO8JIbOhzPf7IftMXqkcHms99i9RkoGUMQNGUAhRNtDBApjEhzHh8k4zPCxbvOxa16R8uWmX66fXlxwaVauEUYt2FzaGTwnnnMdh4b23j/Rz/fff88MD+89T6XT9roGI3X8TDEG1z6YJp2bm7Xm243ZC177uIn3oSpgESdkAIUQbQlmxo3hc2nESiN8FA9M5feqbunbx1i+sDAylaY2m00lqWQMH7OOBCN1rikykTdXQOGKXdx1YR3XkUfGLHIsW6U8v2T3gwmkAbXvOvMaPguOi4HEFIa3iaswsLwnIeKCDKAQou3A+Lm+b5UYvqAwOcxyQWQrrswWCtakBnFpb8bVYdIwfKSyq70+QbEfYPwilcsYQ0zg5ETWzpThS+FyPIo24h7x84nvnKKAIi7IAAoh2gqKKjA3vhv0Ybp298s2tRtn80dEzpm8oIi8EXGrp/Fiv64AhH6FFMdg8DgWRvAo5jKOWjt70V4HIeKADKAQom3AjGQyqYqNB9G+U2d3DqZOoxo3rq08MH6uQbXrS9hokS5mDCSmGzPY3d2VONMXFP94KAIo4oIMoBCiLcD8YX7KRbhOF80eBRz03qNpM6aP9CVRm7jeuBmHyMwXvHdSus1sk0KKl9kvnAF0Ih08ks1GtmVLo4QhZsyoEHFABlAI0RaQ9mQMWvCGTIQPo0eTZUwJZo+xcRgW0rylZtuIAxg/xvRh/Kii9Y23a7SINFIAgoFmerv8/PIDRnDx9Ib3de0qZ4iFiAMygEKI2IOhY17e8A1589ITZnZ2L0LlxqrFHWf8MLy851amXF3lK9f2+eefteYHY43JphAFE4gxTEokkPdJVbUQcUAGUAgRe4jsEX1y7Uq4ETOuj+hYJS1R4gDvgwbLmKp6F3PUKs6B86Hil2vN+bk+gU8/9eSeARwfT1QqmAKYqLYHEiKIDKAQIvYQgaIYgTQv6V7Gn7XLjZj3cP3Gdft+Ni49fmByo6K9it/MgRmcX9uwjxTU8IgGBgbtfMe+17ebSMdjgtvlHw/RvsgACiHaBowg49FQO5g/V9xB37yoGT8nNy2emxkFI4gp7Oo8bvr7+83OzTtmdfNC8X30FJ8P2CKcdo4I8jkxFpXPrV2GHYj2RAZQCCEiBtGjlZUVmz6NelsVzs9F+ib2x2GyjCnhMIUu8ocxYhtaxSQhJYwRzgylbfRWiCgiAyiEEBGBVjTMj0sTZVqK+IxF1ETlKyl3TF8wSukiYfmFJWv4Xv7G90xHx7FEjQckNY7pZeo7IaKGDKAQQrQI0tSkeYn2uTl5m9XEuR7C5D396tesyTksUokZHM1OeNe1qy4W3zPTw7kIKZ8zc1QLEQVkAIUQogXQygXTR9EApi+OkTGilKR6qUoORv98WlzfNtmpae+6dhdR0tnFJWvwMYJ9vd32Ma6zzoj2QAZQCBFpGA9348Z1K0xTnIs7XEUvBQL08GtF8+ZW6czFx0xvX6+Znpv3rk+K+MyZMg4DWCjTNJpIIdFhIRqFDKAQIpJwA6SdBhWlVJoSbSLS1NPdFctp26zx69mr6E3SODgnIoCMATz3+E3v+qQJI0hEkIbeGEH+ubl//77VRHEZBjFTXC9Eo5ABFEJECiJ+GD/GTrnxcNfuftk2dmYOX+bvxQDSYmNof5C9a0IcVTa2tg6KIcJGIAl65kv3TcfxZBWAVCqMIBXDpIiJDKLBdNpM5LJt0cpIRBcZQCFEZCDlRdQjOKcvJpCoH739GDOF+ePGiOlju8LCsr1ZMv1YFMGYMs4veNNPksYnJq1J333qOe966WFhBjU+UDQaGUAhRMvB0IX73hEZIeKHuQvPqkD0j0ggKVWMX1QjJZwb7+mwAol2FuYvye+/FjHcIar/0Ij2QQZQCNFSiHQQzWOaM1KEzBRB/zSmErt376X9rR6Gqd+iPNOCi1ImOe35+HMvm87ODu86qbSIAJb77gtRD2QAhRAtg/So631HKpdU79bWZuyn0HLmL049/Rohjf2rTURNoxrVFu2DDKAQoiVg/kiPujF+7RTxIJ1N5bLv5p4UOfM3PjElA1ilMICaR1g0GhlAIUTTceaPsWEYwJWV5f018Sf43nw396Sov7/fzMwveNdJ5cXvBBXuMoGikcgACiGahmvx4maOoOCD8X7lGuLGBaqTeW80eFbRw89t02fam/jWSYcLE0hFPN8pIso0QldaWNQTGUAhRFNwxR5UOHKDIy2YSmdin/rlpkyT57jN49tI5RdXTGfncRnhI4rfEarh+V7RQJypAzGEm1tbD0QH1TJG1IIMoBCioWCQLl3atQaJiB+mgKbO3d2d5tq1eLe64L0NDWUqmgs3KWLKN8awyQzXX84Q8k+Um0WEyCDXO46z44jWIgMohGgYRCnsVFcBg8QjN6+437Cs+ctkzMVA02rp57aae2hsTIa4CeIfKoqNMIBqGyOqRQZQCFF3MEdEJpjHNxwJYlwYDZzDzZ3jBMaW+VqTXunr08vf+J4ZTA0epPqlxmt1+4IaR4uqkQEUQtSdzc1NG/ULt//ADNLyJc7RP8ytm4Yu+N6kT7XXAPq4d51Uf5EWzrdBIZVoLjKAQoi6w82Im9Kpszs2PeWE+Yt7awsaVTNrie9GLO0pO503c8unvOuk+ot/tPinRIhqkAEUQtQdijuYq3cok7YRs3aBtDVpbY1vKy3bALqjsbN/sG83Z7S0J/7BEqIaZACFEHUH08eYpHZrT4GxpR2H7wYs7bV/6e5uzBR4mD7miU4NDZmO44/aKvKZ+SUzPbdgLhePl3RTLgMoqkUGUAghKoQ+bPQubGR0K66i+AMT0qjmz339/UXzN2LOPPmSefIbP7OPQ5MzZnLxlOnt7bNTzvlelwS5sbVCVIMMoBCirhD9u3//fttNY0U0E4OTSqe9N+Gka2hk1MyvnfGuO6rOX79luro6rPErJaKCSY0CjmWz5rFLu/vfVCEqQwZQCFFXmKkgPTpuumNe7RuE94H5m9A0b165cX/1vDbsi5Rvb1+f6entM2dfeNtr/Jwy2ZztP5jE6mwKrhhzyzzUQlSKDKAQom4QJRtIpcz5t39qVp55w96U4l4EQiQT80fzaqV+/WpE1e/03LzpHxw4SPlWotzsUtEs9iTqc8Lwkv5dWVnWlHCiKmQAhRB1AaOH4Tv1/DvWAKKJxdPmzu1b+1vEE97XbKGg1G8ZdRyvb9Uv0T9Mt8/kHabREwUzt5KMFjRcp3Qmo2ngRE3IAAoh6kK+MGumNy8fmD80d/lZs7yyvL9FfCEKSPsX301Y2qtA9S2vRZiagcFBm9L1GbzDtLL7lK0Uzk6esFFE3zHaRUT/iPwJUQsygEKII8M8pCOTMw+YP0Q0sLun22xuxXtsEqm12cUl701Yqq8BPLm2bqt9feauUjH+dHB03I4f9B2jXcR3UmlfUSsygEKII0Maamrjsjl5+Tmz/doPHjKBqZHxWE9WT09DzW1bWvU0gLWmfn06fvzRth4PODmdlwEUNSMDKIQ4EpgjbtpOpH2DBhBREEL/vLgiA1hapCFHsxPeddWKHoIUcfjMXC1iPCDtYVa2znmPF2eRKmfMLbPTCFELMoBCiJpxFbKIKB9GL2z+nMYKC7EtCNnc3GzI7BbtIAxgemTEu65aUbxBJa/PzNWqy69/26aE280E8g8J81ILUSsygEKImhnP5czY/Glr7sKp37D6Ummzs7uz/8p4kS8UbK81341Y+rk1WIzd862rVK7yF8PmM3JHEfskEthO6WAMIJFpIWpFBlAIUROPX7tmhiYeLvzwaf3lb5lUOrX/yviBMfHdhKU9MQ0cJvAoUVJeSw9Jn4Grh0gHUxkcPi6mkJlGaDr99Ktfs4qDUeR6zc3N7n9DhageGUAhRNUw7qirq9MaO5/hC4vU8HQ+v//qeLG9vWUH2/tuwtKnwgT29feZte2L1kxdLhoUzBTmip99rwmKiBZz+/rMW72EkX/urW/a4xHRzU5N20IRqo5pO9M/MGhVj4hmo4VJnZop2Jl32m3aRdEcZACFEFVDz7/8hSe9Zs+nOBpAbqq5iZw1f6QnfTdh6UFhApkVBA2Pjtl+fmPFa8hjX39/2TT6/KnNhhtAWsP0DwxY44fJO7G66d3OjRuMuglE82sbZvdSPIdWiNYiAyiEqAoKOYY9Pf/KKY4GkLY1kzOK/NVLdsqyEtO0sa6rq+PQ+X6PKqaVY87iUsYvKGcCzz3+1EPnGyVpLKCoFRlAIUTFEBWrJvXrFEcDSH81pX7rq7nFFdPZ2WFWt84fpGIRM3cwg4fPiLVSmMDevt5IV4DLAIpakQEUQlQM442qSf06xc0AYnR7e7vN2tmL3puuVLue+dJ9M5abtBE/0sKMFyTS5jNgURBRQ8YJRtUELp7eiHWTddE6ZACFEBXBhPNUafoM3mGKUxUw5q+vaP5mZwtFo5Lz3nSlowkDOLt1yUb90sNjZnR6zmu+oiJnAqPYCohCEH43hagWGUAhREUQ/fPN8lGJiBouLi/t7yl60FCXat/HLu1a8zc8lLZGcCiTjuRNP+7qH+g3vf29Jju33PBxf/USJrC3r+eB1HUUJAMoakUGUAhxKLbtS3eX19wdptzSukmnU9ZQRY033njdXCqavqGhjOnt6TI9RVHkQuNnUsC0DSHF5rvxSkcTRmp+7YwtyhhIpc3c9mNe4xUlEbVkDGOUTODiKaWARW3IAAohDoWp0KY2LnsNXjlNb102M/m8+eSTj/f3FA04n4mJnDV8RP8o+MCgusH0vN/8/JItApldXPLeeKX6ifF14xNTDW0EXS9FzQSqCETUigygEOJQmHS+2spfNDI5E7n0FNFMzN/ERLbkRPos7y2+Z5oaB5sHS40TrWBoxuwzXVETbWQwgVGYMYTrpj6AohZkAIUQZSEyVkvxx6nn3zHdRRMVpdQv50Jqt1AoHBqVxPgNptNmdHzcFBYUBWy0mjETSD2FCRzMZFreJJwxqgxZEKJaZACFEGVhTNzk2lmvySslzF9/Kh2psUlEIjF/pHwrgXMfzWbtDXYwnfHefKX6KW4GEGECe/v6Whoh5tjMWCNEtcgACiHKsr6xWXXvv5HJvMnlsvt7aD2YOSJ6165VN1ZqdXXZmj/61PluvlL9NLdyqqIZOqImlw5uZSSQ77YQ1SIDKIQoCw2caeTsM3pBbb/2g+J2b5oTW1esYYpK4cft27ftDbKWaCRRQ15Lqw3fjVeqn0azE7bAwmeyoi5MYGZkpGUmUAZQ1IIMoBCiLBSAYO58ps+J9aR8MYs7uzsliyuazdb2lq30Pco4RG6uDLT33Xil+unai18yXZ2ddvo1n8mKuihgaZUJVC9AUQsygEKIsmCAfKYvqLHCojV+UYHoI42rOfejFqGQNmY/qgRuvKbn5mNTCexTamjEZCdPeN9bIyUDKGpBBlAIURbMTzACGG4Hw/jAbG58f+vWY9u8TObsLB71KkJhkL1mBGm8iJ7RGJpZN3wGKw6iYv7k2rr3/TVK6gUoakEGUAhRFqZwc1PAYQS7u7ttupexfphBDGJUUr5E+5jKjUbO9RqDSJNo0si+G69Uf5EK7unr8ZqrOIgUNmNgm2kCaaRNxFuIapABFEKUhSjaWGHhIOJHSxhMH6LPX1QKPu6++KLp6uqouM1LpdAzUGMAm6vxyRNmdHrWa7DioGabQPpUVlvhLoQMoBCiLJg7zB7mj0jg6FTeGr+e4g0uKk2eXZuXc+e295fUD1JrpNh8N16pMWKGjY7jx8zZF972Gqw4qFkmkLQ5330hqkUGUAhxKNxgpk6dtxXBNIaOSsoXdnd3rRmt13i/MDKArRFR196+fq+5iov2TGBnQ8ePkjLXTCCiFmQAhRAHuEja0FDGRveI/vG4vLJsLl3aiUzEz7G5tdXwSCTVlWO5nPfmKzVWmeHh2PYGdOL8+wcGGtYeZu3sRRWAiJqQARRCHJBKZ0x/KmVNoBMGK2pgTKnMpfq4GaaUa8AN3Ml3I5bqL1rvUBUc196ATqMnCubk6hnvezyq0pm9f9aEqBYZQCGEhbQuho+xfhR98DMGK5zu5fn9+/et3njj9f2lzYPjZ4vmj6nmmlV8QlXx/KlNmwIn5ea7EUuNEXPtxrktDHKp4Hp/dxgrmcmk97+lQlSHDKAQ4gAGrU+snrNFHoz1cwaLx3xhr7Ey24xMzhxECBEp4mZApKO3zm1eKmF7e8u+T9pt+G7EUmPE2Ev66vlMVdyEie3sPG5Nm++91iLGSda76l0kBxlAIcQBRNcYTxSeVeDxa9ceaAUTjBKi8WzjG0HTj6+3aExbMePIrFrBNF2k2js7O2JdCRwWqeDpuQXv+61Fs4tL9vdCiFqQARRClIVIG6nP8Awgp55/x3R1d1kDiEFsJK44pVGVvodBk11F/5qr9Z2rdmo1n5GKs4ig1+OfCQwyvxPNjISL9kIGUAhRFqKBpHyD5s9p4fo9k0qnGnYTYr9U+nLTbFWkg3RzOpOua+pOKi8b/es43lbRPydSwT29PUeeW5rxhCtNGnoh2hMZQCFEWUgJM/uHzwCuPPOGmc7n97c8GqSf6en32KXd4o1txUY3MpmMfWxlmov3v3h6w3sTlhqjdo3+OZ1Y3Txyaxgq9pX+FUdBBlAIURYM0NTGZa8BJC1MerjWCCCvW943e6STc0WjybEQ5pLlFJ+0EgpPaLXhuwlLh4smyOev3yo+fs3qMNOzvnvVHD/+aFtG/4LC4NY6SwjFMYxLFeIoyAAKIcpSzgAiikFqHZu3uLxko4vbr/3gof06AxiFPoS02jhqyi6JYtzk8WOPmkw2Z/oHBq1sZHdk5CEjyPVNF5dT9Rv3vn+VyLWGqXZsKUMRKIYKt2cSolpkAIUQZTnMAGLUamlGS/SP6KHP/CGW5y88aSODrb7ZMdVWI6fzakdhbDqOP+rt4Uf0K2gCiRAyLo7UaHjbdhbXBhNIr8Nzjz/10DX0qbCwbK41uOhKJAMZQCFEWQ4zgGh4ZsFWylaTCia1O71Zfr+IY69vtK7XGe+JqNVRxmslTZhl0rjlGjg7E0hbFIp82j3lW05DkzPF6zDvvZZBcV2JRtc65EKIIDKAQoiy0HePSJzPnAWFmSOid+fO7f1X+qGqmHF/wyUqi8MiEtiKKCDHowKZxtMLp1QEUo0ocKhkDl9Sw8i3Lknq6eupaJYQCj/CPTqFqBUZQCFEWajyJc3rM2dhURSCsRvP5R66UbmCD8Z4YShLpX59YvtmRgEvXdotmtkuO9hekb/qRAVvu8ze0Qyt7D5lMsPD3msZlAo/RL2RARRClKUaA+hEf0CidkTQbty4btO9pPlKtZOpROnR8aY0gqa1xlg2K+NXg4hikfpNQhFHvYRZPqwQRIUfohHIAAohykKBB7N++ExZObkiDsbwYQh921SjucvPmpkmtITJ5bKa9aNKYZYZy0chR7lxf9KDYtxjR8dx7zUNSoUfohHIAAohykIBhM+QtUL9qVTDx0ARZWSOVd+NWHpYl4tmubPzuJ3nVpG/6sT4x5Wtc97r6qTCD9EoZACFECUpNw1cK9SMKCBpNnoPTs4U1PuvjBT1O7q6ujrsP1ioVNR5NJfVjB+iIcgACiFKcuf2rSON22uEmhEFJNrCe6dHm0zgwyIq1dffrwreOon+h5jB8HzTF649o8IP0TBkAIUQJaEApB7j9+qpZo0FBCIvtLYJm0Bu1OGbdTUienbq7I6N/Cyc3oxVwQlTtdHguZI2L1LlohdgdvLEwXW2M6OkUyr8EA1DBlAI4cU1QPaZsFaLyslm9UNjTCCRwM3HrtnxbjxiCrk2J/IFs7Z98dAoIQaP17E9op/b7qUde3OfmMjaSI/vdVHS48+9bLp7e0xHZ4c5/2JymzY3Un39A2Z167z9PpH6bUbVu0guMoBCCC9Ev7KzC14D1moRBVxeWd4/08Zjm0JvbppCoWBnRuHaYJAxoTxnkD6VmqWmi7OpvNmC3R6RXnbw+omZglk8vWnNIY+0U7l298t2irRGpaAxdL7lYb38je+ZodEx09FxzJy9+YKZnFuw0SqfgZGOpr35gbvM8NiY/QdDiEYiAyiE8ILhqWQGkFaIvoSkp6ME0RqMIMUjQSNI9K9cNIc5lDGBrMcczhWNIjd/p+6uzgfmza1VGL6l9bNmavakNXP06/Nth85cfMykMkNmYHDQdHV1mZULV82zf/xDc/fbf2auv/YN+3oVfjRG6eExMzyetZ/9q1/84v63RIj6IwMohPBCmrKW/n/NUBQNoAMjN1Q0gmO5nBUVxaR7y8H0eTOFghkvGkVu/I8W1TcwaHp6+8yV+5+YE2tbJn0EE7i4vm2rdXP5WdPZ2WEjeSO5Kbvct/3oRM7kV9bNlZfetsL4BcXrO44fS/T8vY0Sxnp0es5+Dz76SOP/ROOQARRCPAQpz4F02mu+oiCaSxM1izJE84juHQbp5MzouFm/86bZvvuuNXw+TaxsmMFMpiYT2F80k87IPf32d+0jz4nu+bbHGPb29T9g+sLCBDImUL3/6q+5s1fMxmbzpj4UyUQGUAjxEESxJhZPe81XFBQHA1gJjCOkoATz5zN9YWECieC5CuRnvnTfbF2+/pCBCwozx2wTzvgFRRSQdi6dnZ024sTjZH7WdBfPCYMX3j6s/PIZG6mUCayvBov/fFXyz4MQR0EGUAjxEJcu7ViT5TNfUVC7GMCd3R0zffqc1+yVUno8Z9Z3Hz8Yy4e542ef+WN5b1+vHbfnM3Bofv2c2Xn2Vfvz6MQJM1E46TWLpTSzuKZIYB116trzJq/ef6IJyAAKIR5iPJez4+x85isKYnYSUqxxhvOnnc2ltz70Gr1SIgpIAUdqaNgWZmDuevv77HOidxeu37aRwbGJyZKRv3pr+fxl059Kew2NVJ0KZ84/UCUuRKOQARRCPABpSVpR+IxXVNQOBjCTyZi1m694TV45Xfzy+6aj87gZyU4eGDBMIJW6RPNSQ0M2ncvzZpg/J47LjBY+UyNVrvET+dh/t0U8kAEUQjxA1Mf/obgbwCeuXTPZ2UWvwatUvf39Jr9yxmvGWqG99jDHVRl8RMkAimYhAyiEeIDF5aXITf8WFhGuuEKFdVd3pzn/6vteY1epiAR2dXeZ/OqGWd15wqrcWL9Ga/3q07YgxGdqpMolAyiahQygEOIAzEnU078ozgawMDtr5nduek1dtZrZ2DUDmYxJT8yYgdExOzZw5cIVr0FrpKgY5thqDn10yQCKZiEDKIQ4gMra7EK0078IA7i7u2vHK8YJ0utjU3mvmauHiAr2p1ImNbxXIOIza/UWUUcikTJ/9dFgOmP/EROi0cgACiEsBz3pXv6W13RFSVQoj+YXYlUt6a5vuWbP9dLwiYLp6x9oeEqY/WM2VfxRP8U5ui3ihQygEMKCmYpD9M8pt3Y2Vr0Aif5NLZ3xGrZGiHYxFGXMr5/3mrdaRWTx3M0XzURh3qZ9c7NLXiMj1SYZQNEsZACFEJblleVIN38Oa+7ys7ZfoS8NvL61ZefWRTduXH9ArZphAbOa37riNWuN0ur1u3uFInWqFqatDDORpIfHbNRPzZ/rLxlA0SxkAIUQlrFc1px6/h2v2YqqiFhmJ3L772APBtAzDo40McLUOvUXjQtp2FYMsm+FAUSMC+zp6TmY7eMoYv5gZv3wGRepPpIBFM1CBlAIEZvqX58wgZtbW+bOnds2wpfOZEq2sZm7+KTtIUhU7PXXX9t/982hVQYQkQ4ONo4+iphaTgUfjdG5594yM/n8/jdGiMYiAyiEsBExjJHPNEVd26/9wIwVFszk2lkb5SM17NsuKCKDqXRm/903h1YaQMR4vXrMDMIMI6mhEa+BkY4mGUDRTGQAhRCxmP2jniJCmM2N77/75tBqA5gaHrXNmn2mrhphIjs6jnkNjHQ0yQCKZiIDKISw5iROBSBHFRHA6SbfaFttAGkancvPeU1dtcrlZ9X6pQGSARTNRAZQCJE4A0jamGKQZjaSbrUBpBiEAoN6pIGZ+WMwk/GaGKl2LV96yuzs7ux/Y4RoLDKAQgh708lfeNJrltpVFI9QMNKsG26rDSBiyjh6Ax51lhBej5lUG5j6au7sFfs9EaIZyAAKIWw6lLSozyi1q5jxpG8wnSgDiJglJL982mvsqtFE4aTSwHWWDKBoJjKAQohY9gA8iqa3Lpvu7k6ztb21fwUaT1QMIKngelQE01dQaeD6ampusentiURykQEUQth0ns8otZtWnnnTnCiasO6ebvPkkzfs+x4aypiX793bvxKNIyoGcH7npk0D12MsILOC9KfSXjMjVa/xE/mWNCkXyUQGUAiRCAOYGs3aVPfm5qY5c+aUfc+9vd22BU4mk7ZGkEbSjSoMiYIBHBgeteavHrOCIDcWcGhyxgyNT5iuni77vKury4ycKHhNjlRaMoCimcgACpFw4jwLSKWi6hdj4sDk3bl9y5o/Bzfe2ULhwBTWm1YbwLHCokkNDR+5ACSo6699w17X48e+YB8ZF+iWcyyWzW5d8pqdZmrpsWdiMXvJYDptfx+FaAYygEIknDjPAlKpaPxcaX+19977lunt6aq7CWy1Aezt7zep4RGzuvOENWhhM1erMJQ0mGae4LC5ZNYQooGkiTGCFI2cfeFta8hYRtTQZ4SOKvZPBLJvYNCaUMYqMoVd/2DKrOw+5X1NFBT8J0WIRiMDKETCwZi0ew/A3NpZ+z4rpREmsNUGcPX6XdsGBvX09lozWM9oYClhDIkMknpmBhEM4fB4zppDDI/PCNWq7NyyPUZqaMjMr5+zqe7ge6R/Yd9Af2SNoAygaCYygEIknCQYwMxYtuqxVZjAnu76mUD2R4pv/c6bXoPWbA0MjZjUyKiNCDbDCCLMoJuObm9KueN1SRHTj3BweNSmnSspbsEI9vb3me7eHjO9uuXdZ7V67LWj90SUARTNRAZQiISzvLJs5i4/6zVOcRetbUYm8zVPr4Vp5KZcr4H5tPhIp1Nm5vR5rylrpqgGHh7KmN1LO3ZWlHqmhSsVx8QEjs3MeQ1RJcL8UXySXz7jPUY5ESEcyU3tRQ1Hxmx62u33ia9+ZE5de8FqeDxrvwcDqbQ5sbxul/Fz9kTBzJ973EzOLdn1PEesr9YQsj3fDSGahQygEAknyk2gadZM6xZ+ppDj5OXnKj5X1+uPYo+jQISUCuF6QQEK57V9912vMWuGOHZX8RxcwQHGNJXONC0SGBTHxISRGg4asEo1kErVZP6CImrY1z9w0Nj69LXn7We0tLxs8oWC/QeAz40oLt8H/mnimhEd5jnfMdazHcsLxdeMTeUfMIFnn/+KjURjHDee+aI1iW4d0jzAotnIAAqRcIhc+AxUq5W/cNP26yMqMpJftG1cFpeX7LJyTasXb7xsJlbPFQ1Nqm4tXWgTw42+XmAcxk4UvOaskcL4zZy+YK9hMLXNz5hcxuX5DFIzxLHTw2MPmKJKlMnmDtLKRxEGkHGBG09/0X7njvLd4bUMH8BEkva30cHsuHni2jVrEDGVfKeIJmIGL778dWsOj/rPihDVIAMoRMKJogHE7BFlIeKyvrFpb6YvvrRnWDArRFEwMbMXbjzwuuziGZPeN2u8tl4Q2aE9TL0MJeTzBZuG9Rm1esqZPq7ZWNGEYDKCrUYuXdo1I+PjJr+yXpfm0LWKSCDp4HAUkOflIoP0IDyqceV983swvbxh0+H1SvlDqX3xGfA9JcqYzqRs1FCIZiIDKESCwdBErQcg0b2xoiEpB+aOGyg3bdLCU6fO2yhhNjdeV5MWZG112Wxvbe4/Ozqc/2AqZc6/+r7XuB1FmL4TxWuC6SOadenSzoHpw0Bvbm3ZpteZTMYMF691K1K/Ps1vnreGDmPH2D6MH4UaTF3HMp4PpIcemIOYn2cW17z7q1SMRaQohFYxX//6fXudhGh3ZACFSDBEJ6LWA5AxfoxLrAQig5hFIimoUeYPbFqvp6uu0SHOeWQqby699aHXyFWjUze/aCN9/YN7ve9QOp021/dnN8EAYvww/KRMiZqF26S0WpzT4Oi47Q/omktj7mx0bnXLVvoSqSRSyDLea3o0WzSxE979VStrBOsc6RUiqsgACpFgiAZNLJ72GrFWiWIP0nBRhPFbVM7WwyCwj4nJnB0L5gxbKdE02bc8qM6uTjs3LxWtrs8ebVeyJ/Kmt3g9Ma+rF1s3xq8SYcDo00dRCOfvUtIY1Vx+1i5nGdthXFlO5O6oRSBBUQxTz+EDQkQVGUAhEgwRqCj2ACRK5VKWUYPp4nZ2d/afVQem7403Xje7u7vW5GLcypkNtidV23dIVIpULlE9jJHP1LRybF/cxGciRBKQARQiwUS1BUy6hsbNzQJjyiwhlUaJ2A4TN1M0jpgLUu4UfzD2b+nx52x0DlPoM3hcA8bxDU3MmM1N//hDthkdz3rNjFSdiJhSnCNEEpABFCLBRNUADqTTkU7DUUk7Nze7/8wPhm52drZo4FJm6tS5kjOAYAIxhZjD8VzWPHZp1xpCwNyxHJF+DoMZZTnpXZ+hkaoTUVQaYwuRBGQAhUgwGAufAWu18heetG1gogrmjmtXLk29tLxiJhbPeE1fKWESmS+YJsLsn6gh6d/JydxDEcI947eXRuaR8XA+UyNVLgxgbiIX2eEHQtQTGUAhEgqGImotYILC2EQZ+rYFmykH2draqtr8+RQ2hEQIMYUom8vZFi8s7yp+jsxv6zM1UnWy8wQXDbUKQUS7IwMoREIhvRi1FjBBcW5RHQcIpIF9UUpr/uYWvYbuKKJVDIYwqPTouFlcWLAzTjB+zWdopOqFCaQ6O8rfPyGOigygEAnFtjSJsAEkqhXVGzDntbqyYptDB8H8Ycrq0devEnEcjrewMG8Wty54zYxUnaikdq1miJCXivIKEXdkAIVIKFFtAeNEcQrz+UZtPJYde1c0BszrGhyX12zz58TxaIjc1dWhKGAdxHhKpmajHyBaifBYVCGOggygEAmF6cGibABRduG0ebxotKICho+ZIrh22YncwXg8xua1wvw5MfUbs2Nkp2a8pkYqrdx0wcytbZhzN1+0RSDZbNZ+1vzjoRSwaGdkAIVIKFFtARPU+svfsvPlRiUKSDpwKJO20dPcwpkHxuP5jFkzRTuZzqIJjNLUbnHQyPi4neOZPotEdn3tdoRoR2QAhUgopLqYds1nvKIkikGiclOmRQjFH/T3w3D5jFirRGPp7p4epYGrFAUffJ5CJA0ZQCESCBE1mi37DFfURE/AmUI0btC0XMEEUqDiM2Gt1qPF82MOXZ/RkUorpYpfkUBkAIVIIFGvAA6L2TRa3ZcNg4ABHBob95qvKIjzm1td95ocqbSIAs4pCigShgygEAkk6hXAYU0snjY7u62dogsDypRrzM3rM19RkG0K3dVpOjs71Bi6ShEFVPNnkSRkAIVIIIvLS2bh+j2v2YqiGKtIlW2rK4JJnWOyGG/nM2CtFufW29drTl1+2o7xpJedz+xID4uWL1FrOSREI5EBFCKBcLOjwtZntqIqzhdT0yreeON1k85kzOz2Fa/5arWoRB4aypi5jfPm9rf+1OTXtszg0FBFVcEUjqzuPGEjhzNLpxJpHDHPQiQJGUAhEgZprrgUgASFAWzVTZq+f4xDXLv5itd8RUFUJQ8ND5mzt75oDSAayubM/Po5r+FxIlV8/PijJj02bk0j6untSZQJ5L26/n9CJAUZQCESBuP/JtfOek1WlDW2cMYasWZC4+c7d27bKcGimvZ1GspN2fF/T7370YEBvP6Vb9tzL2XmnPnbevqlg9cgUsi9ff3e17SjiIDm84X9T12IZCADKETCII156vl3vCYrimL8X2Yib/KFgh2jtba6sv9OGgvGL5VO2z6EzLThM11REelf0uOz63vp36CI6M0srh2YHWcGeewuviZs/pyIAialkITWOc3+50KIViMDKESCoJVJZmzca7SiKmYrSWfSB/PuDg81tlqT4yyvrNiik6gbP6exEwVTmC2YjRsvPGTkiAIS5Xv67e+a/MoZc/zYo2ZsctqO9ytl/hDrMIiMDWz32UWIABIp3dreemB+ZyHaGRlAIRIEMx7QWPnk5edMdvFMLCKBnCPRLWf6iNSQxm4E9Ee0kbSIFnr4RPQvnR40vcXzvvbmd7xmLj08Zg0f4xgxhKSKiQz6tg1q9+5X7WsrLSaJs3h/C5vn7XXUdHAiCcgACtHm2KbPQxlzcm7WFlF0d3faR5RdOO01XVHQ3OVnzcTqOZMZy5qu7u4D08f7odq1npEa9rW7u2sNUhTm9a1G6ZFRMzU5YU6cXPSaOHT+2S+b9WvPetdVoom5JTOSnfQap3YTqXHmB25ENJD98U8Y+xai1cgACtHmkPadnMwdmL7x3N7Po/mFSLeCofmzO2fm33U3YwwgyxjLiHg/R4HIIvuZWDxjLr31oddkRVUr1+7aa0GD6p0Xv+I1b/USx/EZpnYU0cDZ1XX7nhkOcOPGda9oDcRY0Uoheo1RZ2ypmk6LViMDKESbQ+RsZWXZ9KfSdjzd0MSM6ezqsqlgn/GKiij+GJs/bdOVwUgMERSWc3NOpVPWHNbKtevX7divKLd3KSXGJx7veNReh6XzV72mrZ5KkgEMikIYikR8mplfstelkgbSfIdJLzMWk1TzEy1uai6EDKAQCYHUb9yaP5MGXi6aVwc3UW64vJejjNPihp2byNn5kOMW9XOaOX3ePP3Uk/Z6+AxbvZVUA3iY9r6PXSaTyZhLl3ZtxN0Hho+oIq/BBLK9EK1EBlCIhDCdz9sIoM9oRVVEKTe3tqxhc1EWbrhHwbV3md+56TVWcRA9CanQ3d3dMWNTM17DVm9RPbzz7KsPGSBpT4wdXL/6tJ1TmH8u+J657+zeMIO0NX5u+9HxbEmzKEQzkAEUIiGM5bKxM4BELLOzC9b0DaTS9pF+gLVA9DBu7V184twxf4xBIwVeqvK33qItDO1kaJkSND7Sw8Ioz62u28hgtmgGfc24WX/v3kv7304hmo8MoBAJAfPkM1lx0eSpcyaTqW3wPNGYuLV38Ynp3pz5YzyZr+9fIzU8NWPHvgWNjFReGGZfCx2ihSvFf0iEaBUygEIkANsKZnLGa6ziIgxssBikEkixMXMI7V3iHPVDc2ev2rGPt28/Y9OJwTl/m6X+wVRiZgdptDCFRAEp0BKiFcgACpEANjc3I1/1W0o0rWYe4Jl8fv/dHA5Gkb5+mMau7q7YmT/G+E0urdu0N4/psaydq/bChfNmMJ02l1/9utegNVpcT5+ZkWoXLXyq/cdGiHogAyhEAiD9GbcKYGSngUunbCubSlO/L9+7Z98vff3i1tSZiuSZ0xeKprXTVo0SweTx8pXLNl04fiJvnnr3I685a7SYFaSj47jXxEi1iyhgo2a2EaIcMoBCtDkMNKeQwmewoqzZCzdsyrPSSkkMYr4wa8am8rE0fqR4Ma4YvmBEiEpSCglmls94jVmzZKeQ6+6y8wkHq1mlo4lryXhOxnVW01RaiKMiAyhEm4Mpop+ez2RFVcz/S4VrNakxbqIUSfgMVpTFOWP8SNO7tiEOV7zS7GKPUsIEdvf0qBCkzqJQhGtKeyK1hhHNQgZQiDYGQzFQvKn4TFaUxXjFxeWl/XdRHm6Ybio3n8GKqoj6Mb5vPDv+UHqb58wXOzQ23rLxfqXEOEBFABuj1YtXze6lnf1vgRCNRQZQiDaGqNLUxmWvyYqCiEyOFRYfGJ84uXbWjvs7bMwf0UGmhaPCN44pXwo7+HzCEPXr7umyKd9Wjfcrp67uvenMfAZGOproFagZQkSzkAEUok3BIEW9+GN687KNKDFP8chk3v48kl+saH5fIn+ZsXGvwYq6iPyFzd/G1pZ9/8MRi/pR/JFf2zbpkTHTcfyYmSic9JoXqT6iaXR4KIAQjUAGUIg2heKPsUK0iz8Wrt8z/SPj1vjMzc2a7e09E1TJPL/cJGmKHOW5fDm3cAsapqDL5rLWoPM+MbJMHTZ1cjFyET/G/DnTR/8/Rf4ar4npvMYBiqYgAyhEmzKey1mD5TNeUREGFcPnNDyUNmuryxXfAImiRXlO39GpvI3o0M/P/lw0rFQ2333xBfse3fteOn/Va8BarVOXnzZ9/QMPTWMmNU4Lm+c1RZxoCjKAQrQhjJ+LQ/HH9ms/sGP+MEF9gylbBVlNKwz6p+W3ojm9WzDNy+dBtM9F/Xi/jPNjNo9mzeVbq9JjexFaRf+aI6qB1RdQNAMZQCHakKgXf4RF2xceGa+YGhm3qeBK0sBRNYDMOczMHT42ip9NZ9ee+fMZrihpYm7J9Pb1mvn1c16zItVfJ04uVTQGVoijIgMoRJsRh+KPcmL2j4HhMdsCJWgCeV9hdnZ3ImkAJ+YWvQaW90DLmqi1diml4akZ9fxronaeffVgfKgQjUYGUIg2Iw7FH4cJE0jacXllxSwuL5uZQsGaWpbx6FrEEGUbmcofFILwuPz486Zw9qoVc+qGzVkzxLhEilqCrWz4mXGZUWnqXIlkAJur4HdbiEYjAyhEmzE0PBz54o/DxNhATOzY/Gn7XjCELk3MzxRW7O7umlvPPGN6e7rM4Oi4mVpet0UWyyvLNjW8WnykvQzLSGViDJtVMcxxMhMzplA0roApx7zGyfwhWr9Q/eszK1J9RfQvl8va74sQzUAGUIg2wlWWMmdrejJvNl6JZxr4MJHeZowj7/P48WMmnR6046bCqTPSsFwTHjc2Nq0ZnDl9oSmRQWYmwYhi/jCscUn7Otm5f7u6VAHcJM3ML6n6VzQVGUAh2giKP1y/tvzyGWuOBkbGzPwTL1rjhCnsGxg0fYODpn9o1KzcevMhcxU3zWxdNgsL8/tXoDSYw/fff888ce2aGUylzNzZqw2NCDI28cyZU7E0fyi/tteTUQUgzRHXWohmIgMoRJtgGyMXzcazf/zDg5sKP69ffdpWcnZ2dhTN34A1iEw+P795vmgQH/WaqjiJdDHTwQWjJ2+88bq5ceO6TRMzfhDRYsa1ZeFa8TMRwUZNIzd2omBWVpfN2uWnvAYr6iICOL99yRqToFGRqtdhUVTSv5lM2n43hWgWMoBCtAlbW5tlB+xj/II3oonCvMlMFbymqpUaLixVnb5mfCDpYIweVbbDkzM2RZy/8KQdM+jGEGZGx/eM4NaWjQi+9eYbpqPjuJlZv+g1cbWKFDMNn3uLBjPqff4OE/8kEFFWKrh28Q+Kbznin7Th8WxFbY+EqCcygEK0AXvRv84Hon/lxM0cw+QzU63U5Jkd058eMj39/aZw4aZ3m3IKFouUEuMHswunbUUusjN1DPTbxs0+M1eLlh5/zszOztpWNj5TFSeNTc/aKCARZDWDrr/4x2xlZXn/N1mI5iEDKEQbwLi22dV17w3GJyKFg2M5r0FqhRijSNSPBslrN18xqdGcjQSyjnGKGMPwa44qooOYZswz0UD6r9XLBI5N5c3Jkydjm/71qbd/b/iA7/sk1a5UOqO5f0VLkAEUIuZgXkg1VhOdSQ0P1xRhq5eC6d3xpQ3TVTz/qVPnDub1xQASdaJQhUeKWepVsJK/8JTdF5FC+q65ymEe6StYDxPIOaOn3v3Ia6biKMYDDo9PeL9PUu1KZdLq/SdaggygEDGHViNzVUT/5tfPtzT9O5ibtuaoq7fX9A4MmuMdx8323XcfMFD5zcfMaGFhb7viuZJ+dJXMRxGmFzPJMYk2dvf0mvmFk/tXcg+KQ+gbWGuFMBHM0bFRM34i7zVScdXW0y+Z3r7+iocZSJVpel5Tv4nWIAMoRMzJZDIVR/9o6YGhamV/QAwgLVIwfVTg+owW6zF/bFvP9G93X58dn8cxKNTg+KnhvSgjonL4/v37ZmFhwaTHshWbQN7L/O5T1jiyn4GBgdg1fa5EqaERM1E46f1uSbVpen7R7F7a2f9tFqJ5yAAKEWNofZI9kffeWHzCnLS6OTRjyZwJKyVSwf2ZEe/raxXRv+7eXu/xEGZv+vQ5O36Pqs3pE1NlTSAGEtOXGRszPT1dJjuRMyfn5836xnrbRf+caA1D1bTvuyXVJiKqwaEIQjQLGUAhYgo3DKJ/9PTz3Vh8wgD6zFGz5Kp8fYYqKEwXqdrs4qZ3P7VoYGj0UOPptNfGpctOqxccE7h+5y1z4tR52+OPAhIb7RscMHMb523EDy2cvxr71i/l1NPbU9V3TjpcDOHQLCCi2cgAChFTqPytZuwfaqYBZMxeX2rIGrmOzk475o6fw+P9Sik9PmnPtx4pYKKe7KvSlC5iW+bCZdYQXuvMHqaQnwfTaWv4zt76otcotat47+duvuj9fkm1CUNNIZeKQUQzkQEUIobQuiSVTlU89g9xk+np7fUapHrLFVuQymWcHYUR1c64gQGjMphxgL5jVCPSyRSW+I5TTpzDxOJp09XdaaOtUycXzc6LX/Eao6SIKeJI42ME6zUekL6UV+69bY3l2NSM2Xn2S2b96jN2mW/7dhQtdmQCRTORARQihjDrx+rF0rN++MSUcM3o/efMH4UcPlNVjTCO7OsoLWCI/rEP0rq+Yxwm3kd6dCyW8/k2Srt3v2oN4PaNZ73ftWqE6WMMHHNUM/aSQhp+Hsrmip/bo4lKN9Ofs1Ao7P+WC9FYZACFiBm+OX8PExGWvv4BM5Jf9JqkoEi5kr5F3b099kbfNzjoTcUGW7NgtGje7CJ/1aRbS6lw9qotOjhKGpg+g9mTq979VyJ6EtIDz2eEkiqigCO5Kfvdoq1QT1+fya+cOYjiIX7mO4rcVHIsZ97b4HeT7xctZnzHwQSOTpx4YPt2UXBqPa7R6s4T1ghrLKBoFjKAQsSMlZWVsnP++kSq7rBUKgZuYGTMGq6OjmNWbuaHybmFh8xj32B6f9sO28+PGzlGq9IxfoeJ/XR2dR65ATRjD6tNPwfF+6L61WdQkiquB8Ug/FPR1dVhDRzROyJ3RO06iv8E9Pb12muHWIYGMxm7/Uh20sqt9x3Dqav4HWinKCC/U7zndCZlDd/M/LJ9ZDo4/rkTolnIAAoRI5gyipkDfDeWciLq0tXdbadbY3YNHp2x4pHnGL7l85dtNILoRDDCmMvP2igcJpHKXCp5XQSob6DfZHInvObpKCL1etSUtUv/+vZfiUgbc7POjGYVBfRoIJ2x16cSg+y2wSyeuvy0VSWv47q3yzzE/E656QeB8X6vv/6ajJ9oCTKAQsSIwuxszfOxEkUhcshYwPzyGWv4uHnzOLO4VvYGy+v6R8ZMZ3eXjSayD7cOc0nkx2egjiJrAI9YAEL6d+REwbv/SkXrGGYOQRPzy16TklQxFpAxe7519RQp58GhoQf+KYmj+F1ZXlne/20WorXIAAoRExgbNDI+7r2xNFrceFNDw96qT4xlvQ0gxR+5xfUjN4MmgujmFz6KGM+I+jND9r0qJdx8MQvJyvkrD33/4qTcdEFj/ERkkAEUIgbQ9JkWEa0cC4UJ9EVgSBcTSSRNt/7sV7wGqlqdWN2y++wdzHiNXSU6avWvT84Ekr70mRSpcbrypW+Y48ceNbn8XCzTwfyeMO5PiKggAyhEDKDp82yVTZ+brfnN86Z/MOU1TrUot3DG9BX35zN3lSgzVSju47R330cRVcEygK1TXGcioWn7ndu39n+jhWg9MoBCRBwGiFMlGIeoB2MJB4ZHvcapWo2cmLXFKT5zd5gobOkqXrN6Rv+cqHxWCrh1Gp6aMROFee/3L6rCsBL903y/IkrIAAoRcWZnZx8ouoiy3FhB+geOTs95DVSlssUX9BQM9BpEPMcY0nqG9Tw6MfUc67p6emua+aMSkZr2GROpeerq7rItaBY2L9gehJhy2srwnBlE6E1I0QifVWp4pOnFI6R76euHZtc2TCqdsdW+QkQJGUAhIgyp3+yJvPcmE2UR8cAIEg28+OXao3CkW11j6tTYhO3p11284U+tbdvefozJ49EJ00j1MKpHI2qflAKOhqbmV2xhCG1lqEbmMyE6yDIe3WfEc0wg38uZpVNm8uSSGZucbmgamYj97qUdc/36NZv21fRuIorIAAoRUbhp9PRUN+NHlMR5z6+fM11F01ZrJS5GjigOpo991KvJ9FGE+cSIUg2MxqZnHzInUnSEEezt67czlRA5PHbsC9YgMptOI1LJRPxyuez+b7EQ0UUGUIgIwlihTCbz0LRZcRMmkMn9uen6zNRhIooXBdMXFmMLXcQRM6gxgdEWU8oRCeRzCn5W9S4oceZPY/1EHJABFCKCMN3bwuZ5700mTqKBdE9vX93aw0RR/ZlhpYRjKsYP1ssA2gbrhcL+b7AQ0UcGUIiIwZih4RY1fD6quJkGJ7nHAKYnZrzGqV2UHp+0UUClguOnes4zvLh1wY75EyIuyAAKESEY95fOpB8wUXEQ50tVJjdUKjKpxLxy72074L7dDSBifGJHR4cigTET1er1MoAj2aydq1uIuCADKEREiPO4P2ZnGCssHpih9HjOFkjwuHr97kOGqR01ml+0bWl8RkOKnphfODU05P0+1yKKlYSIEzKAQkQAzF9uomiWLl713lyirJ1nv2SrLJNi9HzC9DIV3vz2Ja/ZkKInikIYA0ivPqLVR6m2p/hjZWV5/7dZiHggAyhEi3HmL+pTvflE6pfIhx1M7zFGSdHozJzp7Oq0/eh8ZkOKplzvQKLVDF1YuXDFmkH+qXGNnA8TqV+KP1T5K+KGDKAQLYSbRjamkT8nxlBx8zzqzB9xFa1gMMEIM+EzGlL0hXknKogZHMxk7GdJ38DV1WVb3FFKGvcn4ooMoBAtIs5p37BIn41OnDD9qZTXJLWz1m6+Yo4de9Smf10EkF5zC+cu21kqwkZDio+YhUcGT7QrMoBCtIi52VkbNXr67e96TVXcRCSQ6InPJLWzmK0kGPnD9Nm0eP+AGUhnHjAUUrw0WPz8Pvjgg/3fWCHaCxlAIVoAc/xiEkbHx2M71VtYSTSAzFRC9W849ds3OGCmTp1TVXBM9dS7H5nh8azJZNL7v7FCtB8ygEI0mddff83OQ4rxaxfzh5JmADF/PX0DJjU8+kDxB+1FMPc2NVx81DRx8RS/o0r/inZGBlCIJkI6qbu7M3aNnisRqeyu7m6vWWpH9Q8N26IBZxgwehPzy+b4sWMmnZ2y2wwU16swJH4iAkj6l3/WhGhXZACFaBKu6OPszRe8BqodRMQrO7v8kFlqR02tbdsp4GglsnblGdPT12/G8vNW5199324THh8oRVc7d982SxceNydOLplU0fzdu/fS/m+uEO2JDKAQTWJ2djaWvf6q0eTcgjWBTl1Fg0ST5LB5ahet33nTdPf1mdRozmRPrj60XgYwHppZPmMymZRt64LxY0pGIdodGUAhmsDW9paZmV/ymqZ2EtPYkd5GNNVlbuCLX96LhiVR2ZNrdkygz3RI0RHpXpk+kTRkAIVoMLdu3TLDbVTtW068x/zKGWv8GP+WZPOHiAySIvaZDikaOnvriyaby+7/tgqRHGQAhWggpJNSmXQizB9KDY+Y9Hgu8cbPKT0+abp6e2QCI6yF81dt6leIpCEDKESDIKWUSqfasuLXJ4pbevv7vUYoqaJVTH9mSGngCAsDeHJu1ty4cd3cuXNbc/qKxCADKEQD4CbS29Ntx8T5zFK7CZPLfMCr1+96jVCSRRFMd2+vjQSqJ2D0dPnVr1sTiCgGoXiJMbuaAUS0OzKAQtSZJLR7CWuicNJMrGx4DZC0J4xFsGG0FE3RA3CpaAa7e7rMpUu7+7/VQrQfMoBC1Bnm+F3YPO81Su2o9atPm66uDrP+7FcOzI4igQ8LA6gIYHyEERw/kbfRQCHaERlAIerIndt7Fb8+o9SuItLZ3dtjegcGD/r/dXQcUyFIQIwFtKnFp1/ymg0puqJ3Z6H4T53GBop2QwZQiDpB0QfTvDElms8otbOIAiJX7ZxfPmOGTxS8ZiiJYmaQ7p4epYBjqrmN8yaTUa9A0V7IAApRB5I47i8sCl4mCvOmp6/PHD/+qAxgSCPF6zExt+Q1GFL0Rb9AxgVqijjRLsgAClEhd196ybaJCFcHEhXIFs1fksb9+TS/fs50dndp/F8Jbd991xzvOG4yY1mvwZCiL0wgqXxaxigaKOKODKAQh3D/nXfsH3xSQIwH6i6aHAwfZvCNN1637V6SHPkLKjU0bMYKi14D1C5av/OWNXO+dYeJVDB9Aee3L3kNhhR9bdx4wUwvnzFLy8v7fyGEiCcygEKUgajfYDptVi5cNXNF8+eMDulOzCAFH0lp9FyJGP94lAKQYCVxPYXxQr51lco2dS4aXApeEJGg9NjEweP6nTe9rwsrv3WlaJRHvOZCiod2XvyKmckX9v9KCBFPZACFKAHj+np6uhNZ1HEULZ+/bPoGBqo2gZnxPTPV1bWXRsYM8hzRTNn3mkqEMesqfo6MS1x6/DnvNuVEtO/E2lnT3df/kHFzU7wx08exY4+a+d2nrFH07ceJ9d19fYoCxlg0j05nMvt/KYSIJzKAQpSAli5E+XwmRyovTCBRskpNIE2kU0NDtoqY6Gp30bBhBBlXSHq9fzDlfZ1Py48//8BzonMYNFqwYNIwc6VMGmavPzNsTWdfOmNNX1d3V3Ef44e2cKHHX2p41L52ZPpk2TQx61UQEm/xOQsRZ2QAhSgBBjA7XThobSJVp3KtYAb2jVL/YNpMLm/ZtHEwlU7U1T3nZ7atxEwS4Tt27AvWxGEER/MLprd/4OCmbU3a0IjdH8Ywk506SN3aFG/xdW7eXgxfLX37OAbmjqnxSqWdmRpOPQHjp3O3XzVD41n7/VlZ0RhAEW9kAIUoASngQqGgAo8aVWo84MzGro32sZ5ryzRy5cZR5pdPm86uzoqqi7t7+2xalvTqQDpTNHg57+wbLHPbsW+MIIZtbHr2oW1rFUaSfRbOXrWFI8HzzC0UzfHUjPd1UjR17c3v2D6fagMj2gUZQCHKwAwApCR9xkQ6XMPjE9bwBc0PqeFqrumVl962qeDBTMYaysGRMe+YQKJ/wWhfpcIMYtYa0aQZk0n6mPPCDDJGkPNkPGI9zabUeKnwQ7QbMoBClID2L1QA+0yJVJmonh4cGjH5zceKxi1rzd/0wqp320pEOp4ZRzCCFI0EDWBP38BBUUYUhcFkPCHjEJX+jZ9kAEW7IQMohAfSv/T9I/rkMyJSZSLN29vfZ0ZyU9YM1ut6YgRJHRNJw1QNjozbcXW+G3eURLRR08HFU/MbF8zupZ39vxBCxB8ZQCE8PHHtmiqAYyBSyYhB+TJWUqNE9I/vGP8YCtEuyAAKEYKp3hjsTZSJ4oTVnSfMSDZrUumMmj5HUMw/PJTNeW/cknRUPfXuR7by99atW/t/IYRoD2QAhQixZwC7rOFLZ1I27cN4QKr/aAwtExgdEf3r6e3xVvpKUjlh7Ejr8js9dXLJVvmGt9m48aIZSKfN1tbm/l8HIdoHGUAhPGACX3/9tQdSPvQFxBiqL2B01Ncf7cKPdhcmyrc8yuKcly88bo0f/9y99963rME7uXH+ge2Y8zedTtm/A0K0IzKAQlQAEUDGAKkoJDrisyD6F7xpS43V2VtftM2Ql4oGajCdsb8Tc+sXIm8EOT+iedMr69b4Yfj4J8/BP3q5XNbMrG7Y7Yn6jWfH7e+9EO2KDKAQFZCbyKkhdMSUy88dzNohNV6YPyLg2aJRcpEzNDSUNsPZrJ0f1/e6VgrTd+LkkjWqS8vL5vr1a/acfTgTyDSE+YLavYj2RwZQiEPghjE6nvWaEKm5ckU56PjxYxr710SNTc1YI0V7pJfv3dv/7diDAgnWRcEEcg6YVSKUzOTD2N1qqndLGUQh2g0ZQCEOgVQRBSEa+9d6EfVjijemUWMaN58BkBorWqKMjI8/MCUakbWBdMpbSNEskeZ18/QSqVT6VojyyAAKUQGkvEgl+UyJ1FjRTHr96jP7Ub9H1e8vAiLCRkrVQYSNMXMUV/i2JyrHuEHMo299WIwz9C33CdPJ9kT8+D2laENRPCEORwZQiArgBpfJpDUvcAtEpS99/oj6yfw1T+UKOzB06UzmoUIKxs5lpwu2MCRXfESF1Q0zPJ41l4rmjKpanpfbt2u6zLhC2rOUSytTqUtRB8dVxE+I6pABFKJCuMFws1EquDHiup67+eJDy5lGrm9g0GsApMZp6uSiNXOlzNra5aeKvw9d5vqN6/u/IXuQGiYlzO8L4jktlACTSBFJuUgg+11ZWbFRPF6XyaRMbm7J/u5hCN12RP6I+qlNixC1IQMoRBWQYtIUcY0RbV2I/PjEfL9BkyA1VksXrpqe4jVnSkRMVqkoHEaO1G81YA5n1x/suReUHcs3Nm5NoOvHubKybH+mSneyaAYxgkQT2ZcQojZkAIUIQZSCKsfl4g1obnb2gQgD65gdhHFpPhMjHU2YvbAhUKVvc4XZI2XronZ8/5kakR55jOOzY/nuvm0jcBjAmXx1LVOI7BHNQ87gkypmXKE7B0xgZnT84Bwc/P7xTxjGVAhxNGQAhdiHdBVRh97eT29Mk5O5B6oduXnRBmNh84LXwEhHU2dnh+nu7TFjRUMwMb/8gDGRGis3OwYKp1UxXpgxIm4I00cEjobJbF8t/K6xT4czmcEqYvYb3EYIUV9kAEXiIdpHo+cU3f+n8mZ6ftGsXLhqxTJ3M+RmhDmkGIRU1OzahtfESLWLcYAU2nDtfdFA6egiukY0z1Xa8pyoHt9rN26vUvjdoLijHmAqKR7hXIhC0pA5bESFEPVDBlAkEhvRuHPbRvOyJ/Ilq3uZ/aO3eCPa3NoyQ0OZg0nheb0zgVfuva2UcIWikTOFHrR0KXfdMIK0fAmblyiK2UgoUkmNjD2UrqZXIdFMxPr82vYD61shCjtWV5dtMYaLdG9sPjg1WivA7NFaBkNJNJDzqsaMCiGqQwZQJAbSt5cu7VrTx81lbnXdGhKfAQkKc+hulJhGByYQQ5jPF2y6CkMzVzSEmBu1i3lQFHikhodtMUdqeNSkJ2asaeJ5T1+fbfDsZvig59/61acjU/mLqcPA+aadYx3fi/U7b5rcwmnTGShWscYwlTb5rStW8zs3TTo7ZTq7usypy0+btSvPNH1848L5q/Yfl6jD7ypj/VptSoVoZ2QARSIggpfKpM385vmKTF9YzgSWmmFgc3PPCGIIGSPFdpo7eE/z6+dNV1enmdnYNVfuf/KQ1p/9iplY2dgzhemh4rZddvv08JjXxDRbqaERM5afN8c7jlvjFlyHyUuPTx68F0wg3xNMHlPVYQyD7xWt3XzFdPf2mv7MkN2umb0NabHC+QXHtQohkokMoGh7uNmR5vWZk2qEcUSMC2TMYLn0FBEM0li1mM12Un7ljI3yXfzy+w8ZoVLCGE3MfdrvrZXC4GH8Lr31oTVz/Nzd12ujk4jn23fffeg9sK1veVhTp87ZJte+YzdCzgCqfYoQQgZQtD2kkkgp+gwKYrzZ8tZFMzFTMNMnlw7SkOUaPhMRdEYQs+cDg0hqmBvu0ubFth0nyPsi/R00uywbnThhevv7qzJ/COOECezp638o4tZMEZnrKn5+YSOHuXPCGAbXVSv2TRSwmalgWrcwl++t258OZxBCJA8ZQNH20L6C8X5Bc4IweiPZvYHwmEQMG49ER0jl0gC3nAlEpHndbAi+lhWMYXJjBTGD7RQR5L3MLJ2yqU43no9riSjgGD5R8JqeSrX0+HOmp2ggWzUWkOMybs93bvXU1Nq2HRfpO4dGicrfweI/MEoFC5FcZABF24MBIx2L6cO0uApDN17v5Nzs/pYPsryyXDZy6IRJpH0MLWK4oZYauE6k0BaLvPS2dz9x0sr5K9bkMW6v2ghftaJwYmx61hoXImUUTzR63Fx4bF8jRRRxdGbOfieJBk6ebE7/Q76LpaLXQoj2RwZQJAIKNGje7KYbw6ShVDplhsfHzdb21kMRvL1xfF0VGTaMJVFGtufGWiqywnIXJTssuhhVkf6mSKPRxs/p/Kvvm46O42br6ZdslS3p4Y6OY96q3HppIJ2xEUjf+TRSvFfGFTajMITvKhXxqrQVIpnIAIpEwFi9oUzaRv+I+mHuuPkNjWftuD8MGc/DjWdJC5Mm9hmhUsIMMsYqWzwmbWeC+yQdzbHi3CaGti3NSI0GhRnjupEu5Tlj5zBK9NZrxDhBjnXU8X21ipYxXfuzoWB6fedXTvQe5PWk5l3k1CeaLTObhxAimcgAiraHCAc39GDVrpvujfYtROVYhzH0Re7YzmeEDhNGkBQyYwSDqTYa8Ma1RQzvqae312tcmi0MmjOG9YyYkWbGPPmO2SzxvjCCtIuptkqY6+EKVHgfpUwk064RBdRsG0IkExlA0dZg/oj+YfiCYMgqSX0583iUdK2bTcSZQPbJtFsUmTArhu81URV9FNPjOa9paYUwOXw+PoNTq4gopkaj8R6tiasiJYx5pRjHVS5jJEmb+6qMKQQhAk5UWgiRPGQARdty48Y1aw64ydEHkHF+lfDYpZ2iYes6iAyyD+am9RmiSuVMYDDaEhwPmCqawdkKZyZplTg35melcXPYqLRKdsxcmShXtcIoDWcnTPbkqvd4rZA1cV1dhmnknJGjEIYU8UB6aK8fYfEa8D3isau72yxduXPwesZMhtPkGzdesNtT9S6ESCYygKItCZqrE9PTBz8HU7EOij/u379vBWyXTvXbOUntGMCigaxHwYY1UERjbly3xyEqyVhBUsTu/FAUI4Oce2dnh52xI2hOWi0iXT19A0ceB4ixGp+ZswYK89eq8X+lREp35EThwOgRoSRFzKwi4X6EGEa2c0ad7TCQGFve58zqhp0OrpIIuBCifZEBFLEGQ3ejaKjmCnkronc8n5zImoncmDWCbPPWW2+aK1ceM6srS0UtP1DxS3GIM18YPrbv6e4sLk/Z7VhOFNFnjKoVRpJo5OzsrLm4u2MrhikIwWARZaS5tDsX1tGr0LefZorzI/J34tS5A5MRBWF6qA5Oj42bhXOXbUTMiedEzPi5P5W2hRHO7JFODc7DOzG/bBs+M40bEUXfseImDGJw6j2MMt8pooGYw3DFuxAiecgAilhBCtWZPQxaJj1gtjZWzPO3r5tX7j5jnrh83uyc3zDZsaEDIzVU3GZvu1W73c6FTTM8tGe02EfffkHIY5d2D6KAW5vrdhnHQ66PoM8g1aLR8fEDc8p4wNm1jYN1tJ2Znl88OH9mKGlV1TAzotDvb/X63QcMRlTE+DgMDdExIl1OPKe3Hj8TEevu67MRMGSrh4sGiVYyTOuGKWoX4+fE+6ZHY3AZ0UKW9w2mDr5bKJ3JPFAgJYRIBjKAIjbcuXPb9BaNmDN7b3zpefO9975akxZP5g9ugLnxETNzYsKK/VMNjOlj3VBm0KbKnrh27YHZRI4qIn70IGTfRGPyhYLJTWP0vmSnVSNSyPRxnAPnQ+Uw6+tpQsuJ8xvJTtqCgiiN+QurUuNGtJDULm1kXLqU15I+DW/bDsLs0cvQty4srsFAKmU2traUFhYiQcgAilhw+9YzNqr3J19/zWvo6qWFuWnT19NljzlbmLEGjCidTQv3dNe1efPm1adtYcjL9+7Z4xERZPYRmlZzXGYqCd6QMaFEIjGGGDTfPqsV0UY39/G5my9YAzq/ft6mVscKi17DIEVfmFuKQSaXt7zrw8IUEx3s3i9+EkK0PzKAIvJgvojMNdr8OREJ9LXGwJBVMjVcNcKAzcwvWSO4s7t76Ngs1lOcks1mrSHFDDoDV8mMJU6klHktRSn0Qjxz5ow1nT09Pdb4RTnqJ1UmInukuvlc+9OZooasISw3gwvpcra/dUutYYRod2QAReShcOPpJy97zVojRGo5Oz78UCQEU0i7lrm1DWu6MFyka9FRU7NEFmkDQ8/CcibQjVEEooOkhxHtPDCF3Lw5v1JmENPHe+gpGj/eD8ciApkuLhuZnGm7sXDSnvhcMXeMi6QiuJTB7+7eGw8bbFckhGhPZABF5OGG5DNqjRTRRsYGhk0g0UiME6aL6Blj80jZpjOp/YreL3mNV6XCBDIlHQUpVDMHtbyyYq9FuXFaGDrODzPIFHYYVUQhCcaPaB8V0ezv2vXrZmtry2RGx9t2LJz0sIgKlprKj++XECIZyACKyFOpASRyd2pt0eSnJ83ZzTXvNtWI/bnxgJVAJSWGkD5+Rxmj51rCjE19WqhCKxMeaceytrpsC2JmCgVrCjGlPjgf0tZLSwums/P43r6+8IcH+0RTS2ce6CEntb+okC7Vz3EgnS75fRJCtBcygCLy0JPvnbde8Zq0oKan9sY7TU7mzERu3Oxe2PRuV41oIVPtDZH0GSbQZ+6qFT0DeU9EGTF+/Fwo5E16P2pHJIfegUTzSkUGz57dNo/uGz40NDZuJhbP2JSgzwRI7S0+98HhUe+6qaV17/hXIUT7IQMoIs/21obt7eczaAhzSNSPli3cvIh8USiRn544cuEIvQNpFM04RHoPuordcpw7t22NlivQOGrFLjOR8J4++ugDc3J+3kzMLT4QtWN8F4ZusGgEGcu3urJiU7xECElLk+KdOnXOtgZRtE+iKTT9D33rsrOLMoBCJAQZQBF5iGwxN2/YzGH8di9umZ7uDjsmLwhj4TCOvA5zSGq4VjNI30GKUHikQnhi4tNptDjO3OxelK6v99Mp3RYXTx6MFaTggvF3VOpW20aG4hL2B+xrePLB5r5hYQaJCtLSA8Onog7JJ75TvuUMO5ABFCIZyACKWMBNKTs+Yp6/c90asUx60N7ESPUeVhSxFxG8aCt769FKBjOIsSQyyJRzRB6ZOQSDxrHWVpfsumDFLmnk2dmCmd887zV6PlHJOzyePTC3hdlZpW2luqiUAWRYAeNMaQrNd1kI0b7IAIrYQEUu8/ty86rl5oRZrFc7GaKPpKUpEsFkBuE8OUcUTBlzzqRky6WEifidu/mireBlijhXhcy4QlK5vpu2JFWrUgYQMUyAKDJjRRlSwFAC/oEp94+WECJ+yACKWMGNiJtXLTejvShifaKATphAIn7AOTnjF1QQDJ1rGcP8v5g9RJsWtqW1zMrK8gN92GjVwvaM3fLdsCWpWvFd8y0Pi+8cZpDvJa/JF2ZVJSxEmyADKGIF6VBuRC4tWi2TdYwCIgpN5mb3zJtPjAv0gVnEkNKXj+nffI132Ya0LxW/zMnru0FLUi1Kj0+amY1d77pSYjxpaiz7UG9MIUQ8kQEUsYA0K5WttEJB4bRrpTAWcHtz1fb4e+XuM15TV4mIIlJcgsljmjr2x3JSw1QOOwM4PJQ2J4sG8TAYL8i4K/e6cdtPMF2yYa8kHUWM9Tt+/FjFcwUjiorS6VTNv3tCiGghAyhiAREyZ47o81drGopxeL09nXY/FJNg2p64cqHqtDCpZKKQs/mZg/0Exf52LmwenDPCCGL0mIkDeA9udg+qL6ncdW1aNDOH1GiR3iUS2NndVXZ+YCdaxCj6J0T7IAMoIg8Rh4mJcZNO9Vuz1Nfbbatva8EVaGACT60uWCPH8ycun3/IxAWFoWN2kYWTRaM2PWmrfmG2MGPWVuZLGkg7r/DYkDlV3Ga8+MixOo59wT4yroqqXvXmk1qp/OZjFZnAgVRahSBCtBEygCLSMOWZmwFjz7jtDUb3jZmrFAwlryeCh/iZ/ZaK5O1e3LRtZ0gf02A6GAUhikcRCKYw/Fon9jE1MWb6+vsOxl1h+mT8pKiIoQblTCD/qKTSqf1vvRCiHZABFJEGc+XM3/BQykYgGhGFwMgx5Rzp4Ffu3jKLJwvW1GEMifYdlnIeyqTsmEJeyzhAfub1PG6cWTaDQ8PeG6skRUVTa9smPZ7zrhudmlH6V4g2QwZQRB7SrLVW/VYDJm91ZdGO67t27Qk7XjBoNokcbm9/Oq4P08cUcWyHWMZrMZKI51Qcdxx/tKIxVpLUSjHutLd/wLtuaDx76D9BQoh4IQMoIs9sIX9o9IGbE1XCTNOG8VpdWbaNn/dM2vKRb16kiZndg7F8brwfkT7SxkQJOTba2tq0ppBjT0/lbARwYKDfe1OVpCipnAFkvOpRhl0IIaKHDKBoGUTXqIpFPoPGehdxowiEOXcxWdyInOHDbLHepmo3VmwxBwaNRwowENW4TNdWTQqLaB+zeDx2adeaOYpFfGMEEVE+zsFF/JBrCyMDKMVFGMCu3h7vOiqGmYmGpuRqAyNEeyADKJoO6VLMHJW4MycmrHLjI9ZA3bhxzRq7uUJxfXennWnDjanDgBGBY/lQesAaPpax3hmuUsIUcrxKxg+yDQ2cF0/m7fE5tm+fQXEOyLe8s0MpYCke6k8PlWwQTdHS9OlzJpPJ7P+mCCHijAygaBpEDjB+maJ5883GgdHC2JG2ZQxdeL2TS8FWKxo0U8l7GIw3ZFvfPmrR8uKsyZQYXC9JURJRwM6u8rPODKRS9p84IUS8kQEUTYF2Ln02TVveWFE5S4oXA+iLqB1F7I8o4GHjAffmDB6x7V/qcQ4Y1oG+HjOxsuG9oUpSlEQk3rfcyc4IkskoFSxEzJEBFA0FM0fUj2bIh6VpEc2ZGfdH65VyDZZrFSljijkOg/GCRAvp//fMk1e8+6pGvHdSwavX73pvqpLUKmHosgunD/pSHmYAEX0Be3q6FQkUIsbIAIqGQHSA6luKJ3zp3lLC8JEGJgqHCaS4o5rXVyLGG1ZaFYyBnciN2fmDffuqRphPWsKsP/sV701VkmoV0whi3NJjEyY7f8rM7z5l1u+85d0WYfaWH3/e9GeGTWdnh+kbGDD9Q8N2eU9/f0VzUGMcqQ4+aoW9EKI1yACKusMNgShbrePo3FhAIoHsi3RwfnrCGw0kRUuEjgbMweXsgxRusHKXJs+uuXM1Ny3MKIUq9YhGXji3blJqCi3VWRjA9MSMNW5jhUUzkBkx3b091gy6yN75V9+3pm/kxKw5XvxHZHB49IGCj+GpQtH8DZqOoiHs7u09WF5OHG9jY3P/N0UIESdkAEVdoYKXlitHjdphtjBdpI9PzhYOWqwE1zM3L+aQRtET2TGTzY5Yk0came2HhzJ23mBawlhTWTwvInrVjl3CLNJuhmPtXth84DyrFedNKth3M5WkWkU0ztfDDyPI7wLq6u4yfamUHYtaqiq9p6+/uE2m4ig15rKr+HtRSXW9ECJayACKuoBJonXKwsmZuhZvEEV0NzAidyxjPB0/u+X0CMR4npybtaaPZbwOI0jRB88Zy7e9vWW3e+ON1210kWpjDGalhpCbHCYSQxk+z0qFASQN7LuZSlKtok9fd19lUbt6a2LxjHniWuNn6hFC1BcZQFEXmELtKMaolDBMzughooA93R32Z3c80rz063OmL1hswjr3WsYjsp3t73dh00YFZ07kqppmjnQwx3D7r1acT6poPH03Ukk6iviO+5Y3WqSWVRAiRPyQARR1gWhavdu2OGHcuLkRxSPyd+nSjo00+ratVphIooDcvChaoV1NuXQW0UKX4g6PO6xE9ARUOxipEWLcXqsKjOgfSH/Aa9ev7/+mCCGijgygqAtUyh4lMlZOmC0MICZze2vDTE5kbSTPt20tYqwhzakxgwtz03amEUwhqWKfGXSFKZwP4w4pLHHiGiyeLJhTa4s2ehk+VlfHMVUBSw1RajRXUfVuo8R4QKaLY5ytECL6yACKuoBRYs7cRqSBEX0E11aXrekiBVxJT8GjCNNJqhjjSTuaUmAGiR467e5eOOghSOQyaAJJ/3YXjaPv5ilJR1X25KqtAPata5aIBNIkWggRfWQARd3ADJEeDbZeqZcwUkTpMul+Mz6a8W7TCJHWpiUNpq4aSBVTFBOsXCZqSasO341Tko4q1wrGt66ZyoyNazygEDFABlDUFUygSwf7UqBxFNFGonlEIBkjWAkYQKKHFJq4/TD+r9URmnqIQf9Ty+tmIJU2s9tXbAWqbzupuWJ2joFM63tMTp8+V1VhlRCiNcgAirqD+XHTqAUNUJyFmSWCh6mrFMZCERFlXmGaVRMZ7e3t9t404yLM32A6bXZ2d2yUh+uBxk4UbJNh32uk5ogxeHwWpXr8NUtjU3tFVUKIaCMDKBoGNwGKJRo9Xq+Z4gZbad9AB0ZwtpC3PQm7Oo+1dKD+UVU4e9UsLS/vv7NPIUXOtfG9plZhNpFvneRXFMYBYgBVCCJE9JEBFA2FGwERMJ+ZiqOo9K01ujGbnzFryyfNQGrQe+Ost5gL9tTNL1rT5ltfjYgukfKdzudtmt9HoVAwucV1Ow+tm36sVtnGxj3dZiCd9q6X/OKfC6Z4861rlkhFj+dy+98KIURUkQEUDYdp1ILFELWKfaBGFJlUKgxgrdENqok5/84GtILBcI1O5W0qFuNENA6zRrQOYzZz+rz3dZWKAoPNzfJzvlIJTo/GTCZtpybz7acS8V54D0QVMZ1HNZNJElW4vinhmi2GCZTrpymEaD0ygKLhEDFjPOBRi0IoLMHYUAnsW98MYT77erpqurkxMJ5xhBfOrZvUUH0G63PDP3HqvDVKGDSudfjciNh1d3d5X3+YMF+M7atmvleiP5yXb3+ViPfiqq6XV5ZNZixrje3QeNYWnfheI+2Jz6veqfhapHGAQkQfGUDRFIh+1dIomiKS3Yub5uzmmr2xoUb1GkSMVzwswuhmD6kWZwBpLUMU8CiD9TFYmKLx7Ljdb7mbLQUbtRonIodEEKuJeh7FgJD6HSu+pyC8N8Q5YA59r5M+1fGO4y1vNi4DKET0kQEUTYHCCRpFl5ohw6fFkzO2ipb2KzbylxqwZpCZO+qdBn7iygWzvbFqi1ZoY+NMZqkCFs7h5Gxh/91VBpXRbr+1toRxxo80ayW9CbnuzNNaSzGFS8VWE+1kWz4rUsa+fVYiopWljonhPUp6OQlq9YwgiO+AECLayACKpsJUbvTUw3A5M4UpCkYHiZAxnRo3kccu7diUK1O08RwxK0g95h1mH24Kt9nCjI2kYTwQRtC1fSllAofSg1WZIwwg++S17JNj+G6ePmF6SIWm0qmqmlLzniYWz3j3WU6kfUm5koKtFMxmbiJnpk6dq3ncHkaVdHOpSmvee3Y2/r0UGymufysbQrs0tBAi2sgAiqbDTZxoIGbolbu3zNrKvB0j+Pyd6wcRPowiKaTtrU2bbu0tmkDaqFgDWDSQYTNWi4giYsLu3L61f2afwrg55gTmeKVSzpw/57VVPEefYaFpNOt4ZH8c51TxvbrX58ZHzMzGrvcmGhbNdTkX0rnVwPbVRoPSRaNJ2rfaFB7bMwuEb5+VinPd2ChdbMJ1Zjq9Wg1mEkSUuLOrq2X9AIn+5nLZ/U9MCBFVZABFSyByRnqX1ii2PcrqklldWbQRK4xS2FBhoDBrWxsrdUv/EoUjulgKxpxNFo2qNacljkk6e2tjtfhe0gezhHCupIeJVGIeWY+ZZBvMrXstFcGDg5VXbHJjrzaywvUMpmMxToeZp1rHb/G+iRr69lmJZk5fsOP/SkX/HBjEOPdSbIam1rZNejznXddo8X3jeyeEiDYygCI2YDAwY6VSstWKAhNM6GFghjCf2exISSPIvohMTkyM26ggxi881pFtwqnr/r7uis0MBRIYwMMMUhDOHUNHahWD5VrEYNR4Tqo3OD4Qc1iJAcTAM+k/+9rd3T0wvzwPnnMl4piTS+smm8tW9N7ce/LtS9oT1/T48fq3G6pEE3OLVQ1TEEK0BhlAESuIDmKwgiaqVi3OVzdjAWlpIpC+fSEMn8/kldP87LQZGB3z3kiD4oZOarbaFDCmGdNH2pTXujGLmCiuJX0CGVfYn0oXb9xL1sCxLa8rR9BYEvEZnpyxxSa8nmbQh0UZndz7OqzHYJDllRWbEvftT/pU/GPRip6A/HNx2PdHCNF6ZABF7JjIjh1E4hhDGDZVlQiT1tPdUXU0DfOJyfPts1qRAsZsVTJWi+hfb9Fg1UIlJtcZwkph+3C6157jYNqaQGYD4TlpayKNc2evek0hzaurMX8cdyCVemg/kl/96aGKx5nWS3z+QojoIwMoGs79+/cPVA9IL2HESAeTwuWRquFqGk1TwEFVrg/Os1R1rx3nVjwm6V7MZyXHJGXt2440cXp4xHsT9Ylp0TBAUSGfL9i+fEQOecTMMvsIho5HqnlZxngwlnH+mEL3fkj7VlNlDPnCrJ1qLHhdpNLCgHd0Vl5tflTx+Yb7OAohookMoGgo29ubRYM2YIsfENGBavvn+SBy59JMmCLG6AVbyxwmTKMvTWWLN4rmDpPHeL4bN657zSDmkX6B7IfK5WeevPJQ6pdlCyfze+MHi/sMr7dFKH093hupT7SCyU7kqopaNhquPRFG3zXi+gaXE2EcndprT2Lni62g4CPIXiNoRf+qVTo7VVPPyVrEd5RWQPwTFaXvqRDiYWQARV3hj/4bb7xu259QYbu9ufZA9AsTtHByxhrBiYn6jRXCaNhG0yVmGyFlTL8/1mPMfMUfNrpXNHRsz3nymumprOnr7S55nhggIlzMd4zR471hRF1vQaKVXBN+Zj3Lg0UsXAffjbSU6Om3tbW1f/R4wXUgOkQ/w0rGGYbJZDI2ouW7LlJpMU6TgpBmtIXB2DM2lO91NUMKhBDNRwZQHAmMF2ZveChtTRC9+oj0kd4MR7yCYh1pWFqj1CtSwH5oJYPJ2yvIuGWjc5guzBcRJG5KtJ3xpVJZxrbB82Q/9O7DXB4Gx2f/RAdLtcFgPelrZ4qrNYCMo8uMjse6ypLPoVrzx/eMlHIwhSxVrtzCaTM8VfCuq7dspLrCim4hROuQARQ14aJ8GD6MHNGyUi1SyokeeZggxKwf9YBqXfaH0cOIlUpRhsEADqUHHjpHzBqmrV43NAwiJpVIIOdZbU87TNBgKlW36GlcwPRS0RxsWyNVJkwZUUDfunpLfQCFiAcygKIqbJo0k7Zj2qhiDaZ3jyL2Mz2Vs0ZrdWXZjr1jHFEzTQ43Lcys7/yYiq5U0Ug5MJ9uNhAHRtONHRwfG7JmjkIK5vh1ojq2nNEh1Ra18YDNABNICrnSNjPS3nelq2icJ1Y2vOvrLdL0fDeFENFGBlBUBeYP4+czSfUQRpD9Y8RIJVNAQpSM6eAaiTO2paKYpKwxp5VEEjEpFJMwdpDX0DswkxooGsi9CCf7wGyiq1cvmzNnTlmjiDF0osKWqI3vBou4yTKOLolpNvoZ0jtQJvBwYf6OHXvUrF6/613fKPE7qxSwENFGBlBUxWwh31ADWEpEHIkK1hPS2OwTc4nRpC9guYgm79vNR8yYQF6HcUSMf5wrXhvMH+tdxTPq6eqw++bnSiOamMOZ0+e9N1eMIW1X2F9Soa0MUVPf9ZH2NH/xSdPT19t084dGJmfsPzVCiOgiAyiqgj/qzKDhM0iNFBE4TFU9IoGYMFq8sD83ftF3zHJi/F7QEAaFSXaVzmi8aF45RibVbyufK4Fz5LWMeSMlfOLUeVM4e9WMTBXNamavH2Al0ch2hopiFYX4lV04bTq7uppS+RsWn8nweFYGUIiIIwMoqoLIVLnp0BotW5G735/PjRMk6kb0zUXkSkFKiqgf7WnqFcUkYkghS19v14HhI/XrfnZi9hCOSTUy51sJnC/C7HHdSSFX+tokwLVQKnhPjBdlXueRE7Omo+O46UulWmb++KdF31Mhoo8MoKgKDBbp0mAvu2YLI0XkDmGuaEGztnzStp5hzB3j75xBDIJBzI4N1RTxO0zBauagOF7QbBIZrKWYRPihYIiqU58ZaXdhtogM96Uzdpzf4PCoLfRohfFDdlyqzJ8QsUEGUFQNkahS1bLN1uLJvaaz7nxIFTvzxbg7ZwZpMYNxDb++nsLskRKen5u24/5I+QbNJkaQ2UM0OL5+EBlNigEk0nnq5hdNdv6UjfJ19/aYgdGxlozxC4rzWr/zlunq7rafhxAiHsgAiqrAvDCOrV4p1HqI9Gqw6TQ99jBjwYpiFNymESIqyrjCdNH40TYmGCXlZ9K/SR+3V2/a3QCS2p3ffcqkxyftPzUD6Yyd1m392a94t2+FSMMzrR/V2ZUWOQkhWo8MoKgKUm6Mwwsan6gJ49dos1eNOB9S0xoUX38YH8nUY2FT4tKjcRwfyLlj+oKp3ZmNXe+2rRYV6Zg/IUT8kAEUFcPYNSJcPpMjlRbTy1279sT+VRT1BANIY2jXNNu1yKFCeLn4zwpj0sr1U4yKMKon1s6a7t4+09XdZVLjuapniGmFppbWNeZPiJgiAygqBgN4em2pbK886UFtb66a2cLM/hUU9YYhCaQeU+mUNXtEozCFDn5OF9dNFo1KlKOBU2vbpm9goOXj+aoRpjupzciFaAdkAEVVUEmbn65fFPCJKxdsepRp0drNWFIAMpQZ1A2ySTD+zHetWUbj6OzsotfIHFUYIReBrEVUz3Z2dbaserdWMfZyY2Nz/yoLIeKGDKCoGNec+KgFIBi97Y1VW7zB/ojSbG2u2wpalvleEzdR9EHVsQbFRwMq16dOnfMamaPIRsF6um0EktTzzOkLVUUa2ZaK3jike4PiffcU37eKmoSILzKAoipoY3J2c81rekoJw/fMk1dslG97a81G/IaHUvYxkx40d27fsvvGCA5lUnbMnFMjevY1Wpwz701jo6LDeC5niyt8ZuYowvAx1hAw+xRJVWM0M9kpMzxV8K6LqjCtjLvU91uIeCMDKKqCdNpQJl1VI2i2ZfaNydy4bYWC0WM/VMVub23s7/lTuLEg1u8Zwgnz/J3oG0GMLuaYtK8if9GBKFV3d5fXzNQiikqYng8TlM1lH0g77x2r06Z1fa8Naunx52z00LcuyprdvmKNrhAi3sgAiqrAvJG2rTYyx2u4OdaSMqKCFlOFuaK9C4YyauMF91K+g9bQ+sahidbBPxNTS2e8ZiYszB3tY2hsXGq9m+2C3wUfmP/BdLpsxNGlfuNU9OFEqlv/4AgRf2QARdWQsiXFWY0JI51b6oZZCRhHqpCJIGIGMZTZ7IhZPFloec8/Clk4L/X5iyakaIm2YV4Yu1bK3CHammxvbdo2Mhi97OySnWMXw+bG+1XyOVsTmErZfn6+41BAQasX37ooi2rqpWVF/4RoB2QARU1gxoh4UbRRiRFkrlw31q9eYChdb8Ls+HBVael6iPe9cDJvJnLjNUU2RXO4deuWjVoxYwXpWVrF8A/E6FTeRvtI5zpRzOE+SyK5RPqodOV17KOa7zD74XW+CmEMYHpi5qHlURap33DKWwgRX2QARc2QmrWRuKL5OswEPnH5vK30rTfcjEi7UuVJFG73wqb3+PUWxpeqZQyoiD5E7YKRO743PGcqOf6RcCpn5GuJYFMp66sKjpsBJIKKOZb5E6J9kAEUNcPNgFQXlcHlxgRiDkmTzuYb2xCZaM3CyRnvORxFnH/Q4O5e3DooZhGiHPyD5DNUoydmIzu9W1h23GPx+65xf0K0FzKA4siQFuNGxzi/U6sLBy1cSBGzHLOE+dvdvbD/isbAMerZNoZ98R6I9DHmEXOZHR+xlcmKhIhKKGUAU6PxmOqNtC8zqcj8CdF+yACKukFKDTPo0mnNvmlgAOvRSPrTsX1j9n24ljQuXSjzJyqFyJkvBUwFcBxm/iBVzVR7Qoj2QwZQtA31MoBEMTW2T9SD6Xz+oCcgxSC0hqGquFRkMGpyM34IIdoPGUDRNhxmAIns0UuQ8YhuGS1k3Pg+prjjxkzkT1E+UQ+oIB7NL5q+dMZ+t44de9QMDo/GZuq3wtmrpj+VtlFwIUR7IQMo2gYMICbulbu3HjB9PKdFDOP45mbzJjc+YtcR6eOmTBsZ+gmyPlgpKsRRYRjE7Nys6eo6bnsKnn76Va/RiqKIXGYye61v9A+REO2HDKBoGzBvFJwgijcQP09kx+wjNzKmpLu2HwFkPa+ZLcyY27eeUVWvaBgYKKJo9CCknyANon1jA6Mk0r/8gySEaE9kAEVbQuQlXITCc0wflbxE+zB+auAsmg3/aJAaZmwdM2v4GkVHRTKAQrQvMoAiURDxQzJ+otUQFaSBOSYrqiaQOY3L/a6w7s6d2/vPhBBxQgZQCCFaBCawq7vTVgZTIYwRDJpBVzU8tdyaSOHYVN47NALjt7G1Zbq7u0x6dNwsr6xonKAQMUMGUAghWghzFTM2EDNF30A37zCRwbHi8ny+YCOFTMXGfMbNHDuIAQwWRmHynPGjRyAGNTu7ZJtFK6ouRLyQARRCiAgQNFCMV/VF1GYLBTN16pzXrDVCzAE8Oztrj835MW6RFjYYP6KSmFWKq4QQ8UMGUAghYkJv0YClRscfMGmNrijOFI9HNJKoH4aQZcwPzLIbN67vn5kQIm7IAAohREzoKZqw7OyiNWGkXkem8rZX32jxMWjamiGigIz/K8zOKv0rRAyRARRCiJhge1kOpk13T7cdG7i6smxTxYwVdNG5ZorIY1d3tz0PIUS8kAEUQoiYQEFGNpd9qDL3iWvXrCl08w43Wut33jIzpy9YM+pMqBAiXsgACiFEGzDHlHPdXV7DVi9hMDGaVC1jOjVHsBDxRQZQCCFiDlXDA+l0w4pBbMVv0fjR7iU8w44QIp7IAAohREwh9ZqbyNmK3PyZ817zdlTR729ZaV4h2g4ZQCGEiClU4E4snvEat3rIpny7O1XlK0QbIgMohBAxhPF3I5MzXuN2VJFK7k+lbcrXNxWcECL+yAAKIUQMoSUMU8ZNzC3Znnw+I1erSPvSZkYI0b7IAAohREwhOkckkAINn5GrRfQTJO2rYg8h2hsZQCGEiBmYs+WVFZPJZMzu7m5dUsFMKcfsIjJ/QiQDGUAhhIgZGxubJrdwxhZpUARylPYv519936THsrbSl2iiqn2FSAYygEIIETOI0JH2PWrfP17POELGEwohkoUMoBBCxAwMYE/RAB6l+APzNzqVtzN6CCGShwygEELEDCJ2kxX2/6Oow2cUqfTN5bL7exRCJA0ZQCGEiAmM0yPyt7qyYsam8g+ZurDmzl41Y9nxh6qEif6xTMUeQiQXGUAhhIgJ0/m8jehNnTpn1m6+8oCpc1q/85ZVoWj+srmsLerABAajgBSPsC8hRHKRARRCiJjAnL9Bs+cT22DuqBR2U7hdurRjZk5/Olfw/M5Ns7O7Y9cJIZKJDKAQQsQAxv1lZxcfMHs+DU/OmOvXHyzsIApIfz+ihq7R8+uvv7a/VgiRRGQAhRAi4mDguoqmjZ59PtMXFNsQBQyDgWQ5ChtEIUTykAEUQoiI48bx0bPvMBPIWL90OrX/yk9hH4i0MI9CiGQjAyiEEDFhc3PTtm/xGT8nKnx9EUAhhAgiAyiEEDGAyN1gKlVRGpi5gWdnZw+KQIQQIowMoBBCxID777xTUe8/RBSQSGE+X9h/tRBCPIgMoBBCxIBqDCAiUjiQSqndixDCiwygEEJEHIo2chM5M7tdfvxfWEQBVfErhPAhAyiEEBEHEzdeWPCavHKi+bMzgPT929raMoXZWRtNBFcVfP/+fSuNGRQiOcgACiFEhMG0Mf9vJcUfQdEOhobPzPfLPjKj43YGEMT+0pmMrRYeTKdtapn1vvYxQoj2RAZQCCEiClE7jFm15g9hADF43d1dZvr0OVsY4taxv+DcwAhjSJsZIUQykAEUQogIQuQulU6Z9TtvPmDUGiWaTHNMIUQykAEUQogIsrS8bIs4JpfWrTljHl+fcauHZk5fMOPZ8f0jCyGSgAygEEJEENK/jOGjl5/9uafba97qof5UyiyvrOwfWQiRBGQAhRAiwlCZ21s0f/kz573mrR4izUxRiBAiOcgACiFEhLl37yWTnV30Grd6SvMHC5EsZACFECKiEP0bz+XM0uPPeU1bPZUeHTdLyyvmzp3btiegEKK9kQEUQoiIQtNm2rP4DFsjRKEJLWOYQu7O7Vu2Kphm0UKI9kMGUAghIgjRv0YWfpQTptP1EES9vd1qESNEmyEDKIQQEQLjd+PGdTtdGybMZ9CaKaaTy+ay+2cnhGgXZACFECJCUI2bWzhjI2+rTzR+7F85MXsIrWiUBhai/ZABFEKICFHLvL+NEu1hpvP5/TMTQrQTMoBCCBERrl2/bgswfGasFWImkuvXr+2fnRCinZABFEKICEC/P8wfaVefGWuFKAbRDCFCtCcygEII0UIo+shO5ExXd5fZvvuu14i1SphR1xJGCNFeyAAKIUSLeOLaNVvpO7t9xWvAoiClgYVoT2QAhRCiRczOzprxwoLXeEVFI1N5m54WQrQXMoBCCNEiotDnzydS0cwKgsaz4/tnK4RoJ2QAhRCiRUTNAGL8Tpw6b8+rP5U2ucV1pX+FaFNkAIUQogUwtdpA0WT5jFgrNDqVt02fMXyc26VLO/a50r9CtCcygEII0SIymbRttuwzZM0WUT8hRHKQARRCiBbBfL+kWn2GrNnCAGrKNyGSgwygEEK0EOb8pdjCZ8qaqenT58zm5ub+WQkh2h0ZQCGEaCHLK8t2/B3FF61sBL30+HMmny/sn5UQot2RARRCiBZDocXa6rItCplcWvcatHqLWT6o8j3/6vv2+XhhyVzYubh/RkKIdkcGUAghIgJjAikMaUZKmNlHJiayprun25o/Rf+ESBYygEIIEREwgIwJdFG5RmpkcsbcuXPbtnxh7J8KQIRIFjKAQggREZpZFcx4w8zouCnMzu4fXQiRJGQAhRAiQpCKzW9d8Rq2wtmrdU8PYwJ3d3cVARQiYcgACiFEhGAmDlqyBE0aKWHG6lEoMjaVf2DdUUUxyNTSGZNOZ2xKWAiRDGQAhRAiIhCF6ykavWA7GAwa1cF3X3rJrqdhM9W7LA8auaB4/fzOTe+6UqINDFO/CSGSgQygEEJEhNxEzizu7hm3/Pp5m+6dXDxjnrh2bX8LY39eXVk22dmlB8wbYweZVm7sRMEaOeQrJll+/Hkzv/vUQ+voRXjn9q39owgh2h0ZQCGEiABU4xLdY5wfZm48O25NHBFB1gUhEki7GEwgr8nmsmZsf/vXX3/NbjOdz9t9IYwh/QVJIy8tL9uqX35ev/OW1ambX7THpAhFCJEMZACFECIiYN62tzYPjBhGr5QpwxTSQJpt4NatWw9sy75oKTM5kbUmkcjhBx98sL/WmJ3dHWsSEaaQGUmC64UQ7Y0MoBBCtDEYRGcShRDCIQMohBBCCJEwZACFEEIIIRKGDKAQQgghRMKQARRCCCGESBgygEIIIYQQCUMGUAghhBAiYcgACiGEEEIkDBlAIYQQQoiEIQMohBBCCJEwZACFEEIIIRKGDKAQQgghRMKQARRCCCGESBgygEIIIYQQCUMGUAghhBAiYcgACiGEEEIkDBlAIYQQQoiEIQMohBBCCJEwZACFEEIIIRKGDKAQQgghRMKQARRCCCGESBh/4dq1a/s/CiGEEEKIJCADKIQQQgiRMGQAhRBCCCEShgygEEIIIUTCkAEUQgghhEgYMoBCCCGEEAlDBlAIIYQQImHIAAohhBBCJAwZQCGEEEKIhFHWAF65csV0d3c/oOHhYfPBBx/sb1FfON7MzIz5+OOP95fUxte+9jV7njwKIYQQQogHOdQArq6u7j/bg2WNMoEygEIIIYQQjadqA4jxw1zdu3dvf4kQQgghhIgTVRtAonNE6TCA/Dw/P29u3rxpBgYGDqJ3ziS6tLHbB68JRw+D0TrWu23Zhv1tbm4e7CccHQwfh/N1y9nWHceds9su/J6EEEIIIZJETRHAXC5nDZszVkFj5kyZixC6bdiP+zkYPQweI2wA2Y8zde61QZMXPE7wvPiZbXkMv853DkIIIYQQSaJqA8hzDBRGChEBDI61w1i59Y7gsqDJC5ux4LqgiXNwPs7I+Y7Dz2wffC3nhjEstR8hhBBCiKRxqAF0aVNf+hTDVYkBDJqwsDnj9W7boxpAR/gYpKfD70MGUAghhBBJpeoIYJBKDWB4Gft0Zi5oxBplAMMRQCGEEEKIJFN3A4jR8o0BDBo9tmcZCpvHSg2g7zjuXIKv9R2fn93rhBBCCCGSRt0NIPA8mHYN78OZMsTPjmoMIISPc+HCBbt9+LU8YhaD5/Otb33LrhNCCCGESBplDaAQQgghhGg/ZACFEEIIIRKGDKAQQgghRMKQARRCCCGESBgVGUAKLyieaFblbLAYRAghhBBC1JdDDaCr9EXNMmUygEIIIYQQjeNQA0irFczf66+/3rSGyjKAQgghhBCN41AD6Hrvud59wTSw67d38+bNg/56wDau5x59+lyfQLcPt66UyQsbQJeCRvTz47jsk5/dvoHXufWljuUimpwz58Y2LBNCCCGESAplDaAzS85kYcSCxsw1WA4uC5ow99yZLLZjH+AMGuvDBA1g8PUQPIfg/sA9d/v2Hcv9HNynEEIIIUSSKGsAXfrXGSWeB9PAPGKk3HMImzK3zXvvvffAdsC2hxnA8IwdwXXB8wueS/g8gXNy5jBoaoUQQgghkkZZA4hhcinUoJxpC5ouB+YsvH0wbRucug0dZgBdxC74muA6Z+bCxjB8HCQDKIQQQghRxgCWMkqYKGe0ShlAtgnjjFzQ8LHtYQYweDwIrgP3PLgvzrlUwYoMoBBCCCGSTkkDiEHCKGGYggTNlc8AYsKCYwB5xJy5bZ1J4znbuedBnKmDsAF0Zs/h9sO+3bk6sxk0ovzMfmUAhRBCCJF0ShrAsNFyOMOFoXKmjscgrHNpV1Kxznjx6JazD1eJGzZjQQPojudex2vc8R1sG3wO4dexDeMJZQCFEEIIkXTKjgGMA8GIpBBCCCGEOJzYGkCMnyv0CEf/hBBCCCFEaWIfARRCCCGEENUhAyiEEEIIkTBkAIUQQgghEoYMoBBCCCFEwpABFEIIIYRIGDKAQgghhBAJQwZQCCGEECJhyAAKIYQQQiQMGUAhhBBCiIQhAyiEEEIIkTBkAIUQQgghEoYMoBBCCCFEwihrAC9cuGD+4l/8i+bXfu3XzIcffmiX8cjzl156yT6vFl7HPhE/u/3x/NixY+aTTz7Z31IIIYQQQjSCkgYQY4Yh4xEjiGBiYuLg52rB3LHPoHlkX+zzKHCOv/3bv23u37+/v0QIIYQQQpSipAHETKVSKWvanAEMLqsFn1E7iqF0yAAKIYQQQlROxRHAW7duWfN3mMnC0LkU7y/8wi8cbM9+XKq3lFxkMJgmDi53Ro9zZt/s79VXX7U/u22D6WqOHVwXNJrl1gkhhBBCtDMVjQHECJ45c+bQVC3bB8fxYdzCJvCwCCDr2CZo4n71V3/VPjoTGTR54NtveJl7LecU/Dm8TgghhBCi3SlrAB0YJBcNLAXrwibMjflzBs+3TdgAhp8Hxw36Xg++5ewjbFjdvtnOmUrHe++9ZyWEEEII0e5UZAAxTqSAMWKl0qWYKUxY2CTyWmfEDjOAzuy5tGxQ1RpA9uvbjzuWWx+OJgohhBBCtDuHGkBMFWP/SAFjnjBLvmhgPQ2gz2CC7/VQar/uuOXgNW4soFLAQgghhEgCZQ0ghswVfmDKMEjBZUF8Jixs6A4zgFDOuFVjANknx+YcfITNXqWGUQghhBAi7pQ1gJgkZ4owVAiz5YsAAtsGTRevD6ZYfUaN1wQNIK8JF44EizdKGcBwEQfbsB+3LGhGw8cIG1UhhBBCiHampAHEJIXNG8+D4+h8YOjceLugyQKfgQsbQODYbh/ImbhSBhDYh9ve7c+ZwPByCB+j3HsSQgghhGgnKioCEUIIIYQQ7YMMoBBCCCFEwpABFEIIIYRIGDKAQgghhBAJQwZQCCGEECJhyAAKIYQQQiQMGUAhhBBCiIQhAyiEEEIIkTBkAIUQQgghEoYMoBBCCCFEwpABFEIIIYRIGDKAQgghhBAJQwZQCCGEECJhlDSAn/9Hy+bz/2TVfO6frpnP/7PT5nO/ctp8/l+sm8/9yw3zuV/bMp/7V9vmc79x1nzu35wzn/vNC+az//6i+dz/sGM++x93zef+02Pms79z2Xz2d6+az/5eUf/lCfPZ/3rNfPaPbpjPfOGG+eyxm+YzHU+Zz3Y9Yz7Tfct8pu+2+Uz/HfOZwefMZ1LPm89mXjCfG3rR/KWRu+Yvj75k/ur4PfPXs/fM35x4xfztyVfM3z3xqvnF6VfN389/yfyDwpfNP5x7zfyjk6+Zf7rwhvmlxTfMryy/Zf75ylvmV9e+Yn7t1NvmX5/5qvmN9a+Z39x8x/y7rXfMfzj7rvmP5941/+nCN8zvXPyG+d3dPza/f+mb5g8u/4n5wyvfMl+4+p459vh7puPa+6azqJ4b3za9T37bDDz1HTNYVOaZ75qhW981o3e+Z8bufN/knvuBmXj+B2bqhQ/M9IsfmPxLH5rZex+aky9/ZBZe+cgsvfpDs1LU2pd/ZE699iOz/sZPzEZR22/91Jz9yk/Nhbc/Nhe/+rG59M4n5rGirtz/mbn67ifmia//zFwr6sYf/8w8WdTT3/xT80xRt7/1p+ZOUc+992fm+ff+1Lz47T8zd4u6950/Ny9/58/Mq9/7c/Olol77/s/N6z/4c/PmBz83bxX19oc/N1/96OfmnR/+N3O/qG/86L+ZP/7xfzN/8pP/0XyrqPd+8nPz/o8+Md/+4U/Mtz/40HznB9833/ne++a73/kT89333zXfe++r5nt/8qb5wR9/2fzg66+YD969az742rPmw6/eMh9+5Unz0VvXzEevXzY/fG3H/PBL58yPv7hpfvzyafOTeyvmJ3fnzU9fmDU/fe6E+fjZCfPxrVHzyTMZ87OnBsyfPtlj/vR6h/nTax3mZ48fMz+7esx88tgXzCeXvmA+3vlD8/HFPzQ/PfcH5uOzf2B+uvX75qebv29+cuZ3zU9O/6758drvmB+v/o750fJ/Mj9e/C3zo/n/aH508n8wP5z9D+aH+X9vPpr+d+ajE79pPpz8t+bD3L8xH47/hvlw7F+bD0b+lflg+NfND9K/Zn6Q+lXz/YF/ab7X9y/Md3v+uflu96+Yb3f8svn28X9m3n/0n5r3/uifmm/9139s/uQP/rH55u/9Q/PN3/2H5hu//Q/MN/7TPzBf/49/37z7H/6+uf/vftHc/81fNF/7jb9rvvav/655+9f/tnn7V/+2+cq/+JvmrX/+N82b/+yvmzd/6a+b1//JXzWv/6O/Yl777/+y+fJ/95fMl/7eI+bVX3zEfPHvPmJe+TuPmHt/q6i/+Yi5+9cfMS/+tUfMC3/5EfP8X3rEPPv5oj73iLn9mUfMrf/fI+aZ/88j5un/9yPm5v+zqL/4iLnxfy/q//aIufZ/ecQ88X9+xDz+f3zEXP0/PGIu/++K+t8+Yi79rx8xu/+rR8zO/+IRc/F//og5/z8t6n/yyP5vuxBCiKRRxgCuWAP4+V86VTSARf3KGfO5ogH8/K9uFg3gpvm8M4D/9rw1gJ/bN4Cf+61L5rNFA/g5awCvmM/9/uP7BvB60QAW9eiT1gB+tuNp85miAfxsT9EA9t42nx14ds8App83nykawM8Pv2geKRrAvzK2ZwD/Ru7logF82fydqS8WDeAXzS/OfGnPAM7uGcB/PP+6NYD/bOnNogF80/yL1a+Yf1k0gL9++qvmXxUN4L/Z+Jr5t0UD+O+371sD+Fvnv140gF83//niH5vf3cEA/on5g8ecAfyWOfbE+9YAdl3/tjWAfTe/YwaKSj39XZMuGsDh298zI0WNP/t9k33u+2Zy3wDO3P3QGsC5ex/tGcAv/tAsFbXypR9ZA3j69R+b9aI238QA/sSc+8rH5nzRAO587ROzWzR/l4vm78r9T8zj7/7MGsDr3ygawKJuFo3fUxjAP/lTc6uoZ4vmDwP4wvt/Zl4s6qWi+btXNH+vfPfPzRcxgEXz9+Xv/7l54wc/twbwK0XzhwH82kf/zRrAd4vm7+vWAP6P5puYv5/uG8Af/8y8/9FPzHc+/KhoAL9nvvv9bxcN4DfN9779dWsAv180gN/HAH7jFfOD+3fNh+88VzSAz5iP3r5pPnrzCfPDN65YA/ijL503P8IAvrJnAH96d8EawI+fnzYf38mZT26P7RnApwfNzzCANzrNz4oG8E8fP25+dqVoAi8/WjSAf2Q+2f0j8/GF/2o+Pv9fzU/P/hfz0+2iNn7P/HT994oG8D+bn5z6z0UD+Nvmx8u/bX6EAVz4LfPDogH80WzRBBYN4A9niiawaAA/miyaQAxg9jfMB0UD+OFo0QAO/br5ILNnAH8wuGcAv9f7z813un7FfKfTGcBfsgbwvT/8J+ZP/kvRBP7+P7IG8I9/57/fM4C/9d8VDeDfM+/++79n3vm3v2De+Te/UDSAf8d89df/TtEA/i3z9r/8W+atX/kb5q1f/hvmjV/6a+aNf/LX9gzgP/wr1gB++e//pT0D+At7BvDlogF86W8UhQH8q0UD+Ff2DOBzjzxi7hQN4J3P7hnAW//fPQP41P9rzwA++f94xFz/vxaFAfw/fWoAr/zvHzGPFQ3gY/+bfQP4v9wzgBf+Z4+YczKAQgiRWBQBVARQEUBFAIUQQiQMRQAVAVQEUBFAIYQQCUMRQEUAFQFUBFAIIUTCUARQEUBFABUBFEIIkTAUAVQEUBFARQCFEEIkDEUAFQFUBFARQCGEEAlDEUBFABUBVARQCCFEwlAEUBFARQAVARRCCJEwFAFUBFARQEUAhRBCJAxFABUBVARQEUAhhBAJQxFARQAVAVQEUAghRMJQBFARQEUAFQEUQgiRMBQBVARQEUBFAIUQQiSMkgZQCCGEEEK0JzKAQgghhBAJQwZQCCGEECJhyAAKIYQQQiQMGUAhhBBCiIQhAyiEEEIIkTBkAIUQQgghEoYMoBBCCCFEwpABFEIIIYRIGDKAQgghhBAJoyoD+PWvf9385m/+pvnlX/5l+8jzIIetF0I0hitXrtjfO5TJZMzPfvaz/TV7vPrqqwfrf//3f9989NFH+2uEEEIkkYoNIDeMzs7OA1PHDSV4owmv55HnutEI0VjCv4snT560htAR/l0Mby+EECJ5VGUAgzcMbiqTk5MHy7jhcOMJwnNuNkKIxvHtb397/6c9+F0MGsCwIeR3lt9d98+aEEKI5FHzGMDwTSVs9nhOuim4jRCisYQj8WGzx3Oif/xu6p8zIYRILlUbQAydb5yRM4BuvftZBlCIxhM0dsHfuaAB5HfUjc0N/8MmhBAiWZQ0gC6C5zN7wE3k937v9w4iC76InwygEM2H3zn3Oxs0huEIvQygEEIkl5pTwBC8iYTNnrvx6CYjRHMhDczvniv6CJu9cJpYCCFE8qiqCCR4UwnfRHgMVxqq3YQQjYffNUyeg+cuAuh7HowQCiGESCZVGcAXXnjhIC0cTikBz9069QEUojlQBeyGYCDfP16YvnLrhRBCJIsjpYCFEEIIIUT8kAEUQgghhEgYMoBCCCGEEAlDBlAIIYQQImHIAAohhBBCJAwZQCGEEEKIhCEDKIQQQgiRMGQAhRBCCCEShgygEEIIIUTCkAEUQgghhEgYMoBCCCGEEAlDBlAIIYQQImHIAAohhBBCJAwZQCGEEEKIhCEDKIQQQgiRMGQAhRBCCCEShgygEEIIIUTCkAEUQgghhEgYMoBCCCGEEAlDBlAIIYQQImHIAAohhBBCJAwZQCGEEEKIhCEDKIQQQgiRMGQAhRBCCCEShgygEEIIIUSiMOb/D+WjZwcE67FEAAAAAElFTkSuQmCC

Regionale ontwikkelingen

Sterkste groei kopersmarkt in Gelderland met 5,6%.

In 2022 zijn de regionale verschillen redelijk constant gebleven, hoewel er binnen de verschillende kopersmarkten wel kleine verschuivingen zichtbaar zijn. Provincies in het westen en noorden toonden een bescheiden groei, terwijl provincies in het oosten en zuiden juist een beperkte krimp noteerden. Grootste uitzondering hierop was Gelderland waar juist de sterkste groei van de kopersmarkt zichtbaar was met een toename van het aantal aanvragen van 5,6%. De niet-kopersmarkt kromp overal behalve in Zeeland: hier nam het aantal aanvragen met 1,8% toe naar 5.408. De grootste afname, met 15% minder aanvragen dan in 2021, was in Noord-Holland.

Kopersmarkt
▪ Ook in 2022 was met 47.700 aanvragen (+1.2%) de grootste kopersmarkt te vinden in Zuid-Holland. Gelderland liet de sterkste groei registeren met 5,6% van 25.100 aanvragen in 2021 naar 26.500 in het afgelopen jaar.
▪ Met een gemiddelde woningwaarde van respectievelijk € 553.500 en € 538.000 waren Noord-Holland en Utrecht opnieuw de duurste provincies om een woning te kopen in 2022.
▪ Het aantal aanvragen van de Starter Stabiel nam, met uitzondering van Groningen (-2%), in heel het land toe. Vooral in Gelderland en Utrecht (+21,6%) was 2022 voor dit profiel een goed jaar.
▪ Het aantal kopers met NHG is in 2022 gegroeid met 7,6% naar 80.900 aanvragen. Opvallend is dat deze groep vooral in de duurdere provincies Noord-Holland (+17,4%) en Utrecht (+20%) het sterkst groeit.

Niet-kopersmarkt (o.a. oversluitingen & tweede hypotheken)
▪ De niet-kopersmarkt kromp het meest in Noord-Holland (-15%), Utrecht (-14,6%) en Flevoland (-13,5%). Zeeland was de enige provincie die een groei wist te realiseren. Hier werden 5.408 over- of bijsluitingen aangevraagd, een stijging van 1,8% ten opzichte van 2021.
▪ Ook wat betreft verbouwingen tasten mensen in Noord-Holland het diepst in de buidel. Een Verbouwer in Noord-Holland vroeg gemiddeld € 60.500,- aan hypotheek aan in 2022. Mensen in Overijssel lenen het minste geld voor een verbouwing; daar werd gemiddeld € 44.400,- aangevraagd.
▪ De Oversluiter moest het in het hele land ontgelden. In vrijwel alle provincies was er sprake van een afname van circa 30%. In Zeeland en Groningen was de afname het kleinst, maar ook hier was de afname van het aantal aanvragen respectievelijk 22,5% en 22,9%.

Duurzaamheid

Meer dan 60% van de hypotheekaanvragen kopersmarkt mét energielabel. Energiebesparende maatregelen vaker meegefinancierd door niet-kopers dan door kopers.

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor verduurzaming binnen de hypotheekmarkt. Met de energiecrisis in 2022 lijkt er een versnelling te zijn ingezet. Van de 521.433 hypotheekaanvragen werd bij 44,2% een energielabel opgegeven, een stijging van 16,9% ten opzichte van 2021. Ook werd er veel vaker voor gekozen om energiebesparende maatregelen mee te financieren, namelijk bij 11,2% van de aanvragen tegenover 8% een jaar eerder. Saillant detail is dat door het groeiende aandeel van de Verbouwer de niet-kopers nu vaker kiezen voor het investeren in verduurzaming dan kopers.

Kopersmarkt
▪ Bij 61,2% van de aanvragen voor het kopen van een woning wordt een energielabel opgegeven, een toename van 7,5 procentpunt ten opzichte van 2021 toen dit 53,7% was. Ook werden energiebesparende maatregelen vaker meegefinancierd, namelijk bij 11% van de aanvragen tegenover 8,5% een jaar eerder.
▪ Energielabel C werd door kopers het vaakst opgegeven (25%), gevolgd door A (20%) en B (12%).
▪ 64.400 aanvragen waren bestemd voor de aanschaf van een energiezuinige woning (label A of hoger), nagenoeg evenveel als in 2021. De gemiddelde woningwaarde lag met € 552.000,- circa 4,7% hoger dan het jaar daarvoor.
▪ Kopers die een label D of lager opgeven kiezen verhoudingsgewijs vaker om te verduurzamen. Bij 19,5% van deze aanvragen in 2022 werd gebruikgemaakt om energiebesparende maatregelen mee te financieren tegenover 11% gemiddeld.

Niet-kopersmarkt (o.a. oversluitingen & tweede hypotheken)
▪ Over- en bijsluiters geven minder vaak dan kopers een energielabel door. Van de 264.470 aanvragen was er bij 27,6% een energielabel bekend. In vergelijking met 2021 stijgt het aantal wel sneller dan in de kopersmarkt (+17,2% versus +13,9%).
▪ Er is een enorme inhaalslag gemaakt met betrekking tot verduurzaming. Bij 11,4% van de aanvragen in de niet-kopersmarkt werden energiebesparende maatregelen meegefinancierd. Niet alleen is dit een toename van maar liefst 53,2% ten opzichte van het jaar daarvoor, het betekent ook dat niet-kopers meer verduurzamen dan kopers. Dit lijkt samen te hangen met het toegenomen aandeel van de Verbouwer, die in de regel vaker voor verduurzaming kiest.
▪ Voornamelijk de Gepensioneerde over- of bijsluiter kiest relatief weinig voor het verduurzamen van de woning. Bij 5,1% van de aanvragen werden energiebesparende maatregelen meegefinancierd waarmee deze groep ver achter het gemiddelde ligt. Wel is dit al een aanzienlijke verbetering in vergelijking met de 3,1% in 2021.

mCdwqr
Ecpj fyavmp
mQPbuQY

Eigen geld

In 2022 opnieuw meer eigen middelen ingelegd bij de aanschaf van een woning.

Kopers hadden het afgelopen jaar opnieuw meer eigen geld nodig bij het kopen van een woning. Gemiddeld werd er ongeveer € 44.200,- aan eigen middelen ingelegd, 6,5% meer dan in 2021 toen er € 41.500,- werd ingelegd. Nu de woningmarkt wat af begint te koelen, lijkt er ook voorzichtig een eind te komen aan de stijgingen: ten opzichte van het hoogtepunt in Q2, toen gemiddeld € 45.500,- aan eigen geld werd meegenomen, is het in 2022 Q4 inmiddels gedaald naar € 43.700,-.

Kopersmarkt
▪ Met 31% van de aanvragen nam bijna één op de drie kopers € 50.000,- euro of meer aan eigen geld mee voor het financieren van de woning. Binnen de drie starter profielen zien we dit aandeel nog sterker stijgen van 30% in 2021 naar 34% in 2022. In deze toename speelt echter vermoedelijk ook de afschaffing van de jubelton per 2023 mee.
▪ Met gemiddeld € 60.100,- legde de Starter Hoog Segment het meeste eigen geld in en tevens bijna 10% meer dan een jaar eerder. De Doorstromer NHG had met € 29.800,- gemiddeld het minste eigen geld nodig al is dit relatief gezien wel het hardst gestegen (+22%).
▪ De Starter Jong had in 2022 met € 40.700,- vrijwel even veel eigen middelen nodig als de Opstromer (€ 42.000,-). De Starter Jong gebruikte het om een woning te kopen ter waarde van € 276.800,- waar de Opstromer een woning kocht met een gemiddelde waarde van € 539.900,-.
▪ De Gepensioneerde koper was de enige die minder eigen geld nodig had. Gemiddeld werd er bijna 17% minder ingelegd en daalde het bedrag van €35.900,- in 2021 naar € 30.000,- in 2022.

Niet-kopersmarkt (o.a. oversluitingen & tweede hypotheken)
▪ Niet-kopers brachten minder eigen middelen in bij het over- of bijsluiten van een hypotheek. Gemiddeld werd € 6.700 ingelegd tegenover € 7.800,- in 2021 (-14%).
▪ Vooral de Verbouwer nam minder mee en had aan gemiddeld € 2.100,- voldoende (-15%).

HummRby BmJpzaT hLRHusK ZpVTV
PnaKPYW ABxJn qake SzwrPY
yUhKVuL mZLLea

Toelichting definities

Data is bewerkt, bedragen zijn afgerond en geanonimiseerd ‒ HippoLine heeft het overzicht voor HDN samengesteld.
Hypotheekaanvraag: Dit zijn alle hypotheekaanvragen die over het netwerk van HDN gaan. Of uiteindelijk de aanvraag ook passeert, wordt hierin niet meegenomen.
Klantprofielen:
 • Aanvragen worden op basis van tientallen kenmerken toegewezen aan het profiel waar zij de meeste overeenkomsten mee hebben. Hierbij worden de volgende profielen onderscheiden:
  • ▪ Doorstromer NHG: gebruikt een hypotheek met NHG om te verhuizen naar een tweede woning.
  • ▪ Gepensioneerde: is gemiddeld een stuk ouder en beschikt over een inkomen uit pensioen of uitkering.
  • ▪ Onbekend: aanvragen die vanwege incomplete of incorrecte gegevens niet aan een profiel toegewezen kunnen worden.
  • ▪ Ondernemer aankoop: heeft een zelfstandig inkomen of inkomen uit onderneming. Relatief hoog hypotheekbedrag en woningwaarde.
  • ▪ Opstromer: koopt een bestaande woning met een aanzienlijk hogere marktwaarde dan de huidige woning.
  • ▪ Opstromer nieuwbouw: koopt een nieuwbouw woning met een aanzienlijk hogere marktwaarde dan de huidige woning.
  • ▪ Oversluiter: sluit bestaande hypotheek over, veelal bij een andere geldverstrekker.
  • ▪ Starter hoog segment: starter die voor het eerst de (koop)woningmarkt betreedt. Met name gekenmerkt door een relatief hoog inkomen en hypotheekbedrag (gemiddeld ongeveer €350.000).
  • ▪ Starter jong: relatief jong en met een complex, vaak flexibel, inkomen. Laag hypotheekbedrag (met NHG) en lage woningwaarde.
  • ▪ Starter stabiel: 'oudere' starter (gemiddeld 35 jaar) die voor zekerheid kiest: vast inkomen, hypotheek met NHG, relatief goedkope woning.
  • ▪ Verbouwer: veelal onderhandse hypotheken met zeer lage LTI en LTV.
  Hypotheekbedrag:Het totaal van de aangevraagde hypotheeksom (bedragen zijn afgerond), als een hypotheekbedrag uit meerdere delen bestaat, dan maken we bij aflossingsvrije leningdelen het onderscheid of dit deel de grootste (hoofd)som is.
  Overwaarde:De gebruikte overwaarde wordt benaderd door het gemiddelde hypotheekbedrag en gemiddelde eigen inleg af te trekken van de gemiddelde woningwaarde.
  LTI:De verhouding tussen het hypotheekbedrag en het totale inkomen (Loan to Income). Gemiddeld wordt 3,5 keer het inkomen als hypotheek geleend.
  LTV:De verhouding tussen het hypotheekbedrag en de marktwaarde van de woning (Loan to Value). Een LTV van 100% betekent dat het hypotheekbedrag gelijk is aan de waarde van de woning.
  Aantallen aflossingsvrij:Wanneer er minimaal één aflossingsvrij leningdeel aanwezig is, wordt een aanvraag gezien als deels aflossingsvrij. Bij aanvragen die grotendeels aflossingsvrij zijn, wordt daarnaast ook de hoofdvorm als aflossingsvrij gezien. Indien de aanvraag verder geen andere aflosvormen bevat, wordt deze als volledig aflossingsvrij gezien. Volledig aflossingsvrije hypotheken worden zodoende ook meegeteld bij de hoofd- en gedeeltelijk aflossingsvrije aantallen.
  Energiezuinige woning:Woning met een energielabel van A of hoger.