HDN Kwartaaloverzicht 2022 Q2

Met het doorzetten van de rentestijgingen is de drukte op de hypotheekmarkt afgenomen in het tweede kwartaal van 2022. In totaal werden er 142.019 hypotheekaanvragen verstuurd, een daling van 3,2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (146.655). In vergelijking met Q1 2022 een daling van 25,7% (191.213). De verdeling tussen de kopers- en niet-kopersmarkt is in het afgelopen kwartaal nagenoeg gelijk gebleven met 71.007 aanvragen bedoeld voor de aanschaf van een woning en 71.012 aanvragen voor over- of bijsluitingen. Dit is voor de kopersmarkt een stijging van 2,5% ten opzichte van 2021 Q2, en voor de niet-kopersmarkt juist een krimp van 8,2%. Daarmee lijken de renteverhogingen een abrupt einde te hebben gemaakt aan de sterke groei van de niet-kopersmarkt die HDN sinds augustus 2019 waarnam.

Binnen de kopersmarkt lijkt er sprake van een afvlakking van de woningwaarden. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2022 viel de waarde met € 482.800,- iets lager uit (€ 486.700,- in Q1 2022). Er werd gemiddeld € 45.500,- aan eigen geld ingelegd voor de financiering van een woning, een stijging van 8% ten opzichte van Q2 2021. In verhouding tot het inkomen werd er minder dan vorig jaar geleend als direct gevolg van de hogere rente: de loan-to-income (LTI) daalde van 4,42 in 2021 Q2 naar 4,25 het afgelopen kwartaal.

In het vorige kwartaaloverzicht (klik hier) signaleerde HDN dat de niet-kopersmarkt sterk reageerde op de aangekondigde renteverhogingen om nog te kunnen profiteren van de lage rente. Met het doorzetten van de renteverhogingen in het tweede kwartaal is de niet-kopersmarkt dan ook aanzienlijk gekrompen van 119.301 aanvragen in 2022 Q1 naar 71.012 in het afgelopen kwartaal. Het valt hierbij op dat het vooral gaat om het wegvallen van de oversluitmarkt terwijl het aantal bijsluitingen (verhogingen & tweede hypotheken) tot op heden nog redelijk op peil lijkt te blijven.

Binnen dit kwartaaloverzicht wordt de vergelijking gemaakt tussen hetzelfde kwartaal vorig jaar (tenzij anders is vermeld) en is er onderscheid gemaakt tussen de kopers- en niet-kopersmarkt. Door linksboven in het scherm een selectie te maken onder ‘Koper’ kies je de desbetreffende markt.

YwBWPFg CLKewR
GtD vBhFrZ
AjeKR QVpHAj
JxzHMA

Trends 2022 Q2

Oversluitmarkt krimpt na forse rentestijging.

In het tweede kwartaal van 2022 werden 142.019 hypotheekaanvragen verzonden via het HDN platform, 3,2% minder dan het jaar daarvoor.

Als er vergeleken wordt met het eerste kwartaal van 2022, is er een omslagpunt in de kopersmarkt zichtbaar. Het gemiddelde hypotheekbedrag is gedaald met 2,6% naar € 353.800,- en ook de woningwaarde nam iets af van € 486.700,- naar € 482.800,-. In vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar ligt het gemiddelde hypotheekbedrag nog wel 1,8% hoger (€ 347.500,- in 2021 Q2) evenals de gemiddelde woningwaarde die nog harder steeg met ruim 8% (€ 446.000,- in 2021 Q2).

Met het doorzetten van de renteverhogingen in het tweede kwartaal is de niet-kopersmarkt met 40% aanzienlijk gekrompen van 119.301 aanvragen in 2022 Q1 naar 71.012 in Q2 2022. Wel valt op dat het hierbij vooral gaat om het wegvallen van de oversluitmarkt terwijl het aantal bijsluitingen tot op heden nog redelijk op peil lijkt te blijven. In vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar is de daling met 8% wat beperkter.

Kopersmarkt
▪ Met 71.007 aanvragen was er sprake van een groei van 2,5% van de kopersmarkt. Het gemiddelde hypotheekbedrag nam toe met 1,8% naar circa € 353.800,- tegenover € 347.500,- in 2021 Q2. Er was echter wel een daling van € 9.500,- ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar.
▪ Koopwoningen waren het afgelopen kwartaal 8,2% meer waard dan een jaar eerder met gemiddeld € 482.800,-. Ten opzichte van de waarde van de woning werd er door kopers minder geleend waardoor de LTV daalde van 80% naar 75,8%, een trend die al geruime tijd zichtbaar is.
▪ Waar kopers in voorgaande kwartalen steeds meer gingen lenen in verhouding tot het eigen inkomen, is de LTI het afgelopen kwartaal juist gedaald naar 4,25 tegenover 4,42 in 2021 Q2. Dit hangt direct samen met de hogere maandlasten als gevolg van de rentestijging.
▪ Het aantal kopers dat koos voor NHG is vrijwel gelijk gebleven aan vorig jaar. Met circa 20.000 aanvragen werd een groei van 0,4% genoteerd.

Niet-kopersmarkt (o.a. oversluitingen & tweede hypotheken)
▪ De niet-kopersmarkt kromp met ruim 8% van 77.400 aanvragen in 2021 Q2 naar 71.012 dit jaar. Ten opzichte van het uitzonderlijk drukke eerste kwartaal van dit jaar met 119.301 aanvragen werden er zelfs 40% minder aanvragen verzonden.
▪ Het gemiddelde hypotheekbedrag daalde in vergelijking met 2021 Q2 met 19,4% van € 184.400,- naar € 148.700,-. Geconcludeerd kan worden dat dit komt door het wegvallen van de oversluiters waardoor bijsluitingen, in de regel kleinere leningen, een groter aandeel hebben gekregen.
▪ Het percentage over- en bijsluitingen met een aflossingsvrij deel nam af van 63,4% naar 56,5%, een daling van 10,8%.

Klantprofielen

Oversluiter verliest koppositie. Sterke stijging Opstromer ten koste van Opstromer Nieuwbouw.

Snel veranderende marktomstandigheden hebben gezorgd voor een behoorlijke verschuiving binnen de klantprofielen. Waar de Opstromer Nieuwbouw in eerdere jaren meermaals de sterkste stijging liet noteren en het ook goed bleef doen in een krimpende kopersmarkt, daalde het aantal aanvragen ditmaal fors van circa 8.000 in 2021 Q2 naar 5.900 (-26%). Naast de al eerder genoemde rentestijgingen zal hier ook de stikstofcrisis en het daaropvolgende schrappen van vergunningen een rol spelen. De Oversluiter zag het aantal aanvragen teruglopen van 34.500 in 2021 Q2 naar 22.400. Daarmee is het klantprofiel “de Oversluiter” voor het eerst sinds de introductie van de klantprofielen niet langer de grootste binnen de niet-kopersmarkt.

Kopersmarkt
▪ Het aantal hypotheekaanvragen afkomstig van de Opstromer nam met ongeveer 2.900 toe naar 18.300 ten opzichte van een jaar eerder. Met een toename van ruim 18% was dit de sterkste stijging binnen de kopersmarkt.
▪ De Opstromer Nieuwbouw daalde daarentegen het hardst met bijna 26%. De gemiddelde woningwaarde van dit profiel bedroeg met € 751.000,- ongeveer € 80.000,- meer dan 2021 Q2.
▪ De Starter Stabiel deed het in het tweede kwartaal van 2022 redelijk. Met 10.400 aanvragen werd er een groei van circa 5% behaald. Gemiddeld werd er door dit profiel € 252.000,- aan hypotheekbedrag aangevraagd (+7,4%) voor het kopen van een woning van € 287.200,- (+10%).
▪ Gepensioneerde kopers financierden een groter deel via de overwaarde van de vorige woning. Het gemiddeld hypotheekbedrag daalde bij de gepensioneerden van € 161.000,- naar € 147.600,- (- 8,4%) terwijl de woningwaarde met bijna 15% steeg naar € 438.400,-. Tegelijkertijd werd er gemiddeld € 10.000,- minder aan eigen middelen ingelegd (-25%).

Niet-kopersmarkt (o.a. oversluitingen & tweede hypotheken)
▪ Er werden in 2022 Q2 28.000 hypotheekaanvragen ingediend door de Verbouwer, circa 6.000 meer dan in dezelfde periode het jaar daarvoor. Hiermee behaalde dit profiel een aandeel van 39,5% binnen de niet-kopersmarkt en is de Verbouwer voor het eerst sinds de introductie van de klantprofielen de grootste in dit segment.
▪ De Oversluiter moest juist veel inleveren. Het aantal hypotheekaanvragen liep terug van 34.500 in 2021 Q2 naar 22.400 in het afgelopen kwartaal en het aandeel binnen de niet-kopersmarkt zakte van 42,7% naar 31,6%.
▪ Ook de Gepensioneerde koos minder vaak voor een over- of bijsluiting ten opzichte van een jaar geleden. Er werden 10.200 hypotheekaanvragen ingediend, ruim 19% minder dan in 2021 Q2.
▪ Er werd gemiddeld genomen minder geleend met respectievelijk € 224.700,- (-8,6%) en € 144.700,- (-16%) door zowel de Oversluiter als Gepensioneerde. De Verbouwer vroeg met € 52.600,- juist iets meer hypotheek aan.

BWqqHX
data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAoAAAAJ2CAYAAADPBjMnAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAJ46SURBVHhe7f2He2PZmd6L+h+5+dz03HDuvb5R0rRznLGPj9N4xvbM2GOP7ePxjCcodBUzGAAwAWAxgWQVUwWGimR15e6u1KmqutVZ6lBqSa2WWqHVSi1N8rr4LXKxN3ctgACJsIH9/p7nfUhsbOwEgPvl963vW3/JCCGEEEKIWCEDKIQQQggRM2QAhRBCCCFihgygEEIIIUTM+EuffPKJmZycNF1dXY9oaWlpe7Xyeeedd0xfX58Vvwe3/+DBg+21Gkv4nAcHB81HH320/ezBuHTpkt0m22c/7npUug+3nf28B6I14fPD58h9btFBvlPB7UXlu1lLyj1fvnPBa+z7Dvr+bvq26b7HTu7vgo/w304hhKglJQ0gqtS4hP+IucdsKypmppI/ysVw141tBXE3D3fdgvsq9yYbfE8qvf6ivjhTUWsDFfweBXUQs1CuIao3HEstPvd7nW+pv4XB73lwO2EFtxs2kk6+v4PBdQ/yngohRLnsMoDBP3L8ISv1B6sY7kbl/ohF7SZT7Hwrodg2WL66umqX8zyP3fWo9IbmbgiVXHtRX+r52XafB/e5Cu57v5/jqH03wf3dqfT7Ug57na/bd9CAha87cL33Ws9974P7cq8Lnhvrur8lTsHtCiFErShqAMH9UavkD5L7wxfVP2LB893vTa/UNRPxod4Gis+a+7wFP4P7/SdBBvBR+Js1Nzdnry+ETVvwuvPTreeOO/h3j/VZx52Hbx1gH2z/qaee8j4vhBC1oKQBdH+wkPuDGfwjGn4O+MMVNIC+P7rOWD7zzDM7+0bhG1l4X+fOnbPbdX+MfbhtOwX/SLtjCz6PwucNvnU5ft/5I3fs7obh9uuuYfCYg9ccETXkeXfNwJ1HeLv8DJ5j8PygGtfM7dMRvhbB44S9js09HzyG4HHyvNsHr+GYg+vvtX9w+0Bsg5s4v7Pc4d6L4HrhzwbL+Fy6dXz7gvAxOQX3F76ubn/B9z94rd3xFdtnkOD+g/uEUucZJPge8BoIHvOZM2fsz+Dx+I7RXfvg+xs+9+B5umPnuILvtfs9qOB+guccfs4R/Byg4Ln7zrcUwffJbSe4DXdO4etdbNvumgSvUxDftRVCiFpRkQEM/wF28v2Rdsv2usmE5dYJHldYxf6AFtuu++Nd7PjD5x085rBu3brlfc7dDNwNyO3TXcPgMRc7zuB1dOuEt+uTO/5Kr1mp9d02g5+BoILb2+vYgtfTvb/h6+J7bzi2Z599dtcyp+D+ix0j2us83PUt9tlA7r0Mstdnqdh7XM7nwh1TKdy6wc8M7HWeQcLvi9umO8bg54Pnwa3jW8a5l/OZKvZeb2xs7FqG3PkVOy/f9QvLnXv4fPciuE937MFtuH/c3DpOvm0Hz9kdTxi3v/B7KoQQtaDiCCDruz+4vj+o7g+d+yPmW8f9oXZ/CIPH4Jb59s3x8ZjtuWNwBP/AuvPwbcN3PGHc63z7gVLXzB0jz7NeeFuljjP4hz98jcLbBbdOeF/InZt7XbFzgW9961vbvz26X+B1bp/h9xfKObbwdt1r3GPfdh2l9s9y9hHcF+u795j9BNfhcXA74fcluH/f+xIkuB93vcFtK7i/8HsTfm3wGIPb8uGuHQq+T+WcZ5DgMWSzWfvTXUOH2xf7CW4/vCx8jUp9ptwx+a6ru07FjtcdW7FtBPfrjt2dU/ial8JtP3wswW0E5SLt/B7edvA1vnN2uHMvtY4QQlSLig1gcFlQ7vnwH2bfH93wDQHCy9wf7+AfX98yhzuu4B/P4L7dufmOJ0xwHafgtSl1zdwxupuOOy53zL7j9C0rdj3cdn3L3OPg9fEtC+I7VxR8b9w2ggoeaznHFrwO3KRZzmP3HrAtthncrqPU/oPHz3oQXlbsHJHbjm//vmVBgtt15wG+99N3nMH32O2LdVi3GG7bKHi9oZzzDOJbP/i+gzsu9vX666/b3zE7PA4uCx5LseNw23bb9B1T8HMSvg6lPgfA/jmO8Dru2ILHFXy/wgTXCx9j+NzcOfnecwgfU6n9FtuGEELUgrKKQNwfY/4o8cfJ/TELyv1hc+u4P2K+P7puu8GbTXiZ+2MfvLG4Ze54gvj+eAb37c7NdzzFcNt0ctsudc3Cx+224Y45/Bh8x17J9XDLSq3ju2bB8wjL7Td8DZyCx1rOsbnrzusY7M7P4DGxLZYFtwt77d9tl2WsC8FlHEfwcVjuGHz7L3ZMDt++wfd+ho8J3HpcIzf+zV13H+54WM8dd5ByzjNIcH2Owf0ePBf3GWG/7hh5nuMMLnPnVM5nqtR1ddckfLxueVjBbbB93zrhzyDLgucYJHz84fWCzwffK3d84XMKHpO7RsUotg0hhKgFRQ1g8A+u+0Pnlrk/zr4/qOE/7r513B/F4B/Q8DLfH0OOj2XhmwO4/Qb347YRXFbOTQBYj2sDwWvEa4rdBMAdI8+znjsGd8yljjN4ruHrEd6ub5lvO6Wume9a7LVfd/y+fZQ6NnDbdmIdh2+7sNf+WcZzrOOOOXhevD64TnCfLHfXxLd/37Ig4f043OtYHn6Pg8uCr0fF9gPBcyi2XjnnGSS4f47JXevw9t3y4HPBZch3Tm5Z+DPlro/vPNx1KnYM5XwO3LmHX+M7tjDB83LbCePWCR6jO0e3L3Dngty5l6LYuQshRC3YZQB9KvYHLSz3Ryv8h7mcGwKElwVfFxbLeT5IqfMInkM5NwF3LGH5/uA7uX2EbzrumrljLnWcvu276xHerm9Zpdes1PqI7bt9+OS2Wc6xgftssDx4ruCeCy+vZP8+8Vyp7bjj8+2/2DE5eB2vD26P98u33Cl4PSB4XOHngpT67gVft9d5Bgm+/2w/fNzu+xHct9uOuzYsC362yvlMlbquwe06sf9i54XY3wcffLDr2MPifQmfb5hSxx481lLrue2Gr2VYla4nhBDVpqQB5I9umKDx4Xf+QPG7+wMZ/uPu+6PrtsFPh29Z+GbgBqqzPbYbxncuwe3BXjcBhzsvp+ANAMI3AXdM7kbFcXA8bjvBYw6/1p1XcB/h6xHebrFllV6z4HmyzrvvvrtzbGw/fE1Z5vbrtlnusQW3FVwO7rjD17mc/YO7Xm65uwas6wi/p6zHGDbGJPr2X+yYgrh13DbdeYWPG4U/ixB8ffBYw4SPPajwtSx1nkGCn0NeE1wWPOfgeu4cfMsce32m9rqu7v114nE5n4PgteQn5+xewzH6zjdI8PmwwscaXjf8vO/9D8rtv9z1hBCi2vyl7Z+RJHzDcjf58A0vyribobtJQfi8wjeyg9AK16xSuGbBcwsaAd1AhRBCiEeJrAEM3sTDwjBFHWf8nJwBKxVlCEdSKqXZr9l+cSY3rGoYaiGEEKIViawB5MbtKgyDahYj46J6KJge4ryCM004HdT8QbNfs/2Aqebahk21zJ8QQghRnEingIUQQgghRPWRARRCCCGEiBkygEIIIYQQMUMGUAghhBAiZsgACiGEEELEDBlAIYQQQoiYIQMohBBCCBEzZACFEEIIIWKGDKAQQgghRMyQARRCCCGEiBkygEIIIYQQMUMGUAghhBAiZsgACiGEEELEDBlAIYQQQoiYIQMohBBCCBEzZACFEEIIIWKGDKAQQgghRMyQARRCCCGEiBkygEIIIYQQMUMGUAghhBAiZsgACiGEEELEDBlAIYQQQoiYIQMohBBCCBEzZACFEEIIIWKGDKAQQgghRMyQARRCCCGEiBkygEIIIYQQMUMGUAghhBAiZsgACiGEEELEDBlAIYQQQoiYIQMohBBCCBEzZACFEEIIIWKGDKAQQoim4YMPvmU++uij7UdCiP0iAyiEEKIp2NzcMKlU0hw+9CWztr5mfv7zT7afEUJUigygEEKIyPPw3XdNsmD+XvnG960BRLmxrNcEsuzGjevmxQcPrGQUhXgUGUAhhBCR5/XXXzOj2az52o/+wtx/+30zkEwVNYGLiwtm/vjKp+vksjZ1LIT4FBlAIYQQTcH09LS5cveeOTI5bbLZjH2MwSM6GITnWM7zGMe1tVUzlstsPyuEABlAIYQQTQFRvFQqZcanpq3pI/KHwQujQhEh9kYGUAghROS4fuO66enpMktLC9tLtnDRPY3rE+JgyAAKIYSoK0Tn3njjdVuoMZ3P74gqXyCCh8nr7uo0Dx7ct8scPBdeJoSoHBlAIYQQB4Jo3MOHDx/R3bt3rMlDq2tr1uT1dHfZat6po/Pm+IUr5vqLb5knnnvFDI5mbHTPsbF5wZveFUJUBxlAIYQQFcH4u2wua6N0NlLX3WlyE1OPaGHtnDV56PzNF6zZu//+j61ObFwtvK7LjE1uFXKsrq4qrStEHZEBFEIIUTakaZ3xm1s+ZV7+3p+VrWfe/d6O8cPwkQp2xRxCiPoiAyiEEKIsMGvO/K1fuek1eU7nb97b+Z2IH5E+xvTRkkUVukI0HhlAIYQQO7ionI/r169Z80d6N2j2wiLd60wiUb+h0VFr/IQQ0UEGUAghhOX27du2SAPz5ps5Y3Pzgn2OMX0YPSJ71196e0eXnnvVzB1f3ZmBAxH1u3vn9vYWhBBRQQZQCCEaAJE21waF5sZocXGxaPStXIJVuK4CN1iFyxg+5sf1pWFzuUzhOJJFq2/py4epm187Zw1gdmLKVu5OTU9bLSwuWLPHtps5zeuunxCtjAygEELUGaJrmCmMFJWxpEhdxOxiwaAFTZyT65sXNnSutYp7fbAK11XgBqtwScvyXLDlSrm4JswUf5DaTSYHmtrocezuumK+MeGc3/jktBW/U+1MOxsKVdDS0qJZW187sFEXotHIAAohRB3BRGQKpgJDFhw3hznDqNEfL2jinFzfvLChQ6Rig9tCLDu5cdUWX4RFipY+e8UgSoghClfnYlyJENK3byiTMVevXdt+pnnA9GHgMOCcy+yxebN+8ap56v6r5pVvfN987Ud/sUssXzi+YtLplMmNZc1Y4b04cfq86e7qMIOFZURThWhGZACFEKIKEKVz0TmiSsVamzCObmapsvYp5YqoHNW3jMOj1QqFF0SqwvKN73PwnIsm+tZjFg6eC0/RFnV4TzC19Cw8XTB8X/3uTx8xe6X0zKvvWDN4ZHJq5/pgIIkU5gqGvtj7LURUkQEUQoh94kwFZmA4k7EpXaJzROxIJ/oMFJG3vVqooJtvfMMaObR29ZYtssDgBdchyofhm5xbsFE9DMni4oI1aQdJzWLuSr2e7ZcykVEBU0aEjujdaOH9uXL3ntfcVSKihM4Aoo0bt+x2iShiroVoFmQAhRCiAjA+pEi54WP0SMWGU7Cj41Omv2DIiAyFwTyRPg2uHxbbw9DRdoWiCpomU2SBwcN0uFRuV1dHVQxfK8F1YMxePp+312rm2LyN3vnM3H5F9JBtkjq+//b7dhkmcLrwHgnRLMgACiHEHjjTR1SPeWyZ4swZP3668XxE6ubXzlvzlt42az5IzWLgGL8XNn5E9Hh9sfF1RLVcKjeuYPKCBTKk3V0BByZ54cSKTddWmuY9iIgENltaXMQbGUAhhAjhUodU2mIsXHqXtKwza0T/SL1iBjEemDbaqBC1wzCyDX4vBlE7zApGENM3dXTBVvMS0SvWhiWOOLMXrNRlHJ+r1EUUabhIXKM0ms3qfRNNhQygECL2YDIwfFSHUqGLwaDqlsheeNwdJpACC1K8GD/kii32A0aQ9ioYv2ZN4xYbD8hyzFu5BRJcQ4we7wU/acHizF6pSt0oqFi0V4ioIgMohIgdGBMb4Vtd3YkoYfgozghG+YrJRf0QrUFaHYpdfLDcjbXr60uYF1543i7DSHNdXZUs4yUxdD6c+WY7rI/RI4XLz2qP3aulZABFsyEDKIRoeYhAYUzcOL6BZNI2M97L8PHciY2rXrkIYKl+es2CS7NyjTBqwebSzuA5udlE0oXryGOin9/+9gdmcHDrMWMkGQ8XjNTxO8UYXPtgmnRmJm/NtxuzFzRUzSbOQ1XAopmQARRCtCSYGTeGj5szY/bKjfBRjMHYPCJS9O1jLF9YGJlyU5v1ppxUMoaPWUe4Ppi2YLPp64Hm0sEqZ37yHNeRn6TC2ddqwQTmC6/lemECTz9xzTsmj4ge7wX7pTULpjC8TrMKA8s5CdEsyAAKIVoOjN/waMaal3IMX1CYHNq0ENlqVmhHgkkN4tLejKvDpGH4SGVXen2CYjtA9StGksifLWzJZexMGb4ULsaQoo1mj/j5RK9BRQFFsyADKIRoKSiqwNz4DMteuvTcq7aat5nNHxE5ClkwZ0EReZucm7fTuPnOfT9iu64AhH6FpI0xeOwLI9joytx66+SZ8/Y6CNEMyAAKIVoGzEgyOVB2VIto3+L6+Z2p06jGbdZWHhg/26C6cB6uL2GtRbqYMZCYbsxgV1dn7ExfUONT04oAiqZBBlAI0RJg/qg2LRXhWiqYPQo4GN9H02ZMH+1XiNo0642bcYjMfIHxI6UbbltTSzEOkBlKnAF0Ih1M78SotmyplahcZsyoEM2ADKAQoiVgbFt4jl0ifBg9miyT2l0omD3GxmFYSPMWm22jGcD4MaYP40dFM2YseO71EJFGWulgoGmEnC9c56ARpLrXZ5RaVYx51HRwolmQARRCND3Fxv2d2Lhi8vmtCJUbq9bsOOOH4c2OTx2oiOOgItpKOxiu7XPPPWPND8Yak811xwRiDOMSCeQ8uR5CNAMygEKIpoc07vjs/E67EtKgjOsjOlZOS5RmgPOgwTKmqtrFHPsVx8DxdHV12PQ7x+f6BN58+kn73EjMUsEUwES1PZAQQWQAhRBNDxEoihGSqZRN9w6OZlrmRsw5XL9x3Z7PiQtXdkxuVMRxkV53ZnBm6ZT9mc1l7E/U199vrt697zVMrSbS3jS4bpV/PETrIgMohGgZMIKMR0OtYP5scUdPl5lZPhU54+fkpsVzM6NgBKkG7uxsM319vebMjTtmfuVs4Ty6TW9fn20S3coRwa9+96e2HyLvW6sMOxCtiQygEEJEDKJHi4uLZmh0tKFj/MoRx+cifZnxrXGYLOtPJq0pPH/znl2GgWWd7oI5jENKeGtmkKSN3goRRWQAhRAiItCKhvQhU7PRYy9otKIqqo9JuWP6glFKfqcqe2Ju3o7JfPbhd017++FYjQdkSAKml6nvhIgaMoBCCNEgSFOT5iXa5+bkrVcT52oIk3f9pbetydkrUrl+5ZYZzea8RqlVdfFG4Zwzn46FXFpatHNUCxEFZACFEKIB0MoF00cPP0xfPRs4V0tEKUn1UpW81xjFuZNrJjc+4TVKrS76A84em7fT42EEEz1d9mezzjojWgMZQCFEpGE83I0b160wTc1c3OEqeikQoIdfI5o3N0pL5y6aRKLHTM3OeU1SXIQZHJ/c6pFYqmk0kUKiw0LUChlAIUQk4QaYz+dtmxEqTYk2EWmi51wzTttmjV/3VkVvM0b7DioigIwBvHD1aa8xipswgkQEaeiNEeSfm4cPH1rlxrLWIPK8ELVCBlAIESmI+GH8hkczO+PhLj33qm3szBy+zN+LAaTFBilUbpQYK5oQR5WVtbWdYoiwMYqDrn/53dgVgJQrjCAVw6SIiQyigWTS5LKZlmhlJKKLDKAQIjKQ8iLqEZzTFxNI6xB6+zFmCvPHjZE0KutNzi2YbOFmyfRjUQRjyji/oCGKk0ZyY9akX771nNcASY9q9tiCxgeKmiMDKIRoOBi6cN87xscR8cPchWdVIPpHJBBh/KIaKeHYOKe9CiRaWZg/miP7jI7k1/rFq5H9h0a0DjKAQoiGQqSDFC7TnJEiPbFx1U4thvF78OD+9lqPwtRvUZ5pwUUp45r2RZt3XzSdHe1ekyMVFxHAUp99IaqBDKAQomGQHmW8E2leUrkUeKytrTb9FFrO/DVTT79aSGP/9ieiplGNaovWQQZQCNEQMH+kR90Yv1aKeJDOpnLZZ4riImf+MmNHZAArFAZQ8wiLWiMDKISoO878MTYOA7i4uLD9TPMTPDefMYqLEr29ZnrumNfgSKV15e49k06nZAJFTZEBFELUDdfixc0cQcEH4/1KNcRtFqhOni6cW25iKvbmD9H0mfYmPoMj7S1MYCqdtN8XIso0QldaWFQTGUAhRF1wxR40dMYgUByB+Wv21C83ZZo8u7GMYSMUR00cXTQdHW2q/j2gSJ3TJxAzuHB8xfa9xBASZQ5GB9UyRuwHGUAhRE3BIG1ubliDRMSP6BhNnSn4uHqtuVtdcG7pwk25nLlw4yKmfGMMG6bFZ2qk/csZQtrEuFlEiAxyvZtxdhzRWGQAhRA1gygFN6mgQeJnsnDzavYbFuaPiMzpq582rZb+zFZzD46MKPpXB91/+31z8sx5awDVNkZUigygEKLqYI6ITDCPbzgt+sRzr9gGzuHmzs0ExjZXMLZxr/T16dmH3zV9A/02SuUzLVL1deL0eTWOFhUjAyiEqDqrq6s26hduguxavjRz9A9z66ahC56b9KloAM0YQJ9Zkaov0sKtUEgl6osMoBCi6kwVbkZM5ba4vpWecsL8NXtrCxpVM2uJz/hIWxodnzJzi8e9ZkWqvhgbyD8lQlSCDKAQoupQ3EGal4HqRMxaBdLWpLVV8FFc9Zj9g20z/s33XFzFP1hCVIIMoBCi6mD6GJPUau0pMLYzy6e8xkfaav/S1dVVkwpgTN/pJ66Z5GDatLcdslXk03PzZnLmqLl6937si05kAEWlyAAKIUSZUPXbn0w9MrZR2ir+wITUqvlzb2+vSQ0N2fGF7I+fpJrziydMTyJhp5zzvS4OwnAzvEKISpABFEJUFaJ/Dx8+bLlprIhmYnD6k8lHzI/0ZyY9NGyOLZ/yGpSDauPJ26azs927XyeignGNAo5mMubi5sb2J1WI8pABFEJUlZmZvL0hMVauVZrTch6Yv8y4pnnzyY37q6YBY1ukfBOJhI3wsQ/fvp2Gc1nbf3Djxi3v9lpZVAEz5pYZQoQoFxlAIUTVIEpG4Ye7KVGZ2OxFIEQyMX/MZKLUr1+1qPqdmp2z/QRdyrcc0YS6p6e7pgUoUROGl/Tv4uKCpoQTFSEDKISoCq4/XrA6c+HEirl75/b2Gs0J50WPNaV+i6vaVb9E/zDdvn3tpexUPjYtaLhOyVRK08CJfSEDKISoCqR+T4dmf2Bw+tLSwvYazQtRQFLaPsMh/Zk1a8H3/SDC1PT199uUrm9fe2n9yi1bKZw9Mm6jiL59tIqI/rXC90s0BhlAIcSBYR7S8cnpR25QRAOJCjb72CRSa1NH572GQ6quATx6/JSt9vXtp1x1dXWa9OioHT/o20eraPaY0r5i/8gACiEOTDqdsnO/+vqxYQJHMpmmnqyenobHNftHUVXTAO439etTW9uhlh4POD45JQMo9o0MoBDiQGCOuGk7+ZoAUxCSTqW2X9F8yAAWFynX0Wzukfd8P6KHIEUcvv3sR4wHpD3M8vpZ7/6aWfyj1dPdZWenEWI/yAAKIfaNq5BFRPkwer6bFZo5Nt+0BSGrq6vm/M0XvCYj7sIApoeGvO95paJ4g0pe3372KxpUkxJuNRNIxJ15qYXYLzKAQoh9k8tlzfzxFWvuwqnfsKhW3Ni8sP3K5mJqetpcf/Etr8GQtsbcMXbP976XKz4//COBYfPt4yBim0QCWykdjAEkMi3EfpEBFELsi2uFm8+RySnvzSksbrz0B2xWMCY+YyFtyUXZDjIHMK8dSA54t18NkQ6mMji8Xz6bzDRC0+lnXnvXqhmMIteLynsh9osMoBCiYhh31N3VUfaNktQwvfSakfX1NZObmPKaCulTYQJ7exPm5OkL1kxREISZwlzxu+9zERQRLRpK+7ZdLWHkXZ9KPpO58UlbKELVMW1naD+DaKx80IhmrcV3j8p7TGCrTbso6oMMoBCiYrjpVDLlVjMaQG6q2YIpyGr6t7KFCcTEocHhkZ1+fvzs7e0tOUZ0/sRqzQ0grWH6+vqs8cPkzZ1c867nIppRN4GIIRjNOrRCNBYZQCFERVDIQfsJ382omJrRANK2RpG/6olikWLTtPHPRGdn+57z/R5UTCvHrCXFjF9QzgReuPr0I8cbJWksoNgvMoBCiLKxM2JUkPp1akYDSH81GcDqavrYounsaDfH18/tmjKQmTswiL7XNFKYwESi50BjG2stGUCxX2QAhRBlU2nq16nZDCBGlxlMFgpGxWcMpP2LKN9wdsxG/EgLM16QdKxv3SiIqCHjBKNqAplvu5mbrIvGIQMohCgLJpynktd3E9pLRAybpQoY85comL98ftoMZzJeUyAdTBjApXMXbdSPsYJj07Pe9aIiZwJLjWFslManpu13U4hKkQEUQpQF0b/9RkGIGi4uRnfSehrqUu17cXPDmr/BdNIaQUyr+v9VX4m+XtOT6DETRxdrPu6vWsIEJhLdu1LXUZAMoNgvMoBCiD2xbV+6O703oL20cHLVGikMVdR4443XzWbB9DGXcU/h/DhHilxo/Mw0W7QNmVte8RoC6WC6+cY3TH7xpC3K6E8mzfFzl7zrRUlELRnDGCUTqBSw2C8ygEKIPbERsotXvTegUjpdeA1j/37+80+2txQNOB5mMcHwcW4UfGBQ3WB6pn4bnztmi0Cmjs57zYBUPTHN3nD2SMEI1q4RdLUUNROoIhCxX2QAhRB7QkFEpZW/KIrpKaKZmL9cLlN0Iv2tiGeXmV87b6OARKt8ZkCqntav3DRD2az3uaiJNjKYwP18J6othleoD6DYDzKAQoiSuLFwvptPKREhwThGKfXLsXBM5UQlMX59AwNmcHTUTM4pClhrHb9wpeaNoKspTOBAKrXnHNi1VjO2WBLRQAZQCFESxsSdPHPee/MpJsxfsnBzjNLYJCKRmD9SvuXAsQ9lMrYIpD+Z8poAqXpqNgOIMIGJRKKh6WD2zYw1QlSKDKAQoiSrBcNUae+/iam8TbFGBcwcEb2r1yobK7W0tGD6BpJ2RgifAZCqp+mF42XN0BE1uXRwIyOBfLaFqBQZQCFESUgvldP/jBsgk/+7xr5RKfy4feeOvUHuJxpJ1JDXjk1Oe2/+UvU0lMnZAgvfc1EXJjA9PNQwEygDKPaDDKAQoiSkTfe6sfE8KV/MIgPSixVX1Ju19TVb6XuQcYjcXClQ8N34perpiedeMZ0dHXb6Nd/zUddwLtswE6hegGI/yAAKIUqCAfLddIKaObYQqUpEoo/5fN4e+0GLUEgbsx1VAtdeR/KzZqhgpHzPNYNSQ0Mme2Tc+x2ppWQAxX6QARRClATzE4xqhFtfMD4wl43OeD/b5mUsa9KpZNWKUBhkrxlBaq/77//YNoZm1g3f882ggeSAOXr81K7vSK2lXoBiP8gACiFKwhRubgo4jCAzZJDuZawfZhCDGJWUL9E+pnKjkXO1xiDSJJo0su9mL1VfpIK7E93e55pBpLApGqqnCeT7yVSNQlSCDKAQoiRE0UjxupsNLWEwfQgzGJWCj3svvGA6O9vLbvNSLoxr1BjA+mokN26yU3nvc82geptAvp/XFAEUFSIDKIQoCeYOs8eNhkgDLV6s8TtgcUU1cW1ezpxZ315SPUit0aPOd6OXaqNn3v2eaW87bK5/+V3v882geplAovJ89oWoFBlAIcSecIM5eeaCrQimMXRUUr6wublhzWi1xvuFkQFsjIi6Jnp7vc81i7ZMYEdZbZT2q6fuv6qZQMS+kAEUQuzgImmD6ZSN7hH94ycNkTc3L0Qm4ueoRpuXvaC6cjiT8d7gpdoqmU43bW9AJ46/r6+vZu1hGJKhAhCxH2QAhRA7pFMpk0wlrQl0wmBFDYwplb5UH9fDlBLFoULVyXejl6ovWu9QFdysvQGdGM94dPmk18AdVBRkRe0fM9EcyAAKISykdTF83FQYVM7vGKxwupfHDx8+tHrjjde3l9YP9m/NXy5Tt+ITqorzyyumq7vLVqn6bvJSbdSTSDR1WxjkUsGka8MG7iCiCj9V+IdNiP0gAyiE2IGK3pOnPx3r5wwWP2kz4SKC45PTOxFCRIq4HhDpoM0Llb71Mn+wvr5mz/P8zRe8N3ipNmLsZX9ywPtcswkT29HR9kgfzYOIHpzVrnoX8UEGUAixA9E1xhOFZxWgxcTMsfldNx8eOwOYrUMjaPrxYf4aMeOIWsHUX6TaOzram7oSOCxSwZMzR3d9jw6i2WML9nshxH6QARRClIRIGxHBcOTi/tvv22ggBrDWPchccUqtKn33gmnlFP2rr5bPXzKpwSHvc80sWsMQuQt+l/Yj1/6lnpFw0VrIAAohSkI0kLlGfTchxjQxBqlWNyG2ayt9CzfNRkU6GP83kEza3nS+G7pUfW1NCdfWUtE/J1LBPT3d9h8o33eqXPHdY5YeIfaLDKAQoiSkhGk14bsJ0d+sWj3ISD/T0+9iQUtLiza6kU6n7M9Gprk4/7nlFe/NXKqNWjX65zR3cu3ArWGo/lX6VxwEGUAhREkwQEw277sJkRYmPbzfCCCvc2aPdPKJ0+ftvhDmkuWNnuOUwpOBZMp7I5f21vUX3zJrV2+Z6y+9bbVXG53j5y+btrZDLRn9Cyo1NLTvWUL4fuTzav4sDoYMoBCiJKUMIKIYZL9j80hhEV30RUKcAYxCH0LS3PSk893IpeJi3GTb4UNmKJs1vX39VrynyYL5CRtBrm9ycMhW/TZ7379y5FrDML1i+LNfSu6frnB7JiEqRQZQCFGSvQwgRo1UbaXNaIn+cSMrlgZjOYPlMYCNvtlNTU/bSJbvRi75Zc1f2yFvDz/Su0ETSISwu6fbpkbD67ayuDaYwEQiYS5cfdr7PQiLHp21LroS8UAGUAhRkr0MIMofnbep2kpSwax/eo/tIva92sBeZ5wTUau9UpfSp8IsFzN/Ts4EHsnP2crYVk/5ltLo+JSZmp3zfv6D4p+tWhZdiXghAyiEKAl998ppW4GZsw2k797ZfqUfqooZ9zc+OeXdTlhEAhsRBWR/q2trpqe7y8wsn/LeuCW/En19Zc3hS2oY+Z6Lk3oSPWXNEkLhR7hHpxD7RQZQCFESqnyJPPhuSGExPgljl8tlH7lRuYIPIhgYykoqIFm/nlFAqpExncxEochfZaKCt1Vm76iH1q/cMunBQe/nPigVfohqIwMohChJJQbQiWgGBooefjduXLfpXh4XaydTjkYzmbo0gqa1xvBoRsZvH2KeZFK/cSjiqJYGUgN7FoKo8EPUAhlAIURJKPDYT9NaV8RB5KIak+Bzk2RGjlrDtHaa9aMyYZYZy0eD41Lj/qTdYtxjR3ub9/MelAo/RC2QARRClIQCCN9NqRFKppI1HwNFlHHq6Lz3hi09qvM375mOjjaTncwr8lehhnNZc3z9rPez7qTCD1ErZACFEEUpNQ1cI1SPKCBpNqaey01Oq/dfCSnqd3B1drbbf7BQsTTwaDarGT9ETZABFEIU5e6d2wcat1cL1SMKSLSFc6dHm0zgo6LNS09vryp4qyT6H2IGGesX/KwzhEKFH6JWyAAKIYpCAUg1xu9VU/UaCwhEXrq7ux4xgc+8+z2r4LJKRPRscf28jfzMHl9tqoITN1VbOW1epPJFL8DskfGdzznjblOpARV+iJohAyiE8OIaIAfNV1TEmKh69UNjTCCRwBMbV+14N35iCrk2Y5PTZn7t/J5RQgwer2N9xNzC9Ffk5p7LZcz6lZve10VJpHmZraOjs908+co73nWkg6m3r88cXz9nzR+p33pUvYv4IgMohPBC9Gv22LzXgDVaRAGXlha2j7T22KbQq6s2IsrMKFwbDDImlMcY0sm5haLTxWHwSOWxPiK97OD1mYlpM3d81ZpDftJO5dJzr9op0mqVgi533B6FHanhEdPefthcvH2vcJ5HbbTKt650MG3ND9xphkZG7D8YQtQSGUAhhJe1tdWyZgBphKiMxIxFCaI1GEGKR4JGkOjfUIkehsyhjAnkeczhTMEocvN36urs2DVv7n6F4Zs7cdqMTc9aM9fedsi7HiK9m0ylTV//gOns7DSnNq6YV7/9E/OVj/7cPPuVb9rXq/CjNhosmG0+L7z3L3/5y9ufEiGqjwygEMJLOrW//n/1UBQNoMMZweHCTRyRPibdWwqmz5uZmjC57LC98R8qaKC32yR6uszHb14xKwvjJjk4uG8TSJEB1brj0zOmo6PdRvJGc0fsct/6w9msmVteMTdfftsK4xcUr29vOxzr+XtrJYw1Jp3Pwccfa/yfqB0ygEKIRyDliYnxma8oiObSRM2iDNE8ont7QTo5O9xvXn1qxbz1zLo1fD6tHMuZ/mRyXyawt79/x8jd/9r37U8eE93zrY8xTPT27jJ9YWECuxPd6v1XAzEFIUMOhKglMoBCiEcgirVwYsVrvqKgZjCA5cA4wkR3hzV/PtMXFiaQCJ6rQCYCd3Lz2iMGIijMHLNNOOMXFFFAjF5nZ4eNOPGThs4UuWDwwuuHNbd80vQVzKVMYHVFkVA5/zwIcRBkAIUQj7C5ecGaLJ/5ioJaxQBubpwzZ5bGvWavmHIjAzZC5MbyYe743WckWJ5I9Nhxez4DhxbXzphrL7xifx8dGzcTM3Nes1hMMwvHFQmsopiGMKrDG0RrIQMohHiEXC5rx9n5zFcUxOwkpFibGY4/PdBjPnxl02v0iokoIH34UoODtjADc5foTZj+dNpG79av3raRwZHsmJ2irRIzt1+dvHDJpqd9hkaqTAvr53ZViQtRK2QAhRC7IC3Z3d3pNV5RUSsYwMHUgLl3ddlr8krpGw/Omc6Ow9bgOQOGCaRSl2gexpB0Lo/rYf6c2G+xohKpfNEKqNk/26I5kAEUQuwi6uP/ULMbwGvXrpj5qRGvwStXfb09Znb5lNeMNUKYUNLRqgw+mGQARb2QARRC7GJxcSFy07+FRYSrWaHCuruzzXz93nmvsStXRAK7uzps4+jVi9esSo31q7XOXbtlq419pkYqXzKAol7IAAohdrDmJOLpX9TMBnBmetLcODPrNXWV6sKJCZNO9pmJzIDJDCZsc+dTG5e9Bq2WomKYcYlqDn1wyQCKeiEDKITYgcrahePRTv8iDODm5oYdr9hMkF6fGhvymrlqiKhgaiBhkkNbBSI+s1ZtEXVk+jKZv+oomUrZf8SEqDUygEIIC2aqp6fLvPKN73tNV5REhXL+6HxTVUu6nn+lmj1XS5jM3r6+mqeE2T7T1Kn4o3pq5ui2aC5kAIUQFsxUM0T/nE6cPt9UvQCJ/p08OuY1bLXQVtPoNrO0dtZr3vYrIotP3L5nJmaO2pTz5NyC18hI+5MMoKgXMoBCCMvS0kKkmz+HdeXuPduv0JcGXltfM/l83urGjeu71KgZFjCrm6emvGatVnru8qItFKlWtTBtZZiJJD00YqN+av5cfckAinohAyiEsGQLZur+2+97zVZURcQyN5bdPoMtGECfTCVtmhhhap2GR0dtmrsRg+wbYQAR4wJ7ejp3Zvs4iJg/mFk/fMZFqo5kAEW9kAEUQjRN9a9PmEAifnfv3rERvnQ6VbSNzcUbt8z45LQ919dff2377OtDowwgIh0cbBx9EDG1nAo+aqPrL75lpjQNnKgTMoBCCBsRo7myzzRFXV/97k/NzLF5c/LMeRvlIzXsWy8oIoPpVGr77OtDIw0gok1LNWYGYYaR9OCw18BIB5MMoKgnMoBCiKaY/aOaIkKYy2a2z74+NNoADg8O2GbNPlNXiTCR7e2HvQZGOphkAEU9kQEUQlhz0kwFIAcVEcDpOt9oG20AaRo9Pj3jNXWViu2o9Uv1JQMo6okMoBAidgaQtDHFIPVsJN1oA0gxCAUG1UgDM/NHMp3ymhhp/1q/ctNsbF7Y/sQIUVtkAIUQ9qazceOW1yy1qigeYRxgvW64jTaAiCnj6A140FlCeD1mUm1gqqvjF67Yz4kQ9UAGUAhh06GkRX1GqVXFjCdMuxUnA4iYJWR26aTX2FWiiZk5pYGrLBlAUU9kAIUQTdkD8CA6ffGq6e7qNOun17avQO2JigEkFcwMHgdNBdNXUGng6mrq6Hzd2xOJ+CIDKISw6TyfUWo1PfPau+b0E9dMT3eXefLJG/a8B1NJ8+KDB9tXonZExQDeOD1nOtrbqjIWkFlB+pNJr5mRKtfY5HRDmpSLeCIDKISIhQEcyWZtqnttbdWcPHncnnOiu9O2wEmn+q0RpJF0rQpDomAAh9N91vxVY1YQ5MYCjo5P2UbTXQVjzePOzk6Tncx7TY5UXDKAop7IAAoRc5p5FpByRdUvxsSBybt757Y1fw5uvDPTUybRs2UKq02jDeD85JBJDQ4euAAkqGe/8k17XdsOP25/Mi7QLWdfLFs6d9Frduqp9au3m2L2koFkyn4fhagHMoBCxJxmngWkXNH4udy+fx988C3Tsx0ZrCaNNoB9vT0mNTRkVi9eswYtbOb2KwwlDaaZJzhsLpk1hGggaWKMIEUj17/8rjVkLCNq6DNCBxXbJwLZ199vTSjFPkxh19c/YNav3PK+JgoK/pMiRK2RARQi5mBMWr0H4InT5+15lkstTGCjDeBzlxdtGxiUSHRbM1jNaGAxYQyJDNJ+hhlEMITDmZw1hxgenxHaryaOLtp9EH1cXDtjU93Bc6R/YW9fb2SNoAygqCcygELEnDgYwNFstuKxVdYEdnVUzQSyvXSy17z61IrXoNVbw6lekxoethHBehhBhBl009FRhMJ4xGqkiOlHmBoescavnOIWjGCiN2G6C0Z47sRp7zYr1TPvfs+7vBLJAIp6IgMoRMxZWlowV+7e8xqnZhetbSam8vue9g3TyE25WgPzafGRTvaZM8vjXlNWT904M2uG0knbB7G7u6uqaeFyxT4xgWPTs15DVI4wfxSfzC1X3tuQCOFo7oiNGqZHRm162m33/vs/Nudv3rMazmTs54AxerPHV+0yfqdo48TGVTN1dME+z2PE85UaQtZPpZLbnxQhao8MoBAxJ8pNoGnWTOsWfqeQ4+rd+2Ufq+v1R7HHQSBCSoVwtaAApbur3bz1zLrXmNVD7Lu7s22n4ABjyji5ekUCg2KfmDBSw0EDVq76kwP7Mn9BETXs7evbaWx94eYLpqurwywsLtjvB/8A8L4RxeXzsFhYzjUjOsxjPmM8z3os5zW5ialdJvD6S2+boYKRxDheeu5VaxLdc/Z5zQMs6owMoBAxh8iFz0A1WhtP3rbz9RIVyR9bsG1cuPGyrFTT6qcfvGZOnr5gX1etli60ieFGXy0wDtNHhr3mrJbC+J1ZmjA93btT2/yeTqfsuDyfQaqH2Hd6aGSXKSpHw4XPhUsrH0QYQMYFPvHcKwf+7GyZ/E5rIjF8fMey2Yy5eu3ajkFkH0QTMYM33/iGNYcH/WdFiEqQARQi5kTRAGL2SE0TcVldW7Vtau5vGxbMSiqVskZw8/ru+YvnT64WzFrSmjVeWy2I7NAeplqGEvJTEzYN6zNq1ZQzfemBXpMbHbImI9hqZHNzw4wUzMfc8kpVmkPvV0QCSQeHo4A8LhUZpAfhQY0r5833YK5gyGgSXq2UPxTbFu8Bn1OijJjB/Q5TEGK/yAAKEWNspCJiPQCJ7hEtKQXmjhsoN23SwifPXLBRwlzhddU0aUGWC4Z0vWBGqwXHnx5ImK/fO+81bgeRNX2LR6zpY8zh5uaFHdOHgV5dW7NNr4n6DY+ONiT169PS+jlr6DB2jO3D+FGowdR1LONxMpXeNQcxv88sHvdur1wxFpGiEPTeew/tdRKi1ZEBFCLGEJ2IWg9AxviVGw3BvGIWiaSgWpk/YNukTqsZHeKYp3OD5sNXNr1GrhLdv3bcRvpS/QlrjBGRpevbs5tgADF+XDNSpkTNwm1SGi2bBi4YUvoDuubSMwtbs7ZQrUulL5FKIoUso53L4GjGtpXxba9SYQSJLNfycyREVJABFCLGEA1aOLHiNWKNEsUe3ISjCOO3BtOpqhgEtjE2lrHjC51hK6Z0f493eVCdnR12bl4qWke2++zRdmVsYspeT4zfymbjxviVIwwYffooCuH4XUoaozo+PWOXs4z1MK4sJ2p30CKQoCiGqebwASGiigygEDGGCFQUewBiVlzKMmowXdzmxrntR5WB6XvjjdfNxY3zJtHdYY1bKbPB+qRqE3tEpdIF00JUD2PkMzWNHNvXbOI9ESIOyAAKEWNItUaxBcx+GjfXC4wps4SUGyViPUzczNSENRdTuUFb/MHYvzubCwUj2GlNoc/gcQ3SAz1mMpMy66untpfuhnUo4vCZGakyETFVKxYRF2QAhYgxUTWAjF2LchqOStrZmdJGAUM3m5+yBu704ljRGUAwgZhCzGEuO2Iubm5YQwiYO5Yj0s9hMKMsJ2LqMzRSZSKKSmNsIeKADKAQMQZj4TNgjdbGjVu2DUxUwdxx7UqlqZcWjpoTc1mv6SsmTCLzBU+NDdntEzUk/Ts2ln0kQojxo2UJ6/GT8XA+UyOVLwxgLpeN7PADIaqJDKAQMQVDQeTIZ8CiIIxNlMlPT+5qphyEdjGVmj+fwoaQCCGmEI1lRk0qOWCXd3V12vltfaZGqkxcR4pmVAgiWh0ZQCFiCunFqLWACYpji+o4QCANTJQvDOZvfnrUa+gOIlrFYAiDyg71m/mjc3bWCcav+QyNVLkwgal0MtKfPyEOigygEDGFFOL45JTXfEVBRCejegPmuJYXF2xz6CCYP0xZNfr6lSP2w/6OHZ01y6fPe82MVJmopHatZvgMFovyCtHsyAAKEVOi2gLGieIUikGiNh7Ljr3r6jDXrl3ZNS6v3ubPif0N9HWbzs52RQGroO7urfmn6QeImH9aiFZEBlCImML0YFE2gGjh+Iq5VjCqUQHDx5zAXLvgeLxcdrgh5s+Jqd862w+ZsYlJr6mRimtsctocO7Fqnrh9zxaBZLanIeQfD6WARSsjAyhETIlqC5igXvnG900qNRCZKCDpwMHC8RA9PTGb2TUez2fM6inayTBFWpSmdmsG0UOR6O3q6qodS+lrtyNEKyIDKERModKRadd8xitKohgkKjflsdzoVg/A/JQ1XD4j1ijRWLqnp1tp4ApFwUc+n99+h4WIDzKAQsQQImqMc/IZrqiJnoBRuUHbViwFE9jd2eY1YY3WocLxMYeuz+hIxZUsfBeU7hVxQwZQiBgS9QrgsKIwMwgGAQOYHR7wmq8oiOM7dmLFa3Kk4iIKODOjKKCIFzKAQsSQqFcAh7VQMDWNnqILA9rT3WHSAwmv+YqCMICdnR2mo6NdjaErFFFANX8WcUIGUIgYQmuLp+6/6jVbURRjFUczmYZXBJM6x2Qx3s5nwBotji3R22MuP3XHdPd02152PrMjPSpavkSt5ZAQtUQGUIgYki7c7Kiw9ZmtqIrjpXClUbzxxuuF69ZvLq7kvear0aISeSg9YFbOnjcf/Oy/meOrp00ynS6rKpjCkdWL12wvwZmlE7E0jphnIeKEDKAQMYM0V7MUgASFAWzUTZq+f+mBHnPv6rLXfEVBVCUPDabMnRdfswYQZcZyZnHtjNfwOJEqbms7ZEayGWsaUU8iXtFDztX1/xMiLsgAChEzGP938sx5r8mKsuZPrFojVk9o/Hz37h3T09Ue2bSv0/hoynR1dZj3PvrZjgF869s/KCzrLGrmnPm7de+lndcgUsiJ3l7va1pRRECnpqe333Uh4oEMoBAxI51Omftvv+81WVEU4/+OTOVNPj9tx2gtLy1un0ltwfgNJnvNVG7QzrThM11REelfClRc+jcoInozi8d3zI4zg/xk2rOw+XOip2BcCklonVPvfy6EaDQygELECFqZUEzhM1pRFbOVpFPJnXl3B9O1rdZkP0sLx+zUblE3fk7TR4bNTMEgP/ns/UeMHFFAonz3v/Z9M7t8yrQdPmQyRyZspXAx84d4DoPI2MBWn12ECGB3d6dZW1/bNb+zEK2MDKAQMYJeZzRWvnr3vpk/udoUkUCOkeIPZ/qI1JDGrgX0R0x0d0S20MMnon+pZK+9Rl/51g+8Zm5oZMQWeNDqZCst3GEjg751g7r/5kP72nKLSZpZnN/y6XP2Omo6OBEHZACFaHG4mQ2mU2a2YP4oomC+U36iheMrXtMVBV25e8+cPH3BjGazpqe7a8f0ufOpZqSGbV3cOG8LPaIwr28lGhkaMEfGcmZufsFr4tCzL79pbtx93vtcOZqbXzQj2TGvcWo1kRpnfuBaRAPZHrPasG0hGo0MoBAtDmnfsbHsjunL5bZ+zx+dj3QrGJo/u2Nm/l13M8YAsoxWNojzOQhEFmnvcmIuaz58ZdNrsqKq555Ysteip7vT3H/jXa95q5bYj88wtaKIBh4t/HPEOS8uLpobN657RWsgxoqWC9HrqcL3Tk2nRRSQARSixSFytrS0YBvdMp7uyOSUrQwlFewzXlERxR/zhZtwd1fHrkgMaWyWc3OmnQ3mcL/cuH7VVvhGub1LMTE+sb39kL0O5y5d9Zq2aipOBjAoCmEoEvEpf2zeXpdyGkjzGSa9zFhMUs3XrjW2qbkQMoBCxARSv83W/Jk0MObVwU2UGy7ncpBxWtywc7lRM5VNN13Uz+nM8ri5+fST9nr4DFu1FVcDuJfs57G7s/DPSMpsbm7YiLsPDB9RRV6DCWR9IRqJDKAQMWF6etpGAH1GK6oiSsl4KQybi7Jwwz0Irr3LjTOzXmPVDKInIW1fNjYumPGpaa9hq7aoHr72wiuPGCBpS4wdPHftlk3vZnNZ+zlzn1nXfB3j59ZnnGExsyhEPZABFCImcFNqNgNIxHJ2O83GDZSf9APcD0QPm629i08cO2lrxqClUgNFK3+rLdrC0E6GlinOxEh+YZSPMXyhu9N+7/gZbsbN8w8e3N/+dApRf2QAhYgJmCefyWoWMXtJep89AInGNFt7F5+Y7o3IH+aP8WS+vn+11JGpKTv2LWhkpNLCMPta6BAtpMBEiEYhAyhEDGC83PjklNdYNYswsMFikHIgxcbMIbR3aeaoH7q4OmO6u9rNnTu3rBEOzvlbL/UPDMRmdpBaC1NIFHBx8dMxrkLUExlAIWLA2tpq5Kt+i8k2rT6xascwlgtGkb5+mMaerramM3+M8TtxNFcwrgn7Mzvcb/JTE+b8+bM2Ff7Kw/e9Bq3W4nr6zIy0f5EervQfGyGqgQygEDGAdGGzVQAjxixieGhlU27q98UHD2y6l75+zdbUmYrkM0sTpruzzVy7dsVGMPl56dKmWVpaNBNT0+a9j37mNWe1FrOCdLS3eU2MtH8RBazVzDZClEIGUIgWh4HmFFL4DFaUtXn9lm33Um6lJAZxZnrCTI0NNaXxI8WLccXwBSNCtmXNWNYsnVzxGrN6iSnkiFYxn3CwmlU6mLiW/IPGuM5KmkoLcVBkAIVocWicTD89n8mKqpj/l8hfJamxRMGcUCThM1hRFseM8VtfPbXTNsSBIWhEsUcxYQJ7erpVCFJlUSjCNaWFjFrDiHohAyhEC4OhwEj5TFaUxXjFcgfHc8N0U7n5DFZURdSP8X25zNAj6W0er6+vmdFspmHj/YqJcYCKANZGK5tXzMbmhe1PgRC1RQZQiBaG4o/1i1e9JisKIjI5c2xh1/hE2r1gWvca80d0cDY/ZdL9PU2Z8qWwg6hfGBv16+60Kd9Gjfcrpa6urenMfAZGOpjoFcj81kLUAxlAIVoUDFLUiz9OF8wpESXmKZ6Yytvf8wVDWM78vkT+ssMDXoMVdRH5C5s/Zjzh/DMRi/pR/HFi9YwZGh017W2HzcTMnNe8SNUR4yzDQwGEqAUygEK0KBR/zES8+OOp+6+a4UzGGp/ZmbxNe/J7OfP8cpNkRowoz+XLsYVb0DAFXS47bA0654mRpchjbn4hchE/xvy1t2+ZPvr/KfJXex2ZnNY4QFEXZACFaFFyuaw1WD7jFRVhUDF8ToPppFleWij7BkgULcpz+k6PDdnmzfTz43dm8eDxvReet+fozvvcpateA9ZoXX7qjunt63tkGjOpdlo+fU5TxIm6IAMoRAvC+LlmKP746nd/asf8YYKogEwVDGAlrTDon7Z5asprvhqtYJqX94Non4v6cb6M82M2j3rN5btfjWS3IrSK/tVHVAOrL6CoBzKAQrQgUS/+CIu2L/xkvOJIJmNTweWkgaNqAJlzmJk7fPDedHVtmT+f4YqS5uYXTSLRYxbXznjNilR9TR0tbwysEAdFBlCIFqMZij9Kidk/hkczthgiaAI5rzCbG+ciaQDnp0e9BpZzSKdTkWvtUkxHpqbU86+OuvbCKyZb+Nz7PutCVBsZQCFajGYo/thLmEDSjkx/tri4aPL5vDW1NnVa+OlaxBBlm84N7hSC8PPu5oJ5YmXaijl1w+asHmJc4uzM9K5WNvyezWUj09S5HMkA1lfd3Z9+toWoNTKAQrQYQ0ODkS/+2EuMDcTEzh9fseeCIXRpYn6nVcbm5oa5feuWHUuXGeo1J48dsUUWSwtHbWp4eXHe9gikUnh+OmONYb0qhtnPZCZp8tOT9j3BlGNem8n8oaGREVv96zMrUnVF9C+XzdjPixD1QAZQiBbCVZZ2d7abI9N58+o3mzMNvJdIbzPGESPY0X7YpJK9dtxUOHVGGpZrws+1lZPWIJ5ZmqhLZJCZSTCimD+Os1nSvk60gOns7FQFcJ2UL/zDo+pfUU9kAIVoIdZWTplbV9bMw5efNstHJ0x72+NmaGTY3Hj+JWucMIUD/b1Wg8PD5tnXHz5irppNNJM+dnRu+woUB3P47W9/YK5du2LbslxcnalpRJCxiSdPHm9K84eOr562/0yoAKQ+4loLUU9kAIVoEVxj5A++csf84OELVvx+7cIJ09vTaTo72sxAb5c1iC/ffcKsH5+xBtFnqppJpItpeROMnrzxxuvmxo3rNk3M+EGUSqVsBS5wrWjRwvWq1TRy00eGzdLygrn01G2vwYq6iACe3rxkjYnPsEjla68oKulfPsNC1BMZQCFahPXVFbOxNr9j/sLC+H3l3tWdxzMTGTM+Ne01VY1UfmGx4vQ14wOJtGH0mEt1fHLKpog3btyyYwbdGMLRTGbLCK6v2YjgV958w6aQzx6f9Jq4/YoUMw2fKViJep+/vdTWdsj2AFQqeP/qTya9y9Gr3/6JnQ2nnLZHQlQTGUAhWgAiWhiOYPSvlDCCrO8zU43UyoUnTGpw0PT29ZrN67e965RSsFikmBg/uHB8xc6UgjCO/X09tnGzz8ztR3c2F8xsfsqMZjNeU9VMmsjP2ChgR0e7mkHXQBTZLC4ubH+ThagfMoBCtACMazt+bNJr9nwiUpgpmB+fQWqEGKNI1I+iA9Jhw5mcjQTyHOMUMYbh1xxURAe7u7Ym3icayPy81TKBU2NDZm5utmnTvz719fWpIrgGSqZSZU99KEQ1kQEUosnBvCS6O23hh8/s+TSY6ttXhK1aCqZ3F1fWTXdPt1laP2fOXbtlb4oYQKJO6eER+7O9/XDVClY2nrxrt0WkkBStqxzmJ30Fq2ECOWb03kc/85qpZhTjAXlfwgZGOpiYAlG9/0QjkAEUosmh1ciJ+Smv0fNpbXmmoenf3OSUNUc9vQnTPzBgOtrbHhlfdvLCJTM1N2/XY9q0zs72nUrmgwjTi5lkn11dXQUD2GOOHpvdvpJbUBxC38D9Vgjfu7psMiNpMzE17TVSzapb914yid5eO2Yt+F5JB9P00XlN/SYaggygEE1OOjVQdvRvdTlvzV8j+wNiAJldAtN38+W3vYaC5zF/rFvN9G9vwcC4NCbj2dg/bXJcxI7K4YcPH5r5o3MmO9xftgl865l1c+PsnDWObKe/v6/pmj6Xo6HhYTMxM/fI+yXtXxjAjc0L299mIeqHDKAQTQytTybHhr1mzyfMSaObQ/f19+85loxU8ODQsPf1+xXRv0Six7s/hBFdPn3OHJmctmm5yfFcSRNIpS+mL1NYhwbTFJTMFYzjysqplov+OdEapqOjzXv9pP2Jz11P96dDEYSoFzKAQjQp3DCI/tHTz2f2fMIA+sxRveSqfH03wqC4KZKqXVo57d3OfjQ4XP60ZkQHqQ4eGkrvGhP46tMr5sziEdvjr7tg+rieAwVDu3L2vI34obOXrjZ965dS6unptpFT33WT9qdjx1c0C4ioOzKAQjQpVP5WMvYP1dMAMmYvlU5bI9fZ2WHH3NlijjL7yY3mjtjjrUYKmKinjX5WMH6NdYdGR01yoN++FiX7EwVTOGR/p3Evhu/Oi695jVKrinN/QtXAVRWGmoIkFYOIeiIDKEQTQuuS1EBvRZW/RAqZEcRnkKotW2zRdtimcrm50dql0qgRBozKYMYB+vZRiUgnU1ji208pcQxzy6dMd1eHSadTZm5+wdx/412vMYqLmCKOljAYwWqNB9waD/qONZbZiSlz7d6r5mzhM8Qy3/qtKKLTMoGinsgACtGE2Fk/1he9Rq+YmBKuHr3/nPmjkMN3o6tEGEe2dZAWMET/iDzut4kx5zGSGW3K+XxrpftvPrQGcOPms95rVokwfbQBYmwoYy/n5hft75mxXOG9P1TxPw7NLD5r+enp7W+5ELVFBlCIJsM35+9eYuaP/kS3mTm24DVJQZFyJX2LEj2d9kY/0N/rTcUGW7NgtGjejNki8ldJurWYVi9eszNQHCQNTJ/BmYXj3u2XI3rf0QPPZ4TiKqKApOi5PktrZ01PImFml0/tRPEQv/MZQG4qOZZj6oPXl88XLWZ8+8EEZsbGd63fKgoOheAa8Vnv7u7SWEBRN2QAhWgylhbnS87569Ps5OieqVQMHC1ROtsPmY62LTF/MK+fm8o8Yh4ZG2fXLRg++vlxI8dolTvGby+xna6ujgM3gGZ2kYNEkTgvql99BiWu4npQDNLb12d7NGLgiN4RuWPuYP4JoOKaa4dYhhgTyvoj2TEr97xvH058BlopCkiql3NmDCmGL1/4XvGT6eD4506IeiEDKEQTwZRR6WTvIwZvLz3/1DnTXbjxMt3a4PCw/emMFT95jOE7vzpvI4tEDIMRxvz4iI3CYRKpzKX6eGw0bZ/r7+0ymfFJ783uICIdNjqWe8TQVSKX/vVtvxwRueJmPZLJKgroEYaO61OOQXbrYBYvP3XHqpzXcd1bZR5iIn0YWmf0GO/3+uuvyfiJhiADKEQTMTM9uROVq1QUgRA5ZCzg8tEJa/i4efNzcfZIyYISXjecydjWJ0QT2YZ7DnPZ35fw3vAOIgzgQQtASP+OT894t1+uiNjQ+47ZQ+YWl7wmJa5iLCBj9nzPVVOknJMFs1mNYQWNFOlvIn1CRAEZQCGaBMYGZYZTu4xZvUQ0cCjVa81f+DmMZbUNIDfKueOrB24GTQTRzS98ELmxbPQwHBgYUEq4AWIWklMXLnvfn2bR2OS0xviJyCADKEQTQNPnRHdnRU2fqy1MoK/whHQxkcTOjjZz65WH3htfpVpYPW23mUylvcauHB20+tcnZwJJX/pMilQ7vfq1b5m2w4fM+PRsU6aDGdPKuD8hooIMoBBNAE2fjx+bfMR8RUnrx2dstbDv5rcfzS2vmGRywGvuyhGp37nlk95tH0RUBcsANk7NOhPJsRMr5u6d29vfaCEajwygEBHHtn3p7qio6XOjxFjC9PCw9wZYqTBwFKf4zN1eorCF3nK1iBQxHlAp4MbpyNSUmZg56n1voioMK9E/zfcrooQMoBARZyY/tavoIspyYwV7ejoLBi7vvRmWK4ovSOEGew0iHmMMaT3D8/x0oiqV53oSPfua+aMckZr2GROpfmKeZlrQLK+ftz0IMeW0leExM4jQm5CiEd6r1NBQ3YtHSPfS1w8dPbFqkqmUrfYVIkrIAAoRYUj9To6NeM1WlMVYRYwg0cAXv/49702yHJFudY2pM7kxO59wojdhFtfO2KgKN3Z+OmEaqR5GtbrpKwUcDR1dXLKFIbSVoRqZ94ToIMv46d4jHmMCee9mlk6YqbkFkzkyYT8v4fe2WqKv38bmBXP9+jWb9tX0biKKyAAKEVG4afR0dXgLL5pBHPfqct50dbbvuxIXI0cUB9PHNqrVZPogwnxiRF3UcSI/84g5kaIjjGCit9fOVELk8PDhx61B7OrqrEkqmYhfLpvZ/hYLEV1kAIWIIIwVotkyPfZ85qpZhAmcyA2ZtsNf8t4s9xJRvCiYvrAYW+gijsw0ojGB0RZTyhEJ5H0KvlfVLihx5k9j/UQzIAMoRARhurf1E7NeU9VMooF0onCTrVZ7mCgqOTSklHCTqqc3UTUDSIR6enp6+xssRPSRARQiYjBmKDOc9BqqqIuxf/QFdI8xgJmJKe8Ns1U0mjtiU8JKBTefqjnP8PLp83bMnxDNggygEBGCcX/pZN8uE9UM4nj7E92mq7PNdLYfMtc2TlgzeHQq2/IGEBH9Yb5aRQKbS1SLV8sADmczdq5uIZoFGUAhIkIzj/vLj4+Y6aML9kaIGRrJZez0cPy88uyLj9wsW1FUl9KWxmc0pOiJ+YWZ1cX3Xu5HFCsJ0UzIAAoRATB/udyo2Vhf9BqsKOuFp86bvkRXbIyeT5jezs52c3rzktdsSNETRSH0EKRX382X3zlQ2yCKPxYXF7a/zUI0BzKAQjQYZ/6iPtWbT24e4N7ehPfGGBdNzMyZzq4O24/OZzakaMr1Duzr7zcd7W3m1MZlawav3Xt1p5HzXiL1S/GHKn9FsyEDKEQDseYvO9KUkT8nxvp1tDNJ/8Fm/mhW0QoGE4wwEz6jIUVfmHeigphBO6MMvQK7O83S0oIt7igmjfsTzYoMoBANopnTvmHR7+9IJm2SFLB4TFIr69oLr5i2tkM2/esigPSaO3Pxsp2lImw0pObR5NS0DJ5oWWQAhWgQs/lpGzV6+PLTXlPVbCISSOGHzyS1spitJBj5w/Txvvb195nUYHqXoZCaS6lUynz00Ufb31ghWgsZQCEaAHP8YhKyI6mmneotrDgaQAoHqP4Np34HBvrN0vo5VQU3qd776GdmNJc16XRy+xsrROshAyhEnXn99ddMT1e7NX6tYv5Q3Awg5q+3r88MjYzsKv6gvQjmntQwPzVNXHOKeYOV/hWtjAygEHWEdFJ3wfw1W6PnckQqu7uzcG4es9SKSg0N2aIBZxgwenOLS6a97bAZHRu366QLz6swpPlEBJD0L/+sCdGqyAAKUSdc0cetK2teA9UKIuKVPzr/iFlqRS2unTGdnZ22lcilp++a3t5eMzl31Or+175v1wmPD5Siq3tvvmvOX75u5hYWrfl78OD+9jdXiNZEBlCIOjGTn2rKXn+VaG4qY02gU1dnu22SHDZPrSKmEUv0JsxIJmdmFo4/8rwMYHNo6eSKSaeStq0Lxo8pGYVodWQAhagD62ur5tjMEa9paiUxjR3pbXRhbcHODfzi17/3iDGKi2YWj9sxgT7TIUVHRPxk+kTckAEUosbcuX3TZIaTLVXwUUyc4/LRCWv8BgeHYm3+0HAmZ1PEPtMhRUN3XnzN5LKZ7W+rEPFBBlCIGkI6KZ3sjYX5Q0PpXjOSy8Te+DmN5o6YnkSPTGCEdfbSVZv6FSJuyAAKUSNIKaUGeluy4tcnilv6enu8RiiuolVManBQaeAICwM4O5M3N25cN3fv3tGcviI2yAAKUQO4iSS6O+2YOJ9ZajVhcpkP+MqzL3qNUJxFEUwi0WMjgeoJGD298vB9awIRxSAUL62vr2kGENHyyAAKUWXi0O4lrNnJUXPs1LrXAElbwlgEG0ZL0RQ9AM8VzGBP4R+4i5sb299qIVoPGUAhqgxz/K6fmPUapVbUtQsnbNHHrVce7pgdRQIfFQZQEcDmEUZwYqrwXV5f2/5mC9FayAAKUUXu3rltK359RqlVRaSzp6fT9Pf37/T/62g7pEKQgBgLyHW5de8lr9mQoqvlUytmZiavsYGi5ZABFKJKUPTBNG9MieYzSq0sooDIVTvTCubI1LTXDMVRzAzSk+hWCrhJtXL2vEmn1StQtBYygEJUgTiO+wuLgpeZiYzp7ek07W2PmzEZwF0an54xc/OLXoMhRV/0C2RcoKaIE62CDKAQZXL//gu2TUS4OpCoQC47Eqtxfz6tLudNV1eHxv8V0bNf+abpaG8zo9ms12BI0RcmkFQ+LWMUDRTNjgygEHvw8N137R/8dGrAzuXb09VuDR9m8I03XrdRgThH/oIaSvWa6aMLXgPUKrr58jvWzPme20ukgukLeHrzktdgSNHXk8/eN4snV8zS4sL2XwghmhMZQCFKQNQvNZAwG2vz5sT81I7RId2JGaTgIy6NnssR4x8PUgASrCSupjBeyPdcubJNnYeGbE8/RCRoJDu28/Pmy297XxfWqY0rZmh42GsupObQ/TfeNdPT09t/JYRoTmQAhSgC4/p6ujtiWdRxEJ1fnTf9fYmKTeBoNmfNVFdnu00jYwZ5jGim7HtNOcKYdfd0m/aCMb14+553nVIi2re0dtYkensfMW5uijdm+mgrbP/s9dvWKPq248Tzid6EooBNLJpHUxQiRDMjAyhEEWjpQpTPZ3Kk0sIE0hqmXBNIE2nSx1QRE11NdLdbI8i4QtLrA/293tf59ETI5BGdw6DRggWThpkrZtIwe8mhIWs6k+m0NX1dXZ2FbWT2bOFCj7+hkRH72omZoyXTxDyvgpDmFu+zEM2MDKAQRcAATo2N7LQ2kSpTqVYw6eFhewMdGOg386dO27RxMJVO1NU95nfWLcdMEuFrO3zImjiM4OTcvOnr69u5aVuTtr1vjGFmbHwndYsp5HVu3l4M33769rEPzF1HR3vRtDMpZPUEbD7dfel1M5rL2s/P0pLGAIrmRgZQiCKQAs5PT6rAY58qNh7w5PmLNtrH81xbppErNY5yeW7cdG6nhYPb8aknkbBpWdKrqXS6YPBy3tk3WObWo3IZI4hhm8jPPLLufoWR7OhoM6sXr9nCkeBxzi2vFMzxlPd1UjT1lW/9wHR3qQ2MaB1kAIUowUzBAJKS9BkTaW9lh1PW8AXND6nhSq7py3efsKng9EDCGkoieL4xgUT/+vr7vTfvUsIMYtZq0aQZk0n6mOPCDDJGkONkPGI1zaZUe6nwQ7QaMoBCFIH2L1QA+0yJVJ6onh4cHDInL1wyw6MZa/4WZo541y1HpOOZcQQjSNFI0AD29vXtFGVEURjM7u5OOw5R6d/mkwygaDVkAIXwQPqXvn9En3xGRCpPpHn7Ep1mbDRtzWC1ridGkNQxM450d7bb4otEIuG9cUdJRBs1HVxzau3chtncvLD9F0KI5kcGUAgP165dUQVwE4hUMmJQvoyVVCsR/eMzxj+GQrQKMoBChGCqt+6udhtlojhh8/SiyYykTWqgV02fIyjmH86MaXo1qTZ676Of2crfO3dub/+FEKI1kAEUIoQzgOmBPpNO9pnNjfN2PCDVfzSGlgmMjmzPwJ5Ob6WvJJUSxo60bk9Pl23bQ5VveJ2nnn1gUqmUWV9b3f7rIETrIAMohAdM4Ouvv7Yr5UNfQOYBVl/A6Kg/0R3pwo9WFybKtzzK4pjPX75mjR9j+j744FvW4K2eK/weWI85f9OppP07IEQrIgMoRBkQAWQMkIpCoiPeC6J/wZu2VFvdefE12wz5/OXrNjLGd2L17IXIG0GOj2je4qlVa/wwfPyT5+AfvVw2Y5ZOrdn1Obds4THfeyFaFRlAIcoglxtVQ+iIKT8+sjNrh1R7Yf5ohIxRcpEzNJhOmkwua+fH9b2ukcL0zS0sbs3csbhgrl+/Zo/ZhzOBGMS82r2IGCADKMQecMPIjqS9JkSqr1xRDupoe1xj/+qo8alpa6TS6ZR58cGD7W/HFhRI8FwUTCDHgFklipfPT9uxu5VU7xYziEK0GjKAQuwBqSIKQjT2r/Ei6scUb0yjxjRuPgMg1Va0RMlkM7umRCOylkolvYUU9RJpXjdPL5FKpW+FKI0MoBBlQCXwsemc15RItRXNpK9tnLBRv/bDj6vfXwREhI2UqoMIG2PmKK7wrU9UjnGDmEff82ExztC33CdMJ+sT8SM1TdGGonhC7I0MoBBlwA0unerXvMANEJW+9Pkj6ifzVz+VKuzA0JEKDhdSMHZucjpvC0P4iZZX1mxkDnNGVS2PS23bNV1mXCHtWUqllanUdWP2FPETojJkAIUoE24w9AFUKrg24rrevrL+yHKmkRvoi/40b62mufkFa+CKmbVLT90ufB86zY0b17e/IVuQGiYlzPcF8ZgWSuAKLUpFAtnu0tKijeLxOkzjbOFYXL8+tx6RP6J+atMixP6QARSiAkgFnzg29YhJkQ4u2roQ+fHJzswSMAlSbXXu0jXTXTB31+zYvlTRKBxGjtRvJWAOV86e924P2bF8hW1iAl0/zqWlBfs75hETiDCGbEsIsT9kAIUIQZSCKselhWNmNj+9K8JgU8HJPjsuzWdipIMJsxc2BKr0ra8we6RsXdSOzz9FFfTIYxwfuvfmuzYChwGcrrBlCpE9onnIGXwijYwrdMdgTWAms3MMDr5/pJIxpkKIgyEDKMQ2pKuWFudtc2F3Yxoby+6qduTmlU4NmNPHZ7wGRjqYOtsP2+s/kZ8xc4tLu4yJVFu52TFQOK2K8cKMEXFDmD4icEQHWb9S+K6xTceWyezYVUXMdoPrCCGqiwygiD1E+2j0nB7oNZO5YXMsnzMba/NW6YHEzs2QmxHmhGKQXHbEnJhXKrjaYhwghTZce180UDq4iK4RzXOVtjwmqpdOJ3fG7ZUL3w0ictUAU0nxCMdCFNJnRIUQ1UMGUMQSG9G4e8ekk/1mcmykaHUvs38w0H1tbcUMppJmfXVl5/XOBDJ2TSnh8kQjZwo9aOlS6rphBNvbHn/EvERRzEbS1z9ghkZGH0lX06uQaCbi+ROrZ3Y93wjZytylBTuezkW610JTozUCzB6tZTCUpJw5rkrMqBCiMmQARWwgfXtx44I1fdxcMG8YEp8BCQpz6G6UmEYHJhBDmJ+asNXBGJoTC9PW3KhdzG5xbQZTfbaYY3Bw0AwfmTT9fQn7uLen0+THR3dm+KDn37ULJyJT+Yupw8D5pp3jOT4Xl+6/ZaYWTpqu7q6d51i/P5Uyi+cuW526fNMM58ZNZ2enufzUHXPp6bt1H9949tJVa/yiDt9VjGCjTakQrYwMoIgFRPDSyV6zfnymLNMXljOBGBZfVGJt5ZQ1ghhCxkixnuYO3tLa8ozp6mwz82cumnvf+dNHdPnFd0z++NqWKUynTXdnu11/eHjQa2LqrcHhYTM2c9S0t7dZ4xZ8DpM3lD2ycy6YQD4nmLz29sPWGAbPFV145mXTk+gxA4VzZb169jakxQrHFxzXKoSIJzKAouXhZkea12dOKhHGETFWkDGDpdJTRDAwgfsxm62k5aMTW2b4nQ8fMULFhDEK9ntrpDB4GL9nvvEja+b4vac3YVO+iMfXX/v6I+fAur7lYc2tnjWZsZx337WQM4BqnyKEkAEULQ+9+0gp+gwKYrzZmZNHzfR4xhzLj+2kIUs1fCYi6IwgZs8HBpHUMDfcMyfmWnacIOdFijdodll2JDNoent7KjJ/COOECezt7X0k4lZPEZnr7u56xMhh7pwwhsHnKhXb7uzqqmsqmNYtzOV7JzCcQQgRP2QARctD+4oT89O7zAnC6GVH09agYRIxbPwkOkIqN1UweKVMILJFIl0d5kbhNb6WFYxhcmMFMYOtFBHkXBbnJmyxhhvPx7VEzNmbmZjymp5ydfqp502ir9f09fd7jUytxX4Zt+c7tmpq7tQZMzgy4j2GWonK31QqqVSwEDFGBlC0PBgwO3avYPowLc6ouPF6szP57TV3s7RwtGTk0AmTSPsYWsRwQy02cJ1IoSsW8W2nmXRhdd4aP8btVRrhq1QUTlCEgXEhUkbxRK3HzYXH9tVSRBFz07P2M0k0cG6hPulv2qwUi14LIVofGUARCyjQoHkz5osbLSYNEeXLDCfN+trqIxE8N46vHMOGsaSqmPUxecUiKyx3UbK9ootRFelvijRqbfycbr71XTvW7ta9l2yVLelhHvuqcqulVDplI5C+46ml3LnWozCEqd7ShfNUpa0Q8UQGUMQC2+g5NWANGlE/zB2PM8MDdtwfhoz2MOHGs6SFSRP7jFAxYQYzwynbJ5C2M8Ftko5mX83cJoa2Lacu3fIamFoJM8Z1I13KY8bOYZTorVeLcYLs66Dj+/YrWsZ0J3ps1BPT6zu+UqL3YHeiu3B9Du9ETn2i2TKzeQgh4okMoGh5iHBwQw9W7brp3mjfQlSO5zCGvsgd6/mM0F7CCJJCZoxgMNWWyww3bYsYzgkD6DMu9RYGzRnDakbMSDNjnnz7rJc4L4wg7WIqrRLmelx44avm6a99bM+jmIlk2jWigJptQ4h4IgMoWhrMH9G/ROFGFwRDVk7qy5nHg6RrMXvs35lAtkm0kfQzs2L4XhNV0UdxKJPxmpZGCBNo3x+PwdmviCgOjua8+6u3OL9KUsKY186uTvPEy++ZO9/6E7Ny43nT2e2vMqYQZDSXtVFpIUT8kAEULcuNa5etOWCMH30AGedXDhcvnDWJrradyCDbYG5anyEqV25KuWC0JTgeMD3QZ04cK29mkkaJY0t0t9vGzT6z0ghtjZkrHuWqVBil7NiYmTy27N1fI0Q0kIbRTCPnjByFMKR3k+n0dj/Cw/ZzxE/GSZ669ow1gIjm2uE0+ZPPbn32qjWPrxCi+ZABFC1J0FxNjm+N8UPBVKyD4o+HDx9aAeulO79ob452DOBIqioFGxionq522zIGiAoyVpAUsTs+FMXIIMfeWTAXzNjhMymNEmMBE719Bx4HiLGanJk17W2Hrflr1Pi/YqLnYHYqv2P0iFCSImZWkXA/Qgwj57Fx721rAI+evWyrizG2nOfSqTU7HVw5EXAhROsiAyiaGgzdjRvXzcxE1oroHY/HsiMmVzBuGEHW+cpX3jSXLl00S0fzZnl+dlfF7+BA3475wvCxfnfHYTPY32PXYzlRRJ8xqlS2ZczYiJnJT5mNwrFSMUxBCAaLKCPNpd2x8By9Cn3bqac4PiJ/c6vndpmSRgvT09HRbkYKZubMxcs2IubEYyJm/D6QTNnCCGf2SKcG5+GdW1yyDZ+Zxo2Iom9fzSYM4tz65k4UkJQwn6nU4KBpK5jDcMW7ECJ+yACKpoIUqjN76YJBSyfazdnRz5sXZ//YvHn0j83T4583l3KfN9nex3eM1GBvx9Z62S/Z9S4dedwMJvvtc2yDSBy/X9zc2IkCrp9cssvYH3J9BH0GaT8iqujMKeMBaSHjnqPtzLF8buf4maGkUVXDzIhCU+dztx94jUajxfg4omJEx4iIOfGY3nr8TkSM6duIgCFeg0HiJ8sH0oMtY/ycOO/BI5M7BhCdvv1lGw3sGxjY+WyhVCq1q0BKCBEPZABF03D37h3T03Fox+w9XPwj87O1/Wlh5NO0a26g00wPbontUw2M6eO5dH+3TZVdu3Zl12wiBxURP1K9bJtoDH0Kp46MmheeOm8NIJFCpo/jGDgeKod5vpomtJQ4vtxI2hrfKI35C6tc40a0kNQubWRcupTXkj4Nr9sKIjXcXzB2QQNYTFQM9yeTZmVtTWlhIWKEDKBoCu7efNLk+g6bj075DV21tJD+kkkUTA/kJ7aicETpECnZajZvvr5x0haGvPjggd0fEUFmH8EMsl9mKgnekDGhGDKMIQbNt81Khdl0cx/funLaGtC15RnT2X7IjM8teM2FFH1hbikGmVpe95q+sGgZQ3SQtjB8DoUQrY8MoIg81nx1HKq5+XOaTrV7W2NgyMqZGq4S2XTvzBFrBDcvnNtzbBbPU5xCRBBDihl0Bq6cGUucSCnzWgwlvRBXTh63pjNR2CbGL8pRP6k8Ed0k1c372p9KW2EIr3/1O14TiGgbw/q3b6s1jBCtjgygiDzL8zPm2enPe81aLURqOTfQ/kgkBFNI2vbEwrQ1XRgup4OmZoksHj82aXsWljKBbowiEB0kPYw2N85bU8jNm+MrZgYxfbSc6e7qsOfDvohAMg4sMz7VcmPhpC3xvjIWknGRtJRxFcJhETXkMxRsVySEaE1kAEXk4YbkM2q1FNHGXLLrERNINBLjhOkieobpImWbTvbZiBwpVJ/xKleYQIpCKEihmjmopYVj9lqUGqeFoeP4OK7MSNoaVUQhCcaPaB8V0WzvekFr62tmaHS0ZcfCSY+KqODxJ256DSCfLyFEPJABFJGnXANI5G4l027yg13mfPZx7zqViO258YDlQCUlxoso4UHG6LmWMBO5IXvuKNXfY3/SR3B5acEWxEzn82ZxcdGaUh8cD2nrhfk509mx1T/u8ONf3Nkmmlk6Fbmed1JtRYX01PKa1wBSDFLs8ySEaC1kAEXk6e5sM986/sdekxbUdHLL5IyNZU1udNBcOnLIu14lon1MpTdE0meYQJ+5q1STY1tpXaKMGD9+n56eMoPbUbtTl2+aZCppo3nFIoOnT6+bQ9uGDw0XXpsvGD9Sgj6DILW2eN+TQyNeAzhd+Fz4xr8KIVoPGUARedZXTtrefj6DhjCH+XS7SQ/02JsXkS8KJfKpg1cN0ztwcCBhG0jTe9BV7JbizJl1a7RcgcZBK3bpGcg5ffzxR2Zubs5Mzs3vitoxvgtDN1AwgozlW1patCleIoQ93V02xTu3eta2BlG0T2L2lO5EwmsAj8wekwEUIibIAIrIQ2Qr0fmomcP4XR5/3HRv9+4Lwlg4jGOis82mhEkN79cM0neQIhR+0itwLDO0E21jP7OTR6zhI13somzH5vKBsYIdNiJIpW6lbWQoLmF7wLYo1PDd1J0wg0QFaQSM4VNRh+QTnymfAeTzJQMoRDyQARRNATclKnNfmt0yYqRmuYmR6t2rKMJGBC+cMbn+6vQRxAwmutrMYMHUMeUczaKZOQSDxr6WF47a6eWCFbukkWemp8z68Rmv0fOJSt7MSGrH3ObzeaVtpaqomAGkKTTT4tEUms+yEKJ1kQEUTQMVuczvy81rPzcnzGK12skQfSQtTdQPkxmE4+QYUTBlzDFTKVwqJUzE7/aVdVvBSzWwq0JmXCGpXN/NXJIqVTEDiGgKvfzE0/bzlkylzNR03v4DU+ofLSFE8yEDKJoKbkTcvPZzM7JRxCpFAZ0wgUT8gGNyxi+oIBg61zKG+X8xe4g2LaxLa5mlxWO7+rDRqoWxfIzd8t3MJalS8Vnzmb+wnnj5PWsGu7q25sueym+ZQSFE8yMDKJoK0qHciFxatFLGMsNVbSpNoclMftoek0/F2shgFjGk9OVj+jdf413WIe1LxS83YN+NXJL2o6HsETO3vuk1fcV07c0PTWo080hvTCFEcyIDKJoC0qxUti4vHLPtUMJp13JhLOC57OO2x9+bR/duLVNMRBGpPMbkMU0d22M5qWEqh50BHEwNmNnpie29F4fxgqtrazuvy+SytqqXgg7fDVySDiJaCLW3Hy57rmB0+vaXTarwed7vd08IES1kAEVTQITMmSP6/O03DcU4vETH43Y7FJNg2p6e+HzFaWFSyUQh8+OZne0ExfYuHdnajxNGEKPHTBzAOdDImeeyE1O2cte1adHMHFKtxZACIoGd3Z0l5wd2okWMon9CtA4ygCLyEHGg+CPduTWLRaKny1bf7gdXoIEJPDVyyGT7DtnHT4+XTgtj6JhdZGGozUb+qPqF/ETOnBr6QlEDaecV7jtsTg0/brKJreNvP7z1s7tw46WqV735pEZq4ewTZZnA/mRKhSBCtBAygCLSMOUZaV8ME+rp6rA/fWPmygVDyeuJ4CF+p61LsUje5bEvmHSiw6aPaTAdjIIQxaMIBFMYfq0T25jof9z0dXeY+TMX7U0X0yfjJ0VFDDUoZQJXbjxvksmB7U+9EKIVkAEUkQZz5czfYKrfRiBqEYXAyDHlHOngN4993iwOd9gG0jSgJtq3V8qZnoCMKeS1jAPkd0whP09nHjfpdMp745WkqGju1BmTzmS9BnB0fErpXyFaDBlAEXlIs+636rcSMHlLR6ftuL7rV56w4wWDZpPI4frqqR1Dmu7vsVPEsR5iGa/t7jhszSSPqTjuOPxFc+udD703XUmKihh3mujr9xrAwUxmz3+ChBDNhQygiDwzk0f2jD5wc6JKmGnaMF7L87Nb4wYLJo3fD3rzIk3M7B6M5XPj/Yj0kTYmfcy+0fqpZWsK2fd08rCNAPZ3t3tvuJIUJZUygLQhOsiwCyFE9JABFA2D6BpVschn0HjeRdxyo2k75y4mixuRM3yYLZ7HhJ0d/bwt5sCg8ZMCDEQ17mBfZ0UpLKJ9zOJxcXPDmjmmofONEURE+TgGF/FDri2MDKDULMIAdvV0ew0gDaEHR0ZtU3K1gRGiNZABFHWHdClmrqfzsJke7LTKDWzNNHDj2mVr7GYmsra/HjNtuDF1GDAicCwf7O2who9lPO8MVzFhCtlfOeMHWYcGzgsjHXb/7Nu3zaA4BuRbrhSw1CwaSKeLNohmiriZlbMmnUptf1OEEM2MDKCoG0QOMH7pxGHvbBwYrXSi3RZUYPLCzzu5FGylokEzlbx7wXhD1vVtYz9aHvySGc6MeG+4khQlEQXs7OryGkCn/mTS/hMnhGhuZABFXaCdC1G1vYwV0UBSvBRS+CJqBxHbIwq413hAO2fwQLtt/1KNY8Cw9nd+yeSPr3lvupIUJRGJ9xk/p60ZQVJKBQvR5MgAipqCmZudyNpmyHuladGp0TY77o/WK6UaLO9XpIwp5tgLxgsSLSQi+ZwnWlmpOHdSweduP/DedCWpUbrwzMtmavHkTl/KvQwgoi9gT3eXIoFCNDEygKImEB2wlbgD7d50bzFh+DBdROEwgYnOtopeX45yyc6yq4IxsBSBMH+wb1uVCPOJCbz84juP3IQl6SBiGkGM21BmzEzOHzenLt8ylx4Un04Qs3fmqRfMwOCg6exsN739fYXfh+zyRF+vOf7ETa/xC4pIILPZHLTCXgjRGGQARdXhhsA4vv2Oo2MsIEUeRALZFj318qnD3mggKVoidDRgDi5nG6Rwg5W7NHmmOTMVw5XctDCj+aR//5XqYu6LagotVV0YwMEjk9a45WbmzUB6yPQkeqwZdJG9m29915q+7NSMaWs7ZJKDI7sKPkYm8rYNTEdnh+nuSewye8W0/MTTZmV1dfubIoRoJmQARVWhgnewr+vAUTvM1nSq3aaPZ6cndlqsBJ9nbl7GCtIoOjectJE9TB5z/LL+YMFoJbo7bEsYW2Ay0GMjepWOXcIsLs/P2H1dOlK8OKUccdxEAcM3cEk6iEjj+nr4YQT5LiB6+fUNDJip5bWiU7719PaZvmTKbNx72/t8WFQGd3V1lFVdL4SIFjKAoipgkmzrlKHqFm8QRXQ3MKZlYxnj6fjdLR8bTVvjOTuTN4OppF3G6xhPSNEHj0krr6+v2fXeeON1G12kSTRVyeUaQm5ymEgMZfg4yxUGsP2QDKBUXV1/7eumO1Fe1K7amlw4aa5eq/1MPUKI6iIDKKoCU6gdxBgVE4bJGT1EFLC7YyvC5/ZHmpd+fc70BYtNeM69lvGIrGf7+x153EYFma2jkmnmSAevZNp2tl+pOJ5UX7f3Ji5JBxGfcZ9Bq7Wuvfmh6VZBiBBNhwygqAqD/T1Vb9vihHHj5kYUj6KQzc0LNtLoW7dSYSKJAnLzomiFdjWl0llEC4kCYkTD4w7L0fGhx9UORqqJGPNXbuq22rrwwldtf8DrN65vf1OEEFFHBlBUBSplGXvnMz0HFWYLA0hhyfrKSTOWHbGRPN+6+xFjDTGXmMGF9JdsE2pMIalinxkk3d1TMKIcD+MO84NdO+IaLA53mJVMu41ehvfVqSpgqUYaHM2VVb1bKzEekOniGGcrhIg+MoCiKmCUcqODNUkDI/oILi8cs+P2etq/VFZPwYMI00mqGONJO5piYAaJHjptnFvd6SGY699dOUz6l/S17+YtSQfV5LFlWwHsM2f1EpFAmkQLIaKPDKCoGpihdH/3rtYr1RJGiihduueQyfZ8wbtOLURam5Y0mLpKIFVMUUywcpmo5fCRSe/NW5IOKtcKxmfM6qnB0VGNBxSiCZABFFUFE+jSwb4UaDOKaCPjEIlAMkawHDCARA8pNHHbYU7g8bkF7827mUQ/uZnlFTOQTJnl81dsBapvPam+Ov3U8yaZHvSasnpqZuVsRYVVQojGIAMoqg7mx02jFjRAzSzMLBE8TF25MBaKghHMI82qiYwmug57b97NIsxfMpU0G5sXbJSH64Fyk9O2ybDvNVJ9RMNn3otiPf7qpcz4lCKAQjQBMoCiZnAToHlyrcfr1VPcYMvtG+jACM5MHjGJjkO2COTUpVveG3gzaOnCVbOwuLB9Zp9Cipxr43vNfoXZRL7nJL+iMA4QA6hCECGijwygqCncCIiA+cxUM2p6sHPf0Y38eMacGvyCSfb3eG/e1RZzwV545hVr2nzPVyKiS6R8p6ambZrfx/T0tJlaWrHz0Lrpx/Yr29i4u6uwz6T3ecmvU5dvmuTQiNeY1UsrN543mVx2+1MhhIgqMoCi5jCNWrAYYr9iG6gWRSblCgO43+gG1cQcfy1awWC4shPTNhWLcSIah1kjWocxO7Z2zvu6ckWBwdpa6TlfqQSnR2MqlbRTk/m2U444F86BqCKm86BmMk66dP8t75Rw9RbGvVQ/TSFE45EBFDWHiBnjAQ9aFMIsHxgbKoF9z9dDW+P4Cueyj5sbA+MZR3gx90WTTqe8N/BKxQ3/6Oo5a5QwaFzr8LERsevu7vS+fi9hvhjbV8l8r0R/OC7f9soR5+KqrhcLBnYok7HGlp8UnfheI22J94vviM+U1VMaByhE9JEBFHWB6Nd+GkVTRHJ57AvmfPZxe2NDteo1iBivuFeE0c0eUinOANJapuPwF82tdz703sTLEQYLU5TJZux2S91sKdhYOn/Zu529ROSQCGIlUU/eI9+2yhGp30zB6AXh3BDHgDn0vU76VO3tbQ2bEcRJBlCI6CMDKOoChRM0ii42Q4ZPTPdGFe3y0sJW5K/7kDWD+YHHq54Gfnri8+bcKPMMH7ZtbJzJLFbAwuwhs9MT22dXHlRGu+3utyWMM36kWcvpTch1J526n2IKl4qtJNrJurxXpIx92yxHXV2dRfeJ4T1IejkOavSMIIjPgBAi2sgAirrCVG7MkIHhcmYKU7SSadt5TISM6dS4iVy8cNamXBdSWy1YELOCVGPeYbaRT7dvaSJnI2kYD9Td2bbT9qWYCaRBdCXmCAPINnkt2+xuf9x7A/cJ00MKNJkaqKgpNeeUXzrl3WYpkfZlf6RgywWzmc1lzdzq2X2P28Ookm4uVmnNuU/MzXtfK22J69/IhtBMCScDKET0kQEUdYebONFAzNCbxz5vTg19waR72sxLs5/fifBhFEkhra+tmpnpSZMoGLJEx1YauFpVxUQRmdP37p3b20f2KYybY05g9lcs5czxJ7razPqpZa9hoWk0z/GT7bGfU8OP77w+1/u4mT9z0XsTD+to4abOsZDOrQTWpzLUt81iGhzN2LRvpSk81h8qvNa3zXLFsa6uFi824TpjEFUYUlxEiTu7uhrWD/Do2csml92dxhdCRA8ZQNEQiJyR3qU1ClpeOGqWjk7biBVGKWyobCFDwaydHa1eFTBROKKLxWDM2Vhm2KQTHUX3STr7bPZLZnCgd2eWEI6V9DCRSswjz2MmBwf6bOrYvZaK4IGeDu9N3Cdu7JVGVriewXQsxmkv85Sb2N/4Lc6bqKFvm+VofvW8Hf9XLPrnwCBWamrjprlTZ0w6k/UatFoLA8jnTggRbWQARdOAwUj3dRVNyVYqCkwwoXuBGSJSmEt2FjWCbIvIZG40baOCGL/wWEfWCaeu+zq+VHZjaAokMIB7GaQgHDuGjtQqBsu1iMGo8ZhUb3B8IOawHAOIgWfSf7a1ubmxY355HDzmcsQ+88srJpvd2/yBOyfftqQtcU3b2w83pBhkfHa+omEKQojGIAMomgqig4nOw7tM1H61ONJRUXUraWkikL5tIQyfz+SV0rHUF01qdNR7Ew+KGzqp2UpTwDZyWjB9FFbwWjdmERPFtaRPIOMK+5MpMzm3VWzDuryuFEFjSYSRqs+ebXNJM+i9ooxO7rz26jEYZHFx0abEfduTPhVR0kb0BBws/HOx1+dHCNF4ZABF05EbTu5E4hhDGDZV5QiT1t1xqOJoGuYTk+fbZqUiBcwxlNMOhuhfT0/X9pFURjkm1xnCcmH9cLqXY+wbSFoTyGwgPCZtTaRx+cIVrymkeXUl5o/99mt2kLI1kE6bufVNr1GrlXj/hRDRRwZQ1JyHDx/uqBqQXqIohLF5pHBpMk3VcCWNpingoCrXB8dZrLrXpqEL+6SSGfNZzj5JWfvWI008mBrw3rh9YnYFDFBUmJqetn35iBzyk+IMZh/B0PGTx0QTGQ/GMo4fU+jOh7RvJVXGMJ3Pm9NPPb/rukjFhQHv6OjwGrVa6ImX3zOjmdHtd0sIEWVkAEVNWV89ZQ0aU6ghogOV9s/zQeTOpZkwRYzRC7aW2UuYR1+ayhZvDLSbwb5OO57vxo3rXjOIeaRfINuhcvm56a0Gz8F9sGxhqG1r/GDBMIafxxj2dh3y3rh9ohUMbVYqiVrWGq49EUbfNeL6BpcTYcxuj93DxNHTr5JzYT+K/lWu4dy4yc3Mew1btXX69pftZ5R/oqL0ORVCPIoMoKgq/NF/443XbfsTKmzPHWnbFf3CBNHgGSM4lhmq2lghjAatZYrNNkLKOD/YZZ/HmPmKPzgWevuxPsfJa6b6vmAS3X6zCBggIlzMd0yV8kL6cWtEXW9BopVcE37neZYHi1i4Dr6bdjHR029tfW17780F14EqX1LH5YwzDEPRCREt33WRiotxmhSE1KMtzMqNgrEfn7Kf60qGFAgh6o8MoDgQGC/M3mCy3ywdzZuezsO21QnpzXDEKyieIw1La5RqRQrYDq1kMHm2IOPYdl/BgunCfBFB4qZE2xlfKpVlRCmDx8l26N2HudwL9s/2iQ4Wa4PB84wjdKa4UgPIOLqh0dGmrrLkfajU/PE5I6UcTCFL5Wtq4aQZmcx7TVu1ZaOAFUZ3hRD1RwZQ7AsX5cPwYeSIlhVrkVJK9MjDBCFm/agGVOuyPYweRqxYijIMBpB0dfgYMWu0dqnWDQ2DyMwnRAI5znLbwDhhggaSA1WLnjYLmN79TmsXdzF8oL3tsNewVVvqAyhEcyADKCrCpkkHeu04OapYg+ndg4jtTCcPW6O1PD9rx94xjqieJoebFmbWd3wL6S8VLRopBebTzQbisEazp81GJ7OJL5pkX48tpGCOXyeqY0sZHcbQRW08YD3ABJJCLrfNjLT1WcE4Ty2veQ1btXXhha+aTOGzKYSINjKAoiIwfxg/n0mqhjCCbB8jRjqWiBxRstnJI9tHUBu2jG1f0SgmKWsqj8uJJGJSKCZh7CCvoXdguvuQ2dzu4cc2MJvo8uUnzMmTx61RxBg6UWFL1MZ3Q0eMhWMcXRzTbPQzHByVCSxHmL+2tkNm7eZ9r1mrlfjOKgUsRLSRARQVMVMwYrU0gMVExJGoYDUhjc02Zyey1mj2tH+pZEST8yblzc2NCmBMKcYRMf5xprAdzB/PMw6Sn6i77Yt22/xebkQTc3hs7Zz3po4xpO0K24srtJUhauq7PtKWTl56yvQkEnU3f2h0fMr+UyOEiC4ygKIi+KPODBo+g1RLEYHDVFUjEogJGxtN2wijG7/o22cpMX4vaAiDwiRTDeweZ3u/ZPeR7tqqfC4HjpHXkrojJXx09ZxZunDVpoZTqa1+gOVEI1sZKopVFOLX1OJJ00kPxjpU/oZFL0DS9DKAQkQbGUBREUSmSk2HVmtRkYt5I3LnxgkSdSP65iJyxSAlRdSP9jTVimISMaSQhXSvM3yJ7q1+h0Exe4g1jB2H7PGWA8eLMHtcd1LI5b42DnAtlAreEuNFmdc5OzVj2tvbTN/AQMPMH/+06HMqRPSRARQVgcFK93bu6mVXb2GkiNwhzNVgOmlODX7Btp6hiITxd84gBsEg5voO7yvit5eC1cxBZfsO7TKbRAb3U0wi/CwtLdi5iH2mqNVF9JPIcH86bcf5JQdHbKFHI4wfovhD5k+I5kEGUFQMkahi1bL11sLIVuTNHQ+pYme+GHfnzCAtZtKJw4+8vprCXCY6HjcLyS/YcX/p7sd3mU2MIGMHNTi+ehAZjYsBJNJ54ZlXzOT8cdPR0W56Ej0mOTLakDF+QT39tY/NhXtvma6C+eP9EEI0BzKAoiIwL4xjq1YKtRoivRpsOn1qtM1kex/fVVGMguvUQkRFGaeY7vqiWUh9fleUlN+7Ow7HftxetWl1A0hq99TlW2Yoe8T+U9OfStlp3Tbuve01Y41QejRjp/WjOrvcIichROORARQVQY8+xuEFjU/UhPGrtdmrRBwPs39oUHz1YXxkbnt+4aBcerQZxwdy7Ji+YGp3bn3Ta74aLWb9wPwJIZoPGUBRNoxdI8LlMzlScTEV3fUrT2xfRVFNMIBUnLqm2a5FDhXCi4sLdkxaqX6KURFGde7UWdOdSNj+julM1hx/4qbXdEVJ00unNOZPiCZFBlCUjZ3CLNdVsleetFvnso+b/ERu+wqKasOQBFKPydSANXtEozCFDn6nbU5+eSXS0cC5U2dMb39fw8fzVaJrb35o52fWmFYhmhMZQFERM9OTJp+qXjHFU5OP2/Qo06K1mrG0vf8GenSDrBOMP/Nda5bROHpibt5rvg4qoo+lpu3bS8zq0tnZ0bDq3f2KOX9XVle3r7IQotmQARRl45oTH7QABKN3bvTztniD7RGlWT+5ZBIdh+wy32uaTRR90C5Hg+KjAZXrc6tnvQbsIML4EXkkAknqeX71fEWRRtalorcZ0r1BEf3jvFXUJETzIgMoKoI2JuezlRWBYPieK5hGonznjrTbiN9gqt/+TPe0mbt3btttYwSZazg/2GXHzaFa9OyrtThmzk1jo6JDJpetyawhGD7GGgJmn76ElRjN4dy4GZnIe01WVEXbFxpw6/MtRHMjAygqgnQaJq2SRtCsy+wbY5lh093ZZo0e26Eqdn3l5PaWP4UbC+J5awhTh81Ls9FpO1NMGF3MMWlfRf6iA1Gq7u5OrwHbjygqYXo+ik+y2cyutDP7ooiDtK7vtUGdfup5093T7TVZUdb8ucvW6AohmhsZQFERmDfStpVG5ngNN8f9pIyooMVUYa5o74KhjNp4QZvyTbRbQ+sbhyYaB/9MzCyd8pqwsDB3tI+59MBv4HjezXbBd8EH5n8glSwZcST1y5RtzVT04dSfTOkfHCFaABlAUTGkbElxVmLCpgc7i94wywHjSBUyEUTMIIYyl+w0i8MdDe/59/TE522TZ/X5iyakaIm2YbwYs1fM3CGM4vraqm0jg9GbmJ23c+xi2Nx4v3LeZ2sCkwO2n59vPzSvptWLz2BFWZNLK2Z+QdE/IVoBGUCxLzBjjN+jaKMcI8hcuW6sX7XAUHIc+YHH7Zy7laSlqyHOe2GozeRGB/cV2RT14fbt27ZAY3A0Y9OztIrhH4jsxLSN9pHOdUoWTJt7L4nkEulbXV217U7YRiWfYbbD/nwVwhjAwSOTXpMVVZH6Dae8hRDNiwyg2DekZm0krn/vaODT45+3lb7VhpsRaVeqPIkOXjpyyLv/agvjS9UyBlREH6J2wcgdnxseM5Uc/0g4lTLy+4lg93R3eauCm80Artx43ppjmT8hWgcZQLFvuBmQ6qIyuNSYQMwhadL8eG2njCJaszBUvR6FThx/0OBeHn98p5hFiFLwD1LY/KHs1Exkp3cLi+neiGRq3J8QrYUMoDgwpMW40dG+ZSXTttXGpaB0osMuZ3wc5m/jXG2bxrKParaNYVucQ6Jjq1n1QvpxkxtoN4PJPkVCRFkUM4CDo7mm6P1H2jeVGpD5E6IFkQEUVYOUGmbQpdPqfdPAAFajkfTO2L6RlD0P15LGpQtl/kS5MHbQlwKmArgZZv5gtg+m2hNCtB4ygKJlqJYBJIqpsX2iGkxNTe/0BKQYhNYwVBUTGfQZrqiJGT8YxyiEaD1kAEXLsJcBJLJHL0HmH3bLaCHjxvcxxR03ZiJ/ivKJakAF8djsvOlPp+1nq63tkEkOjjTN1G/z566YvmTSRsGFEK2FDKBoGTCAmLg3j306awjmjsd2NpLOw2ZmetL2D+S5UyOH7E2ZNjL0E+T5YKWoEAeFYRD5mbzp7GwzRwpG8OzdV7xGK4q68MJXTSqVtMM69A+REK2HDKBoGTBvFJzYZtGJdise54aTdhk3Mqake3pqKwLI87wmP5Ezd28+qapeUTMwUETR6EHITBrLl27aOXV9xisqIv3LP0hCiNZEBlC0JERewkUoPE73ddlKXqJ9GD81cBb1hn80VlZX7awizKyB0fIZsChIBlCI1kUGUMQKIn5Ixk80GqKCNDDHZEXVBA4kkyW/Kzx39+6d7UdCiGZCBlAIIRoEJpBWMSs3XjBPvPyeNYJBM8gynptuUKQwMz7lHRqB8VtZW7MNotMjo2ZxcVHjBIVoMmQAhRCigTBXMWMDuwtmCkOFGCdIZHA0M2qmpqdtpJCp2NKjmbqOHcQABgujMHnO+NEjEINKcQvNohVVF6K5kAEUQogIEDRQjFf1RdTy+WmTP3XWa9ZqIeYAzufzdt8cHz0Bl5942ho/opIYQYqrhBDNhwygEEI0CT09XSY1MrrLpNW6oniwsD+ikZg9DCHLmB+YZTduXN8+MiFEsyEDKIQQTQJp4iOzx6wJI/U6Oj5te/VlJqZ3mbZ6iCgg4/+m83mlf4VoQmQAhRCiSSDd2juQNF3dXXZs4NLSgk0VM1bQRefqKSKPXV1d9jiEEM2FDKAQQjQJFGRks5lHKnOvXrtm+woye4fPqFVbF+69ZeZWzpm+ghl1JlQI0VzIAAohRAswM5O34/R8hq1awmBiNKlaxnRqjmAhmhcZQCGEaHKoGu5PJmtWDELFL8aPdi/hGXaEEM2JDKAQQjQppF6zuaytyJ1brU17GPr9LS4qzStEqyEDKIQQTQoVuJMLJ73GrRoi5ctMJaryFaL1kAEUQogmhPF3o+NTXuN2UJFK7ksmbcrXNxWcEKL5kQEUQogmhJYwTBk3Pjtve/L5jNx+RdqXNjNCiNZFBlAIIZoUonNEAukL6DNy+xH9BKkmVrGHEK2NDKAQQjQZmLPFxUWTSqXM5uZGVVLBTCnH7CIyf0LEAxlAIYRoMlZWV83EwklbpEERyEHav1x780OTHs3YSl+iiar2FSIeyAAKIUSTQYSOtO9B+/7xesYRMp5QCBEvZACFEKLJwADSmPkgxR+Yv8zEtJ3RQwgRP2QAhRCiySBiN7l4ymvswqKow2cUqfTNZTPbWxRCxA0ZQCGEaBIYp0fkb2lp0WTKKPxYOHfFjGZGH6kSJvrHdlTsIUR8kQEUQogmYXJq2kb08qfOmtO3v7zL1DlduPeW1XzB/GWzGVvUgQkMRgFt8UhhW0KI+CIDKIQQTQJz/gbNnk+sY43i6urOFG6bmxfM7MqncwUvP/G02SgsE0LEFxlAIYRoAhj3d2T22C6z59PIkUlz/fruwg6igMzpS9Rwq9Fzh3n99de2nxVCxBEZQCGEiDjOwNGzz2f6gmIdooBhMJAsR2GDKISIHzKAQggRcdw4Pnr27WUCGeuXSg1sv/JT2AYiLcxPIUS8kQEUQogmYW1t1bZv8Rk/Jyp8fRFAIYQIIgMohBBNAJG7geRAWWlg5gbO5/M7RSBCCBFGBlAIIZqAh+++W1bvP0QUkEjh1LRavQgh/MgACiFEE1CJAURECvuTSbV7EUJ4kQEUQoiIQ9FGNpc183uM/wuLKKAqfoUQPmQAhRAi4mDicjN79wAMi+bPzgDS929tfc1M5/M2mgiuKvjhw4dWGjMoRHyQARRCiAiDaWPe3nKKP4KiHQy9A5nvl20MjozaGUAQ20ulUrZaeCCZtKllnve1jxFCtCYygEIIEVGI2mHMKjV/CAOIwevq7jQzK2dtYYh7ju0F5wZGGEPazAgh4oEMoBBCRBAid7R9ufDCV3cZtVqJJtPsUwgRD2QAhRAigswvLNgijsmlFWvOmMfXZ9yqobmVcyaTzWzvWQgRB2QAhRAigpD+ZQwfvfz4nXF7PvNWDfUlB8zi4uL2noUQcUAGUAghIgyVuT09XWZu9azXvFVDpJmTqdT2HoUQcUAGUAghIsyDB/fNkdnKW8BUKs0fLES8kAEUQoiIQvQvk8ualRvPe01bNZUeGTULC4vm7t07tiegEKK1kQEUQoiIQtNm2rP4DFstRKEJLWOYQu7undu2Kphm0UKI1kMGUAghIgjRv1oWfpQSptP2EOzqtH0EGYOoFjFCtBYygEIIESEwfjduXLfTtWHCfAatnmI6uaxaxAjRcsgACiFEhGCKtomFkzb6tvpk7cf+lRKzh9CKRmlgIVoPGUAhhIgQPfuY97dWoj3M5NT09pEJIVoJGUAhhIgI129ctwUYPjPWCDETyfXr17aPTgjRSsgACiFEBKDfH+aPtKvPjDVCFINohhAhWhMZQCGEaCCu1x9j/p54+T2vEWuUMKOuJYwQorWQARRCiAZx9do1W+k7f/ay14BFQUoDC9GayAAKIUSDyOfzJjdT+2neDqLR8WmbnhZCtBYygEII0SCi0OfPJ1LRzAqCMuoBKERLIgMohBANImoGEOM3c+qcPa6+ZNJMLJ5S+leIFkUGUAghGgBTq/UnU14j1ghlJqZtIQqGj2Pb3LxgHyv9K0RrIgMohBANIpVK2mbLPkNWbxH1E0LEBxlAIYRoEMz3S6rVZ8jqLQygpnwTIj7IAAohRAPp7uq0xRY+U1ZPzaycNWtrq9tHJYRodWQAhRCigSwuLtjxdxRfNLIR9MqN583UtOb9FSIuyAAKIUSDodBieWnBFoVMLq14DVq1xSwfVPlee/ND+3hsZt6c37iwfURCiFZHBlAIISICYwIpDKlHSnj+3GWTy2VMd3eXNX+K/gkRL2QAhRAiImAAu7s7d6JytdTo+JS5e/eObfnC2D8VgAgRL2QAhRAiItSzKpjxhoMjo2Y6n9/euxAiTsgACiFEhCAVe/TsZa9hmz93perpYUzg5uaGIoBCxAwZQCGEiBDMxEFLlqBJIyXMWD0KRTLjU7ueO6goBplaPGWSqZRNCQsh4oEMoBBCRASicBi9YDsYDBrVwffu37fP07CZ6l2WB41cULx++Ymnvc8VE21gmPpNCBEPZACFECIiZHNZc2LbuB1dPWfTvZMFs3f12rXtNYz9fWlpwRyZnd9l3voGtqaVy27P6dvV1eEtJlm58YJZvnTzkefoRXj3zu3tvQghWh0ZQCGEiABU4xLdY5wfhSCZbMYaOSKCPBeESCDtYjCBvCZbWHc0M2rXf/311+w6k1PTdlsIY0h/QbY1v7Bgq367Cr9fuPeW1Zk7L9t9UoQihIgHMoBCCBERMG/rBXPmjBhGr5gpwxTSQNoVb9y+fXvXumyLaebGchlrEokcfvTRR9vPGrOxecGaRGsUC6aQGUmCzwshWhsZQCGEaGEwiM4kCiGEQwZQCCGEECJmyAAKIYQQQsQMGUAhhBBCiJghAyiEEEIIETNkAIUQQgghYoYMoBBCCCFEzJABFEIIIYSIGTKAQgghhBAxQwZQCCGEECJmyAAKIYQQQsQMGUAhhBBCiJghAyiEEEIIETNkAIUQQgghYoYMoBBCCCFEzJABFEIIIYSIGTKAQgghhBAxQwZQCCGEECJmyAAKIYQQQsQMGUAhhBBCiJghAyiEEEIIETP+0rVr17Z/FUIIIYQQcUAGUAghhBAiZsgACiGEEELEDBlAIYQQQoiYIQMohBBCCBEzZACFEEIIIWKGDKAQQgghRMyQARRCCCGEiBkygEIIIYQQMaOkAbx06ZLp6urapcHBQfPRRx9tr1Fd2N/k5KT55JNPtpfsj3feecceJz+FEEIIIcRu9jSAS0tL24+2YFmtTKAMoBBCCCFE7anYAGL8MFcPHjzYXiKEEEIIIZqJig0g0TmidBhAfp+bmzNPPfWU6evr24neOZPo0sZuG7wmHD0MRut43q3LOmxvdXV1Zzvh6GB4PxyvW866bj/umN164XMSQgghhIgT+4oAZrNZa9icsQoaM2fKXITQrcN23O/B6GFwH2EDyHacqXOvDZq84H6Cx8XvrMvP8Ot8xyCEEEIIEScqNoA8xkBhpBARwOBYO4yVe94RXBY0eWEzFnwuaOIcHI8zcr798DvrB1/LsWEMi21HCCGEECJu7GkAXdrUlz7FcJVjAIMmLGzOeL1b96AG0BHeB+np8HnIAAohhBAirlQcAQxSrgEML2ObzswFjVitDGA4AiiEEEIIEWeqbgAxWr4xgEGjx/osQ2HzWK4B9O3HHUvwtb7987t7nRBCCCFE3Ki6AQQeB9Ou4W04U4b43VGJAYTwfs6dO2fXD7+Wn5jF4PF861vfss8JIYQQQsSNkgZQCCGEEEK0HjKAQgghhBAxQwZQCCGEECJmyAAKIYQQQsSMsgwghRcUT9SrcjZYDCKEEEIIIarLngbQVfqiepkyGUAhhBBCiNqxpwGk1Qrm7/XXX69bQ2UZQCGEEEKI2rGnAXS991zvvmAa2PXbe+qpp3b66wHruJ579OlzfQLdNtxzxUxe2AC6FDSinx/7ZZv87rYNvM49X2xfLqLJMXNsrMMyIYQQQoi4UNIAOrPkTBZGLGjMXIPl4LKgCXOPncliPbYBzqDxfJigAQy+HoLHENweuMdu2759ud+D2xRCCCGEiBMlDaBL/zqjxONgGpifGCn3GMKmzK3zwQcf7FoPWHcvAxiesSP4XPD4gscSPk7gmJw5DJpaIYQQQoi4UdIAYphcCjUoZ9qCpsuBOQuvH0zbBqduQ3sZQBexC74m+Jwzc2FjGN4PkgEUQgghhChhAIsZJUyUM1rFDCDrhHFGLmj4WHcvAxjcHwSfA/c4uC2OuVjBigygEEIIIeJOUQOIQcIoYZiCBM2VzwBiwoJjAPmJOXPrOpPGY9Zzj4M4UwdhA+jMnsNth227Y3VmM2hE+Z3tygAKIYQQIu4UNYBho+VwhgtD5UwdP4PwnEu7kop1xoufbjnbcJW4YTMWNIBuf+51vMbt38G6wccQfh3rMJ5QBlAIIYQQcafkGMBmIBiRFEIIIYQQe9O0BhDj5wo9wtE/IYQQQghRnKaPAAohhBBCiMqQARRCCCGEiBkygEIIIYQQMUMGUAghhBAiZsgACiGEEELEDBlAIYQQQoiYIQMohBBCCBEzZACFEEIIIWKGDKAQQgghRMyQARRCCCGEiBkygEIIIYQQMUMGUAghhBAiZpQ0gOfOnTN/+S//ZfObv/mb5oc//KFdxk8e379/3z6uFF7HNhG/u+3x+PDhw+bnP//59ppCCCGEEKIWFDWAGDMMGT8xgghyudzO75WCuWObQfPIttjmQeAYf+/3fs88fPhwe4kQQgghhChGUQOImRoYGLCmzRnA4LL94DNqBzGUDhlAIYQQQojyKTsCePv2bWv+9jJZGDqX4v3lX/7lnfXZjkv1FpOLDAbTxMHlzuhxzGyb7b388sv2d7duMF3NvoPPBY1mqeeEEEIIIVqZssYAYgRPnjy5Z6qW9YPj+DBuYRO4VwSQ51gnaOJ+4zd+w/50JjJo8sC33fAy91qOKfh7+DkhhBBCiFanpAF0YJBcNLAYPBc2YW7MnzN4vnXCBjD8ODhu0Pd68C1nG2HD6rbNes5UOj744AMrIYQQQohWpywDiHEiBYwRK5YuxUxhwsImkdc6I7aXAXRmz6Vlg6rUALJd33bcvtzz4WiiEEIIIUSrs6cBxFQx9o8UMOYJs+SLBlbTAPoMJvheD8W26/ZbCl7jxgIqBSyEEEKIOFDSAGLIXOEHpgyDFFwWxGfCwoZuLwMIpYxbJQaQbbJvjsFH2OyVaxiFEEIIIZqdkgYQk+RMEYYKYbZ8EUBg3aDp4vXBFKvPqPGaoAHkNeHCkWDxRjEDGC7iYB2245YFzWh4H2GjKoQQQgjRyhQ1gJiksHnjcXAcnQ8MnRtvFzRZ4DNwYQMI7NttAzkTV8wAAttw67vtORMYXg7hfZQ6JyGEEEKIVqKsIhAhhBBCCNE6yAAKIYQQQsQMGUAhhBBCiJghAyiEEEIIETNkAIUQQgghYoYMoBBCCCFEzJABFEIIIYSIGTKAQgghhBAxQwZQCCGEECJmyAAKIYQQQsQMGUAhhBBCiJghAyiEEEIIETNkAIUQQgghYkZRA/hL/2TB/NI/WzKf++fL5pf+xQnzuV8/YX7pX50yn/vXK+Zzv7lmPvdv1s3nfvu0+dy/O2M+9zvnzGf/43nzuf/pgvnsf94wn/svF81nf/8J89k/uGw++4cF/fFV89kvXDOf/dIN85nHb5jPHn7KfKb9afPZzlvmM123zWcSd8xneu+az/Q/az4z8Jz5bOp587n0C+avDN0zf3X4vvnrow/M38w8MH8795L5u2Mvmb8//rL5lYmXzT+cesX8o+lXzT+eec38k9nXzD8/+ob51WNvmF9f+Ir5l4tfMb+x/FXzm8ffMv/25Nvmt0+9Y35n9V3zH9beNf/p9NfMfz7zNfNfzn3d/P75r5s/2PiG+aPNb5rPP/G++eKlb5nHL39gDl/5wLRf+7bpKKj7xndMz5PfMX1Pf2j6C0rd+q5J3/6uGb77PTNy9/sm++wPTO65H5gjz39kJl74yEzd/6HJP/ihmX3xY3P0pY/N/Ms/MosFLb/6Y3P8tR+bU2/81KwUtP6Vn5nTX/2ZOffWJ+b825+YzXd/bi4WdOnhL8zlr/3cXH3vF+ZaQTe+8QvzZEE3v/kn5lZBd771J+ZuQc9+8KfmuQ/+xLzwnT819wp68OGfmRc//FPz8vf+zLxS0Gvf/3Pz+g/+zLz50Z+brxT01g//3Lz98Z+bd3/0F+ZhQV//8V+Yb/zkL8z7P/1v5lsFffDTPzff/vHPzXd+9FPznY9+aD78wffNh9/7tvnuh++b7377a+Z7H7xtvvf+m+YH33jV/OC9l8xHX7tnPnrnGfPDt2+bH371SfPxV66Zj19/wvzotQvmR6+cMT/58qr5yYsnzE8fLJqf3pszP3s+b3727Lj55Jmc+eT2sPn5rZT5xdN95k+e7DZ/cr3d/Mm1dvOLK4fNLy4fNj+/+Lj5+ebj5pMLXzSfnP+i+dmZz5tPTn/e/Gztj8zPVv/I/PTkH5ifnvgD85Pl3zc/Wfp98+OF/2J+cux3zY/n/rP58ez/ZH6U/0/mR1P/0Xw88R/Mx+O/Y3449u/ND7P/zvxw9LfND0f+rflo6N+YjwZ/y/wg+ZvmBwO/Yb7f96/N9xL/yny3+1+a73b9uvlO+6+Z77T9C/PtQ//cfPClf26+9YV/at7//D813/zDf2y++Qf/2Hz99/6R+fp/+Ufmvf/8D83X/tM/NA//w6+Yh7/zK+ad3/775p1/+/fNW7/1d81bv/F3zVf/1d82X/mXf9u8+S/+pnnzV/+mef2f/XXz+j/5a+a1//Gvmlf/h79iXvkHj5mXf+Ux8+W//5h56e89Zh78nYL+9mPm3t98zLzwNx4zz//Vx8xzf+Ux88wvFfS5x8ydzzxmbv//HjO3/j+PmZv/78fMU//Pgv7yY+bG/72g/9tj5tr/9TFz9f/ymLnyf3rMXP4/Pmae+N8X9L97zGz+d4+Zjf/NY+bC/+oxc/5/+Zg5+z8v6H/22Pa3XQghRNwoYQAXrQH8pV89XjCABf36SfO5ggH8pd9YLRjAVfNLzgD++7PWAH5u2wB+7nc3zWcLBvBz1gBeMp/7oyvbBvB6wQAWdOhJawA/237TfKZgAD/bXTCAPXfMZ/ue2TKAyefMZwoG8JcGXzCPFQzgXxvZMoB/K/tiwQC+aP7ekS8XDOCXza9MvrJlAPNbBvCfzr1uDeC/mH+zYADfNP9q6avmXxcM4G+deNv8m4IB/Hcr75h/XzCA/3H9oTWAv3v2vYIBfM/81/PfMH9wAQP4vvn8RWcAv2UOX/22NYCd179jDWDiqQ9NX0EDN79rkgUDOHjne2aooNFnvm8yz37fjG0bwMl7P7QGcObBx1sG8Ms/MvMFLb7yY2sAT7z+E3OqoNU3MYA/NWe++ok5WzCAF975udkomL8nCubv0sOfmytf+4U1gNe/XjCABT1VMH5PYwDf/xNzu6BnCuYPA/j8t//UvFDQ/YL5e1Awfy9998/MlzGABfP36vf/zLzxgz+3BvCrBfOHAXzn47+wBvBrBfP3njWA/818E/P3s20D+JNfmG9//FPz4Q8/LhjA75nvfv87BQP4TfO977xnDeD3Cwbw+xjAr79kfvDwnvnhu88WDOAt8/FbT5mP37xqfvTGJWsAf/zKWfNjDOBLWwbwZ/eOWgP4yXMT5pO7WfPzOyNbBvBmv/kFBvBGh/lFwQD+yZU284tLBRP4xKGCAfyS+fnGl8wn575gPjn7BfOz039sfrZe0Mofmp+d+sOCAfyv5qfH/2vBAP6e+cnC75kfYwCP/q75UcEA/jhfMIEFA/ijyYIJLBjAj8cKJhADmPlt81HBAP5wuGAA079lPkptGcAf9G8ZwO/1/EvzYeevmw87nAH8VWsAP/jiPzPv/3HBBP7RP7EG8Bu//z9uGcDf/R8KBvAfmK/9x39g3v33v2ze/Xe/XDCAf8+8/Vt/r2AA/45561//HfOVX/9b5iu/9rfMG7/6N8wb/+xvbBnAf/zXrAF89R/+lS0D+MtbBvDFggG8/7cKwgD+9YIB/GtbBvDZxx4zdwsG8O5ntwzg7f/vlgF8+v+1ZQCf/H88Zq7/9wVhAP/PnxrAS/+Hx8zFggG8+L/dNoD/6y0DeO5/8Zg5IwMohBCxRRFARQAVAVQEUAghRMxQBFARQEUAFQEUQggRMxQBVARQEUBFAIUQQsQMRQAVAVQEUBFAIYQQMUMRQEUAFQFUBFAIIUTMUARQEUBFABUBFEIIETMUAVQEUBFARQCFEELEDEUAFQFUBFARQCGEEDFDEUBFABUBVARQCCFEzFAEUBFARQAVARRCCBEzFAFUBFARQEUAhRBCxAxFABUBVARQEUAhhBAxQxFARQAVAVQEUAghRMwoagCFEEIIIURrIgMohBBCCBEzZACFEEIIIWKGDKAQQgghRMyQARRCCCGEiBkygEIIIYQQMUMGUAghhBAiZsgACiGEEELEDBlAIYQQQoiYIQMohBBCCBEzKjKA7733nvmd3/kd82u/9mv2J4+D7PW8EKI2XLp0yX7vUCqVMr/4xS+2n9ni5Zdf3nn+j/7oj8zHH3+8/YwQQog4UrYB5IbR0dGxY+q4oQRvNOHn+clj3WiEqC3h7+Ls7Kw1hI7wdzG8vhBCiPhRkQEM3jC4qYyNje0s44bDjScIj7nZCCFqx3e+853t37bguxg0gGFDyHeW7677Z00IIUT82PcYwPBNJWz2eEy6KbiOEKK2hCPxYbPHY6J/fDf1z5kQQsSXig0ghs43zsgZQPe8+10GUIjaEzR2we9c0ADyHXVjc8P/sAkhhIgXRQ2gi+D5zB5wE/nDP/zDnciCL+InAyhE/eE7576zQWMYjtDLAAohRHzZdwoYgjeRsNlzNx7dZISoL6SB+e65oo+w2QuniYUQQsSPiopAgjeV8E2En+FKQ7WbEKL28F3D5Dl47CKAvsfBCKEQQoh4UpEBfP7553fSwuGUEvDYPac+gELUB6qA3RAM5PvHC9NX6nkhhBDx4kApYCGEEEII0XzIAAohhBBCxAwZQCGEEEKImCEDKIQQQggRM2QAhRBCCCFihgygEEIIIUTMkAEUQgghhIgZMoBCCCGEEDFDBlAIIYQQImbIAAohhBBCxAwZQCGEEEKImCEDKIQQQggRM2QAhRBCCCFihgygEEIIIUTMkAEUQgghhIgZMoBCCCGEEDFDBlAIIYQQImbIAAohhBBCxAwZQCGEEEKImCEDKIQQQggRM2QAhRBCCCFihgygEEIIIUTMkAEUQgghhIgZMoBCCCGEEDFDBlAIIYQQIlYY8/8H6sRBUi85ezkAAAAASUVORK5CYII=

Regionale ontwikkelingen

Kopersmarkt trekt hard aan in Gelderland, Flevoland en Utrecht. Niet-kopersmarkt groeit uitsluitend in Zeeland.

Waar er gedurende vorig jaar en, een uitzondering daargelaten, vorig kwartaal hoofdzakelijk sprake was van een landelijk krimpende kopersmarkt, ziet HDN dat deze in het tweede kwartaal in sommige provincies stevig begint aan te trekken. Koplopers zijn Gelderland (+16%), Flevoland (+14%) en Utrecht (+13%), waar de kopersmarkt in Limburg en Drenthe vrijwel gelijk bleef aan 2021 Q2. Ook opvallend is dat de niet-kopersmarkt uitsluitend in Zeeland groeide, en met een toename van circa 14% ook direct stevig, waar deze in alle andere provincies kromp.

Kopersmarkt
▪ Zoals gebruikelijk is de grootste kopersmarkt te vinden in Zuid-Holland met 13.278 aanvragen, 8,1% meer dan vorig jaar. De duurste woningen zijn opnieuw te vinden in Noord-Holland met een gemiddelde woningwaarde van € 582.000 (+7,4%) gevolgd door Utrecht met € 559.000,- (+7,8%).
▪ De grootste groei vond plaats in Gelderland. Er werden in totaal 7.355 hypotheken aangevraagd voor de aanschaf van een woning (+16%). De gemiddelde woningwaarde in deze provincie steeg van € 420.000,- in 2021 Q2 naar € 464.000,- (+10,5%).
▪ Ondanks dat de kopersmarkt in Drenthe met 1.841 aanvragen in aantallen nagenoeg even groot was als een jaar geleden, steeg hier de gemiddelde woningwaarde wel het hardst van alle provincies met 16,5%. Koopwoningen werden hier in een jaar tijd gemiddeld bijna € 55.000,- meer waard en kwamen daarmee uit op € 390.000,-.
▪ In Flevoland is een aanzienlijk deel van de groei te danken aan de Starter Hoog Segment. Dit profiel groeide met ruim 60% naar 563 aanvragen en werd daarmee nipt het grootste profiel binnen de kopersmarkt in deze provincie.

Niet-kopersmarkt (o.a. oversluitingen & tweede hypotheken)
▪ Ook de niet-kopersmarkt was het grootst in Zuid-Holland met 13.887 aanvragen. Hier bleef de krimp met 2 procent beperkt.
▪ Zeeland was de enige provincie waar de niet-kopersmarkt groeide. In totaal werden er 1.575 hypotheken aangevraagd, 14% meer dan in het tweede kwartaal van 2021. Tegelijkertijd daalde het gemiddelde hypotheekbedrag met 15% het minst van alle provincies, wat doet vermoeden dat er hier in verhouding nog relatief veel oversluitingen plaatsvonden in het tweede kwartaal.
▪ De sterke groei van de Verbouwer bleef niet beperkt tot één provincie, maar was landelijk waarneembaar. De toename was met nog steeds ruim 25% het kleinst in Noord-Holland.

Energielabels

Verdere toename opgave energielabels bij aanvragen hypotheek, ook lagere energielabels vaker opgegeven. Het aantal aanvragen met energiebesparende maatregelen blijft stijgen.

In het tweede kwartaal van 2022 zijn er positieve ontwikkelingen binnen het thema duurzaamheid waar te nemen. Van alle aanvragen was bij 43,4% een energielabel bekend en bij 10,3% werden energiebesparende maatregelen meegefinancierd. Opvallend is dat de niet-kopersmarkt ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar de kopersmarkt voorbij is gestreefd in het aandeel meegefinancierde energiebesparende maatregelen. Hiervoor laat de niet-kopersmarkt een stijging van maar liefst 49,7% zien ten opzichte van 2021 Q2.

Kopersmarkt
▪ Van 60,3% van de aanvragen bedoeld voor de aanschaf van een woning is een energielabel bekend, een stijging van 16,6% ten opzichte van het jaar daarvoor.
▪ De mogelijkheid om energiebesparende maatregelen mee te financieren werd bij 9,4% van de aanvragen toegepast tegenover 9,2% in 2021 Q2.Kopers die voor NHG kiezen financieren energiebesparende maatregelen verhoudingsgewijs vaker mee: 14,2% tegenover 7,5% onder kopers zonder NHG.
▪ Net als in het tweede kwartaal van vorig jaar werden in 2022 Q2 de labels C (25%) en A (21%) het vaakst opgegeven. De nummer drie van het tweede kwartaal vorig jaar (A++) is in 2022 Q2 minder vaak opgegeven dan labels B (12%) en D (9%).
▪ Kopers in Noord- en Zuid-Holland financieren in verhouding het minst energiebesparende maatregelen mee: bij respectievelijk 6,2% en 6,9% van de aanvragen. Ter vergelijking wordt er in Friesland, met 18,1% van de aanvragen, bijna 3 keer zo vaak energiebesparende maatregelen meegefinancierd dan in Noord-Holland.

Niet-kopersmarkt (o.a. oversluitingen & tweede hypotheken)
▪ Van alle aanvragen in de niet-kopersmarkt was bij 26,6% een energielabel bekend, een toename van 25,2% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021.
▪ De niet-kopersmarkt heeft een grote inhaalslag gemaakt wat betreft energiebesparende maatregelen. Het percentage aanvragen waarbij dit werd toegepast steeg van 8,0% naar 11,1%.
▪ Ook bij over- en bijsluitingen blijft opvallen dat energiebesparende maatregelen veel vaker worden meegefinancierd wanneer er voor NHG gekozen wordt: 21,9% tegenover 8,7% wanneer geen NHG wordt gekozen.
▪ Onder niet-kopers kiest de Verbouwer het meest voor het meefinancieren van energiebesparende maatregelen (14,9% van de aanvragen) en de Gepensioneerde het minst (4,9%). Beide groepen laten met respectievelijk 54,4% en 64,3% een flinke stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2021 zien.

mCdwqr
Ecpj fyavmp
mQPbuQY

Eigen geld

Aanzienlijke toename inbreng eigen geld. Toename komt door stijging in de groep € 50.000,-en hoger bij starters.

HDN registreerde ongeveer 12.000 starters met een eigen inleg van meer dan € 50.000,-, een stijging van circa 9% ten opzichte van een jaar geleden. Een mogelijke reden is de verlaging van de jubelton per 2023 en de afschaffing van de jubelton in 2024. Dit is het laatste jaar waarin het mogelijk is om tot € 100.000,- te schenken voor de aanschaf van een woning.

Kopersmarkt
▪ Kopers namen gemiddeld 8% meer eigen geld mee bij de aanschaf van een woning: € 45.500,- tegenover € 42.100,- in 2021 Q2.
▪ In Utrecht worden gemiddeld genomen de meeste eigen middelen ingelegd bij de aanschaf van een woning: € 53.200,-. Dat is € 7.700,- hoger dan het gemiddelde over heel Nederland.
▪ Zowel de Starter Jong als de Starter Stabiel hadden weer fors meer eigen geld nodig voor de financiering van een woning. De gemiddelde eigen inleg steeg voor beide profielen met ruim 20% en kwam uit op respectievelijk € 42.000,- en € 40.000,-. De Starter Hoog Segment zat daar met € 62.100,- nog boven maar steeg minder hard (+11%).
▪ Bij de kopersmarkt was er één provincie waar minder eigen geld werd ingelegd ten opzichte van vorig jaar: Flevoland. In deze regio was met € 37.100,- de eigen inbreng 3,9% lager dan in het tweede kwartaal van 2021.
▪ In Overijssel steeg de eigen inleg met 19,9% het meest. Gemiddeld werd hier in het tweede kwartaal € 41.200,- ingebracht waar dit vorig jaar nog € 34.400,- was.

Niet-kopersmarkt (o.a. oversluitingen & tweede hypotheken)
▪ In de niet-kopersmarkt werd er, net als in voorgaande kwartalen, weer minder eigen geld ingebracht. De gemiddelde eigen inbreng was € 6.450, een daling van 17%.
▪ De Oversluiter legt gemiddeld € 11.180,- in, een daling van 2,5%. Er werd afgelopen kwartaal vaker voor een volledig aflossingsvrije hypotheek gekozen, namelijk bij 28% van de aanvragen. Dat is anderhalf keer meer dan hetzelfde kwartaal vorig jaar.
▪ Ook de Verbouwer had minder eigen middelen nodig. Gemiddeld werd er € 2.000,- ingelegd, bijna 20% minder dan een jaar eerder. Net als de Oversluiter kiest de Verbouwer vaker voor volledig aflossingsvrij: bij 1 op de 5 aanvragen, dat is een verdubbeling in vergelijking met 2021 Q2.

HummRby BmJpzaT hLRHusK ZpVTV
PnaKPYW ABxJn qake SzwrPY
yUhKVuL mZLLea

Toelichting definities

Data is bewerkt, bedragen zijn afgerond en geanonimiseerd ‒ HippoLine heeft het overzicht voor HDN samengesteld.
Hypotheekaanvraag: Dit zijn alle hypotheekaanvragen die over het netwerk van HDN gaan. Of uiteindelijk de aanvraag ook passeert, wordt hierin niet meegenomen.
Klantprofielen:
 • Aanvragen worden op basis van tientallen kenmerken toegewezen aan het profiel waar zij de meeste overeenkomsten mee hebben. Hierbij worden de volgende profielen onderscheiden:
  • ▪ Doorstromer NHG: gebruikt een hypotheek met NHG om te verhuizen naar een tweede woning.
  • ▪ Gepensioneerde: is gemiddeld een stuk ouder en beschikt over een inkomen uit pensioen of uitkering.
  • ▪ Onbekend: aanvragen die vanwege incomplete of incorrecte gegevens niet aan een profiel toegewezen kunnen worden.
  • ▪ Ondernemer aankoop: heeft een zelfstandig inkomen of inkomen uit onderneming. Relatief hoog hypotheekbedrag en woningwaarde.
  • ▪ Opstromer: koopt een bestaande woning met een aanzienlijk hogere marktwaarde dan de huidige woning.
  • ▪ Opstromer nieuwbouw: koopt een nieuwbouw woning met een aanzienlijk hogere marktwaarde dan de huidige woning.
  • ▪ Oversluiter: sluit bestaande hypotheek over, veelal bij een andere geldverstrekker.
  • ▪ Starter hoog segment: starter die voor het eerst de (koop)woningmarkt betreedt. Met name gekenmerkt door een relatief hoog inkomen en hypotheekbedrag (gemiddeld ongeveer €350.000).
  • ▪ Starter jong: relatief jong en met een complex, vaak flexibel, inkomen. Laag hypotheekbedrag (met NHG) en lage woningwaarde.
  • ▪ Starter stabiel: 'oudere' starter (gemiddeld 35 jaar) die voor zekerheid kiest: vast inkomen, hypotheek met NHG, relatief goedkope woning.
  • ▪ Verbouwer: veelal onderhandse hypotheken met zeer lage LTI en LTV.
  Hypotheekbedrag:Het totaal van de aangevraagde hypotheeksom (bedragen zijn afgerond), als een hypotheekbedrag uit meerdere delen bestaat, dan maken we bij aflossingsvrije leningdelen het onderscheid of dit deel de grootste (hoofd)som is.
  Overwaarde:De gebruikte overwaarde wordt benaderd door het gemiddelde hypotheekbedrag en gemiddelde eigen inleg af te trekken van de gemiddelde woningwaarde.
  LTI:De verhouding tussen het hypotheekbedrag en het totale inkomen (Loan to Income). Gemiddeld wordt 3,5 keer het inkomen als hypotheek geleend.
  LTV:De verhouding tussen het hypotheekbedrag en de marktwaarde van de woning (Loan to Value). Een LTV van 100% betekent dat het hypotheekbedrag gelijk is aan de waarde van de woning.
  Aantallen aflossingsvrij:Wanneer er minimaal één aflossingsvrij leningdeel aanwezig is, wordt een aanvraag gezien als deels aflossingsvrij. Bij aanvragen die grotendeels aflossingsvrij zijn, wordt daarnaast ook de hoofdvorm als aflossingsvrij gezien. Indien de aanvraag verder geen andere aflosvormen bevat, wordt deze als volledig aflossingsvrij gezien. Volledig aflossingsvrije hypotheken worden zodoende ook meegeteld bij de hoofd- en gedeeltelijk aflossingsvrije aantallen.
  Energiezuinige woning:Woning met een energielabel van A of hoger.